Změny a novinky ERP Money verze 1.6.6.4014

Solitea, a.s. | 04. 08. 2015

Přehled novinek ve verzi 1.6.6.4014 zavedených do Money od verze 1.6.5.3989

Vážení zákazníci, systém Money od verze 1.5.5 využívá nejnovější verzi .NET 4.5.1 společnosti Microsoft. Instalace této verze .NET se provádí automaticky společně s aktualizací Money. Od verze 1.5.5.3474 nejsou podporovány následující produkty:

 • Operační systém Windows XP
 • Operační systém Windows Server 2003 (R2)
 • Databázový server Microsoft SQL Server 2005

Věnujte prosím této informaci zvýšenou pozornost a v případě nejasností kontaktujte naši technickou podporu na telefonu 549 522 502.

[toc depth=1]

Adresář

 • Osoby – při editaci jména na kartě Osoby, Zaměstnance či Pracovníka tlačítkem Celé jméno lze osobě před jméno přiřadit titul MDDr.
 • Aktivity – u hromadného generování aktivit došlo k úpravě funkčnosti vyplňování pole Doba trvání v části Plán. Nově se do tohoto pole doplní součin hodnot Plánované množství a Poměr, stejně jako při individuální editaci aktivity.

Sklady

 • Zaúčtování prodejek – v seznamu konfigurací zaúčtování Prodejek vydaných/přijatých přibylo tlačítko Všechny konfigurace, kterým se v seznamu zobrazí i konfigurace ostatních uživatelů. Každý uživatel může nadále opravovat a mazat pouze své vlastní konfigurace. Pokud potřebuje v „cizí“ konfiguraci provést úpravy, má možnost vytvořit její kopii a tu následně upravit a uložit pod jiným názvem, případně ji může použít a úpravy uskutečnit přímo na kartě Zaúčtování prodejek – v takovém případě se však úpravy konfigurace do Money neuloží.
 • Skladové uzávěrky – došlo ke zrychlení průběhu.
 • Přepočet pořizovacích cen – v menu Sklady / Skladové operace byla rozšířena tisková sestava Chyby při přepočtu pořizovacích cen. Nově obsahuje informace s kódem zásoby, názvem položky zásoby, kódem skladu, datem skladového pohybu a skladovým dokladem. Pokud byl skladový doklad generový převodkou nebo vydanou fakturou, je uvedený i zdrojový doklad. Rozšířené informace pomůžou při dohledávání a opravě chyb.
 • Katalog – u položek katalogu typu Služba, Poplatek, Sada a Komplet se nově nezobrazují hodnoty Rezervováno.

  Pozor – pro úpravu starších zákaznických dat je nutné spustit ve skladových operacích Přepočet rezervací a objednávek.

 • Dodací listy přijaté/vydané – v záložce detailů Součty dokladů je nové pole Jen nevyřízené položky. Po jeho zatržení se součty zobrazí pouze pro nevyřízené položky označených dokladů a lze tak zjistit hodnotu nevyřízených dodacích listů.

Objednávky

 • Objednávky přijaté/vydané – v záložce detailů Součty dokladů je nové pole Jen nevyřízené položky. Po jeho zatržení se součty zobrazí pouze pro nevyřízené položky označených dokladů a lze tak zjistit hodnotu nevyřízených objednávek.
 • Generování objednávek – při spuštění funkce Přegenerovat na kartě Nabídka požadavků (tato karta se po dokončení průvodce otevře v případě, kdy je na poslední straně průvodce zatržené pole Zobrazit nabídku požadavků ) program nově provádí kontrolu typu ceny ve skupině generovaných dokladů. Pokud je v nastavení skupiny, do níž se nově vytvořené doklady mají uložit, v poli Typ ceny zadáno Pouze daň , generování objednávek neproběhne a program zobrazí chybové hlášení. Nastavení na skupině tak má přednost před typem ceny z ceníku.

Zakázky

 • Seznam zakázek – při kopírování zakázek bylo upraveno navyšování číselné řady a nyní se nově vytvořená zakázka korektně uloží se správným číslem.

Mzdy

 • Pojišťovny – při tvorbě adresních karet pomocí tlačítka Generovat firmy ze seznamu Organizace / Pojišťovny zůstává i po editaci karty Pojišťovny nebo Firmy na příslušné kartě stejný Kód.
 • Typy pracovních poměrů ( Mzdové seznamy / Pracovní poměry ) – na kartách byly upraveny kódy činnosti pro ČSSZ z původní hodnoty R na nově zavedenou hodnotu S. Jedná se o následující typy pracovních poměrů:
  • Dohoda o provedení práce
  • Člen družstva (není pracovní vztah k družstvu
  • Jednatelé s.r.o., komanditisté
 • Evidenční list důchodového pojištění (Tiskové sestavy / Sociální pojištění) – na straně 1/2 průvodce tiskem se v seznamu zaměstnanců nově zobrazuje také Osobní číslo a Typ pracovního poměru.
 • Zaměstnanci – do tiskových sestav, které Money nabízí nad seznamem, přibyla nová sestava Životní a pracovní jubilea.
 • Výplatní lístek (menu Tiskové sestavy / Přehledy)
  • Na výplatním lístku se v hlavičce u každého zaměstnance zobrazuje obchodní adresa zaměstnavatele.
  • Nově lze výplatní lístky zaměstnancům vytisknout i ze seznamu Přehled mezd.

Seznamy

 • Klasifikace CZ-CPA (Skladové seznamy) – seznam byl na základě úprav legislativy aktualizován:
  • S platností od 1. 1. 2015 bylo doplněno 160 nových záznamů.
  • Celkem 67 neplatným záznamům byla nastavena platnost do 31. 12. 2014.
  • Bylo opraveno 306 názvů stávajících záznamů.
 • Banky (Seznamy / Bankovní) – pro českou legislativu bylo do skupiny seznamu Ostatní podle číselníku zveřejněného ČNB k 1. 6. 2015 doplněny banky ANO spořitelní družstvo (2260) a Družstevní záložna Kredit (8240).

Administrace

 • Přístupová práva uživatele – uživatelé, kteří na kartě přístupových práv nemají v přehledu seznamů pro určitý seznam zatržené pole Správa , si nově mohou zobrazovat nastavení skupin tohoto seznamu. Přístup mají v tomto případě pouze pro čtení a nastavení skupiny nemohou nijak změnit.
 • Výměna dat – ve funkčnosti Import z XML, Export do XML a Transformace do XML došlo k úpravě načítání skladového dokladu tak, že se při importu skladového dokladu, respektive zdrojového dokladu generující skladový doklad, nyní doplňuje zaúčtování.

Ostatní

 • Kontrola registrace k DPH na dokladech – automatická nabídka doplnění Registrace k DPH podle státu odběratele/dodavatele byla na daňových dokladech upravena tak, že systém nyní nabízí k danému státu pouze registrace, které nespadají pod režim MOSS.
 • Přebírání dokladů – při přebírání Objednávky vydané do Prodejky přijaté se do nového dokladu přenáší zadaná skladová pozice.
 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články