Daně

Vzorové příklady Money S3, které se týkají daňové problematiky v podvojném i jednoduchém účetnictví.


Vzorový příklad zálohové faktury přijaté s vyčísleným DPH

Zálohová faktura přijatá bez daňového dokladu Zálohová faktura O zálohových fakturách se neúčtuje  - zadáme tedy pouze fakturovanou částku s ...

1

Vzorový příklad zálohové faktury vystavené s vyčísleným DPH

Zálohová faktura vystavená bez daňového dokladu Zálohová faktura O zálohových fakturách se neúčtuje  - zadáme tedy pouze fakturovanou částku s ...

0

Zálohové doklady a jejich vyúčtování

Od 1. 5. 2004 se staly platby záloh předmětem daně, tj. v případě přijatých plateb je povinen poplatník odvést daň, ...

0

Vzorový příklad zálohové faktury vystavené bez vyčísleného DPH

Zálohová faktura bez daňového dokladu Zálohová faktura O zálohových fakturách se neúčtuje  - zadáme tedy pouze fakturovanou částku bez vyčíslení ...

0

Pořízení zboží z jiných členských států a dovoz zboží z třetích zemí

Pořízení zboží z členských zemí EU V případě pořizování zboží z území Evropské unie dochází ke zdaňování buď již v ...

8

Přenesená daňová povinnost

V programu Money S3 je možné pro Přenesenou daňovou povinnost využít aparátu Reverse Charge. V režimu Přenesené daňové povinnosti má ...

2

Elektronická podání z Money S3

Elektronická podání umožňují subjektům nebo jiným osobám komunikovat s orgány státní správy elektronicky.

4