Úvod / Návody / Založení nového účetního roku 2024 v Money S3
blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Založení nového účetního roku 2024 v Money S3

  Samotné založení roku je jednoduché, ale začátek roku je příležitost optimalizovat používané seznamy a postupy, proto je vhodné celému procesu věnovat náležitou pozornost. V případě zájmu o konzultace ohledně založení roku nás kontaktujte na podpora@money.cz nebo na 549 522 503.

  UPOZORNĚNÍ: před založením nového roku doporučujeme mít nainstalovanou verzi Money S3 minimálně 24.000.

  Aktuální verzi si stáhnete zde (pro uživatele Start verze zde).

  Pokud není verze 24.000 dostupná, stačí když uhradíte službu Podpora a aktualizace na zákaznickém portálu a za chvíli můžete verzi používat.

  Založení nového účetního roku

  1. Přidejte nový účetní rok – na pásu karet nahoře vlevo klikněte na ovládací kartu Money a následně klepněte na první tlačítko Výběr agendy.

  Zde máte na výběr ze dvou možností:

  I. Přidat rok – vyberte, pokud přidáváte rok pro menší počet agend, případně potřebujete změnit nastavení přidávaného roku

  II. Přidat rok hromadně

  blank Založení nového účetního roku

  Přidat rok hromadně

  Zvolte možnost Přidat rok hromadně. Tímto spustíte průvodce Hromadné přidání účetního roku, kde se pro agendy, které jsou zakliknuty, vytvoří nový účetní rok (POZOR – vždy se přidá rok následující, takže pokud je v agendě poslední rok 2023, přidá se rok 2024, pokud již existuje rok 2024, přidá se rok 2025). Pokud pro nějakou agendu nový rok přidat nechcete, stačí zakliknutí zrušit. Generování nových let spustíte tlačítkem OK.

  blank Hromadné přidání účetního roku

  Přidat rok jednotlivě

  Označte agendu, do které chcete přidat rok a zvolte vpravo možnost „Přidat rok“. Tímto spustíte Průvodce přidáním nového účetního roku, s jehož pomocí založíte nový účetní rok pro příslušnou agendu.

  Na výběr máte ze dvou možností:

  I. Standardní nastavení – po kliknutí na tlačítko Dokončit se založí nový rok s převzatými seznamy z roku 2023.

  II. Vlastní nastavení – doporučujeme v případě, že chcete provést nějaké změny při stahování seznamů z roku 2023.

  blank Založení nového účetního roku

  a) V případě, že jste zvolili Vlastní nastavení, provede Vás založením nového roku průvodce. Pokud jste zvolili Standardní nastavení, můžete tento bod přeskočit. .

  I. Vyberte, jaký rok chcete založit, výchozí hodnota je 2024.

  blank Založení nového účetního roku

  II. Vyberte, odkud se mají převzít seznamy pro nový účetní rok (účtová osnova, předkontace apod.). Doporučujeme Použít seznamy minulého roku, čímž budou seznamy naplněny stejnými údaji jako v roce 2023 a v roce 2024 si je můžete v případě potřeby upravit.

  blank

  Výber spôsobu pridania zoznamov do nového účtovného roku

  III. V tomto kroku můžete podrobně určit, které seznamy chcete nebo nechcete stáhnout z předchozího roku. Kromě specifických případů doporučujeme převzít všechny seznamy z loňského roku. Např. pokud budete i v novém účetním roce používat stejná členění na Střediska, nechte zaškrtnutý Seznam středisek atp. Pokud necháte některé políčko nezaškrtnuté, nepřenese se seznam z minulého roku, ale z námi připravených seznamů, pokud se tam nachází (pokud ano, je to napsáno v závorce za názvem seznamu).

  IV. Potom dokončete zbývající dva kroky 4/5 a 5/5 Průvodce přidáním nového účetního roku odkliknutím tlačítek Další a Dokončit. V následujícím kroku se zobrazí karta konfigurace nového účetního roku 2024.

  b) Na kartě Nastavení účetního roku máte možnost změnit nastavení nově přidávaného roku. Tlačítkem OK dokončíte založení nového účetního roku a zároveň máte možnost se do tohoto nového účetního roku přepnout.

  blank Nastavení nového účetního roku

  2. Jednotlivým uživatelům můžete v Money / Možnosti a nastavení / Přístupová práva nastavit automatické spouštění programu v konkrétním (např. nového) roce, aby uživatel omylem nevystavil doklad v jiném roce. Konkrétnímu uživateli změnu provedete na záložce Další nastavení v poli Používat agendu/rok, kde kliknutím na „tři tečky“ vyberete požadovaný rok otevírání.

   

  TIP: kromě nastavení konkrétního roku je možné nastavit také možnost "Dle systémového data". To zajistí automatickou změnu v budoucích letech.

  Pokud používáte Prodejnu SQL

  Pokud používáte i Prodejnu SQL s propojením na Money S3, nezapomeňte v Manažerovi Prodejny změnit rok pro export dokladů o prodejích (nastavení proveďte po vyexportování všech prodejů do roku 2023, kdy už budete exportovat jen do roku 2024). Nastavení proveďte v menu Nastavení/Přenosy, záložka Export pohybů.

  blank Nastavení exportu z Prodejny

   

  TIP: aktuální verze Prodejny je 3.3.1. Pokud používáte starší verzi Prodejny, kontaktujte svého implementátora Prodejny pro instalaci aktuální verze (nás můžete kontaktovat na lince +420 549 522 519 nebo mailem na podpora@money.cz).

