Od tvůrců úspěšného účetního programu

Účetnictví / Účetnictví/Zásady vedení účetnictví a jak na to v účetním programu

Zásady vedení účetnictví a jak na to v účetním programu

Zásady vedení účetnictví a jak na to v účetním programu
Zásady vedení účetnictví a jak na to v účetním programu
https://money.cz/novinky-a-tipy/wp-content/uploads/sites/2/2023/01/pexels-anna-tarazevich-4985340-110x110.jpg

Obsah

  Pokud začínáte podnikat, určitě tušíte, že vás čeká i vedení účetnictví. Seznámíme vás se zásadami vedení účetnictví a ukážeme, jak vám v tom pomůže účetní program.

  Vedení (podvojného) účetnictví se týká především právnických osob.

  Zásady vedení účetnictví

  Při vedení účetnictví musíte dodržovat zásady, které vyplývají ze zákona o účetnictví.

  1. Věrné a poctivé zobrazení

  Informace uvedené v účetnictví musí odpovídat realitě. Tato zásada je nadřazená všem ostatním zásadám.

  2. Nepřetržité trvání účetní jednotky

  V účetnictví se předpokládá, že účetní jednotka (firma) chce existovat i v budoucnu. Jestliže ne, musíte tuto informaci uvést v příloze k účetní závěrce.

  3. Akruální princip

  Účetní případy povinně zaúčtováváte do období, se kterými věcně a časově souvisí.

  4. Zásada bilanční kontinuity

  Konečný stav účtu starého účetního období (k 31. prosinci) a počáteční stav účtu nového účetního období (k 1. lednu) na sebe navazují.

  5. Stálost účetních metod

  Aby se dala data porovnat, musíte používat stále stejné účetní metody. Pokud byste je chtěli změnit, je to možné jen při změně předmětu podnikání nebo z důvodu zpřesnění informací v účetní závěrce.

  6. Zásada periodicity

  Výsledek hospodaření zjišťujete pravidelně – jednou za hospodářský či kalendářní rok.

  7. Zásada kompenzace

  Účetní jednotky mají povinnost uvádět v účetnictví aktiva a pasiva, náklady a výnosy samostatně bez jejich vzájemného zúčtování (kompenzace). Výjimky z této zásady stanovuje vyhláška k účetnictví. Jednou z nich jsou například dobropisy.

  8. Zásada opatrnosti

  Nepodhodnocujte majetek a nepodhodnocujte závazky.

  Nejdůležitější zásadou je zásada věrného a poctivého zachycení údajů.

  Dodržovat všechny zásady není snadné, proto mnohé firmy svěřují účetnictví externímu účetnímu. Na začátku spolupráce podepisují smlouvu o vedení účetnictví. Ta obsahuje:

  • identifikační údaje klienta a účetní,
  • vymezení domluvených činností
  • a sjednanou odměnu.

  Smlouvu o vedení účetnictví můžete uzavřít na dobu určitou, nebo neurčitou.

  Usnadněte si práci díky našim účetním a daňovým novinkám

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy i aktuální dění ze světa Money vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Vedení účetnictví v účetním programu

  Z filmů pro pamětníky si možná pamatujete účetní, kteří pečlivě vypisovali údaje do účetních knih. S ničím takovým se už dnes nesetkáte, všichni profesionální účetní vedou účetnictví pro s. r. o. nebo OSVČ v programu na podvojné účetnictví.

  Jedním z osvědčených je program na účetnictví Money S3. Vedete v něm účetní deník, předkontace a účtové osnovy. Účetní stav pohledávek a závazků zkontrolujete pomocí sestavy salda. V programu také snadno zpracujete účetní závěrku a veškeré související dokumenty.

  Money S3 je vhodné pro menší a střední firmy či živnostníky, kteří chtějí mít vše v jednom softwaru, tedy nejen fakturaci a účetnictví, ale i mzdy, sklad, adresář, knihu jízd, propojení s e-shopem a další agendy.

  Účetní program funguje na principu modulů. Vyberete si jen ty, které skutečně využijete. Výhodou je, že si Money S3 zdarma vyzkoušíte. Nejste omezení zkušební dobou, ale počtem dokladů. Jakmile dosáhnete limitu, rozhodnete se, jestli přejdete na placenou verzi.

  Kdo nemusí vést účetnictví

  Možná vás překvapí, že v některých případech účetnictví vůbec vést nemusíte. Pokud jste OSVČ, místo účetnictví:

  • vedete daňovou evidenci,
  • uplatňujete paušální výdaje (tj. výdaje procentem z příjmů),
  • nebo jste v režimu paušální daně.

  Hlavní rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím spočívá ve způsobu vykazování. Účetnictví je náročnější a zpravidla ho vedou jen ti, kdo to mají ze zákona povinné.

  S vedením daňové evidence vám pomůže specializovaný program na daňovou evidenci.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne

  Sledujte podobné články na naší

  Facebookové stránce
  Nejbližší webináře

  Legislativní novinky pro účetní
  a podnikatele.

  Spokojení nebo zdarma
  Ukázat všechny