Vedení podvojného účetnictví v programu Money S3

Každá z funkcí modulu Podvojné účetnictví šetří desítky minut denně všem živnostníkům i účetním malých firem. Nepřehledné tabulky a dokumenty nahradíte jedním systémem, který se postará o vedení účetnictví pro celou firmu.

Co je podvojné účetnictví

Podvojné účetnictví je starší, ale stále velmi rozšířený výraz pro „účetnictví“. Používá se jako protiklad dřívějšího jednoduchého účetnictví, kterému se dnes říká daňová evidence.

Povinnost vést podvojné účetnictví

Podvojné účetnictví je povinné pro všechny právnické osoby. Fyzické osoby ho vedou, pokud jejich obrat přesáhl 25 milionů nebo jsou dobrovolně zapsané v obchodním rejstříku.

Jak vést podvojné účetnictví

Pokud si chcete vedení podvojného účetnictví osvojit a zlepšit se v něm, doporučujeme akademii Svobodná účetní. Pro doplnění znalostí se přihlaste na naše legislativní webináře.

Intuitivní práce s účetním deníkem

V programu Money S3 zvládnete vedení celého podvojného účetnictví, včetně účetního deníku, předkontací a účtové osnovy, i bez pomoci profesionální účetní.

blank

Volba Účetní deník slouží pro přímou práci se zápisy podvojného účetnictví v účetním deníku. Tyto zápisy pořizuje program automaticky při zpracování prvotních dokladů v jednotlivých knihách (Pokladna, Banka, Pohledávky, Závazky, Interní doklady, Fakturace, Skladové příjemky a Skladové výdejky), takže Účetní deník slouží nejen k prohlížení, filtraci a tisku záznamů, ale také i k opravám a rozúčtování dokladů. V seznamu jsou barevně vizualizovány počáteční stavy a záznamy vytvořené závěrkou.

Zobrazit obrázek v plné velikosti

Účetní deník

Hlavní databází modulu je účetní deník. Pokud v něm objevíte chybu, kliknete na tlačítko Zdroj a doklad rychle opravíte. Nemusíte přitom přepínat do příslušné části programu.

Předkontace a účtová osnova

Pomocí dodaných předkontací určíte, kam se jednotlivé doklady či položky dokladů zaúčtují v účetním deníku, a můžete je doplňovat a upravovat. Díky přednastavené účtové osnově, kterou můžete doplnit podle svých požadavků, začnete účtovat okamžitě. Pro zrychlení práce máte k dispozici tiskové sestavy, které odkazují na účtovou osnovu.

blank
Příklad práce s předkontací v modulu Podvojné účetnictví.

Jednoduché zpracování a podání daňového přiznání

V systému Money S3 nejen vyplníte celé daňové přiznání, ale také ho okamžitě elektronicky odešlete na finanční úřad. Pro svoje potřeby si ho můžete i vytisknout.

Dokumenty zašlete přímo z Money nebo je exportujete do XML pro odeslání přes Datovou schránku nebo EPO.

 1. Přímým komunikačním kanálem. Nejjednodušším způsobem, jak podat dokumenty pro Finanční správu, je vyplnit je v Money a ihned odeslat. Tímto způsobem podáte:
  • Přiznání k dani z přidané hodnoty,
  • Kontrolní hlášení DPH,
  • Souhrnné a Následné souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty.
 2. Exportem do XML a odesláním přes Datovou schránku nebo EPO. Vyplněné dokumenty můžete exportovat do formátu XML a na Finanční správu je podat přes Datovou schránku nebo prostředním webové aplikace Elektronická podání (EPO) Daňového portálu MFČR.

Celý proces vám zabere jen několik minut a zvládnete ho z pohodlí své kanceláře.

Všechny doklady v jednom programu na vedení podvojného účetnictví

Fakturace

V modulu zpracujete běžné a zálohové faktury, doklady k přijaté platbě i vyúčtovací faktury. Jednoduše a přehledně zdokumentujete všechny obchody vaší firmy.

