• Domů > Účetní a daňové tipy

Účetní a daňové tipy

Usnadněte si práci s pomocí našich odborníků. Spolupracujeme se zkušenými účetními a daňovými poradci, kteří vám poradí například se mzdami, daňovou problematikou nebo s jednotlivými účetními postupy.

Infoservis: Zrušení slevy na dani pro důchodce bylo protiústavní

01. 08. 2014  Témata: Účetní a daňové tipy

Ústavní soud rozhodl, že zrušení základní slevy na dani pro důchodce, které bylo zavedeno za Nečasovy vlády, nebylo v souladu s ústavním pořádkem České republiky.

Infoservis: Může pojišťovna krátit pojistné plnění při opravě havarovaného vozu?

31. 07. 2014  Témata: Účetní a daňové tipy

Ústavní soud se zabýval stížností vlastníka automobilu poškozeného při dopravní nehodě, kdy pojišťovna vyplatila pouze část nákladů na opravu vozidla a to z důvodu použití nových náhradních dílů.

Infoservis: Od roku 2015 se snižuje hranice obratu pro povinné plátcovství na DPH

22. 07. 2014  Témata: Účetní a daňové tipy

Snížení hranice obratu pro povinnou registraci subjektu jako plátce DPH od 1. ledna 2015 lze zvláště pro drobné živnostníky a menší společnosti, kteří jsou doposud neplátci DPH, považovat za vcelku významnou legislativní změnu.

Infoservis: Podíl ve společnosti s ručením omezeným

23. 06. 2014  Témata: Účetní a daňové tipy

V rámci rekodifikace soukromého práva dochází od letošního roku také ke změnám v postavení společníků a jejich vztahu ke společnostem s ručením omezeným. Aby se osoba mohla stát společníkem, musí vlastnit podíl na společnosti s ručením omezeným. A právě o podílech pojednává tento článek.

Infoservis: Výpůjčka automobilu

12. 06. 2014  Témata: Účetní a daňové tipy

Podnikatelé mohou ke svému podnikání používat kromě vlastních motorových vozidel také vozidla cizí. Cizí vozidlo lze používat nejčastěji na základě nájemní smlouvy. Vedle nájemní smlouvy je však v praxi vcelku rozšířená ještě smlouva o výpůjčce.

Infoservis: Zálohy na výplatu podílu na zisku

27. 05. 2014  Témata: Účetní a daňové tipy

Nový rok přinesl společníkům obchodních korporací jednu významnou změnu - možnost výplaty zálohy na podíl na zisku.

Infoservis: Zákonná povinnost obchodních společností do 1.7.2014

05. 05. 2014  Témata: Účetní a daňové tipy

1.1.2014 nabyl účinnosti zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (ZOK). Pojem obchodní korporace zahrnuje všechny formy obchodních společností. Ujednání společenských smluv, která jsou v rozporu s donucujícími ustanoveními tohoto zákona, se zrušují dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Obchodní korporace musí do 6 měsíců od nabytí účinnosti ZOK přizpůsobit společenské smlouvy a doručit je do […]

Infoservis: Kam se poděla daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí?

30. 04. 2014  Témata: Účetní a daňové tipy

Do konce roku 2013 jsme byli zvyklí, že problematiku daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí jsme našli na jednom místě – v zákoně č. 357/1992 Sb. Tento zákon však byl k 31. 12. 2013 zrušen a je tedy logické, že si musíme položit otázku, zda tyto daně zanikly či jejich úprava se […]

Infoservis: Změny v tvorbě zákonných opravných položek k pohledávkám

25. 04. 2014  Témata: Účetní a daňové tipy

Dalším ze zákonů, které byly ovlivněny významnými legislativními změnami z konce minulého roku, je zákon o rezervách pro zjištění základu daně.

Infoservis: Uplatnění výdajů na motorové vozidlo u příjmů z pronájmu

03. 04. 2014  Témata: Účetní a daňové tipy

Poplatníci daně z příjmů fyzických osob při stanovování své daňové povinnosti nejprve musí dosažené příjmy rozčlenit podle jednotlivých druhů příjmů stanovených zákonem o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) a následně k těmto příjmům uplatňují zákonné výdaje. Nejinak je tomu u poplatníků s příjmy z pronájmu.