Účetní příklady v majetkové agendě se podrobně zabývají všemi případy, které nastávají v daňové evidenci i v podvojném účetnictví: práci s dlouhodobým i krátkodobým majetkem, leasingovým majetkem, jejich odpočty a dalšími.

Vyřazení neodepsaného dlouhodobého hmotného majetku v podvojném účetnictví

13. 11. 2012 

Tento účetní příklad vám ukáže, jakým způsobem lze vyřadit neodepsaný dlouhodobý majetek z podvojného účetnictví.

26

Dlouhodobý hmotný majetek (pořízení, odpisy a vyřazení) v daňové evidenci

13. 11. 2012 

Práce s dlouhodobým hmotným majetkem nejen v daňové evidenci zahrnuje zejména jejich pořizování a odpisy. Následující příklad vás jimi podrobně provede.

12

Dlouhodobý nehmotný majetek v daňové evidenci

13. 11. 2012 

V daňové evidenci dle zákona o daních z příjmů dle §24, odst. 2, písm. zn), lze zahrnout veškeré výdaje na pořízení nehmotného majetku využívaného k podnikatelské činnosti jednorázově do daňově uznatelných nákladů, a to bez ohledu na jejich výši. Na nehmotný majetek tedy není nutné vytvářet odpisy. Ihned při pořízení lze na bankovním nebo pokladním […]

8

Leasingový majetek v daňové evidenci

13. 11. 2012 

Příklad ukazuje, jak se pracuje s leasingovým majetkem v daňové evidenci.

3

Dlouhodobý hmotný majetek (pořízení, odpisy, vyřazení a dotace) v podvojném účetnictví

13. 11. 2012 

Příklad vás podrobně provede pořizování a odpisy dlouhodobého hmotného majetku v podvojném účetnictví. Zabývá se i vyřazením majetku a prací s majetkem pořízeným prostřednictvím dotace.

18

Dlouhodobý nehmotný majetek v podvojném účetnictví

13. 11. 2012 

Příklad ukazuje, jak nakládat s dlouhodobým nehmotným majetkem v podvojném účetnictví.

1

Leasingový majetek v podvojném účetnictví

13. 11. 2012 

Tento účetní příklad vás provede problematikou leasingového majetku v podvojném účetnictví.

2

Účetní operace v majetkové agendě

13. 11. 2012 

Následující návod vám přehledně předkládá veškeré účetní operace s účty MD a D v agendě Majetek.

6

Minikurz online

Buďte
u toho