Rychlé zprávy

Červenec 2024
Splatnost úhrnu sražených záloh daně ze mzdy za červen 2024
19. 07. 2024

Dne 22. 7. je splatný měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červen 2024.

Čtěte více
Splatnost paušální zálohy daně z příjmů za červenec 2024
18. 07. 2024

Dne 22. 7. je splatná paušální záloha daně z příjmů fyzických osob za červenec 2024.

Čtěte více
Stanovisko MPSV k definici nelegální práce
09. 07. 2024
Švarcsystém je z pohledu pracovního práva nelegální zaměstnávání formou zastření faktického pracovněprávního vztahu jinou smlouvou. Nelegální práci definuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v paragrafu 5 písm. e) jako výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah, resp. cizincem bez povolení k zaměstnání nebo k... Čtěte více
Splatnost spotřební daně za květen 2024
08. 07. 2024

Dne 10. 7. je splatná spotřební daň za květen 2024 (mimo spotřební daň z lihu).

Čtěte více
Změny u dohod o provedení práce od 1.7.2024
01. 07. 2024
S účinností od 1. 7. 2024 musejí zaměstnavatelé evidovat a hlásit všechny zaměstnance, kteří pro ně pracují na základě dohody o provedení práce (DPP). Od 1. 7. 2024 musí nově zaměstnavatelé povinně registrovat každého zaměstnance pracujícího na DPP bez ohledu na to, zda mu vznikla povinnost... Čtěte více
Červen 2024
Novela zákona o nemocenském pojištění
27. 06. 2024
Základní podmínky pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění řeší Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Novou povinnost pro zaměstnavatele v oblasti nemocenského a důchodového pojištění přináší zákon č. 163/2024 Sb., kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění... Čtěte více
Novela zákona o daních z příjmů v souvislosti s novým zákonem o účetnictví
25. 06. 2024
Ministerstvo financí zveřejnilo návrh novely zákona o daních z příjmů, která reaguje na návrh nového zákona o účetnictví. Navrhovaná účinnost je od 1. 1. 2025. Mimo jiné se navrhuje uplatňovat daňové odpisy na měsíční bázi. Metody rovnoměrného a zrychleného odpisování by měly být zrušeny, stejně... Čtěte více
Termín výstupů DPH za květen 2024
24. 06. 2024

Dne 25. 6. 2024 je termín pro odevzdání daňového přiznání, kontrolního hlášení a souhrnného hlášení k DPH a termín splatnosti DPH za 5/2024.

Čtěte více
Vláda schválila novelu zákona o dani z přidané hodnoty
19. 06. 2024

Dne 12.6.2024 vláda schválila novelu zákona o dani z přidané hodnoty připravenou Ministerstvem financí. Zákon přinese změny v režimu pro malé podniky, například možnost využít výjimku z plátcovství DPH i v dalších členských státech EU. Většina ustanovení by měla být účinná už od 1.1.2025.

Čtěte více
Termín odvodu zálohové daně ze mzdy za květen 2024
18. 06. 2024

Dne 20. 6. 2024 je splatný měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za květen 2024.

Čtěte více
Splatnost paušální zálohy za červen 2024
17. 06. 2024

Dne 20. 6. 2024 je splatná paušální záloha na daň z příjmů fyzických osob za 6/2024.

Čtěte více
Splatnost zálohy na daň z příjmů – červen 2024
14. 06. 2024

Dne 17. 6. 2024 je splatná čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň z příjmů.

Čtěte více
Změny u dohod – návrh zákona podepsal prezident
11. 06. 2024

Prezident v pátek 7.6.2024 podepsal návrh zákona, kterým se mimo jiné mění pravidla pro placení pojistných odvodů u dohod o provedení práce. Převážná část změn nabude účinnosti až od 1.1.2025. Od 1.7.2024 již ale musí zaměstnavatelé podávat nový Výkaz o příjmech u DPP.

Čtěte více
Vracení DPH zahraničním osobám za rok 2023
10. 06. 2024
Do 30.6.2024 může zahraniční osoba podat žádost o vrácení DPH zaplacené v ČR za rok 2023. Pozor však, žádost nelze podat elektronicky. Nelze žádat o DPH zaplacenou za plnění pro osobní spotřebu, nebo plnění spojené s reprezentací, cestovními náklady a náklady na ubytování a stravování, telefonní... Čtěte více
Splatnost spotřební daně za duben 2024
07. 06. 2024

Dne 10. 6. 2024 je splatná spotřební daň za duben 2024 (s výjimkou spotřební daně z lihu).

Čtěte více
Další novela zákoníku práce
06. 06. 2024
Mezi navrhované klíčové změny patří podpora slaďování rodinného a pracovního života pro rodiče malých dětí, nová pravidla pro podání výpovědi z pracovního poměru, nové možnosti samorozvrhování pracovní doby zaměstnancem, možnost výraznějšího zkrácení denního odpočinku v případě řešení mimořádných událostí a havarijních stavů, nebo se také... Čtěte více
DPP od 1.7.2024 – co se mění?
05. 06. 2024
1. Od 1. 7. 2024 budou muset všichni zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají pracovníky na DPP, pravidelně měsíčně zasílat na ČSSZ tzv. Výkaz příjmů DPP, a to vždy nejpozději do 20. dne následujícího měsíce. Poprvé tak učiní za měsíc červenec 2024. Pozor, nejdříve lze odeslat tento výkaz... Čtěte více
Květen 2024
Výkaz příjmů u DPP od 1.7.2024
31. 05. 2024
Od 1.7.2024 budou zaměstnavatelé povinně reportovat příjmy všech zaměstnanců pracujících na dohody o provedení práce (DPP), a to bez ohledu na výši jejich příjmů z těchto dohod. Výkaz se bude odesílat elektronicky ve formátu XML České správě sociálního zabezpečení. První výkaz se bude podávat za měsíc... Čtěte více
Termín pro platbu a první splátku daně z nemovitých věcí k 31.05.2024
30. 05. 2024

K 31.05.2024 je splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do Kč 5.000,– včetně) a splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než Kč 5.000,–, s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu).

Čtěte více
Termín pro odvod srážkové daně za duben 2024
29. 05. 2024

K 31.05.2024 je termín odvodu daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2024.

