Úvod / Návody / Leasingový majetek v podvojném účetnictví
blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Leasingový majetek v podvojném účetnictví

Tento účetní příklad vás provede problematikou leasingového majetku v podvojném účetnictví.

Příklad:
Společnost, plátce DPH, pořídila užitkový automobil, který byl financován formou leasingu. Leasingovou smlouvu č. 2010123 uzavřeli dne 8.6.2017. Doba leasingu je 60 měsíců. Pořizovací cena automobilu je 643.749.63 Kč , DPH činí 135.187,42 Kč (jedná se o nákladní vozidlo, proto lze uplatnit DPH na vstupu), celková cena s DPH 778. 937,05 Kč. Finanční služba bez DPH za celou dobu trvání leasingu činí 70.933,93 Kč + DPH 14.896,13 Kč. Splátky jsou měsíční. Součástí splátek je pojištění vozidla ve výši 2.483,-Kč/měsíc. Vozidlo bylo zařazeno do užívání 8.6.2017.
Vybrané údaje ze splátkového kalendáře:
Datum 1. splátky: 8.6.2017
Periodicita splátek (2.-60. splátka): měsíční splátky vždy k 8. dni v měsíci.

 

maj21_de

Splátkový kalendář

 

Postup:

 • Dříve než zavedete automobil do evidence leasingového majetku, musíte na kartě Money / Možnosti a nastavení / Nastavení účetního roku záložka Majetek zkontrolovat nastavení Počet řádků splátek leasingového majetku. V našem případě potřebujete mít nastavenou hodnotu 3, protože naše leasingové splátky se skládají ze tří částí - pořizovací ceny, finanční služby a pojištění.
 • Nyní můžete zapsat automobil do evidence na kartě Režie /Majetek / Leasingový majetek tlačítko Přidat.
  Vyplníte hlavičku Karty leasingového majetku.
blank

Karta leasingového majetku

 

 • Nyní se přepnete do záložky Splátkový kalendář a nadefinujete si jednotlivé splátky.
 • Nejprve nadefinujete 1. navýšenou splátku (akontaci) pomocí tlačítka Přidat. Do kolonky Datum uvedete datum splatnosti první splátky, tj. 8.6.2017. Než budete pokračovat v zadávání splátek je třeba připomenout, že daňově uznatelné výdaje lze zahrnout do nákladů jen v poměrné výši (tzv. časové  rozlišení). Proto je vhodné do kolonky Předkontace u akontace zvolit předkontaci  Z007 - Leasingová smlouva - první splátka, akontace  a u jednotlivých částí běžné splátky doplnit předkontaci Z008 - Leasingová smlouva - splátkový kalendář. Daňové náklady a  jejich zaúčtování později nastavíte  na záložce Daňové náklady. Naproti tomu DPH na vstupu můžete uplatnit, proto do kolonky Členění DPH vyberete členění 19Ř40,41 - z přijatých zdaň. plnění od plátců - tuzemsko. U každé části splátky zatrhnete přepínač Daňové náklady započítat. Pozn.: K významu tohoto přepínače se vrátíme při popisu záložky Daňové náklady.
blank

Karta splátky

 • Kartu akontace můžete uložit tlačítkem OK.
 • Nyní můžete nadefinovat zbylé běžné splátky pomocí tlačítka Navrhnout.
 • Zvolíte Přidat ke stávajícím splátkám, do kolonky Začít datem uvedete datum splatnosti druhé splátky, tj. 8.7.2017. Počet splátek bude 59. Dále doplníte jednotlivé řádky splátky dle hodnot ve splátkovém kalendáři. Předkontace (volíme opět časové rozlišení, tzn. Předkonatci Z008) a Členění DPH je stejné jako u 1. splátky. U každé části splátky zatrhnete kolonku Daňové náklady započítat. Pokud vám vznikají na splátce zaokrouhlovací rozdíly, zohledněte je ve sloupci Celkem…, aby navedené splátky byly ve stejné výši, jako splátky na vašem splátkovém kalendáři.
blank

Splátkový kalendář

 

 • Kartu můžete uložit tlačítkem OK.
 • Správnost navedených částek si můžeme ověřit v Kartě leasingového majetku, záložka Finanční údaje. Zde vám musí vyjít stejná částka, jako na splátkovém kalendáři.
blank

Karta leasingového majetku

 

 • Přepnete se do záložky Daňové náklady.
 • Výpočet daňových nákladů provedete tlačítkem Navrhnout. Zvolíte Kompletní roční daň. náklady. Daňové náklady musí být rozvrženy přesně dle leasingové smlouvy (nikoliv podle splátkového kalendáře). V našem případě nám leasingová smlouva běží od 8.6.2017, období pro výpočet daňových nákladů ale volíme od 8.7.2017 do 8.5.2022, aby byla akontace rozpočítána do daňových nákladů podle jednotlivých běžných splátek.
 • Do kolonky Předkontace doplníte předkontaci INT012 - zúčtování leasingu do nákladů.
blank

Daňové náklady

 

 • Jak jsme již uvedli výše, v případě leasingu se do daňových výdajů nezahrnují jednotlivé splátky, ale jen poměrná část nájemného v závislosti na délce leasingové smlouvy. Proto se při definování výše splátek v záložce Splátkový kalendář uvádí, zda základ DPH vstupuje do výpočtu poměrné části právě zatrhnutím kolonky Daňové náklady započítat. Program vypočítá výši daňových nákladů pro jednotlivé roky trvání leasingu.
 • Kartu uložíte tlačítkem OK.
 • Program vám vypočte ze splátek, u nichž je v záložce Splátkový kalendář zatrhnutá kolonka Daňové náklady započítat, celkovou hodnotu daňových nákladů.
blank

Karta leasingového majetku

 

 • Po uložení Karty leasingového majetku můžeme přejít k vytvoření Závazkových dokladů na splátky leasingu a vytvořit kartu leasingových nákladů v Interních dokladech.
 • Závazkové doklady vytvoříte na kartě RežieMajetek / Zaúčtování splátek leas. majetku. V našem příkladu zadáme datum 31.12.2017. Program vytvoří Závazkové doklady na všechny splátky leasingu do 31.12.2017. tj. v našem příkladu 7 závazkových dokladů.
 • Nyní  zaúčtujete daňově uznatelné  náklady na pořízení leasingového majetku vygenerováním Interního dokladu. Poznámka: Pro zaúčtování splátek si můžete vytvořit vlastní Typ interního dokladu.
 • Zvolíte kartu Režie / Majetek / Zaúčtování leasingového majetku. V našem příkladu opět zadáme datum 31.12.2017 a potvrdíme.
 • Program vygeneruje jeden záznam do Interních dokladů (karta Účetnictví / Ostatní doklady).
 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přímo v Money S3 přes záložku Money / Zákaznická podpora nebo na podpora@money.cz nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).

blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení