Zákony

Zákon je obecně platný právní předpis přijatý právním sborem pro obačny určitého území. Udělejte si jasno v základní finanční legislativě a nenechte se překvapit nečekanými doplatky.

Snížení částky pro hotovostní platby

06. 10. 2014

Poslaneckou sněmovnou prošla novela zákona o omezení plateb v hotovosti, která snížila částku, od níž musí být platba provedena bezhotovostně.

0

Infoservis: Zákonná povinnost obchodních společností do 1.7.2014

05. 05. 2014

1.1.2014 nabyl účinnosti zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (ZOK). Pojem obchodní korporace zahrnuje všechny formy obchodních společností. Ujednání společenských smluv, která jsou v rozporu s donucujícími ustanoveními tohoto zákona, se zrušují dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Obchodní korporace musí do 6 měsíců od nabytí účinnosti ZOK přizpůsobit společenské smlouvy a doručit je do […]

0

Infoservis: Některé nové pojmy z nového občanského zákoníku

08. 01. 2014

Nový občanský zákoník (dále jen „NOZ“) nám přináší některé nové pojmy, se kterými se budeme setkávat také v daňové oblasti.

0

Informace GFŘ k ručení za nezaplacené DPH

16. 04. 2013

Od letošního roku se do zákona o DPH dostalo několik ustanovení, na jejichž základě plátce, který přijme zdanitelné plnění, ručí za poskytovatelem zdanitelného plnění neodvedené DPH. Generální finanční ředitelství (dále jen „GFŘ) k této problematice vydalo své stanovisko.

Štítky: Daň z přidané hodnoty (DPH), Zákon o dani z přidané hodnoty

1

Změny v daňovém řádu

07. 02. 2013

Jedním z daňových zákonů, které byly v poslední době taktéž novelizovány, je daňový řád. Ten byl novelizován zákonem souvisejícím se zřízením jednoho inkasního místa, a změny zahrnují více než 50 bodů. Drtivá většina z nich nabývá účinnosti 1. ledna 2015, některé změny však nabyly účinnosti již 1. ledna 2013. Právě tato ustanovení jsou zmíněna v tomto článku.

Štítky: Daňový řád

0

Změny na dani z příjmů od 1. 1. 2013

16. 01. 2013

V úplném závěru loňského roku byl přijat zákon, z jehož názvu je patrný důvod jeho přijetí – snižování schodků veřejných rozpočtů. Zákon novelizuje celkem šest zákonů, v tomto pojednání se zaměříme na daň z příjmů.

Štítky: Daň z příjmu, Zákon o daních z příjmů

0

Změny v sazbách pro poskytování cestovních náhrad v roce 2013

07. 01. 2013

Od 1. ledna 2013 dochází ke změně ve výši sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, v sazbách stravného při tuzemských pracovních cestách a nově jsou také stanoveny průměrné ceny pohonných hmot pro rok 2013. Seznamte se s podrobnými výškami jednotlivých příspěvků.

Štítky: Cestovní náhrady

0

Legislativní změny platné od 1. 1. 2013

17. 12. 2012

Tento dokument popisuje stávající legislativní změny pro rok 2013. Upozorňujeme však, že dokument není výčtem všech připravovaných legislativních změn a neobsahuje ani závazný právní výklad připravovaných změn.

0

Infoservis: Důchodová reforma

21. 11. 2012

V současné době jsme svědky dlouho avizovaných změn na poli penzijního systému. Pokusme se shrnout základní systémové změny. Z médií se na nás doslova na každém kroku valí informace ohledně důchodové reformy. Jsou zmiňovány pojmy jako průběžný důchodový systém, důchodové spoření, penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření, pilíře, předčasné důchody, předdůchody. Toto pojednání si klade za cíl, shrnout jednotlivé systémy (pilíře), nastínit výhody a naopak nevýhody jednotlivých systémů.

0

Infoservis: Daňové dopady dočasného přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli

21. 08. 2012

Daňovými dopady nového ustanovení zákoníku práce umožňujícího přidělit svého zaměstnance jinému zaměstnavateli se zabýval Koordinační výbor Komory daňových poradců a Generálního finančního ředitelství (dále jen „KOOV“). 

Štítky: Daň z přidané hodnoty (DPH), Daň z příjmu, Daň z příjmů fyzických osob, Zákon o dani z přidané hodnoty, Zákon o daních z příjmů, Zákoník práce

6

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články

Daňový kalendář

24. 02. 2020
Splatnost daně za prosinec 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
25. 02. 2020
Daňové přiznání za leden 2020
25. 02. 2020
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2020 (pokud vznikl nárok)
Další termíny

Slovník pojmů

eBook plný rad z praxe

Jak vybrat účetní systém

ebook-img