Aktuální informace k současné situaci – naše služby  |změny pro podnikatele

Majetek

Účetní příklady v majetkové agendě se podrobně zabývají všemi případy, které nastávají v daňové evidenci i v podvojném účetnictví: práci s dlouhodobým i krátkodobým majetkem, leasingovým majetkem, jejich odpočty a dalšími.

Účetní operace v majetkové agendě

13. 11. 2012 

Následující návod vám přehledně předkládá veškeré účetní operace s účty MD a D v agendě Majetek.

2

Vyřazení neodepsaného dlouhodobého hmotného majetku v podvojném účetnictví

13. 11. 2012 

Tento účetní příklad vám ukáže, jakým způsobem lze vyřadit neodepsaný dlouhodobý majetek z podvojného účetnictví.

15

Leasingový majetek v podvojném účetnictví

13. 11. 2012 

Tento účetní příklad vás provede problematikou leasingového majetku v podvojném účetnictví.

0

Dlouhodobý nehmotný majetek v podvojném účetnictví

13. 11. 2012 

Příklad ukazuje, jak nakládat s dlouhodobým nehmotným majetkem v podvojném účetnictví.

1

Dlouhodobý hmotný majetek (pořízení, odpisy, vyřazení a dotace) v podvojném účetnictví

13. 11. 2012 

Příklad vás podrobně provede pořizování a odpisy dlouhodobého hmotného majetku v podvojném účetnictví. Zabývá se i vyřazením majetku a prací s majetkem pořízeným prostřednictvím dotace.

13

Leasingový majetek v daňové evidenci

13. 11. 2012 

Příklad ukazuje, jak se pracuje s leasingovým majetkem v daňové evidenci.

1

Dlouhodobý nehmotný majetek v daňové evidenci

13. 11. 2012 

V daňové evidenci dle zákona o daních z příjmů dle §24, odst. 2, písm. zn), lze zahrnout veškeré výdaje na pořízení nehmotného majetku využívaného k podnikatelské činnosti jednorázově do daňově uznatelných nákladů, a to bez ohledu na jejich výši. Na nehmotný majetek tedy není nutné vytvářet odpisy. Ihned při pořízení lze na bankovním nebo pokladním […]

6

Dlouhodobý hmotný majetek (pořízení, odpisy a vyřazení) v daňové evidenci

13. 11. 2012 

Práce s dlouhodobým hmotným majetkem nejen v daňové evidenci zahrnuje zejména jejich pořizování a odpisy. Následující příklad vás jimi podrobně provede.

9

Informace k současné situaci

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 jsme přijali potřebná interní opatření k eliminaci možné nákazy, a tak většina našich zaměstnanců v současnosti pracuje z domu.

Chceme vás však ujistit, že naše služby držíme na stejné úrovni, na jakou jste zvyklí. To se nezmění ani v případě, že by opatření vlády trvalo delší dobu. Zákaznická podpora našich produktů bude fungovat beze změn. Každý všední den budou naši konzultanti od 8 do 17 hodin vyřizovat Vaše telefonické i písemné dotazy na:

Na linkách zákaznické podpory Money S3 a Prodejna SQL jsme připraveni vám poradit se všemi změnami v podnikatelském prostředí, které souvisejí s opatřeními vlády. Aktuální opatření sledujeme každý den.

Aktuální informace k současné situaci vám budeme přinášet také na našem blogu.