Skrýt menu
Skrýt formulář
  • Domů > Zákon o daních z příjmů

Zákon o daních z příjmů

Daň z přijmu patří mezi klíčové položky státního rozpočtu. Jejími plátci jsou fyzické i právnické osoby. Fyzické osoby obvykle zdaňují veškerý svůj příjem, osoby právnické pak pouze čistý zisk. Přezně znění upravuje zákon č. 586/1992 Sb.

Případy, kdy nejde o bezúplatný příjem

16. 05. 2016 

V rámci rekodifikace soukromého práva došlo v moři legislativních změn mimo jiné k zániku daně darovací a „vtažení“ problematiky bezúplatných příjmů do zákona o daních z příjmů. Zákon o daních z příjmů na tuto problematiku nebyl patřičně nachystán a tak problematika bezúplatných příjmů se stala od roku 2014 velmi nejasnou.

Štítky: Darovací daň, Zákon o daních z příjmů

4

Dodání nemovitých věcí z pohledu DPH v roce 2016

13. 04. 2016 

Od 1. ledna 2016 nabyla účinnosti část zákona č. 360/2014 Sb., která novelizuje v zákoně o DPH (dále jen „ZDPH“) problematiku osvobození dodání a nájmu nemovitých věcí.

Štítky: Daň z přidané hodnoty (DPH), Zákon o daních z příjmů

1

Zvýšení daňového zvýhodnění na děti

18. 03. 2016 

Začátkem března byla Poslaneckou sněmovnou parlamentu ČR ve třetím čtení schválena novela zákona o daních z příjmů, kterou se zvyšuje daňové zvýhodnění na děti.

Štítky: Sleva na dítě, Zákon o daních z příjmů

1

Na co si dát pozor při dodání zboží do jiného členského státu

24. 11. 2015 

Přestože se může zdát, že již máme zákon o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) - alespoň v některých oblastech – zažitý, domnívám se, že nebude na škodu zmínit některé situace při dodání zboží do jiného členského státu, při kterých může dojít k chybné aplikaci ZDPH.

Štítky: Daň z přidané hodnoty (DPH), Zákon o daních z příjmů

22

Bydliště z pohledu zákona o daních z příjmů

09. 11. 2015 

Pojem bydliště se v našem právním řádu vyskytuje v několika významech. V dnešním článku se zaměříme na obsah pojmu bydliště z pohledu zákona o daních z příjmů, resp. jak tento pojem chápe Nejvyšší správní soud.

Štítky: Zákon o daních z příjmů

8

Vracení DPH z pohledávky za dlužníkem v insolvenčním řízení optikou NSS

21. 08. 2015 

Odborné veřejnosti je vcelku známo, že zákon o dani z přidané hodnoty umožňuje plátci za určitých okolností provést opravu výše daně z přidané hodnoty na výstupu, pokud se jeho dlužník nachází v insolvenčním řízení. Méně známé však může být stanovisko Nejvyššího správního soudu – nutno podotknout odlišného od názoru finanční správy – k vymezení pohledávek, […]

Štítky: Daň z přidané hodnoty (DPH), Zákon o daních z příjmů

2

Uplatnění daňové ztráty – 1. část

08. 12. 2014 

Asi všem účetním a podnikatelům je známá skutečnost, že podle § 34 ZDP lze od základu daně odečíst v dalších 5 zdaňovacích obdobích daňovou ztrátu, která vznikla a byla vyměřena za předchozí zdaňovací období. Méně známý je § 38na ZDP, který určuje případy, kdy daňovou ztrátu uplatnit nelze.

Štítky: Daň z příjmu, Zákon o daních z příjmů

3

Druhá snížená sazba DPH a nový tiskopis daňového přiznání k DPH

03. 12. 2014 

V podstatě celý letošní rok jsme byli svědky politických diskuzí na téma snižování sazeb DPH. Návrhy padaly různé, mezi nejčastěji zmiňované patřily tyto - snížit obě stávající sazby nebo přidat sazbu třetí. Pojďme se společně podívat na finální „verzi“ této daňové změny.

Štítky: Daň z přidané hodnoty (DPH), Sazba daně, Zákon o daních z příjmů

1

Infoservis: Od roku 2015 se snižuje hranice obratu pro povinné plátcovství na DPH

22. 07. 2014 

Snížení hranice obratu pro povinnou registraci subjektu jako plátce DPH od 1. ledna 2015 lze zvláště pro drobné živnostníky a menší společnosti, kteří jsou doposud neplátci DPH, považovat za vcelku významnou legislativní změnu.

Štítky: Daň z přidané hodnoty (DPH), Daň z příjmu, Daň z příjmů fyzických osob, Daňové přiznání, Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), Zákon o daních z příjmů

0

Infoservis: Dodání vybraných nemovitých věcí z pohledu DPH

26. 02. 2014 

Jednou z věcí, které se od letošního roku v zákoně o dani z přidané hodnoty zásadně změnily, je zdanění respektive osvobození dodání vybraných nemovitých věcí. Celou záležitost umocňuje fakt, že finanční částky při převodech nemovitých věcí nejsou zanedbatelné.

Štítky: Daň z nemovistosti, Daň z přidané hodnoty (DPH), Zákon o daních z příjmů

0

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články

Daňový kalendář

15. 07. 2020
Záloha na daň za 2. čtvrtletí 2020
20. 07. 2020
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
20. 07. 2020
Daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
Další termíny

Slovník pojmů

eBook plný rad z praxe

Jak vybrat účetní systém

ebook-img