S5API

S5API je služba, která umožňuje komunikaci s databází ERP Money a externí platformou prostřednictvím metod REST API a GraphQL. Komunikace může probíhat obousměrně, tedy jak pro čtení, tak i k zápisu dat.

Popis modulu

S5API disponuje kompletní webovou dokumentací, což umožní snadné napojení externích aplikací a služeb, jako jsou např. mobilní klientské aplikace, webová řešení pro ecommerce, nebo intranetové podnikové systémy.

Samotná komunikace je zabezpečena pomocí technologií OAuth2 a přiřazených Tokenů. Na koncovém zařízení s externí klientskou aplikací není potřeba žádný speciální software či knihovna a použití je nezávislé na platformě koncového zařízení i na jeho operačním systému.

Výhodou komunikace přes rozhraní S5API je validace veškerých zápisů a editací do databáze, stejně jako by probíhaly v samotném systému Money ERP. Tím je zajištěno, že se respektuje veškerá business logika, která je definovaná v objektech systému a jeho knihovnách. Díky tomu je také zajištěno případné provedení navazujících procedur a funkcí.

Přístupová práva jednotlivých externích API aplikací jsou jednoduše definována pomocí standardních rolí v prostředí Money ERP, které umožňují specifikovat přístupová práva až na úroveň jednotlivých políček ve vybraných seznamech. Tím lze zajistit, že jsou vně systému dostupná pouze taková data, která jsou nezbytná pro funkci externě napojeného nástroje a zároveň neposkytujete data, které nemáte zájem publikovat.

V přípravě

Díky implementovanému dynamickému GraphQL jsou přes S5API dostupné veškeré objekty databáze. Externí aplikace tak lze napojit na libovolné funkce implementovaného systému Money ERP, včetně těch, které byly implementovány na základě individuálních požadavků.

Získejte modul S5API během chvíle

Všechny výhody modulu S5API získáte za 19 990 Kč bez DPH. Modul si objednejte u svého obchodníka nebo na našem obchodním oddělení na telefonu 800 776 776, případně nás kontaktujte prostřednictvím FORMULÁŘE.

Chcete mít podnikový systém na míru?

V Money S5 vám přizpůsobíme všechny funkce a moduly tak, jak je chcete mít.

Prozkoumejte Money S5

Minikurz online

Buďte
u toho