Daně / Daň z příjmů právnických osob/Co jsou daňové a účetní odpisy majetku a jak na jejich výpočet?
Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50% končí za:
dnů
hod.
min.
Akce -50 %

Co jsou daňové a účetní odpisy majetku a jak na jejich výpočet?

Co jsou daňové a účetní odpisy majetku a jak na jejich výpočet?
Seyfor, a. s.
19. 06. 2024
Doba čtení6 minut čtení
Líbilo se60
Co jsou daňové a účetní odpisy majetku a jak na jejich výpočet?

Obsah

  Majetek, který potřebujete k podnikání a který koupíte za 80 tisíc Kč a více, je postupně daňově uznatelný. Znamená to, že si ho v účetnictví a daňovém přiznání odepisujete několik let. Čtěte, jak na daňový a účetní odpis postupně zastarávajícího majetku.

  Nejprve vysvětlíme důležité pojmy.

  Co je účetní odpis dlouhodobého majetku

  Do účetnictví postupně zadáváte reálné opotřebení dlouhodobého majetku. Jakým způsobem odpis v účetnictví uděláte a do kolika let výdaje rozdělíte, je na vás, ale musíte se řídit pokyny v zákoně o účetnictví. Rozložení si stanovíte sami v tzv. odpisovém plánu.

  Poznámka: pojem dlouhodobý majetek se používá v účetnictví, pojem hmotný majetek patří do daňové oblasti.

  Co je daňový odpis dlouhodobého majetku

  Při daňovém odpisu si část ceny z majetku postupně zadáváte do přiznání k dani z příjmů jako daňově uznatelný náklad. Majetek si nemůžete v nákladech uplatnit celý najednou, ale podle přesně daného harmonogramu. Nově pořízený majetek zařadíte do jedné ze šesti odpisových skupin podle paragrafu 30 zákona o daních z příjmů (ZDP):

  skupina doba odepisování příklady odepisovaných majetků
  1 3 roky počítače, kancelářské vybavení
  2 5 let čerpadla, osobní auta, nábytek
  3 10 let výtahy, klimatizace
  4 20 let budovy ze dřeva a plastů, komíny
  5 30 let silnice, budovy kromě těch ve 4. a 6. skupině
  6 50 let budovy hotelů, administrativní budovy, domy

  Kompletní odpisové skupiny najdete zde.

  Poznámka: délka účetního a daňového odpisu se může u jedné konkrétní věci lišit.

  Dobu daňového odepisování můžete změnit tím, že si odpis přerušíte. V praxi to znamená, že si např. v roce 2024 vůbec neuplatníte daňový odpis. Tím se vám odepisovací doba o rok prodlouží. Účetní odpis přerušit nelze.

  Do odepisovaného majetku nepatří majetek, který nezastarává, například:

  • pozemky
  • a umělecká díla.

  Mimořádné daňové odpisy

  Od roku 2021 můžete uplatnit také mimořádné daňové odpisy. Umožňují zrychlit odpis firemního majetku, a to na 24 měsíců.

  Prvních 12 měsíců přitom uplatníte odpisy až do výše 60 % ze vstupní ceny, v dalších 12 měsících odepíšete zbylých 40 % z ceny.

  Od 1. ledna 2024 však tuto možnost máte pouze u bezemisních vozidel. Tedy u vozů, které nemají spalovací motor. Týká se to:

  • elektromobilů,
  • vozidel s vodíkovým pohonem
  • a dalších vozidel, které nemají emise CO2.

  Zároveň musíte splnit pravidlo, že jde o vozidlo, které pořídíte od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2028.

  Výpočet daňových odpisů majetku

  Daňové odpisy hmotného majetku vypočítáte podle jedné metod, které stanovuje zákon o daních z příjmů (dále v textu jen ZDP):

  • rovnoměrný odpis (tzv. lineární),
  • nebo zrychlený odpis, při kterém si můžete na začátku nebo na konci lhůty odepisovat více peněz – podrobnosti najdete níže v příkladech.

  Poznámka: po pořízení majetku si vyberete, podle kterého způsobu ho budete odpisovat. Pak už metodu nemůžete změnit.

  1. Rovnoměrný odpis

  Při rovnoměrném (lineárním) odpisu odepisujete za každý rok stejnou částku s výjimkou roku prvního. V prvním roce si můžete daňové odpisy zvýšit o 20, 15 nebo 10 % podle toho, jaký typ majetku si odepisujete (podrobnosti uvádí ZDP v paragrafu 31).

  V paragrafu 31 ZDP také najdete odpisové sazby v 1. roce odpisování bez zvýšení i se zvýšením o 20, 15 a 10 %. To se vám bude hodit pro výpočty podle následujících vzorců:

  vzorce pro rovnoměrný odpis
  1. rok odpis = (pořizovací cena × odpisová sazba v 1. roce) / 100
  další roky odpis = (pořizovací cena × roční odpisová sazba) / 100

  Příklad: Ve firmě Novotný a syn koupili v roce 2024 nové auto za 350 000 Kč. To spadá do 2. odpisové skupiny.

