• Domů > Účetní a daňové tipy

Účetní a daňové tipy

Usnadněte si práci s pomocí našich odborníků. Spolupracujeme se zkušenými účetními a daňovými poradci, kteří vám poradí například se mzdami, daňovou problematikou nebo s jednotlivými účetními postupy.

Prokazování původu majetku

10. 11. 2016  Témata: Účetní a daňové tipy

Letošní 1. prosinec je dnem, kdy kromě toho, že startuje první vlna zavádění projektu nazvaného elektronická evidence tržeb do praxe, nabývá účinnosti také zákon č. 321/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku.

Průměrná a minimální mzda pro rok 2017

01. 11. 2016  Témata: Účetní a daňové tipy

Nedávno – konkrétně v průběhu měsíce září a října - byla ve sbírce zákonů zveřejněna dvě vládní nařízení, která upravují problematiku průměrné a minimální mzdy. Obě nařízení nabývají účinnosti dne 1. ledna 2017. Výše průměrné a minimální mzdy má mimo jiné také vliv na některé odvodové povinnosti poplatníků daně z příjmů fyzických osob. Autor: Mgr. […]

Příspěvek zaměstnavatele na pojištění svých zaměstnanců

13. 10. 2016  Témata: Účetní a daňové tipy

Někteří zaměstnavatelé poskytují svým zaměstnancům kromě řádné mzdy také různé zaměstnanecké benefity. V poslední době se v praxi stále častěji setkávám s dotazy zaměstnavatelů na možnost přispět svým zaměstnancům na různé druhy pojištění. Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177 Existuje několik druhů pojištění, na které může zaměstnavatel poskytovat svým zaměstnancům příspěvek. Poskytnutý příspěvek […]

Vztah místa výkonu práce a pravidelného pracoviště pro účely cestovních náhrad

06. 09. 2016  Témata: Účetní a daňové tipy

Správně vyplacené cestovní náhrady jsou důležité nejenom pro zaměstnavatele a samotné zaměstnance, ale je potřeba si uvědomit, že cestovní náhrady následně můžou podléhat kontrole jak ze strany finančního úřadu tak také inspektorátu práce. Co se rozumí pracovní cestou a jaký je vztah mezi místem výkonu práce a pravidelným pracovištěm se zabývá následující článek. Autor: Mgr. […]

Občerstvení na stáncích a elektronická evidence tržeb

31. 08. 2016  Témata: Účetní a daňové tipy

Na pondělní tiskové konferenci ministra financí bylo mimo jiné řešeno, od kdy podléhají elektronické evidenci tržeb podnikatelé nabízející stánkové občerstvení. Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177 Podle vyjádření ministra financí Andreje Babiše prodej občerstvení na stáncích nelze považovat za stravovací službu, tudíž tyto služby nebudou podléhat elektronické evidenci tržeb (dále jen „EET“) už […]

Novelizace zákona o dani z přidané hodnoty přináší změkčení sankcí u kontrolního hlášení

10. 08. 2016  Témata: Účetní a daňové tipy

Dne 29. července 2016 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 243/2016 Sb., který kromě mnoha jiných zákonů novelizuje také zákon o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“). V dnešním článku se zaměříme pouze na problematiku změn u kontrolního hlášení.

Ústavní soud zrušil omezení osvobození důchodů u osob s vysokými příjmy

28. 07. 2016  Témata: Účetní a daňové tipy

Minulý týden plénum Ústavního soudu rozhodlo o návrhu skupiny 17 senátorů na zrušení omezení osvobození příjmů v podobě důchodů u osob s vysokými příjmy. Ústavní soud senátorskému návrhu vyhověl a dané ustanovení zákona o daních z příjmů zrušil.

Sazby daně z přidané hodnoty u stavebních prací

30. 06. 2016  Témata: Účetní a daňové tipy

Během své podnikatelské činnosti se subjekty zabývající se stavební činností či činností se stavebnictvím úzce související potýkají s problémem stanovení správné sazby daně z přidané hodnoty za své služby. Vzhledem k tomu, že se u tohoto druhu podnikání jedná o nemalé finanční částky za poskytnuté služby, bylo by každé chybné stanovení sazby DPH velmi nepříjemné.

Na co si dát pozor u příspěvků zaměstnavatele na soukromé životní pojištění

02. 06. 2016  Témata: Účetní a daňové tipy

Jedním z benefitů, které poskytují zaměstnavatelé svým zaměstnancům, jsou příspěvky na soukromé životní pojištění zaměstnanců. Ve své praxi jsem se setkal s případy, kdy soukromé životní pojištění nesplňovalo zákonem požadované podmínky, což má za následek ztrátu daňové výhodnosti příspěvků.

Případy, kdy nejde o bezúplatný příjem

16. 05. 2016  Témata: Účetní a daňové tipy

V rámci rekodifikace soukromého práva došlo v moři legislativních změn mimo jiné k zániku daně darovací a „vtažení“ problematiky bezúplatných příjmů do zákona o daních z příjmů. Zákon o daních z příjmů na tuto problematiku nebyl patřičně nachystán a tak problematika bezúplatných příjmů se stala od roku 2014 velmi nejasnou.