Od tvůrců úspěšného účetního programu

Účetnictví / Daňová evidence/Jak přejít z daňové evidence na účetnictví či paušální výdaje

Jak přejít z daňové evidence na účetnictví či paušální výdaje

Jak přejít z daňové evidence na účetnictví či paušální výdaje
Jak přejít z daňové evidence na účetnictví či paušální výdaje

Obsah

  Jste OSVČ a vedete daňovou evidenci? Hlídejte si svůj roční obrat. Pokud překročíte 25 milionů, musíte začít vést účetnictví. Zjistěte, co vše vás v takovém případě čeká. Poradíme vám také, jak přejít z daňové evidence na paušální výdaje.

  Představte si, že jste hranici obratu (počítají se do něj i osvobozená zdanitelná plnění) za kalendářní rok překročili v roce 2020. Od 1. ledna 2021 se stáváte účetní jednotkou. Účetnictví jako takové musíte začít vést o rok později, tedy od 1. ledna 2022.

  Případně pokud se váš hospodářský rok neshoduje s kalendářním rokem, začnete od nového hospodářského roku.

  Povinnost vést (podvojné) účetnictví se vás týká i tehdy, pokud jste společníkem ve společnosti (dříve sdružení bez právní subjektivity) a jeden z vašich společníků vede účetnictví. V takovém případě vedete účetnictví od následujícího účetního období po vstupu do společnosti.

  Případně se můžete sami rozhodnout, že chcete přejít na účetnictví a začnete ho vést dobrovolně.

  Povinný nebo dobrovolný přechod z daňové evidence na účetnictví nemusíte oznamovat úřadům.

  Usnadněte si práci díky našim účetním a daňovým novinkám

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy i aktuální dění ze světa Money vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Přechod z daňové evidence na účetnictví

  Postup přechodu z daňové evidence na účetnictví popisuje paragraf 61b vyhlášky č. 500/2002 Sb.

  Na konci roku nejdřív provedete inventarizaci majetku, závazků a případně rezerv, oceňovacích rozdílů k úplatně nabytému majetku a neuplatněnou část výdajů u finančního leasingu. Také vyčíslíte položky, které ovlivní základ daně v dalším zdaňovacím období.

  Poté uzavřete účetní knihy daňové evidence a vytvoříte účtový rozvrh dle platné směrné účtové osnovy pro podnikatele. Účtový rozvrh je centrální seznam všech účtů, které využíváte v účetnictví.

  Následně sestavíte zahajovací rozvahu, vytvoříte interní směrnice upravující například postup zpracování dokladů a otevřete účetní knihy pro účetnictví. Poté rozepíšete počáteční stavy příslušných rozvahových účtů. Rozdíl mezi součtem počátečních zůstatků nově otevřených účtů aktiv a mezi součtem počátečních zůstatků nově otevřených účtů pasiv uvedete na účet v účtové skupině 49 jako aktivní (plusový) nebo pasivní (minusový) zůstatek.

  Výše uvedené činnosti děláte na počátku zdaňovacího období. Na jeho konci musíte upravit základ daně, který zvýšíte o hodnotu:

  • zásob a cenin,
  • poskytnutých záloh,
  • pohledávek.

  Zásoby, ceniny a pohledávky můžete přičíst jednorázově, nebo si je rozložit do více let, maximálně však do devíti. Pokud částky započítáváte postupně, každý rok můžete započítat jinou částku.

  Zároveň základ daně snížíte o hodnotu:

  • přijatých záloh
  • a závazků.
  K poslednímu dni v roce udělejte inventarizaci a od 1. ledna začnete s účetnictvím.

  Účetní program je nezbytný

  Na daňovou evidenci vám mnohdy stačí fakturační aplikace, jako je iDoklad, nebo jednodušší software pro daňovou evidenci. Jenže na účetnictví už potřebujete plnohodnotný účetní program.

  Výhodou je, že účetní program, např. Money S3, vám pomůže nejen s vedením účetnictví a vedením daňové evidence, ale i s další agendou, jako jsou:

  • sklady,
  • mzdy,
  • kniha jízd,
  • propojení s e-shopem
  • nebo automatizace procesů.
  TIP: Stáhněte si bezplatný ebook Jak vybrat účetní program s detailním postupem a praktickými radami.

  Přechod z daňové evidence na paušál

  Pojmem paušální výdaje označujeme výdaje procentem z příjmů, které představují nejjednodušší a často i nejvýhodnější způsob, jak můžete uplatnit výdaje ze svého podnikání v daňovém přiznání.

  K přechodu od daňové evidence k paušálu dospějete například v momentě, kdy vám výrazně poklesnou výdaje.

  Příklad:
  Petr si založil živnost a rozhodl se uplatňovat skutečné výdaje prostřednictvím daňové evidence.

  Věnoval se grafice a focení – pronajal si ateliér, koupil si do něj kvalitní osvětlení, kameru, fotoaparát a notebook. V prvním roce tak jeho výdaje byly obrovské.

  Postupem času se přesunul do levnějšího pronájmu a všechen nábytek prostřednictvím odpisů odepsal. Jeho roční výdaje tak klesly na minimum. Kromě nákupů kancelářských potřeb a placení nájmu si svůj základ daně nemohl nijak snížit.

  Rozhodl se proto uplatňovat výdaje procentem z příjmů. Při poskytování grafických a fotografických služeb si může jako výdaje uplatnit až 60 % svých příjmů za rok (avšak maximálně 1,2 milionu korun ročně), což je pro něj mnohem výhodnější.

  Zákon vám umožňuje si uplatnit paušální výdaje ve výši:

  • 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného, maximálně 1 600 000 Kč,
  • 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání, maximálně 1 200 000 Kč,
  • 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, maximálně 600 000 Kč,
  • 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti, maximálně 800 000 Kč.

  Pokud jste vedli daňovou evidenci a nyní chcete uplatňovat paušální výdaje procentem z příjmů, musíte si upravit základ daně předešlého roku.

  K tomu slouží dodatečné daňové přiznání, které celé opětovně zpracujete a navíc vyplníte oddíl 6 a tabulku E v příloze č. 1. Nezbytné úpravy základu daně provedete dle § 23 odst. 8 písm. b) zákona o daních z příjmů.

  Jestliže změníte daňový základ, musíte podat i opravné přehledy na sociální pojištění i na zdravotní pojišťovnu.

  TIP: Spočítejte si, co je pro vás výhodnější – uplatňování skutečných, nebo paušálních výdajů?

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne

  Sledujte podobné články na naší

  Facebookové stránce
  Banner na svobodnaucetni.cz