Úvod / Návody / Uzávěrka roku v podvojném účetnictví
blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Uzávěrka roku v podvojném účetnictví

Návod Vás provede kroky potřebnými na uzavření roku v Money S3 při zpracování podvojného účetnictví.

INFO: návod prochází všechny kroky, které je potřeba před a při uzavření roku vykonat. Podrobněji se této problematice věnujeme na školení Money S3 – Účetní závěrka v Money S3, které organizujeme vždy začátkem roku – více informací naleznete zde).

Postup pro uzavření roku 2023:

1. Založení nového roku 2024

Tento krok už máte pravděpodobně za sebou. Pokud ale rok 2024 ještě založený nemáte, tak jednoduchý postup naleznete zde.

2. Přecenění dokladů v cizí měně

Pokud máte ke konci starého roku neuhrazené doklady v cizí měně, tak je nutné provést jejich přecenění. POZOR: toto přecenění je nutné provést ještě před jejich uhrazením v roce následném. Pokud je již úhrada v roce následném provedena je nutné ji zrušit, doklady přecenit a následně znovu napárovat. 

Přecenění dokladů provedete ve starém roce přes kartu Účetnictví / Závěrkové operace / Přecenění pohledávek a závazků. Přecenění provedete k 31.12. kurzem v Money S3 k 01.01.

INFO: vystavené doklady jsou během roku účtovány denním nebo pevným kurzem. Následné přecenění probíhá kurzem ČNB k 31.12 resp. 1.1 následujícího roku.

Podrobný návod na přecenění dokladů naleznete zde.

3. Přecenění bankovních účtů a pokladen

Pokud vedete v účetnictví bankovní účty a pokladny v cizí měně, je nutné ke konci roku provést jejich přecenění. Přecenění bankovních účtů a pokladem provedete přes kartu Účetnictví / Závěrkové operace / Uzavření roku. Zde zvolíte možnost č. 1 Přecenit.

Podrobný návod na přecenění bankovních účtů a pokladen naleznete zde.

4. Průběžný převod salda, stavu bankovních účtů a pokladen a DPH do nového roku

I když ještě nemáte definitivně uzavřený starý rok, tak už samozřejmě potřebujete pracovat v roce novém – potřebujete kontrolovat saldo, stavy účtů a pokladen. Aby byly sestavy vždy aktuální tak můžete průběžně převádět konečné stavy těchto sestav ze starého do nového roku. 

Převod provedete ve starém roce přes kartu Účetnictví / Závěrkové operace / Uzavření roku, volba Převod u bodu 3. Po zvolení této volby Vás program vyzve, do kterého roku chcete převod provést. Následně se provede samotný převod.

blank

Převod můžete provádět opakovaně, vždy podle potřeby, pokud došlo ve starém roce k nějaké změně. Převedené zůstatky najdete v novém roce pro saldo Účetnictví / Závěrkové operace / Počáteční stav salda, pro DPH Účetnictví / Závěrkové operace / Počáteční stav DPH a pro počáteční stavy bankovních účtů a pokladen přes kartu Money / Možnosti a nastavení / Bankovní účty a pokladny.

5. Kontrola hodnoty skladu

Pokud vedete skladové hospodářství, je důležité, aby před uzavřením roku byla hodnota skladu reálná. Bez ohledu na to, zda vedete sklady metodou A nebo B. Důležité je to hlavně v případě, kdy máte povolený stav do mínusu nebo dodatečně přidáváte nebo upravujete příjmové doklady. 

Přepočet hodnoty skladu provedete přes kartu Sklad / Hromadné operace / Přepočet pořizovacích cen (pro všechny zásoby na všech skladech). Otevře se Vám okno Přepočet pořizovacích cen, kde volbou Nalistovat provedete uložení souboru pro budoucí protokol o přepočtu. Volbou Přepočet pořizovacích cen spustíte samotný přepočet, který projde všechny výdajové doklady a provede kontrolu pořizovacích cen vůči samotným příjmům, z kterých doklad čerpá.

blank

UPOZORNĚNÍ: přepočet pořizovacích cen přepočítává i doklady z minulých období od poslední skladové závěrky. Proto je vhodné mít doklady v minulých letech uzamčené. Uzamčení lze provést v každém uzamykaném roce přes kartu Money / Správa dat / Hromadné zamykání dokladů.

6. Kontrola účetnictví

Než uzavřete účetní rok, je nutné, aby bylo účetnictví v pořádku. Mimo to doporučujeme zkontrolovat:

   • zda máte přeúčtovaný výsledek hospodaření
   • zda není žádný zůstatek na pomocném účtu 395
   • zda v účetním deníku není některý z pohybů účtovaný na nulový účet (000000)
   • zda v účetním deníku není záznam mimo hospodářský rok
   • zda není účtování na zrušené účty
   • zda je rozvaha k 1.1 vyrovnaná zjistíte přes kartu Účetnictví / Rozvaha, kterou si ovlivníte datumově v rozsahu od 1.1. do 31.12.
   • zda se rovná hospodářský výsledek rozvahy a výsledovky zjistíte vytištěním pracovní výsledovky přes kartu Účetnictví / Výsledovka – sestavu opět datumově ovlivníte na rozsah od 1.1 do 31.12.

  7. Kontrola účtů pro převod v účtové osnově

  Před uzavřením roku zkontrolujete v účtové osnově (Účetnictví / Účetní seznamy / Účtová osnova) zda máte v novém i starém roce správně nastaveny účty pro převod zůstatku. Pokud například máte účet 311100 a v poli účet pro převod zůstatku 311000, tak nedojde k převedení na analytický účet.
  blank

  8. Podání Přiznání k daní z příjmuPo zkontrolování účetnictví lze podat přiznání k dani z příjmu. Přiznání podáte přes kartu Účetnictví / Závěrkové operace / Přiznání k dani z příjmu. Pokud Vás program vyzve na aktualizování sestavy podle připravených seznamů, potvrďte volbou Ano.blank

  TIP: to zda se Vám nabídne přiznání pro právnické nebo fyzické osoby je dáno nastavením agendy Money / Možnosti a nastavení / Nastavení agendy v časti Typ.

  Otevře se Vám samotné okno pro vyplnění Přiznání k dani z příjmu. Volba Připravený seznam natáhne aktuální definici, volba Vypočítat daň z příjmu doplní údaje z Money S3. Postupně procházíte možnosti v levé části a doplňujete, případně upravujete jednotlivé hodnoty. Pokud chcete v přiznání pokračovat později, je možné volbou Uložit a zavřít. Volbou Tisk a export sestavy můžete vyexportovat / vytisknout dané přiznání k dani z příjmu.
  blank

  V okně Nastavení tisku sestavu vyexportujete pomocí zeleného tlačítka Export do XML pro Fú.blank

  9. Zaúčtování daněPo vyčíslení samotné daně a podání Přiznání k dani z příjmu zaúčtujete závazek daně. Doklad založíte přes kartu Účetnictví / Závazky.

  10. Uzavření rokuPo kontrole účetnictví, podání Přiznání k dani z příjmu a zaúčtování daně můžete provést samotné uzavření roku. Uzávěrku provedete přes kartu Účetnictví / Závěrkové operace / Uzavření roku. V okně uzavření roku provedete bod č.4 Provést závěrku. Volbou Tisk můžete vytisknout závěrkové záznamy účetního deníku.

  TIP: v tomto stejném okně můžete Odvolat závěrku.

  blank

  V poli Stav rozvahy se Vám zobrazí, zda je rozvaha vyrovnaná (pokud není, je možné závěrku odvolat, provést opravu účetnictví a znovu uzavřít). Následně volbou Navést stavy, vybereme rok, do kterého chceme převod provést. Kromě samotného převodu počátečních stavů dojde i k převodu konečného stavu salda, zůstatku na bankovních účtech a pokladnách a DPH. Tímto krokem je uzávěrka hotova.
  blank

   

 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přímo v Money S3 přes záložku Money / Zákaznická podpora nebo na podpora@money.cz nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).

blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení