Rychlé zprávy

Září 2023
Daňové výstupy u DPH za srpen 2023
22. 09. 2023

K 25. září je splatná daň z přidané hodnoty za srpen 2023, jakož i lhůta pro podání daňového přiznání k DPH, kontrolního hlášení a souhrnného hlášení.

Čtěte více
Nedlužíte na daních? Finanční správa spouští novinku
21. 09. 2023
Finanční správa spustila novou funkcionalitu, díky níž si může na portálu Moje daně (www.mojedane.cz) každá fyzická osoba ověřit, zda nemá u finančního úřadu evidován nedoplatek vzniklý do 30. 9. 2022, který by mu mohl být v rámci Milostivého léta 2023 odpuštěn.  Daňové milostivé léto 2023 se... Čtěte více
Novela zákoníku práce
20. 09. 2023
Novela zákoníku práce vyšla dne 19. 9. 2023 ve Sbírce zákonů pod číslem 281/2023 Sb. Zákon tak nabývá účinnosti od 1. 10. 2023, má však dělenou účinnost a druhá významná část tak nabude účinnosti až od 1. 1. 2024 (s výjimkou ustanovení čl. I bodů 20,... Čtěte více
Splatnost zálohové daně z příjmů ze závislé činnosti
19. 09. 2023

K 20. září je splatný měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za srpen 2023.

Čtěte více
Splatnost paušální zálohy na daň z příjmů
18. 09. 2023

K 20. září je splatná paušální záloha na daň z příjmů fyzických osob.

Čtěte více
Čtvrtletní záloha na daň z příjmů
13. 09. 2023

K 15. září je splatná čtvrtletní záloha na daň příjmů fyzických a právnických osob.

Čtěte více
Čtvrtletní záloha na daň z neočekávaných zisků
12. 09. 2023

K 15. září je splatná čtvrtletní záloha na daň z neočekávaných zisků u daně z příjmů.

Čtěte více
Vrácení DPH z jiných členských států
11. 09. 2023
Daň z přidané hodnoty, kterou plátci DPH zaplatili v průběhu roku 2022 v jiných členských státech a dosud nežádali o její vrácení, mohou nárokovat toto zahraniční DPH zpět. Žádost se podává elektronicky prostřednictvím aplikace “Vracení DPH v rámci EU”. Pro přístup do aplikace je nutné vlastnit... Čtěte více
Nezapomeňte na spotřební daň za červenec
08. 09. 2023

Dne 11. září je splatná spotřební daň za červenec 2023 (s výjimkou spotřební daně z lihu).

Čtěte více
Nezapomeňte doložit potvrzení o studiu!
07. 09. 2023
Začátkem školního roku je třeba zajistit od zletilých nezaopatřených a studujících dětí potvrzení o studiu. Komu je třeba prioritně potvrzení o studiu doložit: v případě uplatňování daňového zvýhodnění u zaměstnavatele – do mzdové účtárny v případě uplatňování daňového zvýhodnění u fyzických osob podávající daňové přiznání – bude nutné... Čtěte více
Změny DPH ve stavebnictví od 1.1.2024
04. 09. 2023
Účinnost změn v DPH navazujících na nový stavební zákon byla posunuta až na leden 2024. Úpravy v zákoně vyplývají zejména z nových definic klíčových pojmů, jako je obytný prostor, stavba bytového domu a stavba rodinného domu. Novelizace byla provedena zákonem č. 284/2021 Sb., kterým se mění §... Čtěte více
Srpen 2023
Daň z nemovitých věcí: 1. splátka
31. 08. 2023

Poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb – pozor!

Dne 31.08.2023 je splatnost 1. splátky daně z nemovitých věcí u poplatníků provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než Kč 5.000,–

Čtěte více
Odvod srážkové daně
30. 08. 2023

Nezapomeňte na odvod srážkové daně.

Dne 31.08.2023 je termín u daně z příjmů na odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2023.

Čtěte více
Splatnost DPH k OSS
29. 08. 2023

Dne 31.08.2023 je termín pro daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim.

Čtěte více
Schválené úpravy konsolidačního balíčku na jednání 23.8.2023
25. 08. 2023
Přehled vybraných změn schválených koaličními partnery: Zjednodušení evidence dohod o provedení práce odbourání některých administrativních povinností z původního návrhu, návrh a podrobnosti připraví MPSV Zaměstnanecké benefity u vymezených daňových benefitů bude zavedeno souhrnné zastropování na úrovni poloviny průměrné mzdy Zrušení osvobození zvýhodnění u manažerských bytů zrušení výjimky pro odměňování vybraným pracovníkům... Čtěte více
Termín pro DPH
24. 08. 2023

Nezapomeňte na DPH termíny.

