Změny a novinky ERP Money verze 1.7.2.4375

adminX | 05. 04. 2016

Přehled novinek ve verzi 1.7.2.4375 zavedených do Money od verze 1.7.1.4291

Účetnictví

 • Účtový rozvrh - karty Účtů byly doplněny o překlad v části Alternativní názvy:
  • Jazyk 1– angličtina
  • Jazyk 2 – němčina
 • Definice účetních výkazů – do seznamu Tiskové sestavy / Definice účetních výkazů byly doplněny cizojazyčné výkazy pro rok 2016:
  • Anglicky:
   • 20 Balance sheet – překlad výkazu 01 Rozvaha v plném rozsahu 2016
   • 22 Profit and loss statement – překlad výkazu 08 Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu (OB) 2016
  • Německy:
   • 21 Bilanz – překlad výkazu 01 Rozvaha v plném rozsahu 2016
   • 23 Gewinn und Verlustrechnung – překlad výkazu 08 Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu (OB) 2016
 • Definice účetních výkazů – pro příspěvkový typ subjektu byly pro rok 2016 aktualizovány následující výkazy:
  • 10 Rozvaha příspěvkové organizace
  • 21 Příloha č. 5 – (sekce A.4)
  • 22 Příloha č. 5 – (sekce A.5)
  • 23 Příloha č. 5 – (sekce A.6)
  • 25 Příloha č. 5 – (sekce B.1 až B.3)
  • 30 Příloha č. 5 – Rezervní fond (organizační složky státu)
  • 32 Příloha č. 5 – Rezervní fond (příspěvkové organizace zřizované)
  • 34 Příloha č. 5 – Fond investic
 • Režim přenesení daňové povinnosti– podle legislativní úpravy platné od 1. 2. 2016 se dodavatel a odběratel mohou dohodnout, že budou RPDP používat pro všechny komodity bez ohledu na zákonný limit 100 000 Kč. Proto je na kartě Firmy možné v záložce Obchod zatrhnout volbu Nekontrolovat limit. Tato funkčnost zruší na dokladech s uvedeným partnerem kontrolu výše limitu a při zadání nižší částky se nezobrazí upozornění, že hodnota zboží nesplňuje limit pro přenesení daňové povinnosti.
 • Přiznání a závěrky k DPH MOSS – z důvodu zlepšení funkčnosti se nyní eviduje informace o ruční editaci (opravě, přidání či smazání) řádku v přiznání MOSS. Informace se zobrazuje jak ve sloupcích a detailech k seznamu Přiznání a závěrky DPH MOSS, tak i v průvodci na straně 2/3.
 • Hlášení a závěrky DPH – na poslední straně Průvodce zpracováním kontrolního hlášení je nová tisková sestava Kontrola na přiznání DPH, která usnadňuje kontrolu částek uplatněných v přiznání DPH vůči částkám uvedeným v oddílu C kontrolního hlášení. Vzhledem k tomu, že v Přiznání k DPH dochází v jednotlivých řádcích k zaokrouhlování daňové povinnosti na celá čísla, částky se skoro vždy mírně liší oproti sumám v oddílu C. Rozdíly jsou uvedené barevně.
 • Bankovní výpisy – byla rozšířena možnost importu a párování transakcí z následujících bank:
  • UniCredit (formát výpisu – txt, csv, xlsx) – položky výpisů z karet lze párovat:
   • Referenční číslo – variabilní symbol
   • Referenční číslo – párovací symbol
   • Referenční číslo – číslo dokladu
  • Komerční banka – položky výpisů z karet lze párovat:
   • Číslo transakce – variabilní symbol
   • Číslo transakce – párovací symbol
   • Číslo transakce – číslo dokladu
   • Číslo karty – variabilní symbol
   • Číslo karty – párovací symbol
   • Číslo karty – číslo dokladu
   • Číslo autorizace – variabilní symbol
   • Číslo autorizace – párovací symbol
   • Číslo autorizace – číslo dokladu
  • Česká spořitelna – položky výpisů z karet lze párovat:
   • Referenční číslo – variabilní symbol
   • Referenční číslo – párovací symbol
   • Referenční číslo – číslo dokladu
   • Autorizační kód – variabilní symbol
   • Autorizační kód – párovací symbol
   • Autorizační kód – číslo dokladu

