Systém na vedení skladové evidence

Vedení skladového hospodářství nemusí být španělská vesnice. Money S3 se postará o všechny procesy na pozadí, stačí mu dát vstupní data. Ať už se jedná o sklad pro vaši prodejnu, velkoobchod či e-shop.

Přehledný skladový systém

Díky modulu Skladové hospodářství a objednávky můžete v Money S3 evidovat neomezené množství skladů (s výjimkou verze Lite, kde je možné evidovat jen jeden sklad).

V seznamech zboží v jednotlivých skladech se snadno zorientujete díky členění na skladové skupiny a podskupiny. A pomocí aparátu kmenových karet rychle zkopírujete skladové karty do dalších skladů.

V každé skladové kartě můžete uvést:

 • název,
 • cenu,
 • katalogové označení,
 • minimální a maximální objem zásoby.

Velkou výhodou je, že ke skladové kartě přiložíte i fotografii výrobku. Skladníkům to usnadní orientaci ve zboží a jednoduše si ověří, jestli vyskladnili správný výrobek.

Pět typů skladových karet pokryje potřeby malého e-shopu i středně velkého skladu:

 1. běžná jednoduchá karta,
 2. služba, jako je například poštovné a balné, které nepořizujete na sklad, ale pouze fakturujete z připraveného seznamu,
 3. sada, složená z více skladových karet, jejíž prodejní cena je součtem prodejních cen komponent,
 4. komplet, složený z více skladových karet, jehož prodejní cenu lze stanovit,
 5. výrobek.

V podvojném účetnictví umí Money S3 účtovat skladové pohyby metodou A (průběžné účtování o každém pohybu zásoby) i B (pořízené zboží se účtuje rovnou do nákladů).

Veďte v systému Money S3 sklad i pro svůj e-shop

Ať už máte e-shop na míru, pronajaté „krabicové“ řešení nebo bezplatné open source řešení, skladové hospodářství v Money S3 propojíte téměř se vším. Slouží k tomu modul E-shop konektor a u open source řešení také nástroj ShopSync.

Rychlá a přehledná práce s cenami

Na každé skladové kartě Money eviduje nákupní a pořizovací ceny a to buď:

 • váženým průměrem
 • nebo metodou FIFO (ceny podle dodávek).

Pokud zvolíte ocenění podle dodávek, budete mít přesný přehled o zisku na každé prodejní položce. Používáte-li různé prodejní ceny pro různé skupiny zákazníků, oceníte vedení neomezeného počtu cenových hladin a ceníků.

Na každou skladovou kartu pak přiřadíte až deset cenových hladin – jednu základní a devět dealerských. V každé cenové hladině určíte základní cenu a až čtyři množstevní slevy. Kromě cenových hladin můžete každému partnerovi vytvořit i individuální ceník nebo v adresáři zadat slevu pro celý doklad. Všechny typy slev navíc můžete vzájemně kombinovat.

Rychlé zpracování inventury a vždy aktuální sklad

Konec přemýšlení, které zboží brzy exspiruje nebo kterého je potřeba se zbavit ještě před začátkem nové sezóny. Díky aparátu dodávek při nákupu evidujte:

 • nákupní a pořizovací ceny,
 • počet nakoupených kusů,
 • datum nákupu,
 • datum exspirace,
 • označení dodávky (šarži) a další.

Podle těchto kritérií při prodeji vyberete, které zboží chcete vyskladnit nejdříve nebo si sklad přednastavíte tak, aby automaticky vydával třeba zboží s nejbližším datem exspirace. Nestane se vám tak, že by vám na skladu v létě leželo zimní zboží.

U jednoduchých skladových karet a u výrobků zvolíte evidenci výrobních čísel, díky které budete přesně vědět, komu jste prodali jaký kus. Ušetříte si tak práci při případné reklamaci.

blank
Příklad práce s kartami zásob v programu Money S3.
30minutová ukázka
Vybíráte Money S3 a nechce se vám klikat a zkoušet? Nechte to na nás, předvedeme vám jej ZDARMA.
Ukázka Money S3

Ke všem skladovým dokladům se v Money zpětně vrátíte, opravíte případné nesrovnalosti, znovu si je vytisknete nebo je vyfiltrujete podle kritérií. Týká se to:

 • prodejek,
 • příjemek a výdejek,
 • převodek,
 • výroby
 • a přijatých i vystavených dodacích listů.

