Mimořádká účetní závěrka

Co je to mimořádká účetní závěrka?

Mimořádná účetní závěrka splňuje stejné náležitosti jako klasická řádná účetní závěrka. Účetní jednotka ji ale nesestavuje na konci účetního období. Zákon o účetnictví stanovuje, kdy je potřeba sestavit mimořádnou účetní závěrku. Jsou to například situace, kdy:

  • zaniká povinnost vést účetnictví,
  • dochází ke vstupu do likvidace
  • nebo kdy dochází ke zrušení účetní jednotky bez likvidace.