Daně / Daň z příjmů fyzických osob/Návod pro OSVČ na vedlejší činnost: jak na daně a daňové přiznání
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Návod pro OSVČ na vedlejší činnost: jak na daně a daňové přiznání

Návod pro OSVČ na vedlejší činnost: jak na daně a daňové přiznání
Solitea, a.s.
20. 01. 2023
Doba čtení9 minut čtení
Líbilo se39
Návod pro OSVČ na vedlejší činnost: jak na daně a daňové přiznání

Stále častěji si zaměstnanci přivydělávají bokem jako soukromí podnikatelé. Proč nevyužít volný čas po pracovní době efektivně, zvlášť když jste v práci nabrali know-how, které můžete využít i jinde. Nebo když si můžete vydělávat svým koníčkem. Nezapomeňte ale na to, že v takovém případě musíte odevzdat přiznání k dani z příjmu. V článku se dozvíte, jak udělat výpočet daně pro OSVČ.

V případě, že máte svého zaměstnavatele a jako přivýdělek podnikáte, s největší pravděpodobností své podnikání vedete jako vedlejší činnost. Ale pozor, takto můžete své podnikání vést, jen pokud pobíráte od zaměstnavatele alespoň minimální mzdu (v roce 2023 činí 17 300 Kč).

Vedlejší výdělečná činnost má několik výhod

  1. V prvním roce nemusíte odvádět zálohy na sociálním ani zdravotním pojištění. Odvedete je až po podání prvního přehledu o příjmech a výdajích, který odevzdáte na zdravotní pojišťovnu a ČSSZ. Výše odvodů se odvíjí podle toho, kolik jste si podnikáním vydělali.
  2. Pokud vaše výdělky nepřesáhnou rozhodnou částku (pro rok 2023 je to 96 777 Kč), nemusíte sociální pojištění platit ani v dalších letech. To platí v případě, že vedlejší činnost vykonáváte po celý rok. V opačném případě se rozhodná částka poměrně sníží.
  3. V případě, že rozhodnou částku překročíte, musíte platit oboje pojištění (zdravotní i sociální). Nemusíte ale platit pravidelné měsíční zálohy. Pojištění můžete zaplatit až dohromady po odevzdání přehledů, protože se vám vypočítá částka podle vašich příjmů v daném roce.

TIP: Pokud jste se rozhodli pro podnikání jako OSVČ, v článku se dozvíte, jaké jsou další rozdíly mezi podnikáním na hlavní a vedlejší poměr.

Jak je to s daňovým přiznáním OSVČ

Daňové přiznání musíte na finanční úřad podat vždy, když vaše příjmy (nikoliv zisk) v uplynulém roce překročí 15 000 Kč (od roku 2023 částku ve výši 50 000 Kč). Přiznání k dani za celý rok podáváte, i pokud jste si živnost založili třeba až v prosinci daného roku.

Jako zaměstnanci, kteří si vydělávají samostatně výdělečnou činností, vyplňujete přílohu č. 1 daňového přiznání.

Pokud se ale přiznání nevyhnete, vyplatí se shromažďovat si své faktury na jednom místě. Například ve fakturační službě iDoklad, ze které si i snadno vygenerujete veškeré podklady. V základní verzi je zdarma a uděláte si díky ní přehled ve všech dokladech i fakturách.

A pokud k podnikání potřebujete i základní skladové hospodářství, vyzkoušejte účetní systém Money S3.

Co uvést do daňového přiznání OSVČ

V daňovém přiznání musíte uvést všechny vaše příjmy. Pokud jste zaměstnaní a podnikáním si pouze přivyděláváte, nebo máte například příjmy z pronájmu, musíte uvést nejen tyto příjmy, ale také příjmy ze zaměstnání.

A to i tehdy, pokud jste v průběhu roku ze mzdy odváděli zálohy na daň z příjmů fyzických osob. Tyto zálohové platby do daňového přiznání uvedete také a snížíte o ně vypočtenou daň.

Nezapomeňte si od vašeho zaměstnavatele do 15. února vyžádat potvrzení o zdanitelných příjmech, pokud kromě provozování živnosti i nadále pracujete na hlavní nebo částečný úvazek.

Jak na výpočet daně z příjmů fyzických osob

Sazba daně z příjmů činí 15 % a počítá se ze základu daně. Ten se skládá z pěti tzv. dílčích základů daně:

  1. příjmy ze zaměstnání,
  2. příjmy z podnikání (samostatné výdělečné činnosti),
  3. kapitálové příjmy (např. podíly na zisku, úroky nebo licenční poplatky),
  4. příjmy z pronájmu,
  5. ostatní příjmy, které nespadají do žádné z předchozích kategorií.

Dohromady tvoří celkový základ daně.

Jestliže váš daňový základ překročí za rok 2022 částku ve výši Kč 1 867 728,– (za rok 2023 částku ve výši Kč 1 935 552,–), odvedete daň ve výši 23 %. Pozor – do limitu 1 701 168 Kč se započítávají dílčí základy daně všech vašich příjmů, tedy i příjmů ze zaměstnání, z nájmu, z jednorázového prodeje majetku nebo prodeje podílu ve firmě.

Jak určit základ daně z příjmů z podnikání OSVČ

V účetnictví se základ daně z příjmů určí jako součet výnosů, od kterých odečtete náklady.