  Po zpracování transakcí importovaných z kterékoliv z uvedených bank jsou vytvořeny tři druhy položek bankovního výpisu:

  • Položky úhrad
  • Položky poplatků
  • Korekční položka

Adresář

 • Firmy– do Výběru sloupců seznamu byly přidány nové sloupce Závazky a Saldo.
 • Aktivity (licence Zakázky a CRM) – klávesové zkratky pro přidání (CTRL + N) a kopírování (ALT + K) záznamu respektují poslední zvolenou variantu tlačítka.

  Příklad: Pokud byla naposledy vybrána funkčnost tlačítka Přidat zjednodušeně, po použití klávesové zkratky CTRL + N se uskuteční tato funkce .

CRM

 • Přidělený obchodník – pole bylo přidáno do záložky CRM na Prodejky přijaté/vydané. Funkčnost je stejná jako v ostatních dokladech.

Fakturace

 • Šablony dokladů
  • V seznamu Faktur vydaných/přijatých lze vytvořit šablonu i v případě, kdy je ve skupině Nezařazeno aktivní volba Tato skupina není určená pro ukládání záznamů.
  • Šablony je nově možné kopírovat a editovat v případě, kdy spadají do uzavřeného období DPH.

Sklady

 • Katalog – při ukládání změn na Položce katalogu, ke které jsou vytvořené Varianty, se nyní pro jednotlivá pole ze záložek Popisy, HTML popisy a Poznámka na kartě Chcete provést změnu i ve variantách? rozlišuje, o který popis (1, 2, 3) či poznámku (1, 2, 3) jde.
 • Nastavení katalogu – do záložky Kontroly byla přidána nová kontrola pro doplňování pole Druh položky katalogu.
 • Katalog a Skladové zásoby – v obou seznamech byly upraveny následující Detaily:
  • Statistika prodeje – do detailu byl doplněn přehled za celou historii, a to jako poslední řádek nazvaný Od počátku.
  • Statistika prodeje a Statistika prodeje měsíční – do těchto detailů byly přidány sloupce Zisk, Rabat (%) a Marže(%). Jejich hodnoty se počítají podle následujících vzorců:
   Zisk = Prodejní cena – Pořizovací cena
   Rabat (%) = (Prodejní cena – Pořizovací cena) / Prodejní cena * 100
   Marže (%) = (Prodejní cena – Pořizovací cena) / Pořizovací cena * 100
 • Skladové pohyby – nad seznamem je nové tlačítko Skrýt fiktivní pohyby. Je-li tlačítko aktivní, v seznamu se nezobrazují záporné dodávky, ale pouze reálné.
 • Skladové inventury – při změně Stavu inventury se zobrazují čekací „hodiny“ a uvádí se počet zpracovávaných položek. Akci lze ukončit, vždy však pouze ve fázi, kdy se vytváří inventura a současně se zpracovávají položky.
 • Stav zásob po pohybech (Tiskové sestavy / Stavy zásob) – nová tisková sestava vypíše pro vybraný okruh zásob všechny skladové pohyby.
  Pozn.: Fiktivní pohyby se netisknou.

Objednávky

 • Nastavení objednávek přijatých/vydaných – v rámci sjednocení funkčnosti byla na kartě Nastavení v obou seznamech doplněna volba Upozorňovat na nevyřízené položky s následujícími možnostmi:
  • Ne – program na nevyřízené položky upozorňovat nebude.
  • Stejné položky stejného odběratele/dodavatele – program upozorní pouze při shodě partnera a položky, uvedené na editovaném dokladu (dříve hodnota Stejného odběratele).
  • Stejné položky všech odběratelů/dodavatelů – kontroluje se shoda nevyřízených položek na dokladu bez ohledu na uvedeného partnera (dříve hodnota Ano).
  • Všechny položky stejného odběratele/dodavatele – kontrolují se všechny nevyřízené položky daného partnera bez ohledu na to, zda jsou uvedené na editovaném dokladu.