   

  Změna DPH od 1.1.2024 – úprava DPH na skladových zásobách

  Od 1.1.2024 dochází v rámci tzv. konsolidačního balíčku ke změně sazeb DPH – zaniká 10% a 15% sazba, nově vzniká sazba 12%. Tato úprava bude znamenat pro mnoho zákazníků nutnost upravit si sazby DPH u skladových zásob. V tomto návodu vám poradíme jak na to.

  Nastavení nového účetního roku

  Kontrola a nastavení seznamů

  1. Doporučujeme zkontrolovat, zda máte zapnutou Automatickou synchronizaci, aby se Vám do nového roku stáhly veškeré změny v legislativě (odvody, příplatky, sazby a podobně). Nastavení naleznete na ovládací kartě Money/Nápověda, kontakty, ve spodní části pod volbou Automaticky synchronizovat účetní konstanty a účtovou osnovu.

  2. Zkontrolujte a případně upravte seznamy Středisek, Zakázek a Činností, které najdete pod ovládací kartou Money/Možnosti a nastavení – v části Správa seznamů.

  3. Zkontrolujte nastavení číselných řad pro všechny druhy dokladů pod ovládací kartou Money/Možnosti a nastavení – v části Správa seznamů. Pokud v číselných řadách používáte označení reprezentující příslušný rok (např. pro pokladní doklady PP23) doporučujeme využívat funkci, kde je možné číslo, které označuje rok nahradit zástupnými znaky. Pokud chci například opravit Číselnou řadu PP23, přičemž “23″ je označení roku, které každý rok nabývá jinou hodnotu, tak na číselné řadě vyberu z roletové nabídky při volbě Dosazovat z roku hodnotu 2. Nově bude Číselná řada ve tvaru PPrr a při založení dalšího roku 2024 se automaticky při vystavování dokladů převezme hodnota PP24.

  Obecně ale platí, že pokud chcete opravit číselnou řadu pro nový rok, tak vždy opravou původní, aby se změna projevila ve všech nastaveních, kde byla použita původní číselná řada.

  blank Nastavení číselné řady

  4. V závislosti na úpravách číselných řad, předkontací a controllingových proměnných (středisko, zakázka, činnost) zkontrolujte a případně nastavte v typech dokladů nové označení číselných řad, případně předkontací či jiných změněných parametrů, pokud typy dokladů používáte. Typy účetních dokladů naleznete v ovládací kartě Účetnictví/Účetní seznamy/Typy účetních dokladů, typy faktur naleznete v ovládací kartě Obchod/Typy dokladů/. Zde naleznete typy vystavených faktur, typy přijatých faktur i typy objednávek apod. Typy skladových dokladů jsou v ovládací kartě Sklady/Skladové seznamy/Typy skladových dokladů.

  5. Zkontrolujte nastavení přes ovládací kartu Money/Možnosti a nastavení/Uživatelská konfigurace přes tlačítka Účetnictví, Fakturace, Sklad příp. Objednávky.

  6. Zkontrolujte a případně upravte konfiguraci účetního roku přes ovládací kartu Money/Možnosti a nastavení/Nastavení účetního roku v každé záložce. Uživatelé používající sklady typu A upozorňujeme na kontrolu tohoto nastavení v záložce Sklad.

  7. Pokud účtujete v podvojném účetnictví zkontrolujte a případně upravte seznam Účtová osnova (ovládací karta Účetnictví/Účetní seznamy/Účtová osnova) a v závislosti na případných změnách v účtové osnově přizpůsobte seznam Předkontací (Účetnictví/Účetní seznamy/Předkontace) a seznam Zaúčtování DPH (Účetnictví/Účetní seznamy/Zaúčtování DPH), které určují, jak bude zaúčtována snížená a základní sazba DPH. Následně můžete opravit i vybrané Zaúčtování DPH na Předkontacích.

  Začátek práce 2. ledna, resp. Váš první pracovní den

  Podvojné účetnictví

  1. Přecenění pohledávek a závazků – pokud vystavujete či přijímáte faktury v cizích měnách, proveďte Přecenění pohledávek a závazků ještě před tím, než zadáte první úhrady těchto faktur v novém účetním roce, ale až poté, co provedete poslední úhrady v minulém účetním roce. Funkci Přecenění pohledávek a závazků k 31.12. spustíte v loňském roce v menu Účetnictví/Závěrkové operace. Více o přecenění naleznete v samostatném návodu.
  2. Převod počátečních stavů - aby se převedly do nového roku počáteční stavy Bankovních účtů a pokladen (případně převod salda a DPH) doporučujeme přepnout do minulého účetního roku 2023 a provést funkci převodu do roku aktuálního přes menu Účetnictví/Závěrkové operace/Uzavření roku a stisknout Převod u bodu č. 3. Tuto operaci můžete provádět i opakovaně, například pokud opravíte nějaký doklad v roce 2023. Později, když budete mít skutečně uzavřen předchozí rok, můžete provést i uzavření roku s převodem stavů účtů do nového roku.

  blank Převod počátečních stavů

  Daňová evidence

  1. Převod počátečních stavů – aby se převedly do nového roku počáteční stavy Bankovních účtů a pokladen (případně DPH) a nastavily počáteční stavy peněžních prostředků v Peněžním deníku doporučujeme se přepnout do minulého účetního roku 2023 a provést funkci převodu do roku aktuálního přes menu Účetnictví/Závěrkové operace/Převod počátečních stavů do nového roku. Tuto operaci můžete provádět i opakovaně, například pokud opravíte nějaký doklad v roce 2023.
  • Byly tyto informace užitečné?
  • AnoNe

  V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přímo v Money S3 přes záložku Money / Zákaznická podpora nebo na podpora@money.cz nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).

  blank
  Objevte i vy
  nová online
  školení
  Vybrat školení
  Zavřít reklamu
  Objevte si vy nová online školení