Čtěte více
MPO navrhuje opatření na omezení byrokracie
27. 05. 2024
Ministerstvo průmyslu a obchodu poslalo do připomínkového řízení balíček 23 námětů na snížení administrativní zátěže podnikatelů. Cílem je, aby byla všechna opatření realizována nejpozději do konce 1. poloviny roku 2025, a to včetně ukončení případných legislativních procesů. Jedná se o úpravy v oblasti živnostenského podnikání,... Čtěte více
Termín pro výstupy DPH za duben 2024
24. 05. 2024

K 27.05.2024 je termín pro odevzdání daňového přiznání, kontrolního hlášení a souhrnného hlášení k DPH a splatnost DPH za duben 2024.

Čtěte více
Termín pro daňové přiznání ke spotřební dani za duben 2024
23. 05. 2024

K 27.05.2024 je termín pro odevzdání daňového přiznání ke spotřební dani za duben 2024.

Čtěte více
ÚOOÚ uložil pokutu 351 mil. Kč za porušení GDPR
20. 05. 2024

Společnosti Avast Software s.r.o. byla pravomocně uložena pokuta ve výši 351 milionů Kč. Tu uložil Úřad pro ochranu osobních údajů za neoprávněné zpracování osobních údajů uživatelů jejího antivirového programu (k čemuž docházelo po část roku 2019).

Čtěte více
Splatnost paušální zálohy za květen 2024 k 20.05.2024
17. 05. 2024

K 20.05.2024 je termín pro splatnost měsíční paušální zálohy za květen 2024 u paušální daně z příjmů fyzických osob.

Čtěte více
Termín odvodu zálohové daně ze mzdy k 20.05.2024
16. 05. 2024

K 20.05.2024 je termín pro měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za duben 2024.

Čtěte více
Nová metodika k provozování kamerových systémů
13. 05. 2024
Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil dne 8.2.2024 na svých webových stránkách novou metodiku k návrhu a provozování kamerových systémů z hlediska zpracování a ochrany osobních údajů. Nová metodika vydaná Úřadem pro ochranu osobních údajů v zdůrazňuje, že není právně závazným dokumentem a povinnosti související s... Čtěte více
Bankovní rada ČNB pokračuje ve snižování úrokových sazeb
10. 05. 2024
Dne 3.5.2024 snížila ČNB repo sazbu na 5,25 %. Nicméně pro úroky z prodlení podle občanského zákoníku a pro účely daňového řádu je stále rozhodující repo sazba platná k datu 1.1.2024, kdy repo sazba činila 6,75 %. Úroky za opožděnou úhradu daně za celé 1.... Čtěte více
Splatnost spotřební daně k 10.05.2024
09. 05. 2024

K 10.05.2024 je splatná spotřební daň za březen 2024 (mimo spotřební daň z lihu).

Čtěte více
Kolkové známky končí, jejich využití či odkup je možný jen do konce roku
06. 05. 2024

Jednou ze změn, kterou přinesl vládní konsolidační balíček, je také ukončení možnosti platit správní a soudní poplatky prostřednictvím kolkových známek. Ty bude možné využívat jen do konce roku 2024, což platí i pro jejich výměnu či zpětný odkup.

Čtěte více
Duben 2024
Chyba v tiskopisu ČSSZ
30. 04. 2024
V pokynech ČSSZ pro vyplňování Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2023 je uveden nesprávný údaj pro stanovení výše měsíčního vyměřovacího základu pro odvod zálohy na pojistné po podání tohoto Přehledu. Měsíční vyměřovací základ má činit 55 % daňového základu roku 2023, ale... Čtěte více
Termín odvodu srážkové daně za březen 2024
29. 04. 2024

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2024

Čtěte více
Blíží se lhůta pro podání prvního oznámení údajů pro poskytovatele platebních služeb (CESOP)
26. 04. 2024
V souvislosti s novou povinností týkající se poskytovatelů platebních služeb – vést evidenci a oznamovat údaje ohledně příslušných přeshraničních plateb do Centrálního elektronického systému platebních informací (CESOP systém) při splnění podmínek stanovených podle zákona o DPH, upozorňujeme, že lhůta pro první podání těchto údajů uplyne... Čtěte více
Dohody o provedení práce od 1.7.2024
26. 04. 2024

V legislativním procesu je tzv. technická novela konsolidačního balíčku. U dohod o provedení práce tak dojde k dalším významným změnám a k posunu účinnosti většiny ustanovení až na rok 2025. Nadále však zůstane povinnost registrovat zaměstnance pracující na DPP do registru ČSSZ k 1.7.2024.

Čtěte více
Termín pro výstupy DPH za březen 2024
24. 04. 2024

Dne 25. 4. 2024 je termín pro odevzdání daňového přiznání, kontrolního hlášení a souhrnného hlášení k DPH za březen 2024, jakož i splatnost DPH za březen 2024.

Čtěte více
Termín pro daňové přiznání ke spotřební dani za březen 2024
23. 04. 2024

Dne 25. 4. 2024 je termín pro podání daňového přiznání ke spotřební dani za březen 2024.

Čtěte více
Odvod zálohy daně ze mzdy za březen 2024
19. 04. 2024

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za březen 2024.

Čtěte více
Splatnost paušální zálohy za duben 2024
18. 04. 2024

Splatnost paušální zálohy za duben 2024

Čtěte více
Kontroly orgány inspekce práce
17. 04. 2024

V roce 2023 provedly orgány inspekce práce u zaměstnavatelů celkem 19 977 kontrol. Z tohoto počtu bylo zaměstnavatelům uloženo 3 409 pokut v souhrnné výši 366 704 500 Kč.

Pro rok 2024 tak zůstane prioritou odhalování nelegální práce a zastřeného zprostředkování zaměstnání.

Čtěte více
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
10. 04. 2024
Upozorňujeme, že s účinností od 1.4.2024 nabylo účinnosti několik novel zákonů a předpisů týkajících se pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Povinné ručení se nově bude platit i na další vozidla, na něž se tato povinnost dosud nevztahovala, například na: segwaye, zahradní traktory (pokud s... Čtěte více
Velká novela zákona o DPH
08. 04. 2024
Ministerstvo financí připravilo rozsáhlý návrh novelizace zákona č. 235/20004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Novela by měla až na drobné výjimky nabýt účinnosti 1. ledna 2025. V případě schválení se bude jednat o zásadní novelu, která se promítne do všech oblastí DPH (cca 400... Čtěte více
Žádost GFŘ o závazné posouzení u DPH
04. 04. 2024
V návaznosti na změny sazeb daně a přeřazení některých položek zboží či služeb do jiných sazeb eviduje Generální finanční ředitelství zvýšený počet žádostí o závazná posouzení. Podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, lze požádat GFŘ o závazné posouzení ve třech oblastech,... Čtěte více
První termín pro podání daňových přiznání
02. 04. 2024

Dnes je první termín pro podání daňových přiznání k dani z příjmů. Včasné podání přiznání do 2.4.2024, ať již elektronicky či v listinné podobě, zvyšuje šanci na rychlé vrácení přeplatku na dani z příjmů do 30 dnů.