Abyste si práci se skladovým hospodářstvím usnadnili, využijte šablon ke skladovým dokladům, které automaticky doplní přednastavené údaje.

Všechny změny v zásobách vyřídíte na pár kliknutí díky funkci hromadné změny. Díky té:

 • přeceníte celý sklad,
 • přesunete zboží mezi skupinami,
 • upravíte sazby DPH pro nákup i prodej,
 • provedete Přepočet pořizovacích cen zásob, který slouží ke kontrole správnosti ocenění skladu (především v případě, kdy jste sklad ocenili váženým průměrem) a také kvůli správnému výpočtu hodnoty skladu, kdy nesmí být zásoby vydávány do mínusu či za nulovou pořizovací cenu.

A jakmile se pustíte do inventury, oceníte intuitivní práci s Money. S funkcí skladových inventur zaznamenáte:

 • inventární stavy (fyzicky zjištěné stavy zásob při inventuře),
 • vyhodnotíte a zaúčtujete rozdíly mezi evidenčním a inventárním stavem,
 • srovnáte evidenční stav zásob tak, aby souhlasil s inventárním stavem
 • a zaregistrujete různě strukturované dlouhodobé přehledy – například podle účelu inventury, skladu, druhu zásob a jiných kritérií.

Skladový software vám pomůže i s cashflow

Kolik z celkového obratu tvoří nové zboží a kolik dlouhodobý dodavatel? Na všechny finanční otázky odpoví skladové přehledové sestavy. Kromě sady běžných tiskových výstupů, jako jsou přehled, soupisy dokladů či inventury, sledujete ve skladových přehledových sestavách obraty zboží podle:

 • skladů,
 • zásob,
 • prodejců,
 • odběratelů,
 • a středisek.

Každou z těchto sestav detailně vyfiltrujete, roztřídíte a díky tomu rychle zareagujete, když se některé zboží přestane vyplácet.

S detailní analýzou skladů vám pak pomůže i volitelný modul Skladové analýzy.

blank

Pomocí tohoto nástroje můžete jednoduchým způsobem získávat přehled o cenách skladových pohybů (zisk, prodej, nákup) agregačně členěných podle vámi zvolených proměnných.

Seznam dokladů vstupujících do Skladové analýzy se zobrazuje ve stromové struktuře podle nastavených proměnných a jejich pořadí.
Počet úrovní stromu (proměnných) a jejich pořadí definujete na kartě Konfigurace Skladové analýzy. Proměnné zde můžete také omezit (jejich rozsah a součtování) Filtrem.

Zobrazit obrázek v plné velikosti

Obchodujte po celé Evropské unii v jednom skladovém programu

Money S3 počítá i s obchody mimo Českou republiku, a proto je součástí modulu i export výkazů Intrastat. Díky němu posíláte výkazy pro sledování pohybu zboží mezi členskými zeměmi EU a zároveň on-line komunikujete s Celní správou.

Povinnost vedení skladové evidence

Mezi podklady pro přípravu daňového přiznání patří dle zákona o účetnictví nejen přehled příjmů a výdajů, ale i majetku a dluhů. A právě mezi majetek se počítají i skladové zásoby. Proto mají podnikatelé povinnost vést skladovou evidenci. Modul Skladové hospodářství a objednávky obsahuje vše, co potřebujete, aby vaše skladová evidence splnila legislativní požadavky.

Modul Skladové hospodářství a objednávky získáte v některém z našich kompletů

Všechny výhody modulu Skladové hospodářství a objednávky získáte při zakoupení některého z kompletů. Komplety si objednejte přímo přes e-shop, nebo na našem obchodním oddělení na tel.: 549 522 511.

