DAKRO FINANCE

Ani minuta nazmar. DAKRO FINANCE díky Money S4 zaeviduje každou práci

Účetní firma DAKRO FINANCE s.r.o. se potýkala s problémem, který řeší tisíce českých firem. Pro své klienty každý měsíc sice poctivě odváděla kvantum práce, ale její přesné vykazování a fakturace pro ni bylo dost obtížné. Díky Money S4 teď už dokáže evidovat každou činnost. Byť by trvala jenom pár minut.

Klíčový požadavek: lepší výkazy práce

Účetní firma DAKRO FINANCE až do roku 2015 využívala systém Money S3. Pak ale vyrostla tak, že začala pracovat s obrovským množstvím dat, které kladlo zvýšené požadavky na síťový provoz. Money S3 přestávalo stačit.

DAKRO FINANCE navíc cítila potřebu zlepšit vnitrofiremní procesy – především evidenci a vykazování práce klientům. Velký objem její práce totiž tvoří metodické vedení klientů, kontrola dat, pomoc s nastavením systému nebo odborné konzultace. Všechnu tuto práci musí evidovat, vykazovat a fakturovat.

„Pečlivě jsme hledali vhodný systém, který nám umožní spravovat účetní agendy našich klientů a pomůže řešit vlastní procesy. Na Roadshow ERP Money jsme byli dokonce 2×, abychom měli jistotu, že je to pro nás vhodný systém.“

Daniela Krůfová
majitelka DAKRO FINANCE

Řešení: funkce Aktivit a modul Zakázky + napojení na iDoklad

Do detailu promyšlený výběr nového ERP se vyplatil. Firma DAKRO FINANCE zvolila Money S4, ve kterém jí nejvíce pomáhají Aktivity a Zakázky. Díky nim může v ERP evidovat každou pracovní aktivitu, tu přiřadit pod příslušnou zakázku a následně fakturovat veškerou odvedenou práci.

„Modul Zakázky využíváme k evidenci práce pro klienty a snadné fakturaci, což nám šetří spoustu času. Přidanou hodnotou vidíme v detailech dokladů v každém seznamu, graficky znázorněných vazbách mezi doklady nebo dostupnosti všech dokladů v jedné agendě. Potěšila nás i nová funkce vlajek a komentářů v každém seznamu.“

Účetní firmě DAKRO FINANCE s podnikáním pomáhá i propojení Money S4 s iDokladem. Velkou část jejích klientů totiž tvoří provozovatelé e-shopů, reklamní specialisté, právníci nebo poskytovatelé hostingů, kteří cloudovou aplikaci rádi využívají a vystavují v ní doklady.

DAKRO FINANCE pak mohou vystavené doklady snadno přenést do účetnictví a dále zpracovat – zkontrolovat, uvést do souladu s legislativou nebo provést náročnější operace, jako je zpracování DPH, uzávěrek a výkazů.

„Jsem navíc přesvědčená, že doklady mají zůstat tam, kde vznikly. Naši zákazníci své doklady potřebují nejen zaúčtovat, ale také s nimi dál pracují. Pokud mají svá data dostupná on-line, jsou schopni je analyzovat a plně využívat ke svému podnikání. Nošení krabic s doklady do účetní firmy je přežitek.“

Klientům pomůžeme iDoklad nastavit, a pak je vše již snadné. Klient používá on-line dostupný iDoklad a sám si vystavuje doklady. Nám tak odpadne pracné a chybové přepisování dat do účetnictví nebo zdlouhavé vystavování faktur za klienta jen z jeho podkladů.

Výsledek: ERP Money jako mercedes

ERP Money ve firmě DAKRO FINANCE zlepšilo evidenci činností a nabídlo i nové pohledy na data. Společnost totiž využívá unikátní sestavu modulu Business Intelligence, speciálně upravenou pro účetní firmy. Ta informuje o počtu zpracovaných dokladů pro jednotlivé klienty a usnadňuje tak vyúčtování práce – stačí počet dokladů vynásobit cenou za jeden zpracovaný doklad.

V DAKRO FINANCE navíc věří, že z potenciálu Money S4 časem dostanou ještě více.

„Stále přemýšlíme, jak ERP Money využít ještě víc. Víme, že mnoho uživatelů i našich klientů dokáže využít jen malou část funkcionality ERP Money a to chceme změnit, protože to vidíme jako velmi užitečné.“

„Když jsme si koupili mercedes, nebudeme s ním přece jezdit jako s trabantem. Chceme do budoucna využít Money S4 ještě více a dostat z jeho potenciálu maximum.“

Závěr: pečlivý výběr se vyplatil

„Udělejte si představu, co od nového systému chcete – jaké jsou vaše hlavní procesy a cíle. Podle toho vybírejte. Až budete mít vybráno, dobře se připravte na implementaci, vyhraďte si na ni čas a naplánujte si paralelní provoz nového a starého systému. Klíčové procesy ověřte. Čas věnovaný těmto činnostem se vám bohatě vrátí.“

DAKRO FINANCE využívá