Od tvůrců úspěšného účetního programu

Kdo může být osobou spolupracující Spolupracující osoby jsou vymezeny § 13 zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP). Tyto osoby jsou rozděleny do ...

1. Ministerstvo financí představilo edukační portál pro malé a střední firmy Kapitálový průvodce Ve čtvrtek 29. 4. představilo Ministerstvo financí společně s odborníky na finance ...

1. Legislativní rámec Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZP) Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění ...