Účetnictví / Účetnictví/Odpisové skupiny a odpisy majetku: jak se v nich vyznat
Novinky a špeky v účetnictví
Nabídka webinářů

Odpisové skupiny a odpisy majetku: jak se v nich vyznat

Odpisové skupiny a odpisy majetku: jak se v nich vyznat
Seyfor, a. s.
15. 08. 2022
Doba čtení5 minut čtení
Líbilo se48
Aktualizováno pro rok 2024: 02. 04. 2024
Odpisové skupiny a odpisy majetku: jak se v nich vyznat

Obsah

  Majetek „na odpis“ neznamená majetek, který už dosloužil; odpisy majetku znamenají postupné snižování hodnoty dlouhodobého majetku v účetnictví (účetní odpisy) anebo snížení daňového základu (daňové odpisy). Jestli přemýšlíte, do jaké odpisové skupiny zařadit auto, nový firemní software nebo klimatizaci, čtěte dále.

  Účetní vs daňové odpisy

  Hlavní rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy spočívá v tom, koho se tyto odpisy týkají.

  • Daňové odpisy se týkají všech podnikatelských subjektů a upravuje je zákon o dani z příjmu a související předpisy. Jejich hlavním účelem je stanovit maximální výši částky, kterou si v jednom zdaňovacím období můžete odepsat z daní.
  • Účetní odpisy řeší pouze podnikatelé, kteří vedou podvojné účetnictví (v praxi nejčastěji s. r. o.), a řídí se zákonem o účetnictví a jeho prováděcími předpisy. Více odrážejí realitu, tzn. skutečné opotřebování nebo spotřebovávání majetku tak, aby účetnictví firmy podávalo realistický přehled o jejím majetku.
  Pokud jste OSVČ a uplatňujete výdaje paušálem, účetní odpisy vůbec řešit nemusíte.

  Odpisy majetku podle zákona o dani z příjmu a daňové odpisové skupiny

  Daňové odpisy jsou téma, které řeší každý podnikatel, který v rámci svého daňového přiznání uplatňuje skutečné výdaje a nikoliv výdajový paušál. Podle zákona o dani z příjmu platí, že odepsat z daní si můžete ten majetek, jehož doba použitelnosti přesahuje jeden rok a spadá do jedné z těchto skupin:

  • Budovy, domy, jednotky a další nemovitosti, s některými zákonem stanovenými výjimkami (např. malá hájovna v lese). Naopak pozemky, na kterých není umístěna žádná stavba, do daňových odpisových skupin až na pár výjimek zařazeny nejsou.
  • Hmotný movitý majetek, jehož pořizovací hodnota byla vyšší než 80.000 Kč. Do žádné daňové odpisové skupiny proto nespadá např. software nebo třeba výstavba nových webových stránek za 100.000 Kč. Na druhou stranu pokud jste si do firmy pořídili novou klimatizaci a náklady na ni přesáhly 80.000 Kč, do daňových odpisů tuto položku zařadit můžete.
  • Dospělá zvířata či jejich skupiny, pokud je jejich pořizovací hodnota nad 80.000 Kč.
  • Jiný majetek stanovený zákonem o dani z příjmu (sem spadá např. auto na leasing v hodnotě vyšší než 80.000 Kč).
  TIP: Nehmotný dlouhodobý majetek, jako např. software, zařadíte z hlediska výpočtu daně z příjmu pod výdaje či náklady na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů.

  Odpisové skupiny hmotného majetku podle zákona o dani z příjmu:

  Zákon o dani z příjmu dělí hmotný majetek do odpisových skupin, u kterých stanoví délku odpisování v letech. V zásadě platí, že čím hodnotnější majetek, tím déle ho budete odepisovat.

