Majetek

Účetní příklady v majetkové agendě se podrobně zabývají všemi případy, které nastávají v daňové evidenci i v podvojném účetnictví: práci s dlouhodobým i krátkodobým majetkem, leasingovým majetkem, jejich odpočty a dalšími.


Majetek - evidence již odepisovaného majetku

Jak správně zaevidovat majetek, který byl již v minulosti odpisovaný? Ať už v jiném systému nebo excelu? Odpovědi na tyto ...

2

Vyřazení neodepsaného dlouhodobého hmotného majetku v podvojném účetnictví

Tento účetní příklad vám ukáže, jakým způsobem lze vyřadit neodepsaný dlouhodobý majetek z podvojného účetnictví.

4

Dlouhodobý hmotný majetek (pořízení, odpisy a vyřazení) v daňové evidenci

Práce s dlouhodobým hmotným majetkem nejen v daňové evidenci zahrnuje zejména jejich pořizování a odpisy. Následující příklad vás jimi podrobně ...

1

Dlouhodobý nehmotný majetek v daňové evidenci

V daňové evidenci dle zákona o daních z příjmů dle §24, odst. 2, písm. zn), lze zahrnout veškeré výdaje na ...

1

Leasingový majetek v daňové evidenci

Příklad ukazuje, jak se pracuje s leasingovým majetkem v daňové evidenci.

0

Dlouhodobý hmotný majetek (pořízení, odpisy, vyřazení a dotace) v podvojném účetnictví

Příklad vás podrobně provede pořizování a odpisy dlouhodobého hmotného majetku v podvojném účetnictví. Zabývá se i vyřazením majetku a prací ...

4

Dlouhodobý nehmotný majetek v podvojném účetnictví

Příklad ukazuje, jak nakládat s dlouhodobým nehmotným majetkem v podvojném účetnictví.

1

Leasingový majetek v podvojném účetnictví

Tento účetní příklad vás provede problematikou leasingového majetku v podvojném účetnictví.

1

Účetní operace v majetkové agendě

Následující návod vám přehledně předkládá veškeré účetní operace s účty MD a D v agendě Majetek.

3