  V prvním roce si tak odepíšou 38 500 Kč (350 000 × 11 / 100) a v dalších čtyřech letech vždy 77 875 Kč (350 000 × 22,25 / 100).

  Poznámka: pokud vám odpis nevyjde v celém čísle, zaokrouhlete ho na celé koruny nahoru.

  2. Zrychlený odpis

  Při zrychleném odpisu pracujete s koeficienty pro příslušné odpisové skupiny a roky odepisování. Koeficienty umožňují odpis více peněz počátkem nebo koncem odpisové doby.

  V následující tabulce najdete přehledy koeficientů pro všechny odpisové skupiny podle paragrafu 32 ZDP:

  odpisová skupina v prvním roce odpisování v dalších letech odpisování pro zvýšenou vstupní cenu
  1 3 4 3
  2 5 6 5
  3 10 11 10
  4 20 21 20
  5 30 31 30
  6 50 51 50

  Poznámka: sloupec pro zvýšenou vstupní cenu se týká odpisů technického zhodnocení majetku. To jsou například nástavby a rekonstrukce budov, které převyšují částku 40 000 Kč.

  a) Na začátku si odepíšete více peněz

  Na začátku odpisu si odepisujete více peněz, poté nižší částky.

  Degresivní odpis spočítáte podle následujících vzorců:

  vzorce pro zrychlený degresivní odpis
  1. rok odpis = pořizovací cena / koeficient v 1. roce
  další roky odpis = (2× zůstatková cena) / (koeficient – rok odepisování)

  Příklad: Ve firmě Novotný a syn koupili v roce 2024 nové auto za 350 000 Kč. To spadá do 2. odpisové skupiny.

  • V prvním roce si odepíšou 70 tisíc Kč (350 000 / 5),
  • ve druhém roce 112 tisíc Kč (2 × 280 000 / 6 – 1),
  • ve třetím roce 84 tisíc Kč (2 × 168 000 / 6 – 2),
  • ve čtvrtém roce už jen 56 tisíc Kč (2 × 84 000 / 6 – 3),
  • v pátém roce 28 tisíc Kč (2 × 28 000 / 6 – 4).

  Částka se tedy postupně snižuje.

  b) Na konci si odepíšete více peněz

  Na začátku odpisu si odepisujete nižší částky, poté vyšší. Tento postup se v praxi téměř nepoužívá, proto se jím nebudeme podrobněji zabývat.

  Výpočet účetního odpisu majetku

  Účetní odpisy hmotného majetku vypočítáte typicky na konci účetního období podle jedné ze dvou metod:

  • časový odpis (vychází z délky použitelnosti majetku)
  • nebo výkonový odpis (vychází z předem stanových předpokládaných výkonů, např. počet ujetých kilometrů za dobu životnosti auta).

  Abyste odpis spočítali, stanovte si odpisový plán – tedy počet měsíců, po které budete majetek odepisovat. Účetní v praxi při formulaci odpisového plánu berou v potaz délku daňových odpisů a stanovují podobné lhůty.

  a) časový odpis

  vzorec pro časový odpis
  pro každý rok odpis = (pořizovací cena / počet měsíců v odpisovém plánu) × počet měsíců v daném roce, kdy majetek vlastníme

  Příklad: Ve firmě Novotný a syn koupili v září roku 2024 nové auto za 350 000 Kč. Odpisový plán si stanoví na 48 měsíců.

  • V roce 2024 si v účetnictví odepíšou 29 167 Kč (350 000 / 48 × 4),
  • v roce 2025 si odepíšou 87 500 Kč (350 000 / 48 × 12),
  • v roce 2026 si odepíšou 87 500 Kč (350 000 / 48 × 12),
  • v roce 2027 si odepíšou 87 500 Kč (350 000 / 48 × 12),
  • v roce 2028 si odepíšou zbývajících 58 333 Kč (350 000 / 48 × 8).

  b) výkonový odpis

  vzorec pro výkonový odpis
  pro každý rok odpis = (pořizovací cena / životnost) × počet najetých kilometrů, vyrobených součástek atd. za rok

  Příklad: Ve firmě Novotný a syn koupí na podzim roku 2024 nové auto za 350 000 Kč, které má životnost na 250 000 ujetých kilometrů. První rok s ním ujedou 25 000 kilometrů, v následujících letech pak vždy 100 000 kilometrů.

  • V roce 2024 si v účetnictví odepíšou 35 000 Kč (350 000 / 250 000 × 25 000),
  • v roce 2025 si odepíšou 140 000 Kč (350 000 / 250 000 × 100 000),
  • v roce 2026 si odepíšou také 140 000 Kč (350 000 / 250 000 × 100 000)
  • a v roce 2027 si odepíšou 35 000 Kč (350 000 / 250 000 × 25 000).

  Přečtěte si také o nezdanitelných položkách a další aktuální články o daních na blogu Money >>

  Nenašli jste, co jste hledali? Přečtěte si další podrobné články:


  Zdroje / reference:

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Money S3 v akci se slevou 50%
  Zjistit více
  Akce -50%
  platí pouze
  do 2.8.2024
  Money S3 -50%
  Zavřít reklamu
  Money S3 v akci se slevou 50%
  Akce platí pouze do 31.7.2023.