Od tvůrců úspěšného účetního programu

Účetnictví / Daňová evidence/Návod: jak přejít z daňové evidence na účetnictví

Návod: jak přejít z daňové evidence na účetnictví

Návod: jak přejít z daňové evidence na účetnictví
Návod: jak přejít z daňové evidence na účetnictví

Obsah

  Jste OSVČ a vedete daňovou evidenci? Hlídejte si svůj roční obrat. Pokud překročíte 25 milionů, musíte začít vést účetnictví. Zjistěte, co vše vás v takovém případě čeká.

  Představte si, že jste hranici obratu (počítají se do něj i osvobozená zdanitelná plnění) za kalendářní rok překročili v roce 2020. Od 1. ledna 2021 se stáváte účetní jednotkou. Účetnictví jako takové musíte začít vést o rok později, tedy od 1. ledna 2022.

  Případně pokud se váš hospodářský rok neshoduje s kalendářním rokem, začnete od nového hospodářského roku.

  Povinnost vést (podvojné) účetnictví se vás týká i tehdy, pokud jste společníkem ve společnosti (dříve sdružení bez právní subjektivity) a jeden z vašich společníků vede účetnictví. V takovém případě vedete účetnictví od následujícího účetního období po vstupu do společnosti.

  Případně se můžete sami rozhodnout, že chcete přejít na účetnictví a začnete ho vést dobrovolně.

  Povinný nebo dobrovolný přechod z daňové evidence na účetnictví nemusíte oznamovat úřadům.

  Usnadněte si práci díky našim účetním a daňovým novinkám

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy i aktuální dění ze světa Money vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Přechod z daňové evidence na účetnictví

  Postup přechodu z daňové evidence na účetnictví popisuje paragraf 61b vyhlášky č. 500/2002 Sb.

  Na konci roku nejdřív provedete inventarizaci majetku, závazků a případně rezerv, oceňovacích rozdílů k úplatně nabytému majetku a neuplatněnou část výdajů u finančního leasingu. Také vyčíslíte položky, které ovlivní základ daně v dalším zdaňovacím období.

  Poté uzavřete účetní knihy daňové evidence a vytvoříte účtový rozvrh dle platné směrné účtové osnovy pro podnikatele. Účtový rozvrh je centrální seznam všech účtů, které využíváte v účetnictví.

  Následně sestavíte zahajovací rozvahu, vytvoříte interní směrnice upravující například postup zpracování dokladů a otevřete účetní knihy pro účetnictví. Poté rozepíšete počáteční stavy příslušných rozvahových účtů. Rozdíl mezi součtem počátečních zůstatků nově otevřených účtů aktiv a mezi součtem počátečních zůstatků nově otevřených účtů pasiv uvedete na účet v účtové skupině 49 jako aktivní (plusový) nebo pasivní (minusový) zůstatek.

  Výše uvedené činnosti děláte na počátku zdaňovacího období. Na jeho konci musíte upravit základ daně, který zvýšíte o hodnotu:

  • zásob a cenin,
  • poskytnutých záloh,
  • pohledávek.

  Zásoby, ceniny a pohledávky můžete přičíst jednorázově, nebo si je rozložit do více let, maximálně však do devíti. Pokud částky započítáváte postupně, každý rok můžete započítat jinou částku.

  Zároveň základ daně snížíte o hodnotu:

  • přijatých záloh
  • a závazků.
  K poslednímu dni v roce udělejte inventarizaci a od 1. ledna začnete s účetnictvím.

  Účetní program je nezbytný

  Na daňovou evidenci vám mnohdy stačí fakturační aplikace, jako je iDoklad, nebo jednodušší software pro vedení daňové evidence. Jenže na účetnictví už potřebujete plnohodnotný účetní program.

  Výhodou je, že účetní program, např. Money S3, vám pomůže nejen s vedením účetnictví a vedením daňové evidence, ale i s další agendou, jako jsou:

  • sklady,
  • mzdy,
  • kniha jízd,
  • propojení s e-shopem
  • nebo automatizace procesů.

  TIP: Stáhněte si bezplatný ebook Jak vybrat účetní program s detailním postupem a praktickými radami.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne

  Sledujte podobné články na naší

  Facebookové stránce
  Banner na svobodnaucetni.cz