Čtěte více
Březen 2024
Odvod srážkové daně za únor 2024
28. 03. 2024

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2024

Čtěte více
Technická novela konsolidačního balíčku
27. 03. 2024
Na obzoru máme další pozměňovací návrhy k zákonu o daních z příjmů a k dalším zákonům, které byly novelizovány na konci roku 2023 tzv. konsolidačním balíčkem. Cílem návrhů je vyjasnit některé nepřesnosti, například u zaměstnaneckých benefitů. Dále se navrhuje zavést u DPP speciální režim tzv.... Čtěte více
Termíny pro podání daňových přiznání
25. 03. 2024
Blíží se termíny pro podání daňových přiznání k dani z příjmů. Pro listinné podání je termín do 2.4.2024, pro elektronické podání do 2.5.2024 a pro klienty s daňovým poradcem či povinným auditem až do 1.7.2024. Včasné podání přiznání do 2.4.2024, ať již elektronicky či v... Čtěte více
Termín pro výstupy DPH za 02/2024
22. 03. 2024

Dne 25. 3. 2024 je termín pro odevzdání daňového přiznání, kontrolního hlášení a souhrnného hlášení k DPH, jakož i splatnost DPH za 02/2024.

Čtěte více
Daňové přiznání ke spotřební dani za 02/2024
21. 03. 2024

Dne 25. 3. 2024 je termín pro podání daňového přiznání ke spotřební dani za 02/2024.

Čtěte více
Novela zákona o DPH zúží rozsah osvobozených finančních činností
20. 03. 2024

Ministerstvo financí navrhuje v připravované novele zákona o DPH významně zúžit rozsah finančních činností, které jsou osvobozeny od DPH. V aktuálním návrhu novely je účinnost stanovena na 1.1.2025. Lze však očekávat odložení účinnosti, aby měly dotčené instituce více času na přípravu na změny.

Čtěte více
Splatnost měsíčního odvodu daně ze mzdy za 02/2024
19. 03. 2024

Dne 20. 3. 2024 je termín pro měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za únor 2024.

Čtěte více
Termín pro vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023
18. 03. 2024

Dne 20. 3. 2024 je termín pro elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2023.

Čtěte více
Splatnost paušální zálohy za 03/2024
15. 03. 2024

Dne 20. 3. 2024 je termín splatnosti paušální zálohy za 03/2024.

Čtěte více
Splatnost zálohy na daň z příjmů za 1. Q / 2024
14. 03. 2024

Dne 15. 3. 2024 je splatnost čtvrtletní zálohy na daň z příjmů.

Čtěte více
Novela zákona o DPH
13. 03. 2024
Návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty, který je nyní ve vnějším připomínkovém řízení, přináší rozsáhlé změny. Například dodaňování zaměstnaneckých výhod, vrácení DPH z neuhrazených závazků, změny lhůt v případě uplatnění nároku na odpočet či opravy základu daně, změny v povinné registraci, zavedení režimu... Čtěte více
Neposkytnutí knihy jízd
11. 03. 2024

Nejvyšší správní soud nepřijal argumentaci týkající se odmítnutí poskytnutí GPS knihy jízd s odkazem na ochranu osobních dat zaměstnanců dle GDPR, neboť bylo technicky možné předložit pouze částečné údaje a ostatní údaje anonymizovat, resp. poskytnout údaje pouze na pracovní dobu a pracovní cesty.

Čtěte více
Termín splatnosti spotřební daně za leden 2024
08. 03. 2024

Dne 11. 3. je splatnost spotřební daně za leden 2024 (nikoliv spotřební daně z lihu).

Čtěte více
Antiradar a odpočet DPH
05. 03. 2024

Nejvyšší správní soud potvrdil, že u antiradaru nelze uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu, protože uvedené zařízení nesouvisí s ekonomickou činností daňového subjektu. Nelze argumentovat ani ochranou majetku daňového subjektu.

Čtěte více
Únor 2024
Termín odvodu srážkové daně za leden 2024
28. 02. 2024

Dne 29. 2. 2024 je termín odvodu daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2024.

Čtěte více
Novela účetní vyhlášky pro podnikatele od 1. 1. 2024
26. 02. 2024
Od účetního období, které započne od 1. 1. 2024 umožňuje novela zákona o účetnictví vedení účetnictví i v jiné než české měně. Na tuto změnu navazuje novela vyhlášky pro podnikatele, která stanoví zejména způsob určení funkční měny a postup při změně měny účetnictví. Nově také... Čtěte více
Termíny pro výstupy DPH za leden 2024
23. 02. 2024

Dne 26. 2. 2024 je termín pro splatnost DPH, podání daňového přiznání, kontrolního hlášení a souhrnného hlášení za leden 2024.

Čtěte více
Termín pro podání daňového přiznání ke spotřební dani za leden 2024
22. 02. 2024

Dne 26. 2. 2024 je termín pro podání daňového přiznání ke spotřební dani za leden 2024.

Čtěte více
Splatnost sražených záloh na dani ze mzdy za 01/2024
19. 02. 2024

Dne 20. 2. 2024 je splatný měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (zaměstnání) za leden 2024.

Čtěte více
Splatnost paušální zálohy na daň z příjmů za 02/2024
16. 02. 2024

Dne 20. 2. 2024 je splatná paušální záloha na daň z příjmů za únor 2024.

Čtěte více
Cestovní náhrady 2024
14. 02. 2024
Připomínáme, že pro rok 2024 byly vyhlášeny nové sazby cestovních náhrad. Například tuzemské stravné při pracovní cestě 5-12 hod činí 140-166 Kč, při pracovní cestě déle než 12 hod až do 18 hod činí 212-256 Kč a nad 18 hod pak 333-398 Kč. Více viz Vyhláška... Čtěte více
Prohlášení poplatníka na rok 2024
12. 02. 2024

Připomínáme, že do 15.2.2024 je termín k podpisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti pro rok 2024. Pro tento rok byl vydán aktualizovaný tiskopis, vzor č. 27 (bez slevy na studenta). I nadále však mohou poplatníci využívat starší vzory tiskopisů.

Čtěte více
Roční zúčtování daně za rok 2023
08. 02. 2024

Připomínáme, že do 15.2.2024 mohou zaměstnanci podat u svého posledního zaměstnavatele tzv. Žádost o provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2023. Ve stejném termínu je nutné doložit do mzdové účtárny všechny potřebné podklady.

Čtěte více
Splatnost spotřební daně za 12/2023
06. 02. 2024

Dne 9. 2. 2024 je splatná spotřební daň za prosinec 2023 (mimo spotřební daň z lihu).

Čtěte více
Změna ve výpočtu srážek ze mzdy a platu
05. 02. 2024

S účinností od 1.1.2024 dochází ke změně při výpočtu srážek ze mzdy či platu. Snižuje se nezabavitelná částka na poplatníka na částku 12 704,67 Kč a na jím vyživované osoby na částku 3 176,17 Kč. Provedené změny se projeví poprvé ve mzdách za leden 2024.

Čtěte více
Změna ve výpočtu mezd za leden 2024
01. 02. 2024

S účinností od 1.1.2024 bylo zavedeno nemocenské pojištění také pro zaměstnance, a to ve výši 0,6 % z jejich vyměřovacích základů. Provedené změny se projeví poprvé ve mzdách za leden 2024.

Čtěte více
Leden 2024
Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2024
30. 01. 2024

Dne 31. 1. 2024 je termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2024.

Čtěte více
Daňové přiznání a splatnost silniční daně za rok 2023
29. 01. 2024

Dne 31. 1. 2024 je termín pro podání daňového přiznání k dani silniční a splatnost silniční daně za rok 2023.

Čtěte více
Informace GFŘ k DPH od 1.1.2024
25. 01. 2024

Generální finanční ředitelství vydalo jako reakci na změnu sazeb DPH od roku 2024 Informaci ke změně sazeb DPH od 1. 1. 2024, pod č.j.: 916/24/7100-30116-050822.

Čtěte více
Termíny pro výstupy DPH za prosinec 2023
24. 01. 2024

Dne 25. 1. 2024 je termín pro splatnost DPH, podání daňového přiznání, kontrolního hlášení a souhrnného hlášení za prosinec 2023.

Čtěte více
Termín pro podání daňového přiznání ke spotřební dani za prosinec 2023
23. 01. 2024

Dne 25. 1. 2024 je termín pro podání daňového přiznání ke spotřební dani za prosinec 2023.

Čtěte více
Nová výše paušální daně za rok 2024
22. 01. 2024

Nejpozději 22.1.2024 musí podnikatelé, kteří jsou registrování v paušálním režimu, uhradit paušální daň za měsíc leden 2024.

Pozor na zvýšení částek od roku 2024:
1. pásmo: 7 408 Kč
2. pásmo: 16 745 Kč
3. pásmo: 27 139 Kč

Čtěte více
Splatnost paušální zálohy – leden 2024
19. 01. 2024

Dne 22. 1. 2024 je splatná paušální záloha u daně z příjmů fyzických osob.

Čtěte více
Termín pro měsíční odvod sražené zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti za prosinec 2023
18. 01. 2024

Dne 22. 1. 2024 je termín pro měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za prosinec 2023.

Čtěte více
Jednotný kurz za rok 2023
10. 01. 2024

Poplatníci, kteří nevedou účetnictví, mohou použít pro přepočet cizí měny jednotný kurz stanovený podle § 38 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Pro rok 2023 jsou jednotlivé kurzy uvedeny v Pokynu GFŘ-D-63. Například jednotný kurz pro 1 EURo činí 23,97 Kč.

Čtěte více
Registrace do paušálního režimu
09. 01. 2024
Podnikáte jako OSVČ a chcete se nově stát od roku 2024 poplatníkem v paušálním režimu? Pak musíte zaslat nejpozději do středy 10.1.2024 na příslušný finanční úřad vyplněný tiskopis Oznámení o vstupu do paušálního režimu. Minimální záloha pro 1. pásmo činí 7 498 Kč, pro 2.... Čtěte více
Splatnost spotřební daně za listopad 2023
08. 01. 2024

Dne 9. 1. 2024 je splatná spotřební daň za listopad 2023 (mimo spotřební daň z lihu).

Čtěte více
Tuzemské cestovní náhrady 2024
04. 01. 2024

S účinností od 1.1.2024 dochází ke změně ve výši tuzemských cestovních náhrad.

Čtěte více
Náhrada při práci na dálku 2024
03. 01. 2024

S účinností od 1.1.2024 se snižuje paušální náhrada při práci na dálku (home office) na částku 4,50 Kč za každou započatou hodinu práce v souladu s § 190a odst. 4 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

Čtěte více
Repo sazba ČNB 6,75 %
02. 01. 2024

Bankovní rada ČNB snížila repo sazbu na 6,75 %. Repo sazba má vliv na výpočet úroků z prodlení. Nová sazba je platná od 22.12.2023.

Čtěte více
Prosinec 2023
Rodičovský příspěvek od roku 2024
28. 12. 2023
Od roku 2024 dojde k navýšení rodičovského příspěvku ze 300 000 Kč na 350 000 Kč (v případě vícerčat ze 450 000 Kč na 525 000 Kč), a to u dětí, které se narodí od 1. ledna 2024, nebo které budou od tohoto dne svěřeny... Čtěte více
Termín pro podání daňového přiznání ke spotřební dani za listopad 2023
27. 12. 2023

Dne 27. 12. 2023 je termín pro podání daňového přiznání ke spotřební dani za listopad 2023.

Čtěte více
Termíny pro výstupy DPH za listopad 2023
22. 12. 2023

Dne 27. 12. 2023 je termín pro splatnost DPH, podání daňového přiznání, kontrolního hlášení a souhrnného hlášení za listopad 2023.

Čtěte více
Minimální mzda 2024
21. 12. 2023

S účinností od 1.1.2024 se zvyšuje minimální mzda na částku 18 900 Kč a 112,50 Kč za hodinu (při úvazku 40 hodin/týdně). Kromě minimální mzdy porostou úrovně zaručené mzdy, a to konkrétně v první, druhé, třetí a osmé skupině prací.

