Daně / Daň z příjmů právnických osob/Co jsou daňové a účetní odpisy majetku a jak na jejich výpočet?
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Co jsou daňové a účetní odpisy majetku a jak na jejich výpočet?

Co jsou daňové a účetní odpisy majetku a jak na jejich výpočet?
Seyfor, a. s.
08. 06. 2020
Doba čtení6 minut čtení
Líbilo se57
Co jsou daňové a účetní odpisy majetku a jak na jejich výpočet?

Majetek, který potřebujete k podnikání a který koupíte za 40 tisíc Kč a více, je postupně daňově uznatelný. Znamená to, že si ho v účetnictví a daňovém přiznání odepisujete několik let. Čtěte, jak na daňový a účetní odpis postupně zastarávajícího majetku.

Nejprve vysvětlíme důležité pojmy.

Co je účetní odpis dlouhodobého majetku

Do účetnictví postupně zadáváte reálné opotřebení dlouhodobého majetku. Jakým způsobem odpis v účetnictví uděláte a do kolika let výdaje rozdělíte, je na vás, ale musíte se řídit pokyny v zákoně o účetnictví. Rozložení si stanovíte sami v tzv. odpisovém plánu.

Poznámka: pojem dlouhodobý majetek se používá v účetnictví, pojem hmotný majetek patří do daňové oblasti.

Co je daňový odpis dlouhodobého majetku

Při daňovém odpisu si část ceny z majetku postupně zadáváte do přiznání k dani z příjmů jako daňově uznatelný náklad. Majetek si nemůžete v nákladech uplatnit celý najednou, ale podle přesně daného harmonogramu. Nově pořízený majetek zařadíte do jedné ze šesti odpisových skupin podle paragrafu 30 zákona o daních z příjmů (ZDP):

skupina doba odepisování příklady odepisovaných majetků
1 3 roky počítače, kancelářské vybavení
2 5 let čerpadla, osobní auta
3 10 let výtahy, klimatizace
4 20 let budovy ze dřeva a plastů, komíny
5 30 let silnice, budovy kromě těch ve 4. a 6. skupině
6 50 let budovy hotelů, administrativní budovy, domy

Kompletní odpisové skupiny najdete v zákonu o dani z příjmu.

Poznámka: délka účetního a daňového odpisu se může u jedné konkrétní věci lišit.

Dobu daňového odepisování můžete změnit tím, že si odpis přerušíte. V praxi to znamená, že si např. v roce 2021 vůbec neuplatníte daňový odpis. Tím se vám odepisovací doba o rok prodlouží. Účetní odpis přerušit nelze.

Do odepisovaného majetku nepatří majetek, který nezastarává, například:

 • pozemky
 • a umělecká díla.

Výpočet daňových odpisů majetku

Daňové odpisy hmotného majetku vypočítáte podle jedné metod, které stanovuje zákon o daních z příjmů (dále v textu jen ZDP):

 • rovnoměrný odpis (tzv. lineární),
 • nebo zrychlený odpis, při kterém si můžete na začátku nebo na konci lhůty odepisovat více peněz – podrobnosti najdete níže v příkladech.

Poznámka: po pořízení majetku si vyberete, podle kterého způsobu ho budete odpisovat. Pak už metodu nemůžete změnit.

1. Rovnoměrný odpis

Při rovnoměrném (lineárním) odpisu odepisujete za každý rok stejnou částku s výjimkou roku prvního. V prvním roce si můžete daňové odpisy zvýšit o 20, 15 nebo 10 % podle toho, jaký typ majetku si odepisujete (podrobnosti uvádí ZDP v paragrafu 31).

V paragrafu 31 ZDP také najdete odpisové sazby v 1. roce odpisování bez zvýšení i se zvýšením o 20, 15 a 10 %. To se vám bude hodit pro výpočty podle následujících vzorců:

vzorce pro rovnoměrný odpis
1. rok odpis = (pořizovací cena × odpisová sazba v 1. roce) / 100
další roky odpis = (pořizovací cena × roční odpisová sazba) / 100

Příklad: Ve firmě Novotný a syn koupili v roce 2020 nové auto za 350 tisíc Kč. To spadá do 2. odpisové skupiny.

V prvním roce si tak odepíšou 38 500 Kč (350 000 × 11 / 100) a v dalších čtyřech letech vždy 77 875 Kč (350 000 × 22,25 / 100).

Poznámka: pokud vám odpis nevyjde v celém čísle, zaokrouhlete ho na celé koruny nahoru.

