Účetnictví

Usnadněte si vedení účetnictví, zpřehledněte evidenci DPH v Česku i v zahraničí a připravujte kontrolní či souhrnná hlášení. Jednoduše ve vlastním modulu přímo v Money.

Popis modulu

Přehledná evidence všech pokladen, bankovních účtů, pohledávek, závazků i interních dokladů, možnost nachystat povinná přiznání či hlášení za několik minut nebo pohodlná evidence DPH v Česku i v zahraničí. S modulem Účetnictví strávíte nad účetní administrativou mnohem méně času než doposud.

Vše důležité na jednom místě

V interaktivním účetním deníku můžete otevírat zdrojové doklady a rovnou je upravovat. V účtovém rozvrhu si sami upravíte a roztřídíte účty a pomocí interních dokladů rychle vyrovnáte vybrané pohledávky nebo závazky, např. vzájemným zápočtem.

Pohodlná je v Money i práce s pokladnou. Kdykoliv si zjistíte aktuální zůstatek, historii transakcí nebo evidenci pokladních dokladů a bankovních výpisů. Tyto doklady pak rovnou využijete jako plnohodnotné daňové doklady k úhradě závazků nebo pro příjem záloh.

S Money také kdykoliv přeceníte bankovní účty a pokladny v cizích měnách nebo uzávěrky období bankovních účtů a pokladen. Jako bankovní účty můžete evidovat i úvěry. Program navíc podporuje elektronické bankovnictví, abyste mohli rychle načítat bankovní výpisy a kurzovní lístky nebo posílat příkazy k úhradě přímo ze systému.

Evidence DPH i přehledné tiskové sestavy

V Money si můžete vytvořit neomezené množství sazeb DPH, včetně termínů platnosti, aby pak program automaticky vybral správnou sazbu na základě data uskutečnění zdanitelného plnění nebo registrace k DPH daného státu. V dokladech můžete zadávat částky bez daně i s daní, případně jenom základ nebo jenom daň. Zbylé hodnoty už si program sám dopočítá.

Zpracovat DPH u přijatých a poskytnutých záloh můžete i pomocí daňového dokladu. Money dále podporuje samovyměření DPH při pořízení zboží nebo služeb od plátce z jiného členského státu EU (tzv. Reverse Charge).

V tiskových sestavách si připravíte všechny běžné výkazy jako jsou obratová předvaha, rozvaha nebo výsledovka. A pomocí nástroje Definice účetních výkazů si pak připravíte jakýkoliv další účetní výkaz.

Chcete mít podnikový systém na míru?

V Money S5 vám přizpůsobíme všechny funkce a moduly tak, jak je chcete mít.

Prozkoumejte Money S5