Výhody modulu můžete bezplatně využívat ve verzi Money S3 Start. Vyzkoušejte si v ní skladový systém zdarma. Nebo si rovnou prohlédněte, jaká je cena za skladový modul v plné verzi Money S3.

Modul je součástí kompletů:

FAQ

Co je to skladová karta?

Skladové nebo také skladní karty jsou nezbytnou pomůckou při vedení skladové evidence. Svoji kartu má každý druh zboží, materiálu nebo výrobku. Skladová karta obsahuje základní identifikační údaje a fotky daného zboží.

Jaké funkce obsahuje program na skladové hospodářství?

Program obsahuje například tyto funkce:

 • evidence neomezeného množství skladů (fyzických i virtuálních),
 • tvorba 5 typů skladových karet včetně přiložení fotky položky,
 • členění na skladové skupiny a podskupiny,
 • hlídání stavu zásob,
 • evidence pořizovací ceny zboží váženým průměrem nebo metodou FIFO,
 • přiřazení až 10 cenových hladin ke zboží (např. pro různé typy distributorů),
 • vytvoření individuálních ceníků pro konkrétní klienty,
 • hlídání data exspirace,
 • evidence zboží dle výrobních čísel,
 • tvorba skladových dokladů (prodejky, příjemky, výdejky, převodovky, výroby, dodací listy),
 • hromadné přecenění celého skladu či upravení sazby DPH,
 • vše pro inventuru skladu,
 • tvorba tiskových sestav s obraty zboží dle skladů, zásob, prodejců, odběratelů a středisek,
 • export výkazů Intrastat.

Sklady v Money S3 jsou velmi propracované a najdete v nich funkce, které u jiných účetních programů chybí. Rádi vám je všechny nezávazně představíme. Zavolejte nám na 800 776 776 nebo napište na obchod@money.cz.

Jak vám pomůže zefektivnit podnikání?

Díky skladovému hospodářství v Money S3 máte svůj sklad pod kontrolou. Zboží rychle naskladníte pomocí čtečky čárových kódů. Snadno si zobrazíte, kolik máte zásob, a pokud jejich stav klesne pod nastavenou hranici, systém vás upozorní.

Na rozdíl od jiných účetních systémů v Money S3 vložíte na skladovou kartu i fotku výrobku. Skladník tedy zkontroluje, jestli má správné zboží, a tím se snižuje počet chybně vychystaných objednávek.

Také si rychle zobrazíte aktuální obraty zboží dle různých kritérií. Pokud potřebujete pokročilé statistiky, nabídne vám je modul Skladové analýzy.

Jaká omezení má program na řízení skladu?

Money S3 jsme navrhli tak, aby pokrývalo všechny obvyklé potřeby firem. Pokud ale máte výrazně nestandardní procesy, Money S3 pro vás není vhodné – nenabízíme doprogramování funkcí na míru.

Jak funguje propojení s e-shopem?

Pokud si e-shop budete teprve pořizovat, ujistěte se, že umožňuje propojení s Money S3. K samotnému propojení slouží modul E-shop konektor.

Mezi e-shopem a skladem se přenáší informace o produktech, objednávkách a zákaznících. V případě produktů se například ze skladových karet na e-shop exportují fotky, popisky, ceny a informace, jestli je zboží skladem. Nemusíte data ručně přepisovat a ušetříte spoustu času.

Podívejte se, které konkrétní informace se přenáší.

Jak synchronizovat sklad pro online a kamenný prodej?

Pro synchronizaci skladu a online prodeje použijete modul E-shop konektor a S3 Automatic.

Pro synchronizaci skladu s kamennou prodejnou, využijete modul Money S3 Kasa. Tento modul máte v obchodě instalovaný na PC, který používáte jako pokladnu k rychlému vystavení prodejek (účtenek). Přes místní síť LAN nebo Windows server se vzdálenou plochou je S3 Kasa napojená přímo na data v Money.

Nebo na prodejně využijete dotykové pokladní terminály Dotykačka či SmartPOS. Z nich se data do Money S3 posílají dodatečně dávkově, např. při denní uzávěrce.

Díky těmto propojením máte v Money aktuální data o stavu skladu.