On-line školení

Účetní závěrka v Money S3

Se školením od Money S3 získáte

Detailně a prakticky zaměřené lekce o základních účetních procesech v systému Money S3.

„Na školení Účetní závěrka v Money S3 se naučíte zvládnout účetní závěrku od křížových kontrol až po komplexní inventarizaci. Zjistíte, jak bez chyb a efektivně zvládnout přechod mezi roky. Projdeme si inventarizační kontroly spojené s účetními záznamy a ukážeme, jak správně účtovat opravné položky a rezervy,” představuje školení lektor Lukáš Mach.

Studium si přizpůsobte svým časovým možnostem! Váš přístup k lekci je platný do 15. 11. 2024

Lekce: Opravné položky a rezervy

Přístup k videu lekce není platný.