Dokončení implementace požadavků GDPR

Se zaváděním požadavků GDPR do Money S3 jsme začali už v prvním kvartále – a v tom druhém ho úspěšně dokončili.

V dubnové aktualizaci jsme rozšířili historii akcí u seznamů s osobními údaji. V adresáři firem a ve mzdové agendě můžete jako správce systému sledovat všechny tisky, exporty ze seznamu i otevření seznamu. Nasbíraná data si pak kdykoliv otevřete v seznamu historie akcí.

Další dubnovou novinkou navázanou na GDPR je možnost zákazu hromadných exportů. Uživatel se zakázanými exporty může i nadále exportovat jednotlivé záznamy, ale nemá možnost je exportovat hromadně. Snižuje se tím riziko úniku osobních dat.

V květnu jsme pak zavedli anonymizaci dat. Mocný nástroj, který dokáže v Money S3 dohledat všechny osobní a citlivé údaje vybraného klienta a hromadně je nahradit textem Anonymizováno.

Anonymizace je nevratný proces, proto ji máte z bezpečnostních důvodů ve výchozím nastavení vypnutou. Pro aktivaci stačí na kartách přístupových práv jednotlivých uživatelů povolit Anonymizaci údajů.

Tyto novinky vám přinesly verze Money S3 18.400 a 18.500

Zavedení dlouhodobého ošetřovného

V červnové verzi Money S3 přibyla na seznamech nepřítomností a absencí zaměstnance nová položka dlouhodobé ošetřovné. Money při této volbě automaticky přepočítá výši mzdy, která zaměstnanci za daný měsíc náleží, a vše korektně zaúčtuje.

V systému najdete i příslušné tiskové sestavy, takže si kdykoliv vystavíte a vytisknete mzdový list, evidenční list důchodového pojištění nebo například přílohu žádosti o dávku nemocenského pojištění.

Tuto novinku vám přinesla verze Money S3 18.600

Novinky, po kterých jste sami volali

Pracujeme také na novinkách a vylepšeních, které jste si vyžádali vy sami. V dubnové aktualizaci jsme pomocí možnosti vytvoření vlastních šablon zjednodušili zpracování vkladů a výběrů z provozních pokladen. Pokud například pravidelně vybíráte peníze z provozní pokladny a vkládáte je do banky, vytvoříte si v Money příslušnou šablonu a pak ji opakovaně využíváte.

Červnová verze zase urychlila zakládání nových agend. Při zakládání účetní agendy teď můžete ze vzorové (master) agendy rychle přebrat uživatelskou konfiguraci, nastavení účetního roku i nastavení bankovních účtů a pokladen. Rychle tak vytvoříte agendu, aniž byste u ní museli vše nastavovat od začátku.

Tyto novinky vám přinesly verze Money S3 18.400 a 18.600.

Nové verze najdete v Zákaznickému portálu

Všechny uvedené verze Money máte k dispozici ke stažení ve svém Zákaznickém portálu.

Zákaznický portál

Přihlaste se na školení

Jestliže už se v novinkách posledních měsíců ztrácíte, zajděte si na některé z našich školení, kde vám ukážeme, jak s Money S3 pracovat co nejefektivněji.

Nabídka školení