Čtěte více
Účinnost konsolidačního balíčku již od 1.1.2024
20. 12. 2023
Konsolidační balíček vyšel ve Sbírce zákonů dne 12.12.2023 pod číslem 349/2023 Sb. Balíček mění celkem 65 zákonů. Velká část změn nastane i v oblasti daní z příjmů. Nejvíce se dotkne ustanovení týkajících se fyzických osob, a to jak podnikatelů, tak i občanů a zaměstnanců.... Čtěte více
Splatnost paušální zálohy na daň z příjmů
19. 12. 2023

Dne 20. 12. 2023 je splatná paušální záloha na daň z příjmů fyzických osob.

Čtěte více
Termín pro měsíční odvod sražené zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti
18. 12. 2023

Dne 20. 12. 2023 je termín pro měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za listopad 2023.

Čtěte více
Konsolidační balíček vyšel ve Sbírce zákonů
15. 12. 2023

Dne 12.12.2023 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů. Celkem se jedná o změnu 65 zákonů.

Z převážné většiny nabývá zákon účinnost dnem 1. ledna 2024, s výjimkou některých ustanovení s odloženou účinností.

Čtěte více
Upozornění na blížící se termín dle zákona o ochraně oznamovatelů
14. 12. 2023

Povinné subjekty, s výjimkou veřejných zadavatelů, zaměstnávající ke dni nabytí účinnosti zákona nejméně 50 a zároveň méně než 250 zaměstnanců, jsou povinny do 15.12.2023 zavést vnitřní oznamovací systém.

Čtěte více
Splatnost zálohy na daň z příjmů
13. 12. 2023

Dne 15. 12. 2023 je splatná čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň z příjmů.

Čtěte více
Dovolená u dohodářů od 1.1.2024
11. 12. 2023
S účinností od 1.1.2024 vznikne tzv. dohodářům na základě novely zákoníku práce nárok na dovolenou. A to za předpokladu, že za kalendářní rok odpracují u zaměstnavatele alespoň 80 hodin (případně za trvání dohody po část kalendářního roku). Musí však být současně splněna i druhá podmínka,... Čtěte více
Splatnost spotřební daně za říjen 2023
08. 12. 2023

Dne 11. 12. 2023 je splatná spotřební daň za říjen 2023 (mimo spotřební daň z lihu).

Čtěte více
Tiskopis k DPH a kontrolního hlášení od roku 2024
06. 12. 2023
V souvislosti s připravovanou novelou zákona o DPH dochází ke zrušení dvou snížených sazeb DPH 15 % a 10 %. Od 1. 1. 2024 bude pouze jedna snížená sazba DPH (12 %). V důsledku toho dojde k menším úpravám elektronického formuláře kontrolního hlášení a daňového přiznání... Čtěte více
Definice stavby pro bydlení v zákoně o DPH
04. 12. 2023
V novém stavebním zákoně dochází mimo jiné ke změně vymezení rodinného domu. To vyvolalo změnu v zákoně o dani z přidané hodnoty. Nové znění § 48 odst. 2 ZDPH od 1. 1. 2024 zní:  Stavbou pro bydlení se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí: a) stavba bytového... Čtěte více
Listopad 2023
Sazby zahraničního stravného pro rok 2024
30. 11. 2023
Sazby zahraničního stravného pro rok 2024 již byly vyhlášeny. Například pro Itálii a Francii zůstává sazba 50 EUR, pro Německo, Rakousko a Polsko 45 EUR a pro Slovensko 35 EUR. Ke zvýšení došlo například u Lichtenštejnska na 70 EUR, Lotyšska na 45 EUR, Španělska na... Čtěte více
Termín pro odvod srážkové daně za říjen 2023
29. 11. 2023

Dne 30. 11. 2023 je termín pro odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2023.

Čtěte více
Termín pro podání daňového přiznání k DPH k OSS – dovozní režim
28. 11. 2023

Dne 30. 11. 2023 je termín pro podání daňového přiznání a splatnosti DPH k OSS – dovozní režim.

Čtěte více
Splatnost 2. splátky daně z nemovitých věcí
27. 11. 2023

Dne 30. 11. 2023 je splatná 2. splátka daně z nemovitých věcí u poplatníků s daní vyšší než Kč 5.000,–.

Čtěte více
Termín pro výstupy DPH za říjen 2023
24. 11. 2023

Dne 27. 11. 2023 je termín pro podání daňového přiznání, kontrolního hlášení a souhrnného hlášení k DPH, jakož i termín pro splatnost DPH za říjen 2023.

Čtěte více
Termín pro podání daňového přiznání ke spotřební dani za říjen 2023
23. 11. 2023

Dne 27. 11. 2023 je termín pro podání daňového přiznání ke spotřební dani za říjen 2023.

Čtěte více
Splatnost spotřební daně z lihu za září 2023
22. 11. 2023

Dne 24. 11. 2023 je splatnost spotřební daně z lihu za září 2023.

Čtěte více
Pozor, brzy končí Milostivé léto III
21. 11. 2023
Díky akci Milostivé léto III se mohou občané i firmy, kteří včas neuhradili daně či pojistné splatné před 1. 10. 2022, zbavit dluhů vzniklých na penále a exekučních nákladech. Základní podmínkou mimořádného odpuštění je plná úhrada dlužného pojistného. To samé platí i pro místní poplatky,... Čtěte více
Splatnost paušální zálohy u daně z příjmů fyzických osob
16. 11. 2023

Dne 20. 11. 2023 je splatnost paušální zálohy u daně z příjmů fyzických osob.

Čtěte více
Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za říjen 2023
15. 11. 2023

Dne 20. 11. 2023 je splatnost měsíčního odvodu úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za říjen 2023.

Čtěte více
Vyhledávač podpor pro podniky
13. 11. 2023

Ministerstvo průmyslu a obchodu vytvořilo nový nástroj pro zefektivnění procesu vyhledávání státních podpor pro podnikatele a firmy. Prostřednictvím portálu podporapodniku.cz lze nyní efektivně identifikovat dostupné finanční podpory, které jsou specifické pro charakteristiky vaší společnosti.

Čtěte více
Splatnost spotřební daně za září 2023
08. 11. 2023

Dne 9. 11. 2023 je termín splatnosti spotřební daně za září 2023 (mimo spotřební daň z lihu).

Čtěte více
Finanční správa eviduje přeplatky na silniční dani ve výši 635 milionů
06. 11. 2023

Finanční správa upozorňuje současné a především bývalé poplatníky silniční daně, aby si zkontrolovali své přeplatky na této dani a případně požádali o jejich vrácení.

V současné době finanční úřady evidují přeplatky v celkové výši 635 mil. Kč.

Čtěte více
Upozornění pro uživatele portálu MOJE daně
03. 11. 2023
Z důvodu provedení nutných servisních prací dojde od soboty 4. 11. 2023 od 07:00 do neděle 5. 11. 2023 do 22:00 k omezení služeb portálu MOJE daně. Během této doby může docházet ke krátkodobým nedostupnostem portálu MOJE daně a k omezení některých služeb, např. aktualizace údajů... Čtěte více
Máte sepsány dohody o práci na dálku?
01. 11. 2023

Dle přechodných ustanovení nového zákoníku práce je datum 1. 11. 2023 posledním dnem k sepsání dohod o výkonu práce na dálku se zaměstnanci, se kterými byl uzavřen pracovní poměr do 30. 9. 2023.

Čtěte více
Říjen 2023
Termín odvodu daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
30. 10. 2023

Dne 31.10.2023 je termín odvodu daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2023.

Čtěte více
Průměrná mzda pro rok 2024
27. 10. 2023
Pro rok 2024 byla vyhlášena průměrná mzda ve výši 43 967 Kč. Nařízení vlády č. 286/2023 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2024, základní... Čtěte více
Meziroční nárůst průměrné mzdy
26. 10. 2023

Pro rok 2024 byla pro účely všeobecného vyměřovacího základu vyhlášena průměrná mzda ve výši 43 967 Kč.

V roce 2023 činila průměrná mzda 40 324.

Meziroční nárůst tak činí lehce přes 9 %.

Čtěte více
Termín pro podání výstupů k DPH za září 2023
24. 10. 2023

Dne 25.10.2023 je termín pro podání daňového přiznání, splatnosti DPH, kontrolního hlášení a souhrnného hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2023.

Čtěte více
Termín pro podání daňového přiznání ke spotřební dani za září 2023
23. 10. 2023

Dne 25.10.2023 je termín pro podání daňového přiznání ke spotřební dani za září 2023.

Čtěte více
Pohonné hmoty jako daňový náklad?
20. 10. 2023
Nejvyšší správní soud potvrdil, že daňový subjekt musí prokázat daňovou účinnost výdajů na pohonné hmoty do aut využívaných při pracovních cestách a do pracovních strojů. K prokázání je nutno vést řádnou a spolehlivou evidenci spotřebovaných pohonných hmot, nebo propojit spotřebu PHM s konkrétními výdaji. NSS proto také... Čtěte více
Splatnost odvodu zálohové daně z příjmů z mezd
19. 10. 2023

Dne 20.10.2023 je splatný měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za září 2023.

Čtěte více
Splatnost paušální zálohy
18. 10. 2023

Dne 20.10.2023 je splatná paušální záloha daně z příjmů fyzických osob

Čtěte více
Lze podat dodatečné přiznání?
16. 10. 2023
Nejvyšší správní soud opět dospěl k závěru, že daňový subjekt není oprávněn v dodatečném daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob, změnit způsob uplatnění výdajů z výdajů procentem z příjmů dle § 7 odst. 7 ZDP na výdaje skutečné. Rozsudek NSS sp. zn. 8 Afs... Čtěte více
Předvyplnění přiznání k dani z nemovitostí
12. 10. 2023
Finanční správa informuje, že byl spuštěn pilotní provoz nové služby předvyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí.  Údaje z katastru nemovitostí a evidence správce daně se vám automaticky načtou do průvodce daňovým přiznáním. Stačí se přihlásit do své DIS+ na www.mojedane.cz, doplnit chybějící údaje a přiznání... Čtěte více
Podstatná změna při práci na dálku (home office)
10. 10. 2023
Od 1. 10. 2023 nabyla účinnosti první část novely zákoníku práce. Novela ve svém § 317 uvádí nově povinnost sjednat dohodu o práci na dálku (home office) písemně. Zaměstnavatelé mají termín nejpozději do 1. 11. 2023 douzavírat písemně tyto dohody u zaměstnanců a dohodářů, se kterými... Čtěte více
Splatnost spotřební daně za srpen 2023
09. 10. 2023

Dne 10.10.2023 je splatná spotřební daň za srpen 2023 (mimo spotřební daň z lihu).

Čtěte více
Upozornění na novou Informační povinnost zaměstnavatelů vůči dohodářům
06. 10. 2023
S účinností od 1.10.2023 mají zaměstnavatelé nově povinnost poskytovat i dohodářům tzv. Informační povinnost. Pokud bude dohodář pracovat u zaměstnavatele, musí nově obdržet Informační povinnost v souladu s novým § 77a ZP, a to do 7 dnů od zahájení výkonu práce. Pokud bude dohodář pracovat mimo území... Čtěte více
Paušální náhrada při práci na dálku od 1.10.2023
04. 10. 2023
Výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku činí od 1.10.2023 částku 4,60 Kč za každou započatou hodinu práce mimo pracoviště zaměstnavatele. Jedná se o úplnou novinku v české legislativě. Paušální náhradu a pravidla pro její výplatu nově zavádí zákoník práce, její výši pro rok... Čtěte více
Září 2023
Daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
29. 09. 2023

K 30. září je termín pro podání daňového přiznání a splatnost daně k OSS u dovozního režimu.

Čtěte více
Termín pro vrácení DPH z jiných členských států
26. 09. 2023

Upozorňujeme plátce DPH, že se blíží termín pro podání žádosti o vrácení DPH z jiných členských států Evropské unie. Poslední termín je 30. 9. 2023 a nelze již dodatečně prodloužit.

Žádosti se podávají prostřednictvím portálu MOJE daně (www.mojedane.cz).

Čtěte více
Změna zákona o důchodovém pojištění
25. 09. 2023

Zákonem č. 270/2023 Sb. se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Předpis má dělenou účinnost. Některá ustanovení nabývají účinnosti od 1. 10. 2023 a další ustanovení až dnem 1. 1. 2024.

Čtěte více
Daňové výstupy u DPH za srpen 2023
22. 09. 2023

K 25. září je splatná daň z přidané hodnoty za srpen 2023, jakož i lhůta pro podání daňového přiznání k DPH, kontrolního hlášení a souhrnného hlášení.

