Od tvůrců úspěšného účetního programu

Vymezení rezerv z účetního a daňového hlediska Účetní vymezení rezerv Rezervy představují v rozvaze účetní jednotky cizí zdroj krytí, tj. cizí kapitál neboli cizí pasivum. Je to ...

Pohledávky v účtové skupině 31 Pohledávky v účtové skupině 31 jsou charakteristické zejména svým obchodním zaměřením. Zajímavý aspekt můžeme sledovat mezi často používaným účtem 311 – Odběratelé ...

Úroky podle daňového řádu – sankce za pozdní úhradu Úrok podle daňového řádu (dále také jen „DŘ“) je sankce za pozdní úhradu. Velmi důležité je ...

Banner na svobodnaucetni.cz