Od tvůrců úspěšného účetního programu

Průměrný výdělek a jeho zakotvení v právních předpisech Pravidla pro výpočet průměrného výdělku máme zakotvena v § 351 až §362 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ...

Výsledek hospodaření obecně Výsledek hospodaření je veličinou, která ukazuje ekonomickou výkonnost účetní jednotky. Tato veličina je velice často sledována externími uživateli, kteří na první pohled ...

Vymezení a členění zásob Zásoby jsou vymezeny § 9 Vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve ...

Komunita samostatných účetních

Přidejte se zdarma

Přidejte se
do největší komunity samostatných účetních

blankVýhody
blank