Zákony

Zákon je obecně platný právní předpis přijatý právním sborem pro obačny určitého území. Udělejte si jasno v základní finanční legislativě a nenechte se překvapit nečekanými doplatky.

Změny v sazbách pro poskytování cestovních náhrad v roce 2013

07. 01. 2013

Od 1. ledna 2013 dochází ke změně ve výši sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, v sazbách stravného při tuzemských pracovních cestách a nově jsou také stanoveny průměrné ceny pohonných hmot pro rok 2013. Seznamte se s podrobnými výškami jednotlivých příspěvků.

Štítky: Cestovní náhrady

0

Legislativní změny platné od 1. 1. 2013

17. 12. 2012

Tento dokument popisuje stávající legislativní změny pro rok 2013. Upozorňujeme však, že dokument není výčtem všech připravovaných legislativních změn a neobsahuje ani závazný právní výklad připravovaných změn.

0

Infoservis: Důchodová reforma

21. 11. 2012

V současné době jsme svědky dlouho avizovaných změn na poli penzijního systému. Pokusme se shrnout základní systémové změny. Z médií se na nás doslova na každém kroku valí informace ohledně důchodové reformy. Jsou zmiňovány pojmy jako průběžný důchodový systém, důchodové spoření, penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření, pilíře, předčasné důchody, předdůchody. Toto pojednání si klade za cíl, shrnout jednotlivé systémy (pilíře), nastínit výhody a naopak nevýhody jednotlivých systémů.

0

Infoservis: Daňové dopady dočasného přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli

21. 08. 2012

Daňovými dopady nového ustanovení zákoníku práce umožňujícího přidělit svého zaměstnance jinému zaměstnavateli se zabýval Koordinační výbor Komory daňových poradců a Generálního finančního ředitelství (dále jen „KOOV“). 

Štítky: Daň z přidané hodnoty (DPH), Daň z příjmu, Daň z příjmů fyzických osob, Zákon o dani z přidané hodnoty, Zákon o daních z příjmů, Zákoník práce

5

Infoservis: Omezení plateb v hotovosti

26. 06. 2012

Od příštího roku je ministerstvem financí navrhována změna zákona o omezení plateb v hotovosti.

0

Infoservis: Daňové změny schválené vládou od roku 2013

28. 05. 2012

Na jednání vlády České republiky konaném 23. května došlo ke schválení balíčku úsporných opatření, které si kladou za cíl snížení deficitu veřejných rozpočtů. Článek vychází z webových stránek vlády ČR.

0

Osvobození od daně z příjmů při prodeji družstevního bytu

12. 01. 2012

Nejvyšší správní soud se vyjádřil k počítání lhůty rozhodné pro osvobození od daně z příjmů fyzických osob z příjmů plynoucího z prodeje družstevního bytu. Komentovaný rozsudek považuji za velmi inspirativní pro daňové subjekty.

Štítky: Daň z příjmu, Daň z příjmů fyzických osob, Fyzická osoba podnikatel, Majetkové daně

4

Statutáři již budou moci mít uzavřen pracovněprávní vztah

22. 12. 2011

Před nedávnem vyšel ve Sbírce zákonů nový zákon, který novelizuje obchodní zákoník, konkrétně se jedná o zákon č. 351/2011 Sb. Tímto zákonem dochází k zásadní změně v tom smyslu, že obchodní vedení společnosti již může být vykonáváno v pracovněprávním vztahu.

0

Očekávaný vývoj sazeb DPH a porovnání sazeb DPH v členských státech EU

07. 09. 2011

  Minulý týden byl Poslaneckou sněmovnou projednáván vládní návrh zákona, kterým dochází mimo jiné také ke změnám v sazbách DPH.

Štítky: Daň z přidané hodnoty (DPH), Sazba daně, Zákon o dani z přidané hodnoty

0

Sankce za opožděné tvrzení daně podle nového daňového řádu

31. 01. 2011

Nový daňový řád (dále jen „DŘ“), který nabyl účinnosti 1.1. 2011 a nahradil nám letitý zákon o správě daní a poplatků (dále jen „ZSDP“), stanoví jiným způsobem sankci za pozdní podání daňového tvrzení.

Štítky: Daňový řád

1

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články

Daňový kalendář

20. 09. 2019
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24. 09. 2019
Splatnost daně za červenec 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
25. 09. 2019
Kontrolní hlášení za srpen 2019
Další termíny

Slovník pojmů

eBook plný rad z praxe

Jak vybrat účetní systém

ebook-img