Změny a novinky Money S3 verze 18.500

Solitea, a.s. | 24. 05. 2018

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 18.401 a verzí 18.500

Money

 • Dne 25. května 2018 vstupuje v planost Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Z tohoto důvodu jsme do programu zapracovali novou funkci pro anonymizaci dat. Anonymizaci dat najdete na kartě Money / Správa dat a na kartě Obchod / Adresář ve dvou režimech:
  • Anonymizace v adresáři firem a na dokladech s vazbou na adresář
  • Anonymizace na dokladech bez vazby na adresář

  Na kartě anonymizace vyberete adresy nebo doklady (podle zvoleného režimu) a zaškrtnete údaje, které se mají anonymizovat (např. telefon, mobil, e-mail, atd.). Program prochází všechny účetní roky dané agendy. Vždy doporučujeme nejprve spustit Test anonymizace, který celou funkci simuluje a vypíše protokol o provedených změnách. Nová funkce na Anonymizaci dat je v Přístupových právech u všech uživatelů nepřístupná.
  VAROVÁNÍ: Pomocí Přístupových práv zvažte, kterému uživateli nastavíte funkci Anonymizace dat přístupnou. Jedná se o zásah do vašich dat a provedené změny není možné vrátit.
  POZOR: Anonymizace je nevratný proces! Tato funkce anonymizuje adresní údaje v adresáři firem a na dokladech. Jelikož se jedná o anonymizaci osobních údajů, neprovádí se nikdy před spuštěním této funkce záloha dat.
  Podrobnosti naleznete v Nápovědě programu.

Obchod

Adresář

 • V souvislosti s direktivou EU pro GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) byl v Money S3 zaveden nový Druh aktivity pro GDPR. V Připravených seznamech jsou nové Typy aktivit (GDPR souhlas, GDPR smlouva, GDPR oprávněný zájem a GDPR zákon). Nové Typy aktivit je potřeba aktualizovat přes tlačítko Připravený seznam.

Režie

Mzdy

 • Na základě legislativních změn byl do programu doplněn na Kartu nepřítomnosti nový typ nepřítomnosti Dlouhodobé ošetřovné, které je možné čerpat od 1. 6. 2018. V souvislosti s touto úpravou je možné podat i Přílohu k žádosti o dávku nemocenského pojištění. Úpravy na Kartě mzdy a s tím související tiskové sestavy, týkající se nové nepřítomnosti, budou zapracovány do červnové verze tak, aby bylo možné mzdu za červen zpracovat bez omezení.

Mzdy – tiskové sestavy a exporty

 • Do tiskové sestavy Výplatní lístek byla přidána nepřítomnost typu Otcovská namísto nepřítomnosti typu karanténa. Pokud potřebuje vykazovat obě tyto nepřítomnosti, je potřeba si upravit vlastní formulář.

Nástroje

Správa tisku

 • Nástroj Prohlížeč tiskových záloh dostal novou vizuální podobu s novými ovládacími prvky. Společně s touto změnou byly vylepšeny možnosti otevírání souborů.
 • Nástroj Porovnání výtisků dostal novou vizuální podobu s novými ovládacími prvky.
 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

Štítky článku

Money S3