Zakázky

 • Seznam zakázek – pokud se v detailech Jízdy a Cestovní příkazy přidává záznam s vyplněnými kontrolingovými proměnnými a současně tyto údaje vybraný Pracovník nemá doplněné, kontrolingové proměnné na kartě zůstanou beze změny. Tato logika chování byla upravena v rámci sjednocení s ostatními oblastmi programu.

Expedice

 • Expediční doklady – nově lze expediční doklad uložit i v případě, že v řadě balíků existuje záznam s vyšším číslem.

Mzdy

 • Výplatní lístek (Tiskové sestavy / Přehledy) – v nabídce tiskového formuláře v poli Tisknout návrh sestavy je nová sestava Výplatní lístek – zjednodušená forma (1ks/A4) – srážky, v níž se zobrazuje navíc i rozpis jednotlivých srážek ze mzdy.

Seznamy

 • Správy sociálního pojištění (menu Organizace) – byl aktualizovaný seznam úřadů.
 • Připojené dokumenty (menu Ostatní) – byla změna logika ukládání připojených dokumentů a souborů:
  • Připojené dokumenty se nyní ukládají až po uložení dokladu.
  • Soubory nelze připojit k uzamčenému dokladu.
  • Soubory lze nově k dokladu připojit i během editace dokladu a doklad není nutné před připojením dokumentu uložit.
  • Pokud se rozpracovaný doklad neuloží, nedojde ani k uložení připojeného souboru.

Administrace

 • Uživatelské role (menu Přístupová práva) – na kartě Uživatelské role je nová volba Povolit export dat. Není-li tato volba aktivní, uživateli se ve všech seznamech, tiskových dialozích i detailech skryje možnost exportu do XLS, PDF a jiných typů souborů. Důvodem je možnost zakázat export dat ze seznamů a eliminovat tak nebezpečí zneužití údajů. Všechny stávající role mají tento export implicitně povolen.

Ostatní

 • InfoBox a RSS čtečka – Money nově umí číst RSS zprávy z www.money.cz/feed a přijímat zprávy z InfoBoxu (vnitřní e-mailový klient, který umí přijímat zprávy odeslané z firemního Money). Zasílání informací přímo do Money zvýší konverzi zpráv zasílaných klientům a zlepší dostupnost informací. Money nyní pravidelně zjišťuje, zda jsou dostupné nové zprávy a po přijetí je zobrazuje (nejčastěji po spuštění Money). Pokud nejsou všechny zprávy přečtené, ikona zpráv je doplněna červeným vykřičníkem. Nepřečtené zprávy jsou označené tučně. InfoBox se dá aktualizovat také ručně.
 • CSWDMT – převod dokladů v režimu MOSS a dokladů vstupujících do kontrolního hlášení byl upraven tak, aby doklady z Money S3 do Money S4/S5 převáděl korektně. Kompatibilita byla vyzkoušena od verze Money S3 16.101 až do verze 16.201 (prozatím poslední), a to pro CZ i SK.

modul Zakázky

Přehled novinek ve verzi 1.7.2.4375 zavedených do modulu Zakázky od verze 1.6.11.4218

 • Výkaz činností pracovníků na zakázkách – menu modulu Zakázky obsahuje novou funkci Výkaz činností pracovníků na zakázkách. Po jejím potvrzení se otevře průvodce tiskem sestavy a po jeho dokončení nabízí tiskový formulář v poli Tisknout návrh sestavy tři možnosti:
  • Výkaz činností
  • Souhrnný výkaz činností
  • Příloha výkazu činností
 • Konfigurace aktualizace zakázek – karta konfigurace byla rozšířena o možnost zahrnout Výdajové pokladní doklady do skutečných nákladů zakázek.

