Od tvůrců úspěšného účetního programu

Výsledek hospodaření obecně Výsledek hospodaření je veličinou, která ukazuje ekonomickou výkonnost účetní jednotky. Tato veličina je velice často sledována externími uživateli, kteří na první pohled ...

Vymezení a členění zásob Zásoby jsou vymezeny § 9 Vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve ...

Pokud zákazník požaduje zádržné, znamená to, že vám uhradí část platby později, a to podle podmínek uvedených ve smlouvě. Můžete se tak setkat s požadavkem ...

Komunita samostatných účetních

Přidejte se zdarma

Přidejte se
do největší komunity samostatných účetních

blankVýhody
blank