Změny a novinky Money S3 verze 18.800 a 18.700

Solitea, a.s. | 29. 10. 2018

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 18.700 a verzí 18.800

Money

Možnosti a nastavení

  • Do Připravených seznamů pro rok 2017 a 2018 byly doplněny Předkontace pro reverse charge při intrakomunitárním a v tuzemském styku, tzv. přenesení daňové povinnosti pro podvojné účetnictví.

Správa dat

  • Funkce Verifikace dat / Adresář byla rozšířena o kontrolu pro obnovu adresy a nově i obnovu kontaktní osoby z faktur, skladových dokladů, objednávek a seznamu zaměstnanců.

Účetnictví

Přehledy a tiskové sestavy

  • Účetnictví / Další sestavy / Obratová předvaha - v tiskové sestavě Export do excelu (FRE) se při zapnutém přepínači Včetně výpisu dokladů vytiskne ke každému účtu i seznam příslušných dokladů.

Obchod

Adresář

  • Do Skupin adresáře bylo přidáno nastavení (záložky Podrobnosti, Účetnictví a Obchod na internetu). Toto nastavení se automaticky přebírá do nově přidaných Karet adresáře v této skupině. V Hromadných operacích s Adresářem je nyní možné toto nastavení převzít i ze Skupiny.

Režie

Mzdy

  • Došlo k úpravě rozúčtování Interního dokladu k nerefundované náhradě na střediska dle zaměstnanců. Rozúčtování na střediska dle zaměstnanců ctí náhradu za nemoc konkrétního zaměstnance a tuto částku rozúčtuje podle nastavení na střediska na Kartě zaměstnance / záložka Mzdy / záložka Platby, zaúčtování.

Nástroje

Výměna dat

  • Do verze 18.700 byla zapracována funkce, která umožňuje XML export posledního nebo stálého dodavatele uvedeného na Kartě zásoby. Funkce je dostupná jak obyčejným XML exportem ze seznamu Zásoby na skladě, tak i exportem v rámci datové výměny pomocí E-shop konektoru. Do verze 18.800 byla funkce upravena tak, aby export probíhal i u Zásob, ve kterých byl dodavatel nastaven dříve než byla Zásoba zahrnuta do obchodování na internetu.
  • Byly tyto informace užitečné?
  • AnoNe

Štítky článku

Money S3