Návody

Vyberte si v pravém sloupci požadovanou kategorii návodů.

  • Dokumentace - podrobná dokumentace účetního programu Money S3, rozšiřujících modulů a některých dalších rozsáhlejších funkcí.
  • Podle typu – další způsob listování návody, například podle legislativních změn (napříč všemi moduly), příklady a návody na instalaci programu, nejlepší tipy a triky práce s programem a další.
  • Videonávody - dáváte přednost videu? Přehledný souhrn všech videonávodů v Money S3 ze všech sekcí.
  • Vzorové příklady - komplexní návody včetně příkladů k řešení určitých situací v Money S3.

Propojení Money S3 s on-line fakturací iDoklad

S verzí 24.300 přináší Money S3 pro iDoklad novinky, které zefektivní a zrychlí práci účetních a podnikatelů a komfortně propojí ...

0

Vzorový příklad zálohové faktury přijaté s vyčísleným DPH

Zálohová faktura přijatá bez daňového dokladu Zálohová faktura O zálohových fakturách se neúčtuje  - zadáme tedy pouze fakturovanou částku s ...

1

Vzorový příklad zálohové faktury vystavené s vyčísleným DPH

Zálohová faktura vystavená bez daňového dokladu Zálohová faktura O zálohových fakturách se neúčtuje  - zadáme tedy pouze fakturovanou částku s ...

0

Zálohové doklady a jejich vyúčtování

Od 1. 5. 2004 se staly platby záloh předmětem daně, tj. v případě přijatých plateb je povinen poplatník odvést daň, ...

0

Vzorový příklad zálohové faktury vystavené bez vyčísleného DPH

Zálohová faktura bez daňového dokladu Zálohová faktura O zálohových fakturách se neúčtuje  - zadáme tedy pouze fakturovanou částku bez vyčíslení ...

0

Faktura přijatá za nákup na splátkový kalendář

Postup je totožný pro podvojné účetnictví i daňovou evidenci. Příslušná členění DPH si klient volí dle svého uvážení, případně po ...

0

Tuzemská přenesená daňová povinnost

Před samotným zápisem doporučujeme zkontrolovat nastavení účetního roku, kde můžete zadat vybrané texty položek, předkontace (pouze v případě podvojného účetnictví), ...

1

Zahraniční přenesená daňová povinnost

Před samotným zápisem doporučujeme zkontrolovat nastavení účetního roku, kde můžete zadat vybrané texty položek, předkontace (pouze v případě podvojného účetnictví), ...

1

Zásoby na skladě - přidání a naskladnění nové zásoby

Do Money S3 lze  přidat  zásobu 2 způsoby -  přes tlačítko „Přidat zásobu“ nebo  „Přidat zásobu podle kmenové karty“. Přidat ...

1

Kurzové rozdíly v programu Money S3

V rámci účetnictví se setkáváte se situacemi, kdy vystavujete či přijímáte faktury v cizí měně. Tyto faktury mohou být uhrazeny ...

2