Čtěte více
Nedlužíte na daních? Finanční správa spouští novinku
21. 09. 2023
Finanční správa spustila novou funkcionalitu, díky níž si může na portálu Moje daně (www.mojedane.cz) každá fyzická osoba ověřit, zda nemá u finančního úřadu evidován nedoplatek vzniklý do 30. 9. 2022, který by mu mohl být v rámci Milostivého léta 2023 odpuštěn.  Daňové milostivé léto 2023 se... Čtěte více
Novela zákoníku práce
20. 09. 2023
Novela zákoníku práce vyšla dne 19. 9. 2023 ve Sbírce zákonů pod číslem 281/2023 Sb. Zákon tak nabývá účinnosti od 1. 10. 2023, má však dělenou účinnost a druhá významná část tak nabude účinnosti až od 1. 1. 2024 (s výjimkou ustanovení čl. I bodů 20,... Čtěte více
Splatnost zálohové daně z příjmů ze závislé činnosti
19. 09. 2023

K 20. září je splatný měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za srpen 2023.

Čtěte více
Splatnost paušální zálohy na daň z příjmů
18. 09. 2023

K 20. září je splatná paušální záloha na daň z příjmů fyzických osob.

Čtěte více
Čtvrtletní záloha na daň z příjmů
13. 09. 2023

K 15. září je splatná čtvrtletní záloha na daň příjmů fyzických a právnických osob.

Čtěte více
Čtvrtletní záloha na daň z neočekávaných zisků
12. 09. 2023

K 15. září je splatná čtvrtletní záloha na daň z neočekávaných zisků u daně z příjmů.

Čtěte více
Vrácení DPH z jiných členských států
11. 09. 2023
Daň z přidané hodnoty, kterou plátci DPH zaplatili v průběhu roku 2022 v jiných členských státech a dosud nežádali o její vrácení, mohou nárokovat toto zahraniční DPH zpět. Žádost se podává elektronicky prostřednictvím aplikace “Vracení DPH v rámci EU”. Pro přístup do aplikace je nutné vlastnit... Čtěte více
Nezapomeňte na spotřební daň za červenec
08. 09. 2023

Dne 11. září je splatná spotřební daň za červenec 2023 (s výjimkou spotřební daně z lihu).

Čtěte více
Nezapomeňte doložit potvrzení o studiu!
07. 09. 2023
Začátkem školního roku je třeba zajistit od zletilých nezaopatřených a studujících dětí potvrzení o studiu. Komu je třeba prioritně potvrzení o studiu doložit: v případě uplatňování daňového zvýhodnění u zaměstnavatele – do mzdové účtárny v případě uplatňování daňového zvýhodnění u fyzických osob podávající daňové přiznání – bude nutné... Čtěte více
Změny DPH ve stavebnictví od 1.1.2024
04. 09. 2023
Účinnost změn v DPH navazujících na nový stavební zákon byla posunuta až na leden 2024. Úpravy v zákoně vyplývají zejména z nových definic klíčových pojmů, jako je obytný prostor, stavba bytového domu a stavba rodinného domu. Novelizace byla provedena zákonem č. 284/2021 Sb., kterým se mění §... Čtěte více
Srpen 2023
Daň z nemovitých věcí: 1. splátka
31. 08. 2023

Poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb – pozor!

Dne 31.08.2023 je splatnost 1. splátky daně z nemovitých věcí u poplatníků provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než Kč 5.000,–

Čtěte více
Odvod srážkové daně
30. 08. 2023

Nezapomeňte na odvod srážkové daně.

Dne 31.08.2023 je termín u daně z příjmů na odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2023.

Čtěte více
Splatnost DPH k OSS
29. 08. 2023

Dne 31.08.2023 je termín pro daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim.

Čtěte více
Schválené úpravy konsolidačního balíčku na jednání 23.8.2023
25. 08. 2023
Přehled vybraných změn schválených koaličními partnery: Zjednodušení evidence dohod o provedení práce odbourání některých administrativních povinností z původního návrhu, návrh a podrobnosti připraví MPSV Zaměstnanecké benefity u vymezených daňových benefitů bude zavedeno souhrnné zastropování na úrovni poloviny průměrné mzdy Zrušení osvobození zvýhodnění u manažerských bytů zrušení výjimky pro odměňování vybraným pracovníkům... Čtěte více
Termín pro DPH
24. 08. 2023

Nezapomeňte na DPH termíny.

Dne 25.08.2023 je termín pro:

  • podání daňového přiznání k DPH a splatnost daně za červenec 
  • podání souhrnného hlášení za červenec
  • podání kontrolního hlášení za červenec
Čtěte více
Nezapomeňte zveřejnit účetní závěrku
21. 08. 2023
Zveřejnili jste účetní závěrku ve sbírce listin?  Tuto povinnost mají v souladu s § 21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve většině případů účetní jednotky, které se zapisují do veřejného rejstříku, tedy všechny právnické osoby.   Společnosti mají dle zákona povinnost založit účetní závěrku do sbírky listin... Čtěte více
Termín pro měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň ze mzdy
18. 08. 2023

Termín pro měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň ze mzdy

Dne 21.08.2023 je z hlediska daně z příjmů fyzických osob termín pro měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červenec 2023.

Čtěte více
Nezapomeňte na splatnost paušální zálohy
17. 08. 2023

Nezapomněli jste na splatnost paušální zálohy?

Dne 21.08.2023 je u daně z příjmů fyzických osob splatná paušální záloha.

