Změny a novinky ERP Money verze 1.3.6.2683

adminX | 13. 06. 2012

Tento dokument popisuje všechny změny v ERP informačních systémech Money verze 1.3.6.2683, která je v distribuci od 13. 6. 2012.

Modul Účetnictví

Tiskové sestavy pro DPH

  • Kontrola DPH – sestava byla rozšířena o režim přenesení daňové povinnosti.
  • Přiznání a závěrky DPH / Seznam dokladů v režimu přenesení daňové povinnosti – rozšířeno o kontrolu DIČ na délku CZ+10 znaků. Je-li DIČ je delší, tisková sestava doklad zařadí mezi chybné vstupy.
  • Souhrnné hlášení elektronicky / Seznam dokladů pro souhrnné hlášení – přibyly součty za jednotlivé strany sestavy. Jestliže souhrnné hlášení obsahuje více stran, tiskne se i součet za celé souhrnné hlášení (jsou sečteny všechny strany) a rekapitulace za jednotlivé řádky v přiznání k DPH.

Modul Fakturace

Reverse charge:

  • Nově lze vytvořit i pro faktury přijaté, které obsahují více položek a ne všechny splňují podmínky pro reverse charge. V takovém případě se reverse charge vytvoří pouze pro validní položky.

Modul Sklady

Ceníkové ceny

  • Na kartu Ceny přibylo tlačítko Navrhnout cenu kompletu. Tlačítko se zpřístupní v případě, kdy je položka ceníku typu Komplet a Typ výchozí ceny je nastavený na hodnotu Není. Cena se vypočítá podle ceníku, který je na kartě ceny dosazený do pole Ceník, a respektuje přitom poměr počtu prvků definovaný na kartě Položky katalogu v záložce Složení.

Modul Majetek

Daňové odpisy

  • Podle platné slovenské legislativy roku 2012 pracuje nový výpočet daňových odpisů. Platí pouze pro SK legislativu!
  • Byly tyto informace užitečné?
  • AnoNe

Štítky článku

Money S4, Money S5

Manuál pro EET

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články

Daňový kalendář

02. 03. 2020
Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019
02. 03. 2020
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2020
11. 03. 2020
Splatnost daně za leden 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
Další termíny

Slovník pojmů

eBook plný rad z praxe

Jak vybrat účetní systém

ebook-img