Dne 25.08.2023 je termín pro:

  • podání daňového přiznání k DPH a splatnost daně za červenec 
  • podání souhrnného hlášení za červenec
  • podání kontrolního hlášení za červenec
Čtěte více
Nezapomeňte zveřejnit účetní závěrku
21. 08. 2023
Zveřejnili jste účetní závěrku ve sbírce listin?  Tuto povinnost mají v souladu s § 21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve většině případů účetní jednotky, které se zapisují do veřejného rejstříku, tedy všechny právnické osoby.   Společnosti mají dle zákona povinnost založit účetní závěrku do sbírky listin... Čtěte více
Termín pro měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň ze mzdy
18. 08. 2023

Termín pro měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň ze mzdy

Dne 21.08.2023 je z hlediska daně z příjmů fyzických osob termín pro měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červenec 2023.

Čtěte více
Nezapomeňte na splatnost paušální zálohy
17. 08. 2023

Nezapomněli jste na splatnost paušální zálohy?

Dne 21.08.2023 je u daně z příjmů fyzických osob splatná paušální záloha.

Čtěte více
Termín první splátky daně z nemovitostí
14. 08. 2023
Připomínáme všem zemědělcům a chovatelům ryb, kterým vychází výše daně z nemovitých věcí více než 5 000 Kč, že termín první splátky je 31. 8. 2023. Jak zjistíte, jaká je celková daňová povinnost? Po přihlášení do Online finančního úřadu na portálu MOJE daně (www.mojedane.cz) a vstupu do daňové informační schránky (DIS+)... Čtěte více
DPH při bezúplatném dodání zboží
07. 08. 2023
Generálním finančním ředitelstvím byla vydána Informace, kterou se od 1. 8. 2023 mění přístup k uplatňování DPH při bezúplatném dodání zboží. Cílem této Informace je ujednotit a vymezit základní pravidla a přístupy pro uplatnění daně z přidané hodnoty ve specifickém případě, kterým je bezúplatné dodání zboží... Čtěte více
Zvýšení spotřební daně u nafty
03. 08. 2023
Od 1. 8. 2023 se vrátila spotřební daň z nafty ze snížené hodnoty 8,45 Kč/l na 9,95 Kč/l. Změna byla provedena zákonem č. 234/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 286/2022 Sb., kterým... Čtěte více
Konsolidační balíček: navrhované změny v DPH
01. 08. 2023
Vláda navrhuje pouze 2 sazby DPH, a to základní sazbu 21 % a jednu sníženou sazbu daně ve výši 12 %. Kde můžeme očekávat snížení sazby z 15 % na 12 %: u bydlení a stavebních prací pro bydlení a sociální bydlení u základních potravin a kohoutkové vody... Čtěte více
Červenec 2023
Změny pro zaměstnavatele přinese od 1. 8. 2023 zákon o ochraně oznamovatelů
27. 07. 2023
Od 1. 8. 2023 nabude účinnosti zcela nový zákon č. 171/2023 Sb., Zákon o ochraně oznamovatelů, neboli tzv. Whistleblowing. Zákon řeší postup posuzování u možného protiprávního jednání, k němuž by mělo dojít ze strany „zaměstnavatele“, tedy u osoby, pro kterou jiná osoba (oznamovatel) vykonává práci... Čtěte více
Pitná voda na pracovišti
25. 07. 2023
Nezapomínejte v těchto horkých dnech na Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Konkrétně § 53 stanoví, že prostory určené pro práci musí být zásobeny pitnou vodou. Pitnou vodou se rozumí veškerá voda v původním stavu nebo po úpravě,... Čtěte více
Nařízení o výši náhrad při pracovním úrazu či nemoci z povolání
17. 07. 2023
Na základě nařízení vlády č. 131/2023 Sb. došlo k úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení DPN. Od 1. 6. 2023 se navýšil průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, resp. náhrady nákladů na výživu pozůstalých, ato o... Čtěte více
Velká novela zákoníku práce
14. 07. 2023
Návrh velké implementační novely zákoníku práce schválila Poslanecká sněmovna ve třetím čtení dne 28. 6. 2023. Momentálně je návrh předložen k projednání Senátu. Novela zákoníku práce má nabýt účinnosti k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení ve Sbírce zákonů. Je pravděpodobné, že se tak stane ke... Čtěte více
Pozor na odesílání do datových schránek zrušených finančních úřadů!
13. 07. 2023

K 1. 7. 2023 uzavřela Finanční správa celkem 77 územních pracovišť. Jejich agendu v plném rozsahu převzaly nejbližší finanční úřady v daném regionu. Pro komunikaci s finančním úřadem je nutné používat nové telefonické kontakty, e-maily a především také datové schránky!

Seznam zrušených pracovišť naleznete zde: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy-gfr/tiskove-zpravy-2023/pripominame-zruseni-nekterych-pracovist

Čtěte více
Co mění tzv. „Konsolidační balíček“?
12. 07. 2023
Co zásadního navrhuje tzv. „Konsolidační balíček“? zvýšení daně z příjmu právnických osob z 19 % na 21 % u fyzických osob sazba daně z příjmů 23 % již od 36násobku průměrné měsíční mzdy změny u dohod o provedení práce (zavedení 2 limitů) sloučení snížených sazeb DPH 10 % a... Čtěte více
Návrh insolvenčního zákona
10. 07. 2023
Klíčové prvky novely: Zkrácení stávající délky doby oddlužení z dosavadních 5 let na 3 roky. Posílení opatření, která působí proti možnému zneužití institutu oddlužení ze strany nepoctivého dlužníka. Po celou dobu je kladen důraz na poctivost dlužníka. Návrh také zajišťuje, aby dlužník v oddlužení splácel adekvátní částky a... Čtěte více
Nový zákon o ochraně oznamovatelů
06. 07. 2023
Od 1. 8. 2023 nabyde účinnosti zcela nový zákon č. 171/2023 Sb., Zákon o ochraně oznamovatelů, neboli tzv. Whistleblowing. Zákon řeší postup posuzování u možného protiprávního jednání, k němuž by mělo dojít ze strany „zaměstnavatele“, tedy u osoby, pro kterou jiná osoba (oznamovatel) vykonává práci... Čtěte více
Od 1. 7. 2023 budou zaměstnavatelé nově zasílat potvrzení o příjmech Ukrajinců
04. 07. 2023
Od 1. 7. 2023 budou zaměstnavatelé nově zasílat potvrzení o příjmech Ukrajinců. Úřady práce mohou zaměstnavatele každý měsíc vyzvat o vystavení tohoto potvrzení. Zatím pouze u ukrajinských zaměstnanců s dočasnou ochranou. Na vystavení potvrzení mají zaměstnavatelé krátkou lhůtu, a to pouze 8 kalendářních dnů ode... Čtěte více
Daň z příjmů: Daňové přiznání a splatnost daně za rok 2022
03. 07. 2023
3. 7. 2023 je poslední den pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2022, pokud účetní závěrka podléhá povinnému auditu nebo daňové přiznání podává daňový poradce, registrovaný u Komory daňových poradců ČR. Rovněž je k tomuto dni splatná daň z... Čtěte více
Červen 2023
Srážková daň za květen 2023
30. 06. 2023

30. 6. 2023 je poslední den pro odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2023.

Čtěte více
Náhrada za PHM od 1. 7. 2023
29. 06. 2023
Od 1. 7. 2023 se snižuje náhrada za PHM – motorová nafta na 34,40 Kč/litr (do 30. 6. 2023 lze využít náhradu ve výši 44,10 Kč/l). Tuto částku mohou využít jak podnikatelé, tak zaměstnanci, pokud nepředloží lístek o nákupu PHM. Změna byla provedena Vyhláškou č.... Čtěte více
DPH za květen 2023
26. 06. 2023

26. 6. 2023 je poslední den pro podání daňového přiznání k DPH, kontrolního hlášení k DPH a souhrnného hlášení k DPH. Rovněž je k tomuto dni splatná daň z přidané hodnoty za květen 2023.

Čtěte více
Informace pro poplatníky k příspěvku pro solidární domácnost
16. 06. 2023
S účinností od 1. července 2023 dochází zákonem č. 75/2023 Sb., ke změně zákona č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů a dalších... Čtěte více
Nejbližší webináře

Legislativní novinky pro účetní
a podnikatele.

Spokojení nebo zdarma
Ukázat všechny