Daně / Daň z příjmů právnických osob/Odložená daň: co to je a jak ji účtovat?
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Odložená daň: co to je a jak ji účtovat?

Odložená daň: co to je a jak ji účtovat?
Seyfor, a. s.
02. 01. 2024
Doba čtení3 minuty čtení
Líbilo se2
Odložená daň: co to je a jak ji účtovat?

Obsah

  V přiznání k dani z příjmů vám vyjde tzv. splatná daň – částka, kterou máte zaplatit finančnímu úřadu. Z názvu „odložená daň“ se zdá, že některou část splatné daně budete platit na později. Tak to ale není.

  Odložená daň je něco zcela jiného – nevyjadřuje, kolik peněz máte finančnímu úřadu poslat, ani neříká, že byste měli platit daň později.

  Co je odložená daň a jaké jsou druhy

  Odložená daň je dočasným rozdílem mezi účetním a daňovým pojetím účetních případů. Jde o účetní konstrukt, jehož smyslem je dodržení akruálního principu v účetnictví (vykazování ve věcné a časové souvislosti).

  Druhy odložené daně:

  • Odložený daňový závazek

  Vzniká, pokud je účetní zůstatková cena vyšší než daňová zůstatková cena. Jde o částku, která vám v budoucnu zvýší daň z příjmů.

  Příklady:

  • účetní odpisy vybavení aktuálně nižší než daňové odpisy,
  • saldo neuhrazených výnosových smluvních pokut.
  • Odložená daňová pohledávka

  Vzniká, pokud je účetní zůstatková cena nižší než daňová zůstatková cena.

  Jde o částku, která vám v budoucnu sníží daň z příjmů.

  Příklady:

  • účetní opravné položky k pohledávkám, ze kterých se v budoucnu stanou daňové opravné položky k pohledávkám,
  • neuplatnění daňové ztráty.

  Odloženou daň upravuje vyhláška č. 500/2002 Sb. v paragrafu 59 a Český účetní standard č. 003.

  Koho se týká odložená daň

  O odložené dani účtují:

  Ostatní účetní jednotky mohou o odložené dani účtovat dobrovolně – dělají to z důvodu srovnatelnosti účetních informací v případě, že v minulosti o odložené dani účtovat musely.

  Odložená daň se nejčastěji týká velkých společností.
  Odložená daň se nejčastěji týká velkých společností.

  Jak se počítá odložená daň?

  Výpočet odložené daně je následující – přechodné rozdíly se vynásobí sazbou daně z příjmů, která bude platná v období, kdy budete uplatňovat rozdíl. Pokud nevíte o tom, že by se sazba daně měla měnit, počítáte s aktuální sazbou.

  Jestliže se ale změní, je nutno přepočítat zůstatek účtu odložené daně a rozdíl zaúčtovat prostřednictvím účtu v účtové skupině 59.

  Výpočet odložené daně je založený na závazkové metodě vycházející z rozvahového přístupu. To znamená, že odložená daň bude uplatněná v pozdějším období, než ve kterém jste ji spočítali a vykázali.

  Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Kdy se účtuje o odložené dani?

  O odloženém daňovém závazku účtujete vždy, když vznikne.

  Jak na účtování odložené daně?

  Postup se liší podle toho, jestli o odložené dani účtujete prvním rokem, nebo opakovaně.

  Při prvním účtování se část odložené daně, která se vztahuje k předchozím účetním obdobím, zaúčtuje na účtech účtové skupiny 42. Část, která se vztahuje k běžnému účetnímu období, zaúčtujete na účtech účtové skupiny 59.

  V následujících letech se na účtu účtové skupiny 48 účtuje zvýšení nebo snížení odložené daně meziročně vypočtené ze všech přechodných rozdílů. V případě změny metody se vzniklé rozdíly zaúčtují na účtech účtové skupiny 42.

  Jak pomůže účetní program Money S3

  V Money S3 zvládnete veškerou účetní agendu, včetně účtování odložené daně. Program funguje jako centrální místo pro všechny základní firemní agendy. Kromě účetnictví v něm můžete zpracovávat mzdy, vytvářet podklady pro úřady, vést sklad, evidovat majetek, vést knihu jízd nebo účetní program propojit s vaším e-shopem a tím řadu činností automatizujete.

  Money S3 si zdarma vyzkoušíte – stačí si stáhnout verzi Start. Může ji používat neomezeně dlouho, jste limitováni jen počtem úkonů. Zdarma vytvoříte například 500 záznamů v účetním deníku.


  Zdroje / reference:

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
  záznam
  Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
  záznam
  Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v daních