• Domů > Účetní a daňové tipy

Účetní a daňové tipy

Usnadněte si práci s pomocí našich odborníků. Spolupracujeme se zkušenými účetními a daňovými poradci, kteří vám poradí například se mzdami, daňovou problematikou nebo s jednotlivými účetními postupy.

Dodání nemovitých věcí z pohledu DPH v roce 2016

13. 04. 2016  Témata: Účetní a daňové tipy

Od 1. ledna 2016 nabyla účinnosti část zákona č. 360/2014 Sb., která novelizuje v zákoně o DPH (dále jen „ZDPH“) problematiku osvobození dodání a nájmu nemovitých věcí.

Daňové přiznání na papíru nebo elektronicky?

07. 04. 2016  Témata: Účetní a daňové tipy

Téměř na každém webu zabývajícím se účetní a daňovou tematikou můžeme zvláště v těchto březnových dnech najít spousty článků, které se zabývají problematikou, jak stanovit základ daně z příjmů, zda a v jaké výši použít paušální výdaje, jaké lze uplatnit nezdanitelné části základu daně, jak je to se slevami na dani. Naopak my se v […]

Kromě povinnosti podat daňové přiznání může poplatníkovi také vzniknout povinnost podat oznámení o osvobozených příjmech

21. 03. 2016  Témata: Účetní a daňové tipy

Tak jako tradičně také letos zvláště v březnu si klade mnoho poplatníků daně z příjmů fyzických osob otázku, zda je stíhá povinnost podat daňové přiznání za předešlé zdaňovací období. Letošní březen je však výjimečný v tom, že někteří daňoví poplatníci mají povinnost podat oznámení o osvobozených příjmech.

Zvýšení daňového zvýhodnění na děti

18. 03. 2016  Témata: Účetní a daňové tipy

Začátkem března byla Poslaneckou sněmovnou parlamentu ČR ve třetím čtení schválena novela zákona o daních z příjmů, kterou se zvyšuje daňové zvýhodnění na děti.

Které příjmy jsou a naopak nejsou předmětem daně z příjmů

29. 02. 2016  Témata: Účetní a daňové tipy

S přicházejícím měsícem březnem budou mnozí z nás řešit problematiku zpracování daňových přiznání k dani z příjmů jak fyzických, tak právnických osob. Při zpracování daňového přiznání je nutné v prvé řadě vyřešit otázku, zda daný příjem je vůbec předmětem daně.

Živnostník s manželkou na mateřské dovolené z pohledu daně z příjmů

17. 02. 2016  Témata: Účetní a daňové tipy

Každý živnostník se při stanovení daňové povinnosti na dani z příjmů musí každoročně rozhodnout, jakým způsobem uplatní výdaje. Na rozhodnutí, jakým způsobem budou uplatněny výdaje, může mít vliv také skutečnost, že je jeho manželka na „mateřské“ dovolené.

Kdy je poplatník povinen podat přiznání k dani silniční

27. 01. 2016  Témata: Účetní a daňové tipy

S blížícím se termínem pro podání přiznání k dani silniční se množí dotazy, zda vzniká daňovým subjektům povinnost podávat přiznání k dani silniční.

Aktuality ke kontrolnímu hlášení

25. 01. 2016  Témata: Účetní a daňové tipy

Přibližně za měsíc – konkrétně 25. února 2016 – bude končit lhůta pro podání historicky prvních kontrolních hlášení. Jak určitě mnozí víme, se zmeškáním této lhůty jsou spojené nemalé sankce.

Změny v sazbách pro poskytování cestovních náhrad v roce 2016

14. 01. 2016  Témata: Účetní a daňové tipy

Stejně jako každý rok tak také letos dochází od 1. ledna ke změnám v sazbách stravného při tuzemských pracovních cestách a již tradičně jsou také stanoveny nové průměrné ceny pohonných hmot pro rok 2016. Letos navíc došlo ke změně v sazbě základní náhrady za použití silničních motorových vozidel.

Dohoda o narovnání a její dopady na základ daně z příjmů

06. 01. 2016  Témata: Účetní a daňové tipy

Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) v prosinci roku 2014 rozhodl ve svém rozsudku 2 Afs 140/2014-38 o případu, kdy se jednalo o daňovou uznatelnost nákladů vzniklých na základě dohody o narovnání. Náklady to nebyly zanedbatelné, jednalo se o 26 milionů Kč.