Čtěte více
Termín první splátky daně z nemovitostí
14. 08. 2023
Připomínáme všem zemědělcům a chovatelům ryb, kterým vychází výše daně z nemovitých věcí více než 5 000 Kč, že termín první splátky je 31. 8. 2023. Jak zjistíte, jaká je celková daňová povinnost? Po přihlášení do Online finančního úřadu na portálu MOJE daně (www.mojedane.cz) a vstupu do daňové informační schránky (DIS+)... Čtěte více
DPH při bezúplatném dodání zboží
07. 08. 2023
Generálním finančním ředitelstvím byla vydána Informace, kterou se od 1. 8. 2023 mění přístup k uplatňování DPH při bezúplatném dodání zboží. Cílem této Informace je ujednotit a vymezit základní pravidla a přístupy pro uplatnění daně z přidané hodnoty ve specifickém případě, kterým je bezúplatné dodání zboží... Čtěte více
Zvýšení spotřební daně u nafty
03. 08. 2023
Od 1. 8. 2023 se vrátila spotřební daň z nafty ze snížené hodnoty 8,45 Kč/l na 9,95 Kč/l. Změna byla provedena zákonem č. 234/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 286/2022 Sb., kterým... Čtěte více
Konsolidační balíček: navrhované změny v DPH
01. 08. 2023
Vláda navrhuje pouze 2 sazby DPH, a to základní sazbu 21 % a jednu sníženou sazbu daně ve výši 12 %. Kde můžeme očekávat snížení sazby z 15 % na 12 %: u bydlení a stavebních prací pro bydlení a sociální bydlení u základních potravin a kohoutkové vody... Čtěte více
Červenec 2023
Změny pro zaměstnavatele přinese od 1. 8. 2023 zákon o ochraně oznamovatelů
27. 07. 2023
Od 1. 8. 2023 nabude účinnosti zcela nový zákon č. 171/2023 Sb., Zákon o ochraně oznamovatelů, neboli tzv. Whistleblowing. Zákon řeší postup posuzování u možného protiprávního jednání, k němuž by mělo dojít ze strany „zaměstnavatele“, tedy u osoby, pro kterou jiná osoba (oznamovatel) vykonává práci... Čtěte více
Pitná voda na pracovišti
25. 07. 2023
Nezapomínejte v těchto horkých dnech na Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Konkrétně § 53 stanoví, že prostory určené pro práci musí být zásobeny pitnou vodou. Pitnou vodou se rozumí veškerá voda v původním stavu nebo po úpravě,... Čtěte více
Nařízení o výši náhrad při pracovním úrazu či nemoci z povolání
17. 07. 2023
Na základě nařízení vlády č. 131/2023 Sb. došlo k úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení DPN. Od 1. 6. 2023 se navýšil průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, resp. náhrady nákladů na výživu pozůstalých, ato o... Čtěte více
Velká novela zákoníku práce
14. 07. 2023
Návrh velké implementační novely zákoníku práce schválila Poslanecká sněmovna ve třetím čtení dne 28. 6. 2023. Momentálně je návrh předložen k projednání Senátu. Novela zákoníku práce má nabýt účinnosti k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení ve Sbírce zákonů. Je pravděpodobné, že se tak stane ke... Čtěte více
Pozor na odesílání do datových schránek zrušených finančních úřadů!
13. 07. 2023

K 1. 7. 2023 uzavřela Finanční správa celkem 77 územních pracovišť. Jejich agendu v plném rozsahu převzaly nejbližší finanční úřady v daném regionu. Pro komunikaci s finančním úřadem je nutné používat nové telefonické kontakty, e-maily a především také datové schránky!

Seznam zrušených pracovišť naleznete zde: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy-gfr/tiskove-zpravy-2023/pripominame-zruseni-nekterych-pracovist

Čtěte více
Co mění tzv. „Konsolidační balíček“?
12. 07. 2023
Co zásadního navrhuje tzv. „Konsolidační balíček“? zvýšení daně z příjmu právnických osob z 19 % na 21 % u fyzických osob sazba daně z příjmů 23 % již od 36násobku průměrné měsíční mzdy změny u dohod o provedení práce (zavedení 2 limitů) sloučení snížených sazeb DPH 10 % a... Čtěte více
Návrh insolvenčního zákona
10. 07. 2023
Klíčové prvky novely: Zkrácení stávající délky doby oddlužení z dosavadních 5 let na 3 roky. Posílení opatření, která působí proti možnému zneužití institutu oddlužení ze strany nepoctivého dlužníka. Po celou dobu je kladen důraz na poctivost dlužníka. Návrh také zajišťuje, aby dlužník v oddlužení splácel adekvátní částky a... Čtěte více
Nový zákon o ochraně oznamovatelů
06. 07. 2023
Od 1. 8. 2023 nabyde účinnosti zcela nový zákon č. 171/2023 Sb., Zákon o ochraně oznamovatelů, neboli tzv. Whistleblowing. Zákon řeší postup posuzování u možného protiprávního jednání, k němuž by mělo dojít ze strany „zaměstnavatele“, tedy u osoby, pro kterou jiná osoba (oznamovatel) vykonává práci... Čtěte více
Od 1. 7. 2023 budou zaměstnavatelé nově zasílat potvrzení o příjmech Ukrajinců
04. 07. 2023
Od 1. 7. 2023 budou zaměstnavatelé nově zasílat potvrzení o příjmech Ukrajinců. Úřady práce mohou zaměstnavatele každý měsíc vyzvat o vystavení tohoto potvrzení. Zatím pouze u ukrajinských zaměstnanců s dočasnou ochranou. Na vystavení potvrzení mají zaměstnavatelé krátkou lhůtu, a to pouze 8 kalendářních dnů ode... Čtěte více
Daň z příjmů: Daňové přiznání a splatnost daně za rok 2022
03. 07. 2023
3. 7. 2023 je poslední den pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2022, pokud účetní závěrka podléhá povinnému auditu nebo daňové přiznání podává daňový poradce, registrovaný u Komory daňových poradců ČR. Rovněž je k tomuto dni splatná daň z... Čtěte více
Červen 2023
Srážková daň za květen 2023
30. 06. 2023

30. 6. 2023 je poslední den pro odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2023.

Čtěte více
Náhrada za PHM od 1. 7. 2023
29. 06. 2023
Od 1. 7. 2023 se snižuje náhrada za PHM – motorová nafta na 34,40 Kč/litr (do 30. 6. 2023 lze využít náhradu ve výši 44,10 Kč/l). Tuto částku mohou využít jak podnikatelé, tak zaměstnanci, pokud nepředloží lístek o nákupu PHM. Změna byla provedena Vyhláškou č.... Čtěte více
DPH za květen 2023
26. 06. 2023

26. 6. 2023 je poslední den pro podání daňového přiznání k DPH, kontrolního hlášení k DPH a souhrnného hlášení k DPH. Rovněž je k tomuto dni splatná daň z přidané hodnoty za květen 2023.

Čtěte více
Informace pro poplatníky k příspěvku pro solidární domácnost
16. 06. 2023
S účinností od 1. července 2023 dochází zákonem č. 75/2023 Sb., ke změně zákona č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů a dalších... Čtěte více
Nejbližší webináře

Legislativní novinky pro účetní
a podnikatele.

Spokojení nebo zdarma
Ukázat všechny