• Domů > Návody > Přenesená daňová povinnost – stavební práce

Přenesená daňová povinnost – stavební práce

Dokument nabízí jednoduchý návod, jak postupovat při přijetí a vystavení dokladů a následném podání výkazů v režimu přenesení daňové povinnosti, kdy má povinnost přiznat a zaplatit daň plátce, pro kterého bylo uvedené zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněné (odběratel). Postup využijí zejména firmy zabývající se stavební činností, které vystavují faktury na stavební a montážní práce, ale i společnosti, které obdrží přijatou fakturu na tyto služby.

Podrobnější a obecnější návod na přenesenou daňovou povinnost naleznete zde.

Chcete vědět, zda se vás přenesená daňová povinnost skutečně týká?
Přečtěte si tento článek v Daňovém a účetním servisu.

Videonávod

Doporučujeme vám pustit si následující video, kde vám během pěti minut prakticky předvedeme vše potřebné od správného nastavení členění DPH přes vystavení a příjem faktur až po sestavení výkazu pro finanční úřad.

1. Úprava členění DPH (19Ř10,11 a 19Ř25 )

Jako první krok pro správné vystavení dokladů je nejprve nutné správně nastavit Členění DPH. Otevřete tedy seznam na kartě Účetnictví / Nastavení / Účetní seznamy / Členění DPH.

Vytvoření kopií původních řádků 19Ř10,11 a 19Ř25

V seznamu vyhledejte stávající řádky 19Ř10,11 a 19Ř25, pomocí tlačítka Kopírovat vytvořte jejich duplikáty a uložte je pod jiným názvem, např. 19Ř10,11S a 19Ř25S. Nové karty nastavte podle níže uvedených obrázků. Důležité je zejména do pole Předmět plnění vybrat z roletové nabídky hodnotu 4 – Stavební a montážní práce.

Členění DPH

Členění DPH

2. Nastavení reverse charge – tuzemský

Pro potřeby faktur přijatých v režimu přenesení daňové povinnosti je dále potřeba nastavit funkci reverse charge na kartě Money / Možnosti a nastavení / Nastavení účetního roku záložka Účetnictví / dolní záložka Reverse charge / část Tuzemský.

V poli Členění DPH pro povinnost přiznat daň vyberte nově vytvořené členění 19Ř10,11S a zatrhněte pole Položky interního dokladu pro přiznání a nároku na odpočet generovat samostatně podle položek nákupního dokladu. Nastavení uložte.
 

nastavení účetního roku

Nastavení účetního roku

Příklad nastavení předkontací pro uskutečněné a přijaté plnění (reverse charge)

Karta Účetnictví obsahuje seznam Předkontací používaných pro zaúčtování. Na následujících obrázcích vidíte předkontace vhodné pro vystavení faktur.

Předkontace

Předkontace

3. Přijetí faktury na stavební a montážní práce

Přijatou fakturu zadáte do Money na kartě Obchod / Nákup / Faktury přijaté pomocí tlačítka Přidat fakturu.

Při vyplňování je nutné zajistit, aby hlavička faktury neobsahovala částku DPH. Proto je potřeba vytvořit Položku faktury, kde se DPH rozepíše v konkrétní sazbě: do pole Typ ceny vyberte Jen základ a pro Sazbu DPH zvolte hodnotu 15 % nebo 21 %. Členění DPH je bez vlivu.

Upozornění: Faktura přijatá přenesení daňové povinnosti je (po Novele zákona o DPH k 1.1.2013) daňovým dokladem. Pokud tento doklad obsahuje mimo položek přenesení daňové povinnosti i jiné položky (vstupující do Přiznání k DPH), nebo je zaokrouhlen (zaokrouhlení také musí vstoupit do Přiznání k DPH), je třeba uvést na hlavičce tohoto dokladu Členění DPH vztahující se k těmto daňovým položkám nebo k zaokrouhlení různé od Členění DPH „bez vlivu na DPH“, protože položky přenesení daňové povinnosti naopak členění „bez vlivu na DPH“ musí mít. Doklad do záznamní povinnosti vstoupí i v případě, kdy je zaokrouhlení za doklad nulové.