2. Zrychlený odpis

Při zrychleném odpisu pracujete s koeficienty pro příslušné odpisové skupiny a roky odepisování. Koeficienty umožňují odpis více peněz počátkem nebo koncem odpisové doby.

V následující tabulce najdete přehledy koeficientů pro všechny odpisové skupiny podle paragrafu 32 ZDP:

odpisová skupina v prvním roce odpisování v dalších letech odpisování pro zvýšenou vstupní cenu
1 3 4 3
2 5 6 5
3 10 11 10
4 20 21 20
5 30 31 30
6 50 51 50

Poznámka: sloupec pro zvýšenou vstupní cenu se týká odpisů technického zhodnocení majetku. To jsou například nástavby a rekonstrukce budov, které převyšují částku 40 tisíc Kč.

a) Na začátku si odepíšete více peněz

Na začátku odpisu si odepisujete více peněz, poté nižší částky.

Degresivní odpis spočítáte podle následujících vzorců:

vzorce pro zrychlený degresivní odpis
1. rok odpis = pořizovací cena / koeficient v 1. roce
další roky odpis = (2× zůstatková cena) / (koeficient – rok odepisování)

Příklad: Ve firmě Novotný a syn koupili v roce 2020 nové auto za 350 tisíc Kč. To spadá do 2. odpisové skupiny.

 • V prvním roce si odepíšou 70 tisíc Kč (350 000 / 5),
 • ve druhém roce 112 tisíc Kč (2 × 280 000 / 6 – 1),
 • ve třetím roce 84 tisíc Kč (2 × 168 000 / 6 – 2),
 • ve čtvrtém roce už jen 56 tisíc Kč (2 × 84 000 / 6 – 3),
 • v pátém roce 28 tisíc Kč (2 × 28 000 / 6 – 4).

Částka se tedy postupně snižuje.

b) Na konci si odepíšete více peněz

Na začátku odpisu si odepisujete nižší částky, poté vyšší. Tento postup se v praxi téměř nepoužívá, proto se jím nebudeme podrobněji zabývat.

Výpočet účetního odpisu majetku

Účetní odpisy hmotného majetku vypočítáte typicky na konci účetního období podle jedné ze dvou metod:

 • časový odpis (vychází z délky použitelnosti majetku)
 • nebo výkonový odpis (vychází z předem stanových předpokládaných výkonů, např. počet ujetých kilometrů za dobu životnosti auta).

Abyste odpis spočítali, stanovte si odpisový plán – tedy počet měsíců, po které budete majetek odepisovat. Účetní v praxi při formulaci odpisového plánu berou v potaz délku daňových odpisů a stanovují podobné lhůty.

a) časový odpis

vzorec pro časový odpis
pro každý rok odpis = (pořizovací cena / počet měsíců v odpisovém plánu) × počet měsíců v daném roce, kdy majetek vlastníme

Příklad: Ve firmě Novotný a syn koupili v září roku 2020 nové auto za 350 tisíc Kč. Odpisový plán si stanovili na 48 měsíců.

 • V roce 2020 si v účetnictví odepíšou 29 167 Kč (350 000 / 48 × 4),
 • v roce 2021 si odepíšou 87 500 Kč (350 000 / 48 × 12),
 • v roce 2022 si odepíšou 87 500 Kč (350 000 / 48 × 12),
 • v roce 2023 si odepíšou 87 500 Kč (350 000 / 48 × 12),
 • v roce 2024 si odepíšou zbývajících 58 333 Kč (350 000 / 48 × 8).

b) výkonový odpis

vzorec pro výkonový odpis
pro každý rok odpis = (pořizovací cena / životnost) × počet najetých kilometrů, vyrobených součástek atd. za rok

Příklad: Ve firmě Novotný a syn koupili na podzim roku 2020 nové auto za 350 tisíc Kč, které má životnost na 250 000 ujetých kilometrů.

 • V roce 2020 si v účetnictví odepíšou 35 tisíc Kč (350 000 / 250 000 × 25 000),
 • v roce 2021 si odepíšou 140 tisíc Kč (350 000 / 250 000 × 100 000),
 • v roce 2022 si odepíšou také 140 tisíc (350 000 / 250 000 × 100 000)
 • a v roce 2023 si odepíšou 35 tisíc Kč (350 000 / 250 000 × 25 000).

Přečtěte si také o nezdanitelných položkách a další aktuální články o daních na blogu Money >>

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
záznam
Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
záznam
Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních