Vedení daňové evidence v účetním programu

Díky funkcím modulu Daňová evidence vedete v účetním programu Money S3 peněžní deník, spravujete pohledávky a závazky, máte pod kontrolou výdaje a snadno podáte daňové přiznání.

Co je daňová evidence

Daňová evidence je jednoduchou formou účetnictví. Nejčastěji se týká fyzických osob (OSVČ), které nemají povinnost vést podvojné účetnictví a zároveň své výdaje nevykazují paušálem. Mohou ji vést plátci i neplátci DPH. Firmy (právnické osoby) musí místo daňové evidence vést účetnictví.

Jak vést daňovou evidenci

Daňovou evidenci lze vést v excelové tabulce, ve fakturační aplikaci i v účetním systému. Jak vést daňovou evidenci krok za krokem vám poradíme v našich webinářích.

Daňová evidence v Money S3 je vhodná pro plátce i neplátce DPH, živnostníky a OSVČ obecně.

Evidenci příjmů a výdajů máte pevně ve svých rukou

 

Peněžní deník

Příjmy a výdaje evidujete v softwaru Money S3 v peněžním deníku, do kterého zapisujete údaje z pokladen a bank. Pokud při kontrole deníku narazíte na chybu, jednoduše ji opravíte kliknutím na tlačítko Zdroj, které vám nabídne zdrojový doklad záznamu. A celý deník, nebo jeho části, můžete vytisknout.

blank

Seznam Peněžní deník slouží pro opravy a rozúčtování zápisů daňové evidence v peněžním deníku. V seznamu si můžete zobrazit zdrojový doklad či hrazený doklad.

Zápisy program automaticky pořizuje při zadávání jednotlivých dokladů (pokladna, banka, pohledávky, závazky a fakturace).

Zobrazit obrázek v plné velikosti

Příklad vedení daňové evidence v programu Money S3.

Předkontace

Pomocí předkontací určíte, kam se zaúčtují jednotlivé doklady a jejich položky v peněžním deníku. Ušetříte si tak čas ručním rozřazováním.

Banka a pokladna

Nezáleží kolik vedete účtů a v jakých měnách obchodujete. Funkce Banka a pokladna umožňuje evidovat libovolný počet účtů a pokladen v různých měnách.

A když používáte funkci Homebanking, předáte platební příkaz z Money přímo do banky. Z výpisu z účtu Money automaticky zaúčtuje příchozí platby. Vyhnete se tak chybám, které byste mohli udělat při ručním přepisování.

Pořízení a odpisy majetku

Daňová evidence v Money S3 obsahuje také funkce pro evidenci majetku včetně pořízení, odpisů a dalších majetkových operací. Na jednom místě máte přehled nad všemi pohyby majetku a program za vás všechny odpisy jedním tlačítkem spočítá.

Závazky a pohledávky

Se závazky a pohledávkami pracujete stejně jednoduše jako s fakturami. Závazkové a pohledávkové doklady využijete při účtování mezd, pojištění nebo leasingových splátkách.

Aparát kontroly úhrad

Pro přehled o tom, které pohledávky a závazky jsou uhrazené, využijte aparátu kontroly úhrad. Sada funkcí vám přehledně zobrazí dlužníky, věřitele, seznam upomínkovatelných pohledávek a vypočte penále.

Přednastavíte zde také libovolné texty pro první, druhou a poslední upomínku a následně můžete upomínky vytisknout nebo poslat e-mailem.

Daňové přiznání a další doklady odešlete přímo z Money

V systému Money S3 nejen vyplníte celé daňové přiznání, ale také ho okamžitě elektronicky odešlete na finanční úřad. Pro svoje potřeby si ho můžete i vytisknout.

Dokumenty odešlete přímo z Money nebo je exportujete do XML pro odeslání přes Datovou schránku nebo EPO.

 1. Přímým komunikačním kanálem. Nejjednodušším způsobem, jak podat dokumenty pro Finanční správu, je vyplnit je v Money a ihned odeslat. Tímto způsobem podáte:
  • Přiznání k dani z přidané hodnoty,
  • Kontrolní hlášení DPH,
  • Souhrnné hlášení,
  • Přiznání k dani z příjmů.
 2. Exportem do XML a odesláním přes datovou schránku nebo EPO. Vyplněné dokumenty můžete exportovat do formátu XML a na Finanční správu je podat přes datovou schránku nebo prostředním webové aplikace Elektronická podání (EPO) Daňového portálu MFČR.

V programu Money S3 vytvoříte a elektronicky odešlete i Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro správu sociálního zabezpečení a Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovny.

Celý proces vám zabere jen několik minut a zvládnete ho, aniž byste museli kamkoliv chodit.

Udělejte si v dokladech pořádek

Fakturace

V modulu zpracujete běžné a zálohové faktury, doklady k přijaté platbě i vyúčtovací faktury. Zkrátka přehledně zdokumentujete všechny obchody, které děláte.

Automatické rozpočítání základu daně

Money po přijetí úhrady zálohové faktury automaticky rozpočítá základ daně i daň a později odečte příslušnou částku z vyúčtovací faktury. Navíc si můžete vybrat, které zálohové faktury chcete při vystavování vyúčtovací faktury do odpočtu zahrnout.

Money si s rozúčtováním základu daně a daně poradí i v případě, kdy na zálohové faktuře není uvedena sazba DPH. V takovém případě ji automaticky rozúčtuje zpětně na základě sazby daně ve vyúčtovací faktuře.

Závěrka daňové evidence

Se zpracováním účetní závěrky, založením nového účetního roku a při přechodu z jiného účetního software vám pomůžou závěrkové operace, které:

 • automaticky převedou a založí v novém roce veškeré bankovní účty a pokladny podle toho, jak byly nadefinované (včetně zkratek, názvů a definic),
 • převedou počáteční stav DPH,
 • vytvoří počáteční stavy peněžního deníku dle koncových stavů předchozího roku.

Číselné řady a seznamy

Abyste měli v daňové evidenci přehled, využívejte k číslování dokladů různé číselné řady. Hodí se také další seznamy – střediska, zakázky nebo činnosti. Tyto proměnné můžete zadávat do všech dokladů a jejich položek.

Následně podle středisek, činností a zakázek můžete filtrovat doklady a také zjistit jejich hospodářský výsledek.

Účetní tiskové sestavy a přehledové sestavy

V programu Money S3 si snadno zobrazíte všechny běžné výkazy a tiskové sestavy, jako jsou:

 • přiznání k DPH,
 • peněžní deník,
 • výkaz příjmů a výdajů,
 • stav závazků a pohledávek ke dni,
 • bilance.

Pro všechny zmíněné sestavy obsahuje program předpřipravené vzory.

Víte...

Vlastní modul Daňová evidence získáte v některém z našich kompletů

Všechny výhody modulu Daňová evidence získáte při zakoupení některého z kompletů. Komplety si objednejte přímo přes e-shop, nebo na našem obchodním oddělení na tel.: 549 522 511.

Daňovou evidenci zdarma lze vést také ve verzi Money S3 Start, která je omezená počtem dokladů. Vyzkoušejte si v ní daňovou evidenci zdarma. Nebo si rovnou prohlédněte, jaká je cena za vedení daňové evidence v plné verzi Money S3.

Modul je součástí kompletů:

Nejbližší webináře

Legislativní novinky pro účetní
a podnikatele.

Spokojení nebo zdarma
Ukázat všechny