Zákony

Zákon je obecně platný právní předpis přijatý právním sborem pro obačny určitého území. Udělejte si jasno v základní finanční legislativě a nenechte se překvapit nečekanými doplatky.

Nové kategorie účetních jednotek

23. 09. 2015

Od 1. ledna 2016 nabývá účinnosti relativně rozsáhlá novela zákona o účetnictví, která obsahuje řádově 120 změn.

Štítky: Zákon o účetnictví

15

Přenesení daňové povinnosti se od 1. 4. 2015 výrazně rozšiřuje

08. 04. 2015

Od dubna se dost výrazně rozšiřuje uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti u tuzemských plnění.

1

Informace Finanční správy ČR k elektronickým podáním

25. 02. 2015

Od letošního roku platí nová a ne úplně jednoznačná právní úprava pro elektronická podání pro vybrané daňové subjekty.

Štítky: Daňový řád

0

Povinná elektronická komunikace s finanční správou

21. 01. 2015

Jak bylo avizováno v jednom z podzimních článků Infoservisu, novelizaci se nevyhnul ani procesní daňový předpis – daňový řád. Jednou z nejdiskutovanějších oblastí v současné době je problematika elektronické komunikace s finanční správou.

Štítky: Daňový řád

0

Snížení částky pro hotovostní platby

06. 10. 2014

Poslaneckou sněmovnou prošla novela zákona o omezení plateb v hotovosti, která snížila částku, od níž musí být platba provedena bezhotovostně.

0

Infoservis: Zákonná povinnost obchodních společností do 1.7.2014

05. 05. 2014

1.1.2014 nabyl účinnosti zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (ZOK). Pojem obchodní korporace zahrnuje všechny formy obchodních společností. Ujednání společenských smluv, která jsou v rozporu s donucujícími ustanoveními tohoto zákona, se zrušují dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Obchodní korporace musí do 6 měsíců od nabytí účinnosti ZOK přizpůsobit společenské smlouvy a doručit je do […]

0

Infoservis: Některé nové pojmy z nového občanského zákoníku

08. 01. 2014

Nový občanský zákoník (dále jen „NOZ“) nám přináší některé nové pojmy, se kterými se budeme setkávat také v daňové oblasti.

0

Informace GFŘ k ručení za nezaplacené DPH

16. 04. 2013

Od letošního roku se do zákona o DPH dostalo několik ustanovení, na jejichž základě plátce, který přijme zdanitelné plnění, ručí za poskytovatelem zdanitelného plnění neodvedené DPH. Generální finanční ředitelství (dále jen „GFŘ) k této problematice vydalo své stanovisko.

Štítky: Daň z přidané hodnoty (DPH), Zákon o dani z přidané hodnoty

1

Změny v daňovém řádu

07. 02. 2013

Jedním z daňových zákonů, které byly v poslední době taktéž novelizovány, je daňový řád. Ten byl novelizován zákonem souvisejícím se zřízením jednoho inkasního místa, a změny zahrnují více než 50 bodů. Drtivá většina z nich nabývá účinnosti 1. ledna 2015, některé změny však nabyly účinnosti již 1. ledna 2013. Právě tato ustanovení jsou zmíněna v tomto článku.

Štítky: Daňový řád

0

Změny na dani z příjmů od 1. 1. 2013

16. 01. 2013

V úplném závěru loňského roku byl přijat zákon, z jehož názvu je patrný důvod jeho přijetí – snižování schodků veřejných rozpočtů. Zákon novelizuje celkem šest zákonů, v tomto pojednání se zaměříme na daň z příjmů.

Štítky: Daň z příjmu, Zákon o daních z příjmů

0

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články

Daňový kalendář

20. 09. 2019
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24. 09. 2019
Splatnost daně za červenec 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
25. 09. 2019
Kontrolní hlášení za srpen 2019
Další termíny

Slovník pojmů

eBook plný rad z praxe

Jak vybrat účetní systém

ebook-img