Seznam zakázek

 • Rychlý filtr – v seznamu Zakázek je nové tlačítko Moje zakázky / Vybrané zakázky, které umožní rychlé filtrování položek. Volba Moje zakázky v seznamu zobrazí pouze karty, kde je v poli Zodpovídá zadaný přihlášený uživatel. Volba Vybrané zakázky umožní zvolit pracovníka či skupiny pracovníků podle pracovní pozice – jedná se o obdobnou funkčnost jako v seznamu Aktivit.
 • Celkový přehled zakázky – do nabídky tiskových sestav nad seznamem zakázek přibyla nová sestava, která poskytuje komplexní přehled o zakázce včetně rozpisu odvedených prací a dodaných položek katalogu. Hodnoty zobrazené v sestavě se nastavují pomocí průvodce.

Aktivity

 • Aktivity – nad seznamem je nové tlačítko, kterým se spustí funkce Hromadné generování aktivit.
 • Zjednodušená karta aktivity – pro rychlejší a jednodušší práci bylo v seznamu Aktivit rozšířeno tlačítko Přidat na tři nové varianty: Přidat (plná karta aktivity), Přidat zjednodušeně (zjednodušená karta aktivity) a Přidat podle šablony (aktivita vytvořená podle uložené šablony). Obdobně bylo upraveno tlačítko Kopírovat.
 • Vazba pracovníka na katalog – karta Pracovníka byla v záložce Doplňující údaje rozšířena o možnost zadání vazby na Položku katalogu typu Služba. Pokud se na kartu Aktivity vloží takový pracovník do pole Přiděleno, automaticky se přebere také tato služba. Funkce slouží k zjednodušení evidence odvedených prací na zakázkách.

Seznamy

 • Seznam svátků – seznam byl přesunut ze mzdových seznamů do menu Seznamy / Ostatní.

Evidence nákladů na stroje a dopravní prostředky

 • Vozidlo – na kartě seznamu Kniha jízd / Vozidla byla rozšířena nabídka Druhů vozidel o položku Stroj. U takto definovaného Vozidla je možné vedle ujetých kilometrů evidovat také odpracované motohodiny a na kartě se proto objeví i pole Počáteční/Aktuální stav motohodin, Nákladová cena za motohodinu a Položka katalogu pro motohodinu.
 • Jízda – na kartu v seznamu Kniha jízd / Seznam jízd, která je přiřazená vozidlu typu Stroj, byly přidány údaje Místo práce, Datum a čas zahájení/ukončení, Počet motohodin, Počáteční/Koncový stav motohodin. U ostatních typů vozidel údaje nejsou viditelné. Závislost mezi údaji Počáteční/Koncový stav motohodin na kartě Jízdy a Aktuální stav motohodin na kartě Vozidla je stejná jako mezi údaji Stav tachometru při odjezdu/příjezdu na kartě Jízdy a Aktuální stav tachometru na kartě Vozidla.
 • Seznam jízd – tlačítko Vytvořit aktivity umožňuje nad seznamem spustit novou funkci generování aktivit. Po dokončení průvodce se vytvoří dva typy aktivit, pro motohodiny a kilometry. Vazba na katalog a ceník je v aktivitách vytvořená podle vazeb na katalog na kartě vozidla.
 • Konfigurace aktualizace zakázek – byl rozšířen výběr aktualizovaných údajů o skutečné náklady a výnosy z knihy jízd a podle cestovních příkazů. Obdobně jako u ostatních dokladů lze použít filtry.
 • Aktualizace zakázek – jízdy a cestovní příkazy ovlivňují skutečné náklady a výnosy zakázek. Částky nákladů a výnosů jízd se odvíjejí od položky katalogu, kterou má přiřazené vozidlo z jízdy, v případě nákladů to také může být nákladová cena, zadaná u vozidla. Nákladová či výnosová cena je součinem počtu motohodin/kilometrů z jízdy a ceny. Cena je nastavená v konfiguraci aktualizace zakázky.
 • Seznam zakázek – pod seznamem jsou nové detaily Jízdy a Cestovní příkazy.
 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

Štítky článku

Money S4, Money S5

Manuál pro EET

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články

Daňový kalendář

02. 03. 2020
Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019
02. 03. 2020
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2020
11. 03. 2020
Splatnost daně za leden 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
Další termíny

Slovník pojmů

eBook plný rad z praxe

Jak vybrat účetní systém

ebook-img