  Odpisová skupina Počet let odpisování Příklad hmotného majetku
  Odpisová skupina 1 3 roky Počítače a kancelářská technika
  Odpisová skupina 2 5 let Firemní auto, nábytek či zabezpečovací kamerový systém
  Odpisová skupina 3 10 let Klimatizace
  Odpisová skupina 4 20 let Zemědělská sila nebo konstrukce vinic
  Odpisová skupina 5 30 let Budovy průměrné velikosti nebo dálnice
  Odpisová skupina 6 50 let Velké stavby, např. budovy hotelů či administrativní budovy
  TIP: Zařazení majetku do jednotlivých odpisových skupin  není pro laika jednoduchý úkol. Řídit se můžete vysvětlivkami Českého statistického úřadu (ale ani v těch není jednoduché se zorientovat), případně se spolehnout na zkušeného účetního.

  Daňové odpisy můžete uplatňovat ve dvou režimech:

  • Rovnoměrné daňové odpisy: Kromě prvního roku (kdy je daňový odpis nejvyšší) jsou daňové odpisy po všechny následující roky ve stejné výši.
  • Zrychlené daňové odpisy: Výše odpisů se konstantně snižuje po celou dobu odpisování majetku.

  Rozhodnutí, zda majetek odepisovat rovnoměrně, nebo zrychleně, vždy záleží na konkrétní firmě a situaci, v jaké se nachází. Obecně se dá doporučit odepisovat nemovité věci rovnoměrně a movité věci zrychleně. 

  TIP: Konkrétní příklady výpočtu daňových odpisů najdete v článku Účetní vs daňový odpis majetku: V čem se liší a jak je spočítáte.

  Usnadněte si práci díky našim účetním a daňovým novinkám

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy i aktuální dění ze světa Money vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Jak na účetní odpisy

  Účetní předpisy na rozdíl od daňových nestanovují přesnou výši pořizovací ceny dlouhodobého majetku, který si účetní jednotka může účetně odepisovat. Každá účetní jednotka si tuto hranici určuje sama. Je běžné, že se účetní jednotky řídí daňovými předpisy i v tomto případě a za dlouhodobý považují majetek v pořizovací hodnotě přesahující 80.000 Kč.

  Účetní odpisy poskytují větší volnost také v rámci samotného účetního odpisování majetku. I tady je na vašem uvážení, jak budete dlouhodobý majetek odepisovat, po jakých částkách a jak dlouho. Platí to, co už bylo řečeno – účetní odpisy by měly odrážet realitu.

  Pokud teprve začínáte podnikat a ještě vám chybí zkušenost s tím, jak se který majetek opotřebovává, doporučujeme se poradit s účetní či účetním. Do jisté míry vám může napovědět také chytrý účetní program.

  Je zapotřebí si stanovit odpisový plán, podle kterého pak majetek odpisujete:

  • časově – odpisujete dle očekávané životnosti/použitelnosti majetku a můžete si zvolit, zda odpisy budou:
   • rovnoměrné (vždy ve stejné výši),
   • nebo zrychlené (výše odpisů je různá a konstantně klesá);
  • výkonově – typickým příkladem bude např. počet ujetých kilometrů pro firemní auto.
  TIP: Chcete-li se o účetních odpisech dozvědět detaily, tady najdete přehledná pravidla pro účetní odpisy.

  Zákon to sice nevyžaduje, ale v praxi účetní odpisy velmi často kopírují daňové. V účetním programu Money S3 proto najdete užitečnou funkci ‚‚Účetní odpisy rovny daňovým’‘.

  Účetní předpisy na rozdíl od daňových stále umožňují odepisovat i dlouhodobý nehmotný majetek (např. software). Účetní jednotka definuje dlouhodobý nehmotný majetek interní směrnicí, v níž určí výši jeho pořizovací ceny.

  Svá specifika má také účetní odpisování pohledávek – přečtěte si o tom v článku Jak správně zacházet s pohledávkami z účetního hlediska.

  Zjednodušte si to: Účetní program Money S3 vám usnadní práci jak s daňovými, tak s účetními odpisy. Například vám na kartě majetku sestaví odpisový plán a spočítá konkrétní výši odpisů. Vyzkoušet ho můžete zdarma.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Dlouhodobý majetek v účetnictví a dani z příjmů
  záznam
  Roční zúčtování záloh za rok 2022 a novinky 2023
  záznam
  Účetní uzávěrka/závěrka a inventarizace účtů
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v účetnictví