Přijatá faktura

 Položka dokladu

Karta položky faktury

Karta položky faktury

4. Generování interního dokladu z přijaté faktury

Přijatou fakturu uložte a umístěte na ni kurzor. V seznamu Přijatých faktur pak použijte tlačítko Reverse charge / Generovat.

Generování reverse charge

Otevře se karta pro nastavení Reverse Charge, kde vyberte volbu Zboží a služby (tuzemské) a nově vytvořené Členění DPH pro stavební práce na vstupu. Poté tlačítkem Vytvořit doklad vygenerujete interní doklad, který vstoupí do přiznání k DPH.

Reverse charge

 Princip Reverse Charge

  • faktura přijatá nevstupuje do přiznání k DPH (do záznamní povinnosti ale vstoupit má)
  • interní doklad vstupuje do přiznání k DPH, ale zaúčtování dokladu neovlivní rozvahu ani výsledovku

Účetní deník

Interní doklad

5. Vystavení faktury na stavební a montážní práce

Fakturu vystavíte na kartě Obchod / Prodej / Faktury vystavené pomocí tlačítka Přidat fakturu.

Opět je nutné zajistit, aby hlavička faktury neobsahovala hodnotu DPH – částku tedy rozepište v položce faktury v konktrétní sazbě DPH: Typ ceny vyberte Jen základ a pro Sazbu DPH zvolte hodnotu 15 % nebo 21 %. Pro Členění DPH doplňte 19Ř25S obsahující nastavenou komoditu 4 –stavební a montážní práce.
Případné zaokrouhlení faktury je posuzováno jako samostatné plnění, které nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti, proto i v hlavičce dokladu vyplňte Členění DPH, a to jako 17Ř01,02.

Vystavená faktura

Tiskový náhled faktury

Vyplněnou fakturu uložte tlačítkem OK. Pro tisk doporučujeme použít námi dodávaný formulář 2010VFAK, který automaticky vkládá zákonem stanovený text pro režim přenesení daňové povinnosti (§92a).

Tiskový náhled faktury

6. Export výpisu z režimu přenesení daňové povinnosti

Výkaz lze na finanční úřad podávat pouze v elektronické podobě ve formátu XML. Sestavu vygenerujete na kartě  Účetnictví / DPH / Seznam podání.

Výpis k režimu přenesení daňové povinnosti je možné podat pouze do konce roku 2015. Od roku 2016 je Výpis k režimu přenesení daňové povinnosti nahrazen Kontrolním hlášením DPH, jehož součástí je vykazování plnění v režimu přenesené daňové povinnosti.

Kontrolní hlášení DPH

Podrobnosti ke Kontrolnímu hlášení DPH naleznete zde.

V průvodci podáním Kontrolního hlášení DPH zadáváte období a typ hlášení, tisk možných chybných dokladů a také zde máte možnost spustit funkci na hromadné ověření DIČ v registru DPH.

Průvodce podáním Kontrolního hlášení DPH

Pomocí tlačítka Elektronické podání na kartě Nastavení tisku se vygeneruje soubor pro elektronické podání. Podrobný popis naleznete na http://old.money.cz/money-s3/podpora/dokumentace/ v PDF dokumentu Elektronická podání z Money S3.

Výpis k režimu přenesení daňové povinnosti - pouze do konce roku 2015

V záhlaví seznamu vyberte druh podání Výpis z evidence pro daňové účely a typ výpisu Dodavatel nebo Odběratel. Pokud obdržíte a zároveň vystavíte fakturu na stavební a montážní práce, je nutné vytvořit výpisy dva, zvlášť pro dodavatele a zvlášť pro odběratele.

Seznam podání

  • Byly tyto informace užitečné?
  • AnoNe