• Domů > Účetní a daňové tipy

Účetní a daňové tipy

Usnadněte si práci s pomocí našich odborníků. Spolupracujeme se zkušenými účetními a daňovými poradci, kteří vám poradí například se mzdami, daňovou problematikou nebo s jednotlivými účetními postupy.

Povinnosti OSVČ po skončení zdaňovacího období 2018

18. 03. 2019  Témata: Účetní a daňové tipy

Přestože se nejedná v zásadě o nové informace, určitě nebude na škodu zrekapitulovat, jaké povinnosti mají osoby samostatně výdělečně činné po skončení roku 2018.

21

Ústavní soud zaujal stanovisko k vracení nesporné částky nadměrného odpočtu DPH

04. 03. 2019  Témata: Účetní a daňové tipy

Dlouhou dobu je mezi odbornou veřejností – minimálně mezi daňovými poradci – diskutována problematika vracení nadměrného odpočtu DPH v situaci, kdy správce daně má pochybnosti pouze o části nadměrného odpočtu, nikoliv o celém odpočtu.

11

Identifikované osoby

20. 02. 2019  Témata: Účetní a daňové tipy

Podnikatelská veřejnost má celkem dobré povědomí o tom, za jakých podmínek se subjekt může stát plátcem DPH, jaká jsou zdaňovací období z pohledu DPH a jaké povinnosti jsou s plátcovstvím spojené. Totéž však nelze tvrdit o tzv. identifikované osobě. Ambicí tohoto článku je nastínit základní principy týkající se identifikované osoby.

19

Poskytování bonusů z pohledu DPH a účetnictví

11. 02. 2019  Témata: Účetní a daňové tipy

Poskytování bonusů patří v obchodních vztazích mezi běžné nástroje, kterými dodavatel zboží či poskytovatel služeb motivuje své zákazníky ke zvýšení odběru své produkce.

14

Poskytnutí reklamního daru v rámci podnikání z pohledu daně z příjmů a DPH

25. 01. 2019  Témata: Účetní a daňové tipy

V rámci svých podnikatelských aktivit často podnikatelé obdarovávají své obchodní partnery různými reklamními či jinými předměty. Daňovými souvislostmi poskytování reklamních darů se zabývá tento článek.

54

Změny sazeb pro poskytování cestovních náhrad v roce 2019

10. 01. 2019  Témata: Účetní a daňové tipy

Dne 1. 1. 2019 nabyla účinnosti nová vyhláška upravující sazby při poskytování cestovních náhrad. Lze konstatovat, že dochází ke zvýšení prakticky u všech sazeb – změnila se sazba základní náhrady u osobních vozidel s výjimkou jednostopých a tříkolek, sazby stravného při tuzemských pracovních cestách a také byly stanoveny nové průměrné ceny pohonných hmot.

92

Minimální mzda od 1. 1. 2019

11. 12. 2018  Témata: Účetní a daňové tipy

Ve sbírce zákonů vyšlo nařízení vlády č. 273/2018 Sb., kterým se od 1. ledna 2019 zvyšuje minimální mzda. Jak uvidíme níže, na minimální mzdu jsou navázány některé parametry z jiných právních předpisů. Proto je důležité, aby poplatníci měli své účetní, mzdové či legislativní softwary aktualizované, aby pracovali se správnými hodnotami a minimalizovali tím vznik chyby a případné škody při své práci.

76

Penále podle daňového řádu

28. 11. 2018  Témata: Účetní a daňové tipy

Někdy se lze v praxi setkat s tím, že daňové subjekty ne úplně přesně používají pojmy penále, pokuty nebo úroky z prodlení. V dnešním článku si rozebereme pojem penále.

16

Vrácení příplatku společníkovi a výplata rezervního fondu

14. 11. 2018  Témata: Účetní a daňové tipy

V průběhu fungování společnosti s ručením omezeným nezřídka probíhá mezi společníky diskuze o kapitálovém dovybavení své společnosti, jinými slovy jde o to, jakým způsobem dostat peníze do společnosti. V dnešním článku se však zaměříme na situaci opačnou, tedy jaké daňové dopady má finanční tok z vlastního kapitálu společnosti na společníky.

14

Oprava základu daně a výše DPH

19. 10. 2018  Témata: Účetní a daňové tipy

Přestože se drtivá většina plátců daně z přidané hodnoty ve své praxi setkala s opravnými daňovými doklady (lidově dobropisy či vrubopisy), a to ať již v pozici poskytovatele či příjemce plnění, lze říci, že ne vždy je používání těchto dokladů bezvadné.

12