Při vedení daňové evidence musíte pečlivě evidovat příjmy a reálně vynaložené výdaje (tzn. že si uchováváte všechny doklady za nákup zboží či služeb).

Podnikatelé nejčastěji uplatňují metodu paušálních výdajů stanovených procentem z příjmů, protože je nejjednodušší (vedete pouze přehled o výši příjmů) a často také nejvýhodnější.

Např. pokud uplatňujete 60% výdajový paušál, při příjmech z podnikání 300 000 Kč vaše výdaje činí 180 000 Kč. To znamená, že váš základ daně ze samostatné výdělečné činnosti dosahuje 120 000 Kč (300 000 Kč − 180 000 Kč = 120 000 Kč).

Přečtěte si, kdy se vám vyplatí sledovat skutečné výdaje a kdy paušální výdaje stanovené procentem z příjmů >>

Jak snížit základ daně OSVČ

Hlavním pravidlem pro snížení základu daně je volba vhodného způsobu uplatňování výdajů, o které píšeme výše.

Existují ale i další možnosti:

Dary

Od základu daně si můžete odečíst dar na dobročinné účely, který je vyšší než 1000 Kč nebo je vyšší než 2 % základu vaší daně.

Klidně můžete poslat více spolkům pár stokorun. Výše všech darů se totiž sčítá a jestliže dohromady přesáhnou 1000 Kč, nebo splní druhou výše uvedenou podmínku, můžete si je uplatnit.

Vždy příjemce požádejte o vystavení potvrzení o přijetí daru, budete ho dokládat k daňovému přiznání.

Dárcovství krve

Se snížením základu daně OSVČ vám pomůže i dárcovství krve. Za jeden odběr si snížíte základ daně o 3 000 Kč. Jestliže se rozhodnete darovat krvetvorné buňky nebo orgán, částka, kterou si odečtete od základu daně, se ještě zvyšuje.

Maximální výše hodnoty daru, který je možné odečíst od daňového základu, činí Kč 30 000,– (pro rok 2020, 2021 i 2022).

Penzijní a životní pojištění

Jestliže máte některé z těchto pojištění, můžete si snížit základ daně. Například u životního pojištění si odečtete maximálně 12 000 Kč. Odpočty u obou pojištění mají vícero pravidel, proto si je případně nastudujte detailněji.

Úroky z hypotéky a stavebního spoření

Jestliže máte hypotéku nebo stavební spoření, můžete si od základu daně odečíst úroky, které jste v daném roce bance či spořitelně zaplatili. Maximální částka, kterou si odečtete, je 300 000 Kč ročně (u hypoték uzavřených do konce roku 2020) nebo 150 000 Kč ročně (u hypoték uzavřených od roku 2021).

Termíny pro podání přiznání daně z příjmů fyzických osob

Standardní lhůta pro podání daňového přiznání je stanovena na 3 měsíce po uplynutí zdaňovacího období.

U OSVČ je zdaňovacím obdobím kalendářní rok, proto lhůta pro podání daňového přiznání vychází na 1. dubna. Pokud tento den připadá na víkend nebo státní svátek, posunuje se lhůta na první následující pracovní den.

Lhůta se prodlužuje:

  • o měsíc v případě, kdy přiznání podáváte elektronicky, tedy do 1. května,
  • o 3 měsíce při spolupráci s daňovým poradcem, tedy do 1. července.

TIP: O pozdějším podání daňového přiznání nově není nutné informovat finanční úřad předem. Stačí, když se daňový poradce prokáže plnou mocí společně s podáním daňového přiznání.

Pokud si chcete ulevit od papírování a podání daňového přiznání, přihlaste se k paušální dani. S jedním formulářem a platbou splníte tři povinnosti najednou – odvod zdravotního a sociálního pojištění i platbu daně z příjmů.

Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

Daně pro OSVČ: paušální daň

Živnostníci mohou od roku 2021 využít tzv. paušální daň. Každý měsíc zaplatí jednotnou částku, která obsahuje sociální a zdravotní pojištění a daň z příjmů. Díky tomu nemusí podávat daňové přiznání.

Výše této jednotné platby se každý rok liší, v roce 2022 OSVČ v režimu paušální daně platí měsíčně 5 994 Kč.

Od roku 2023 dochází k podstatným změnám v oblasti paušální daně.

Paušální daň mohou využít pouze hlavní OSVČ (po splnění několika podmínek). Vedlejších OSVČ se paušální daň netýká, a proto musí podat daňové přiznání.

Nezapomeňte se nahlásit

Pokud váš zaměstnavatel podniká ve stejném oboru, ve kterém si chcete zřídit živnost, musíte mít jeho písemný souhlas.

Ať už se rozhodnete podnikat jako OSVČ hlavní nebo vedlejší, nezapomeňte se nahlásit na živnostenském úřadě. Vyplněním Jednotného registračního formuláře se automaticky zaregistrujete na Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) i na své zdravotní pojišťovně.

Více se dozvíte v Průvodci založením živnosti. Také si přečtěte, jaké jsou povinnosti OSVČ.

Nenašli jste, co jste hledali? Přečtěte si další podrobné články o daňovém přiznání.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne

Sledujte podobné články na naší

Facebookové stránce
Aktuální webináře
Úvod do účetnictví a daní pro podnikatele
26. 06. 2023
Dlouhodobý majetek v účetnictví a dani z příjmů
14. 09. 2023
Novinky v DPH 2023
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních