Od tvůrců úspěšného účetního programu

Spotřební daň je nepřímá selektivní daň, která je zavedena v českém daňovém systému za účelem regulace cen určitých komodit na trhu. Spotřební daně se v České republice ...

Oprávněný příjemce Oprávněný příjemce je osoba (právnická nebo fyzická osoba), která na základě povolení přijímá vybrané výrobky z jiného členského státu EU v režimu podmíněného ...

Odpis pohledávky Pro správné pochopení odpisu pohledávky je nejprve nutné si vysvětlit jeho účetní zachycení. Odpis pohledávky se účtuje přímo oproti rozvahovému aktivnímu účtu pohledávky. ...

Banner na svobodnaucetni.cz