• Domů > Daň z přidané hodnoty (DPH)

Daň z přidané hodnoty (DPH)

Daň z přidané hodnoty je daní něpřímou, kterou odvádí správce daně, nikoliv její poplatník. Je jednou z nejdůležitějších položek ve státním rozpočtu. Platí ji všichni při nákupu většiny zboží a služeb.

Infoservis: Zálohy u stavebních prací z pohledu DPH

05. 11. 2012 

Od počátku letošního roku, kdy nabyla účinnosti nová právní úprava u stavebních a montážních prací na dani z přidané hodnoty, se daňové subjekty – plátci – potýkají s její aplikací v každodenní praxi. Zálohy jsou jednou z oblastí, kde nezřídka vznikají potíže a nejasnosti.

Štítky: Daň z přidané hodnoty (DPH), Zákon o dani z přidané hodnoty

1

Infoservis: Informace GFŘ k zatřídění stavebních prací do oddílů 41 až 43 klasifikace CZ-CPA

24. 09. 2012 

Generální finanční ředitelství vydalo ve spolupráci s Českým statistickým úřadem informaci, ve které jsou řešeny některé otázky týkající se zatřídění stavebních prací ve vztahu k režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví v oblasti DPH.

Štítky: Daň z přidané hodnoty (DPH)

21

Infoservis: Daňové dopady dočasného přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli

21. 08. 2012 

Daňovými dopady nového ustanovení zákoníku práce umožňujícího přidělit svého zaměstnance jinému zaměstnavateli se zabýval Koordinační výbor Komory daňových poradců a Generálního finančního ředitelství (dále jen „KOOV“). 

Štítky: Daň z přidané hodnoty (DPH), Daň z příjmu, Daň z příjmů fyzických osob, Zákon o dani z přidané hodnoty, Zákon o daních z příjmů, Zákoník práce

5

Infoservis: Povinnosti plátce při zrušení registrace k DPH

16. 07. 2012 

V praxi se většinou setkáváme se situací, kdy se podnikatel registruje jako plátce DPH a to buď dobrovolně či povinně. V tomto článku se zaměříme na situaci opačnou – zrušení registrace k DPH. Má plátce při zrušení registrace nějaké povinnosti?

Štítky: Daň z přidané hodnoty (DPH), Zákon o dani z přidané hodnoty

9

Infoservis: Počítání obratu pro účely DPH.

28. 06. 2012 

V odborné ekonomické literatuře či v právních předpisech se můžeme na mnoha místech setkat s pojmem obrat. Pro správnou aplikaci právních předpisů je naprosto zásadní správně tomuto pojmu porozumět.

Štítky: Daň z přidané hodnoty (DPH), Zákon o dani z přidané hodnoty

5

Infoservis: Daňové posouzení přeshraničního nájmu

01. 06. 2012 

Nájem movitých věcí v situaci, kdy pronajímatelem je subjekt jednoho státu a nájemce je poplatníkem druhého státu, se vyznačuje určitými zvláštnostmi oproti standardnímu stavu, kdy pronajímatel i nájemce jsou ze stejného státu.

Štítky: Daň z přidané hodnoty (DPH), Daň z příjmu, Zákon o dani z přidané hodnoty, Zákon o daních z příjmů

5

Dodání šrotu či sběrového papíru má svůj vlastní režim na DPH

01. 11. 2011 

Novelou zákona o dani z přidané hodnoty účinnou od 1.4.2011 se dostalo dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 zákona o dani z přidané hodnoty do zvláštního daňového režimu.

Štítky: Daň z přidané hodnoty (DPH), Zákon o dani z přidané hodnoty

2

Očekávaný vývoj sazeb DPH a porovnání sazeb DPH v členských státech EU

07. 09. 2011 

  Minulý týden byl Poslaneckou sněmovnou projednáván vládní návrh zákona, kterým dochází mimo jiné také ke změnám v sazbách DPH.

Štítky: Daň z přidané hodnoty (DPH), Sazba daně, Zákon o dani z přidané hodnoty

0

Stanovisko GFŘ k DPH u skont, slev a bonusů

16. 05. 2011 

Novela zákona o dani z přidané hodnoty, která nabyla účinnosti 1.4.2011, přinesla mj. také změny v opravách základu daně a výše daně. V odborné veřejnosti se hojně diskutuje, jak tato nová úprava ovlivní problematiku DPH u tzv. skont, slev či bonusů. Generální finanční ředitelství (dále jen „GFŘ“) vydalo k této problematice stanovisko.

Štítky: Bonusy, Daň z přidané hodnoty (DPH), Zákon o dani z přidané hodnoty

3

Poskytnutí stavebních prací slovenským subjektem z pohledu DPH

01. 11. 2010 

  Jaké dopady na dani z přidané hodnoty má poskytnutí stavebních prací slovenským subjektem na nemovitosti v tuzemsku?

Štítky: Daň z přidané hodnoty (DPH), Zákon o dani z přidané hodnoty

1

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články

Daňový kalendář

25. 11. 2019
Kontrolní hlášení za říjen 2019
25. 11. 2019
Daňové přiznání za říjen 2019
25. 11. 2019
Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2019
Další termíny

Slovník pojmů

eBook plný rad z praxe

Jak vybrat účetní systém

ebook-img