Účetnictví / Daňová evidence / Účetnictví / Vše, co potřebujete vědět o Money S3/Jak na vedení daňové evidence OSVČ v účetním programu a Excelu
Novinky a špeky v účetnictví
Nabídka webinářů

Jak na vedení daňové evidence OSVČ v účetním programu a Excelu

Jak na vedení daňové evidence OSVČ v účetním programu a Excelu
Seyfor, a. s.
25. 07. 2022
Doba čtení5 minut čtení
Líbilo se70
Jak na vedení daňové evidence OSVČ v účetním programu a Excelu

Obsah

  Podnikatelé, kteří nemají povinnost vést podvojné účetnictví a neuplatňují výdajové paušály, musí vést daňovou evidenci. Poradíme vám, jaké jsou náležitosti daňové evidence pro plátce i neplátce DPH. A na příkladech ukážeme, jak ji můžete zdarma a jednoduše vést pomocí tabulky v Excelu.

  Co je to daňová evidence

  Daňová evidence slouží podnikatelům k evidování majetku, závazků, příjmů a výdajů. Jejím prostřednictvím dokládají úřadům svou ekonomickou situaci a také díky ní spočítají, kolik zaplatí na dani z příjmu.

  Do roku 2004 se pro daňovou evidenci používal termín jednoduché účetnictví. Dnes už se ale oficiálně používá pouze termín daňová evidence. Jednoduché účetnictví nyní označuje už jen zjednodušenou formu výkaznictví, kterou využívají například spolky a neziskové organizace. Vyzkoušejte program na vedení jednoduchého účetnictví zdarma.

  Vyzkoušejte si zdarma účetní program Money S3
  S ním můžete snadno vést účetnictví, daňovou evidenci, vystavovat faktury a evidovat sklad pro kamenný i online prodej.
  Money S3

  Kdo musí vést daňovou evidenci

  Daňovou evidenci vedou OSVČ, kterým zákon neukládá povinnost vést (podvojné) účetnictví a kteří zároveň neuplatňují výdaje paušálem. OSVČ musí účetnictví vést pouze, pokud jejich obrat v předchozím roce přesáhl 25 milionů Kč nebo pokud jim to ukládá zvláštní právní předpis.

  OSVČ se také mohou pro vedení účetnictví dobrovolně rozhodnout.

  TIP: Daňová evidence OSVČ, nebo vedení účetnictví? Čtěte, co se vám vyplatí víc.

  Zákon neříká, v jakém nástroji máte daňovou evidenci vést. Začínající podnikatelé typicky volí Microsoft Excel, který je dostupný a jsou v něm zvyklí pracovat.

  Jaké jsou náležitosti daňové evidence

  1. Deník příjmů a výdajů

  Základem daňové evidence je deník příjmů a výdajů (peněžní deník). Do něj průběžně zapisujete příjmy a výdaje ze svého podnikání.

  Deník příjmů a výdajů musí obsahovat tyto náležitosti (kolonky):

  • datum,
  • číslo dokladu,
  • označení transakce (formou slovního popisu),
  • označení, zda jde o příjem, nebo výdaj,
  • výši přijatého či zaplaceného DPH (jste-li plátci DPH)
  • a označení, zda jde o daňový, nebo nedaňový příjem/výdaj.

  Pro své interní účely můžete do daňové evidence přidat i další kolonky. Máte-li například kapitálové příjmy či příjmy z pronájmu, můžete jim v tabulce vytvořit samostatný sloupec.

  Pokud nejste plátci DPH, zapisujete do evidence údaje s datem, kdy jste peníze reálně přijali či vydali. Takže pokud jste vystavili fakturu 1. září, ale zákazník ji zaplatil 20. září, do evidence si příjem zapíšete pod datem 20. září. Pokud se k vyplnění evidence dostanete později než v daný den, nevadí to. Položky nemusí být řazené chronologicky, jen si pohlídejte správné datum.

  Jste-li plátci DPH, do data napíšete datum uskutečnění zdanitelného plnění uvedené na dokladu. Jako plátci DPH navíc musíte spolu s daňovou evidencí vést ještě pomocnou evidenci k DPH.

  Spolu s vedením daňové evidence si průběžně archivujte své doklady. Neplátci DPH musí doklady archivovat alespoň 3 roky, plátci DPH 10 let. Ideálně co nejpřehledněji, protože kontrolor z finančního úřadu po vás může chtít doložit kterýkoliv doklad.

