Od tvůrců úspěšného účetního programu

Podnikání / Start podnikání/Průvodce založení živnosti krok za krokem: co je k tomu potřeba?

Průvodce založení živnosti krok za krokem: co je k tomu potřeba?

Průvodce založení živnosti krok za krokem: co je k tomu potřeba?
Průvodce založení živnosti krok za krokem: co je k tomu potřeba?

Možná máte v hlavě jasný podnikatelský plán, možná teprve přemýšlíte, že opustíte zaměstnání a budete pracovat na sebe. V každém případě se ale nejdřív musíte vypořádat s povinnou administrativou. Přečtěte si našeho průvodce založením živnosti – zjistíte, že to není tak složité.

Co je to živnost a kdo může podnikat na „živnosťák”

Podle Zákona o živnostenském podnikání je to:

Soustavná činnost provozovaná samostatně vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.

Jinými slovy je to kterýkoliv podnikatel od elektrikáře po právníka, který podniká na živnostenský list a splnil následující podmínky:

  • dovršil věk 18 let,
  • nemá daňové nedoplatky u finančního úřadu a nedoplatky na sociálním a zdravotním pojištění,
  • je způsobilý k právním úkonům (dokládá se občanským průkazem),
  • je bezúhonný (dokládá se výpisem z rejstříku trestů),
  • splňuje kvalifikační požadavky kladené na daný druh podnikání (viz typ živnosti níže).

První kroky povedou na živnostenský úřad

Vydat se můžete na kterýkoliv živnostenský úřad, bez ohledu na to, kde bydlíte. S sebou si nezapomeňte:

  • doklad totožnosti (občanský průkaz),
  • 1 000 Kč na poplatek za založení živnosti.

Výpis z rejstříku trestů nosit nemusíte, úřad si ho obstará sám.

Na úřadě vyplníte Jednotný registrační formulář. Oproti minulosti je tento formulář skutečně jediným, který musíte vyplnit. Takže už nemusíte oběhávat další úřady. Výhodou je, že pokud máte datovou schránku, můžete ho vyplnit i elektronicky.

Při vyplňování formuláře vás pravděpodobně napadne několik otázek. Zde jsou odpovědi na ty nejčastější.

1) Jaký typ živnosti potřebuji k založení podnikání?

Volná – musíte splnit jen výše uvedené všeobecné podmínky. Patří sem například výroba textilií, zprostředkování obchodu a služeb nebo marketingová a poradenská činnost.
Vázaná – musíte prokázat odbornou způsobilost k dané činnosti. Patří sem například účetní, majitelé autoškol ale i horští průvodci nebo maséři.
Řemeslná – máte povinnost doložit výuční list, maturitu v oboru, diplom nebo šestiletou praxi v oboru. Patří sem například pekaři, kováři a kadeřnice.
Koncesovaná – podmínkou k jejímu založení je prokázání odborné způsobilosti a povolení příslušného orgánu státní správy. Patří sem například provozování nákladní dopravy, cestovní kanceláře nebo pohřební služby.

2) Jaké mám zvolit místo podnikání (sídlo)?

Většina živnostníků volí jako místo podnikání své bydliště. Pokud jste v pronájmu, potřebujete souhlas majitele budovy. Toto si s majitelem vyřiďte předem a jděte na živnostenský úřad už s podepsaným souhlasem.

3) Jak je to se sociálním a zdravotním pojištěním?

Jednotný registrační formulář to velmi zjednodušil. Jeho vyplněním se automaticky registrujete jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) na Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) i na své zdravotní pojišťovně.

OSSZ vám následně oznámí, kdy a jak platit zálohy na sociální pojištění. Jejich výše se vypočítá podle toho, jestli je podnikání vaším hlavním nebo vedlejším příjmem.

Minimální zálohy pro rok 2019 jsou:

  • OSVČ hlavní: 2388 Kč
  • OSVČ vedlejší: 955 Kč

Jako OSVČ vedlejší nemusíte první rok platit zálohy vůbec. A pokud vaše roční příjmy nepřekročí takzvanou rozhodnou částku (pro rok 2019 je to 71 950 Kč), nemusíte žádné sociální pojištění platit..

Zjistěte si i číslo účtu své zdravotní pojišťovny. Na něj budete posílat zálohové platby na zdravotní pojištění. Minimum pro rok 2019 je 2 208 Kč.

Zvažte také, jestli si chcete platit nemocenské pojištění. Není to vaše zákonná povinnost. V případě, že si ho platit chcete, minimální výše je 138 Kč a odvádí se také na účet OSSZ.

4) Jak je to s daněmi?

Jednotným registračním formulářem se zároveň přihlásíte jako plátce daně z příjmů. Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pak podáváte jednou za rok a zároveň s ním platíte vzniklou daň – nejpozději do konce března následujícího roku. Začínající podnikatelé však díky daňovým slevám často neplatí žádné daně.

Můžete se zároveň dobrovolně přihlásit jako plátce DPH – povinně to musíte udělat, jakmile vaše tržby za uplynulých 12 měsíců překročí milion korun. Finanční úřad vám přidělí daňové identifikační číslo (DIČ), které slouží pro komunikaci s úřadem.

5) Musím si vést účetnictví?

Podvojné účetnictví si musíte vést pouze v případě, že vaše příjmy přesáhnou za zdaňovací období 25 milionů korun nebo pokud jste jako podnikatelé zapsáni v obchodním rejstříku. Pokud ne, stačí vám pouze daňová evidence nebo evidence příjmů. To zvládnete i bez znalosti účetnictví. Archivujte si všechny příjmové i výdajové doklady (v případě, že uplatňujete skutečné výdaje při daňovém přiznání) – ty pak slouží jako podklad pro vaše daňové přiznání.

Přiřazení identifikačního čísla IČ

Po vyřízení všech náležitostí vám úřad přidělí identifikační číslo (IČ) a výpis z živnostenského rejstříku. Samostatný živnostenský list už dnes na úřadě nedostanete. Jako doklad o všem podnikání slouží právě výpis z rejstříku.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne

Sledujte podobné články na naší

Facebookové stránce
Banner na svobodnaucetni.cz