Ostatní závazky a pohledávky

Pro kompletní přehled o všech závazcích a pohledávkách účtujete do tohoto modulu mzdy, leasingové splátky, nájmy a všechny další závazky a pohledávky, na které nemáte fakturu. A pracujete s nimi jako s fakturou – bez ohledu na to, zda je Money vytvořilo automaticky, nebo jste je zadali ručně.

Saldo

Účetní stav pohledávek a závazků zkontrolujete pomocí sestavy salda. Ta zobrazí případy podle párovacího symbolu, IČ nebo variabilního symbolu dokladů.

Aparát kontroly úhrad

Pro přehled o tom, které pohledávky a závazky jsou uhrazené, využijte aparátu kontroly úhrad. Sada funkcí vám přehledně zobrazí dlužníky, věřitele, seznam upomínkovatelných pohledávek a vypočte penále.

Přednastavíte zde také libovolné texty pro první, druhou a poslední upomínku a následně můžete upomínky vytisknout nebo poslat e-mailem.

Účetní závěrka a konec účetního roku bez stresu

Závěrkové operace

Se zpracováním účetní závěrky, založením nového účetního roku a při přechodu z jiného účetního softwaru, vám pomůžou závěrkové operace, které:

   • přecení bankovní účty, pokladny, závazky a pohledávky v cizí měně kurzem ČNB k poslednímu dni roku,
   • automaticky převedou a založí v novém roce veškeré bankovní účty a pokladny podle toho, jak byly nadefinované (včetně zkratek, názvů a definic),
   • převedou stav salda a případně vytvoří počáteční stav DPH,
   • provedou účetní závěrku,
   • přenesou konečné stavy ze závěrky jako počáteční stavy do nového roku.

V závěrkových operacích můžete připravit a vyplnit i přiznání k dani z příjmů.

Účetní výkazy

Společně s přiznáním k dani z příjmů podávají podnikatelé i účetní výkazy:

  • Rozvahu,
  • Výkaz zisku a ztráty
  • a Přílohu k účetní uzávěrce.

To vše najdete připravené pro daný účetní rok v sekci účetní výkazy. Standardní výkazy můžete v případě potřeby upravit nebo si vytvořit vlastní sestavy, které čerpají data z účetního deníku

Číselné řady a seznamy

Pro každý typ dokladu si navolíte číselnou řadu, podle níž se budou doklady automaticky číslovat. Kromě číselných řad můžete účetnictví členit i pomocí controllingových proměnných – středisek, činností a zakázek.

Tyto proměnné můžete zadat do všech dokladů a jejich položek. Následně podle středisek, činností a zakázek doklady filtrujete a zjistíte zde také hospodářský výsledek.

blank
Příklad práce s číselnými řadami v modulu Podvojné účetnictví.

Vzory a tiskové sestavy, které usnadňují práci

Účetní tiskové sestavy a přehledové sestavy

Money S3 nabízí standardní výkazy, jako jsou:

 • hlavní kniha,
 • obratová předvaha,
 • rozvahy za období,
 • výsledovky,
 • cash flow apod.

Vedle toho vám funkce účetní tiskové sestavy a přehledové sestavy připraví i speciální sestavy, které vám graficky ukáží obraty a tržby dle jednotlivých odběratelů, středisek, činností nebo zakázek. Udržíte si tak přehled o dění v celé firmě.

blank
Příklad přehledových sestav v modulu Podvojné účetnictví.

Interní doklady

Funkcí interní doklady pokryjete potřebu zaúčtování vnitrofiremních operací: kurzových rozdílů při zaúčtování cizoměnných dokladů či vzájemných zápočtů dokladů.

Vlastní modul Podvojné účetnictví získáte v některém z našich kompletů

Všechny výhody modulu Podvojné účetnictví získáte při zakoupení některého z kompletů. Komplety si objednejte přímo přes e-shop, nebo na našem obchodním oddělení na tel.: 549 522 511.

Výhody modulu můžete bezplatně využívat ve verzi Money S3 Start. Vyzkoušejte si v ní podvojné účetnictví zdarma. Nebo si rovnou prohlédněte, jaká je cena za vedení podvojného účetnictví v plné verzi Money S3.

Modul je součástí kompletů:

Nejbližší webináře

Legislativní novinky pro účetní
a podnikatele.

Spokojení nebo zdarma
Ukázat všechny