Podvojné účetnictví

Každá z funkcí modulu Podvojné účetnictví šetří desítky minut denně všem živnostníkům i účetním malých firem. Nahradíte s nimi nepřehledné tabulky a dokumenty jedním systémem, který se postará o celé účetnictví firmy.

Popis modulu 

Intuitivní práce s účetním deníkem

V Money S3 zvládnete vedení celého podvojného účetnictví, včetně účetního deníku, předkontací a účtové osnovy, i bez pomoci profesionální účetní.

blank

Volba Účetní deník slouží pro přímou práci se zápisy podvojného účetnictví v účetním deníku. Tyto zápisy pořizuje program automaticky při zpracování prvotních dokladů v jednotlivých knihách (Pokladna, Banka, Pohledávky, Závazky, Interní doklady, Fakturace, Skladové příjemky a Skladové výdejky), takže Účetní deník slouží nejen k prohlížení, filtraci a tisku záznamů, ale také i k opravám a rozúčtování dokladů. V seznamu jsou barevně vizualizovány počáteční stavy a záznamy vytvořené závěrkou.

Zobrazit obrázek v plné velikosti

Účetní deník
Hlavní databází modulu je účetní deník. Pokud v něm objevíte chybu, kliknete na tlačítko Zdroj a doklad rychle opravíte. Nemusíte přitom přepínat do příslušné části programu.

Předkontace a účtová osnova
Pomocí dodaných předkontací určíte, kam se jednotlivé doklady či položky dokladů zaúčtují v účetním deníku, a můžete je doplňovat a upravovat. Díky přednastavené účtové osnově, kterou můžete doplnit podle svých požadavků, začnete účtovat okamžitě. Pro zrychlení práce máte k dispozici tiskové sestavy, které odkazují na účtovou osnovu.

blank

Podávejte doklady elektronicky

V Money S3 nejen vyplníte celé daňové přiznání, ale také ho okamžitě elektronicky odešlete na finanční úřad. Pro svoje potřeby si ho můžete i vytisknout.

Dokumenty zašlete přímo z Money nebo je exportujete do XML pro odeslání přes Datovou schránku nebo EPO.

 1. Přímým komunikačním kanálem. Nejjednodušším způsobem, jak podat dokumenty pro Finanční správu, je vyplnit je v Money a ihned odeslat. Tímto způsobem podáte:
  • Přiznání k dani z přidané hodnoty,
  • Kontrolní hlášení DPH,
  • Souhrnné a Následné souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty.
 2. Exportem do XML a odesláním přes Datovou schránku nebo EPO. Vyplněné dokumenty můžete exportovat do formátu XML a na Finanční správu je podat přes Datovou schránku nebo prostředním webové aplikace Elektronická podání (EPO) Daňového portálu MFČR.

Celý proces vám zabere jen několik minut a zvládnete ho z pohodlí své kanceláře.

Mějte vždy perfektní přehled

Fakturace
V modulu zpracujete běžné a zálohové faktury, doklady k přijaté platbě i vyúčtovací faktury. Jednoduše a přehledně zdokumentujete všechny obchody vaší firmy.

Ostatní závazky a pohledávky
Pro kompletní přehled o všech závazcích a pohledávkách účtujete do tohoto modulu mzdy, leasingové splátky, nájmy a všechny další závazky a pohledávky, na které nemáte fakturu. A pracujete s nimi jako s fakturou – bez ohledu na to, zda je Money vytvořilo automaticky, nebo jste je zadali ručně.

Saldo
Účetní stav pohledávek a závazků zkontrolujete pomocí sestavy salda. Ta zobrazí případy podle párovacího symbolu, IČ nebo variabilního symbolu dokladů.

Aparát kontroly úhrad
Pro přehled o tom, které pohledávky a závazky jsou uhrazené, využijte aparátu kontroly úhrad. Sada funkcí vám přehledně zobrazí dlužníky, věřitele, seznam upomínkovatelných pohledávek a vypočte penále.

Přednastavíte zde také libovolné texty pro první, druhou a poslední upomínku a následně můžete upomínky vytisknout nebo poslat e-mailem.

Money zajistí konec roku bez účetního stresu

Závěrkové operace
Se zpracováním účetní závěrky, založením nového účetního roku a při přechodu z jiného účetního software, vám pomůžou závěrkové operace, které:

   • přecení bankovní účty, pokladny, závazky a pohledávky v cizí měně kurzem ČNB k poslednímu dni roku,
   • automaticky převedou a založí v novém roce veškeré bankovní účty a pokladny podle toho, jak byly nadefinované (včetně zkratek, názvů a definic),
   • převedou stav salda a případně vytvoří počáteční stav DPH,
   • provedou účetní závěrku,
   • přenesou konečné stavy ze závěrky jako počáteční stavy do nového roku.

V závěrkových operacích můžete připravit a vyplnit i přiznání k dani z příjmů.

Účetní výkazy
Společně s přiznáním k dani z příjmů podávají podnikatelé i účetní výkazy:

  • Rozvahu,
  • Výkaz zisku a ztráty
  • a Přílohu k účetní uzávěrce.

To vše najdete připravené pro daný účetní rok v sekci účetní výkazy. Standardní výkazy můžete v případě potřeby upravit nebo si vytvořit vlastní sestavy, které čerpají data z účetního deníku

Číselné řady a seznamy
Pro každý typ dokladu si navolíte číselnou řadu, podle níž se budou doklady automaticky číslovat. Kromě číselných řad můžete účetnictví členit i pomocí controllingových proměnných – středisek, činností a zakázek.

Tyto proměnné můžete zadat do všech dokladů a jejich položek. Následně podle středisek, činností a zakázek doklady filtrujete a zjistíte zde také hospodářský výsledek.

blank

Udržujte si přehled

Účetní tiskové sestavy a přehledové sestavy
Money S3 nabízí standardní výkazy, jako jsou:

 • hlavní kniha,
 • obratová předvaha,
 • rozvahy za období,
 • výsledovky,
 • cash flow apod.

Vedle toho vám funkce účetní tiskové sestavy a přehledové sestavy připraví i speciální sestavy, které vám graficky ukáží obraty a tržby dle jednotlivých odběratelů, středisek, činností nebo zakázek. Udržíte si tak přehled o dění v celé firmě.

blank

Interní doklady
Funkcí interní doklady pokryjete potřebu zaúčtování vnitrofiremních operací: kurzových rozdílů při zaúčtování cizoměnných dokladů či vzájemných zápočtů dokladů.

Vlastní modul Podvojné účetnictví získáte v některém z našich kompletů

Všechny výhody modulu Podvojné účetnictví získáte při zakoupení některého z kompletů. Komplety si objednejte přímo přes e-shop, nebo na našem obchodním oddělení na tel.: 800 776 776.

Výhody modulu můžete bezplatně využívat ve verzi Money S3 Start.

Modul je součástí kompletů:

Den otevřených dveří

Zúčastněte se online dne otevřených dveří

Za 20 minut budete mít jasno, zda je pro vás Money S3 vhodný účetní program.

Ukázat termíny