  2. Evidence majetku a závazků

  Kromě příjmů a výdajů uvádíte do daňové evidence také soupis majetku a závazků souvisejících s podnikáním.

  Stačí, když do samostatné tabulky sepíšete:

  • svůj dlouhodobý, oběžný a drobný majetek,
  • své závazky (co komu dlužíte),
  • pohledávky (co ostatní dluží vám).

  K 31. prosinci pak musíte provést inventarizaci a zjistit skutečný stav:

  • zásob,
  • hmotného majetku,
  • pohledávek
  • a závazků.

  Výsledek inventarizace sepíšete a archivujete pro případnou kontrolu.

  Jak vést daňovou evidenci v Excelu

  Plátci DPH mají vedení daňové evidence o něco složitější než neplátci. Kromě sledování daňových a nedaňových výdajů totiž musejí sledovat i výši přijatého a placeného DPH.

  Ukážeme si to na praktickém příkladu.

  Daňová evidence – neplátce DPH (vzor)

  Neplátci DPH si pro účely evidence příjmů a výdajů vystačí s jednoduchou Excelovou tabulkou, která může vypadat například takto.

  Datum Doklad Popis Příjmy Výdaje
  Daňové Nedaňové Daňové Nedaňové
  1. 3. 2020 BU1 Úhrada faktury vystavené 2 500 Kč
  15. 3. 2020 BU2 Vklad na účet 25 000 Kč
  1. 4. 2020 BU3 Poplatky bance 150 Kč
  12. 4. 2020 FP1 Kancelářská výbava 400 Kč
  14. 4. 2020 BU4 Platba kartou, osobní spotřeba 500 Kč
  Celkem 2 500 Kč 25 000 Kč 550 Kč 500 kč
  Daňový základ 1 950 Kč

  Při vedení daňové evidence v Excelu se řiďte těmito radami:

  • každou transakci pište na nový řádek,
  • pro každý účetní rok si založte samostatný soubor,
  • pište vždy na jeden list,
  • pro výpočet celkových příjmů a výdajů si nastavte vzorec, který sečte všechny položky v sloupci,
  • pro výpočet daňového základu si nastavte vzorec, který odečte kolonku celkové výdaje od kolonky celkové příjmy.

  Daňová evidence – plátce DPH (vzor)

  Jste-li plátci DPH, doplňte do tabulky sloupce pro přijaté a placené DPH. Tabulka pak bude vypadat následovně:

  Datum Doklad Popis Příjmy Přijaté DPH Výdaje Placené DPH
  Daňové Nedaňové Daňové Nedaňové
  Celkem
  Daňový základ

  Pro účely evidence majetku a závazků si vytvořte samostatný soubor, případně přidejte k deníku příjmů a výdajů 2 nové listy. Evidence pak může vypadat následovně:

  Firma Doklad Datum nákupu Datum prodeje Splatnost Částka v Kč Úhrady
  XYZ FP 5423 9. 3. 30. 3. 4 700 29. 3.
  QWE FP 1347 7. 4 30. 4. 8 200 29. 4.
  Číslo položky Název Pořizovací cena v Kč Datum zařazení Datum vyřazení
  XY0001 Notebook 16 800 4. 8. 2020
  XY0002 Tiskárna 7 000 7. 8. 2020

  Vedení daňové evidence v účetním softwaru

  Kromě obyčejné excelové tabulky můžete vyzkoušet specializovaný software na daňovou evidenci, jako je například Money S3. Přehledně v něm zachytíte všechny obchody, které děláte. Poradí si s:

  • běžnými a zálohovými fakturami,
  • daňovými doklady k přijaté platbě
  • i vyúčtovacími fakturami.

  Jeho výhoda spočívá v tom, že například kontroluje správnost údajů, nebo jednoduše vygeneruje podklady k daňovému přiznání. Kromě toho v Money S3 snadno vyplníte a finančnímu úřadu rovnou odešlete:

  • přiznání k dani z přidané hodnoty,
  • kontrolní hlášení DPH,
  • souhrnné hlášení.

  Software navíc kromě vedení daňové evidence a účetnictví obsahuje další užitečné funkce jako například skladové hospodářství, adresář nebo knihu jízd. Vyzkoušejte si ekonomický systém Money S3 pro živnostníky a malé firmy, který všechny zmíněné funkce obsahuje.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Dlouhodobý majetek v účetnictví a dani z příjmů
  záznam
  Roční zúčtování záloh za rok 2022 a novinky 2023
  záznam
  Účetní uzávěrka/závěrka a inventarizace účtů
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v účetnictví