Adresář

S modulem Adresář máte perfektní přehled ve svých kontaktech, možnost zapsat ke každému z nich libovolnou poznámku nebo on-line zkontrolovat, zda spolehlivě platí DPH či platí svoje závazky.

Popis modulu 

Přehledné vedení kontaktů

Založení nového kontaktu v Adresáři je otázkou pár sekund. Stačí totiž, když zadáte IČ svého klienta – a Money všechny ostatní údaje automaticky stáhne z ARESU, včetně čísel bankovních účtů.

Ke každému kontaktu si pak můžete zapsat odlišné obchodní jméno, adresu provozovny i fakturační adresu, přidat neomezené množství kontaktních osob nebo kontakt rychle zařadit do libovolné skupiny (Dodavatelé, Odběratelé,…).

Kontakty také snadno setřídíte či vyfiltrujete podle zadaných kritérií, případně mezi nimi rovnou vyhledáváte.

Libovolné poznámky i historie obchodu

Ke každému kontaktu v Adresáři lze přiřazovat vlastní štítky, kterým v Money říkáme adresní klíče. Takovým štítkem může být například „VIP klient“ nebo „dealer“. Pomocí adresních klíčů můžete vyhledávat, filtrovat nebo je hromadně přiřazovat a odebírat.

Ke kontaktům si v případě potřeby připíšete také upozorňovací poznámky, které se vám zobrazí vždy, když klienta vyberete do některého z dokladů. Typickým příkladem takové poznámky je například „špatná platební morálka“.

Další možností je připsání libovolné poznámky. Sem už si napíšete opravdu cokoliv, poznámku uvidíte pokaždé, když rozkliknete detail kontaktu.

Adresář funguje také jako jednoduché CRM. Ke kontaktům totiž lze zapisovat aktivity, včetně jejich data a času – například „telefonní hovor“, „schůzka“ či „zaslání nabídky“. Aktivity můžete třídit, tisknout, filtrovat, přidělovat jako úkol zaměstnancům či sledovat, zda jsou splněny. To oceníte v situaci, kdy si aktivity zobrazíte během telefonátu s klientem.

Všechny doklady na jednom místě

U každého klienta v Adresáři máte možnost zobrazit veškeré doklady, které jste si během svojí obchodní historie vyměnili. Faktury, nabídky, objednávky, bankovní doklady,... vše najdete na jednom místě.

Kromě dokladů si můžete zobrazit i položky dokladů, takže hned vidíte, které zboží jste svému klientovi prodávali a které od něj nakupovali.

Prodejní košík pro rychlé objednávky

Adresář vám pomůže i v situaci, kdy jste na schůzce, případně vám volá klient, a potřebuje co nejrychleji nakoupit nebo od vás dostat nabídku.

Stačí na kartě klienta přejít na záložku Produkty, vložit produkty z vašeho Katalogu do Prodejního košíku, a následně z těchto produktů rychle vygenerovat nabídku, objednávku nebo rovnou fakturu – podle toho, jak se s klientem dohodnete.

Napojení na Registr plátců DPH

Money S3 je propojené s Registrem plátců DPH, takže ihned po vytvoření kontaktu v Adresáři automaticky zkontroluje, zda je klient spolehlivým plátcem DPH. V Uživatelské konfiguraci si pro jistotu můžete nastavit i automatickou kontrolu spolehlivosti plátců DPH při každém vystavení dokladu.

Systém myslí i na případy, kdy si do Adresáře přidáváte zahraniční firmu. V takovém případě se po zadání DIČ můžete spojit s rejstříkem VIES a ověřit, zda je tato firma plátcem DPH či nikoliv.

30minutová ukázka
Vybíráte Money S3 a nechce se vám klikat a zkoušet? Nechte to na nás, předvedeme vám jej ZDARMA.
Ukázka Money S3

Ověřte finanční situaci klienta díky „semaforům“

Money S3 se jako první účetní software v ČR propojil se službou CRIBIS od firmy Czech Credit Bureau. Přímo vedle kontaktu v Adresáři tak máte ve formě semaforu informaci o finanční rizikovosti daného kontaktu.

Zelená barva značí, že v obchodních vztazích postačí standardní opatrnost. U oranžové barvy byste měli při uzavírání smluv zvýšit ostražitost. S firmou, u které svítí červená, pak buďte při uzavírání obchodů mimořádně opatrní.

Na principu semaforu funguje i další služba napojená na Money: CreditCheck. Mezi těmito službami můžete rychle přepínat a ověřovat, zda jsou jejich výsledky shodné.

blank

Hodnotící ukazatel Semafor CRIBIS je více-zdrojové hodnocení ekonomického stavu analyzovaného subjektu. Ukazatel je kalkulován analytickým odděleném CRIF - Czech Credit Bureau z dostupných informací zdrojové databáze CRIBIS.cz a aktualizován pro potřeby klientů Solitey Česká republika, a.s. 1x měsíčně.

Služba Creditcheck poskytuje finanční informace o ekonomických subjektech. Semafor Creditcheck je výsledkem automatické analýzy zpracovávaných informačních zdrojů. Funkcí semaforu je pouze upozornit uživatele na potenciální výskyt informace, která je běžně brána v potaz při posuzování úvěrových rizik.

Zobrazit obrázek v plné velikosti

Hromadné adresní operace a tisk štítků

Adresář má také funkci pro hromadný tisk poštovních adres na samolepicí štítky či obálky a umí předat do e-mailového klienta seznam vybraných e-mailových adres – včetně možnosti využití adresních klíčů a filtrování. To oceníte třeba při hromadném rozesílání ceníků, pozvánek nebo novoročenek.

blank

Hodnotící ukazatel Semafor CRIBIS je více-zdrojové hodnocení ekonomického stavu analyzovaného subjektu. Ukazatel je kalkulován analytickým odděleném CRIF - Czech Credit Bureau z dostupných informací zdrojové databáze CRIBIS.cz a aktualizován pro potřeby klientů Solitey Česká republika, a.s. 1x měsíčně.

Služba Creditcheck poskytuje finanční informace o ekonomických subjektech. Semafor Creditcheck je výsledkem automatické analýzy zpracovávaných informačních zdrojů. Funkcí semaforu je pouze upozornit uživatele na potenciální výskyt informace, která je běžně brána v potaz při posuzování úvěrových rizik.

Zobrazit obrázek v plné velikosti

Vždy v souladu s GDPR

V Adresáři kontaktů máte perfektní dohled nad osobními údaji svých klientů. Money umožňuje sledovat tisky, exporty ze seznamu nebo otevření seznamu. Nasbíraná data si pak kdykoliv zobrazíte v seznamu historie akcí.

V nastavení přístupových práv uživatelů máte dále možnost zakázat hromadné exporty z Adresáře. Tímto krokem zamezíte tomu, aby kdokoliv nepovolaný hromadně vyexportoval osobní údaje klientů a kontaktů.

Money také umožňuje Anonymizaci dat. Nástroj vymaže všechny osobní nebo citlivé údaje zákazníka napříč systémem a nahradí je textem Anonymizováno. Účetní doklady klienta tak v systému zůstanou, ale jeho osobní údaje z nich zmizí.

Vlastní modul Adresář získáte v některém z našich kompletů

Všechny výhody modulu Adresář získáte při zakoupení některého z kompletů. Komplety si objednejte přímo přes e-shop, nebo na našem obchodním oddělení na tel.: 549 522 511. Výhody modulu můžete bezplatně využívat ve verzi Money S3 Start.

Modul je součástí kompletů: