Daňový kalendář

Nenechte se už zaskočit termíny daňového přiznání nebo třeba vyúčtování pojistného. Díky našemu daňovému kalendáři máte vždy přehled o tom, co vás zrovna čeká. Včas tak připravíte potřebné podklady a nemusíte nic řešit na poslední chvíli.

Leden
2018

09. Leden

Splatnost daně za listopad 2017 (mimo spotřební dan z lihu)

spotřební daň

20. Leden

Daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

daň z přidané hodnoty

22. Leden

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

daň z příjmů

24. Leden

Splatnost daně za listopad 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

spotřební daň

25. Leden

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2017

energetické daně

25. Leden

Daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2017

daň z hazardních her

25. Leden

Souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2017

daň z přidané hodnoty

25. Leden

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2017 (pokud vznikl nárok)

spotřební daň

25. Leden

Daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2017

daň z přidané hodnoty

25. Leden

Daňové přiznání za prosinec 2017

spotřební daň

25. Leden

Kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2017

daň z přidané hodnoty

31. Leden

Daňové přiznání a daň za rok 2017

daň silniční

31. Leden

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2017

daň z příjmů

31. Leden

Hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.

biopaliva

31. Leden

Daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2018

daň z nemovitých věcí

Únor
2018

15. Únor

Podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně

daň z příjmů

15. Únor

Podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2018 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2017

daň z příjmů

20. Únor

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

daň z příjmů

26. Únor

Splatnost daně za prosinec 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

spotřební daň

26. Únor

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2018 (pokud vznikl nárok)

spotřební daň

26. Únor

Souhrnné hlášení za leden 2018

daň z přidané hodnoty

26. Únor

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2018

energetické daně

26. Únor

Daňové přiznání za leden 2018

spotřební daň

26. Únor

Daňové přiznání a splatnost daně za leden 2018

daň z přidané hodnoty

26. Únor

Kontrolní hlášení za leden 2018

daň z přidané hodnoty

28. Únor

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2018

daň z příjmů

Březen
2018

01. Březen

Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017

daň z příjmů

12. Březen

Splatnost daně za leden 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

spotřební daň

15. Březen

Čtvrtletní záloha na daň

daň z příjmů

20. Březen

Elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017

daň z příjmů

20. Březen

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

daň z příjmů

26. Březen

Kontrolní hlášení za únor 2018

daň z přidané hodnoty

26. Březen

Daňové přiznání a splatnost daně za únor 2018

daň z přidané hodnoty

26. Březen

Daňové přiznání za únor 2018

spotřební daň

26. Březen

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2018

energetické daně

26. Březen

Souhrnné hlášení za únor 2018

daň z přidané hodnoty

26. Březen

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2018 (pokud vznikl nárok)

spotřební daň

27. Březen

Splatnost daně za leden 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

spotřební daň

Duben
2018

03. Duben

Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2017

daň z příjmů

03. Duben

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2018

daň z příjmů

09. Duben

Splatnost daně za únor 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

spotřební daň

16. Duben

Záloha na daň za 1. čtvrtletí 2018

daň silniční

20. Duben

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

daň z příjmů

20. Duben

Daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

daň z přidané hodnoty

24. Duben

Splatnost daně za únor 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

spotřební daň

25. Duben

Daňové přiznání za březen 2018

spotřební daň

25. Duben

Daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2018

daň z přidané hodnoty

25. Duben

Kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2018

daň z přidané hodnoty

25. Duben

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2018

energetické daně

25. Duben

Daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2018

daň z hazardních her

25. Duben

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2018 (pokud vznikl nárok)

spotřební daň

25. Duben

Souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2018

daň z přidané hodnoty

30. Duben

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2018

daň z příjmů

30. Duben

Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.

Květen
2018

21. Květen

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

daň z příjmů

25. Květen

Kontrolní hlášení za duben 2018

daň z přidané hodnoty

25. Květen

Daňové přiznání a splatnost daně za duben 2018

daň z přidané hodnoty

25. Květen

Daňové přiznání za duben 2018

spotřební daň

25. Květen

Splatnost daně za březen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

spotřební daň

25. Květen

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2018

energetické daně

25. Květen

Souhrnné hlášení za duben 2018

daň z přidané hodnoty

25. Květen

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2018 (pokud vznikl nárok)

spotřební daň

31. Květen

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2018

daň z příjmů

31. Květen

Splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

daň z nemovitých věcí

31. Květen

Splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

daň z nemovitých věcí

Červen
2018

15. Červen

Čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

daň z příjmů

20. Červen

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

daň z příjmů

25. Červen

Splatnost daně za duben 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

spotřební daň

25. Červen

Kontrolní hlášení za květen 2018

daň z přidané hodnoty

25. Červen

Daňové přiznání a splatnost daně za květen 2018

daň z přidané hodnoty

25. Červen

Daňové přiznání za květen 2018

spotřební daň

25. Červen

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2018

energetické daně

25. Červen

Souhrnné hlášení za květen 2018

daň z přidané hodnoty

25. Červen

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2018 (pokud vznikl nárok)

spotřební daň

Červenec
2018

02. Červenec

Podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Oznámení CRS (GATCA)

02. Červenec

Podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Oznámení FATCA

02. Červenec

Podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2017, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

daň z příjmů

10. Červenec

Splatnost daně za květen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

spotřební daň

16. Červenec

Záloha na daň za 2. čtvrtletí 2018

daň silniční

20. Červenec

Daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

daň z přidané hodnoty

20. Červenec

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

daň z příjmů

25. Červenec

Daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2018

daň z hazardních her

25. Červenec

Kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2018

daň z přidané hodnoty

25. Červenec

Daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí a za červen 2018

daň z přidané hodnoty

25. Červenec

Daňové přiznání za červen 2018

spotřební daň

25. Červenec

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2018

energetické daně

25. Červenec

Souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2018

daň z přidané hodnoty

25. Červenec

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2018 (pokud vznikl nárok)

spotřební daň

25. Červenec

Splatnost daně za květen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

spotřební daň

30. Červenec

Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.

31. Červenec

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2018

daň z příjmů

Srpen
2018

20. Srpen

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

daň z příjmů

24. Srpen

Splatnost daně za červen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

spotřební daň

27. Srpen

Kontrolní hlášení za červenec 2018

daň z přidané hodnoty

27. Srpen

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2018 (pokud vznikl nárok)

spotřební daň

27. Srpen

Daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2018

daň z přidané hodnoty

27. Srpen

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2018

energetické daně

27. Srpen

Daňové přiznání za červenec 2018

spotřební daň

27. Srpen

Souhrnné hlášení za červenec 2018

daň z přidané hodnoty

31. Srpen

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2018

daň z příjmů

31. Srpen

Splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000Kč)

daň z nemovitých věcí

Září
2018

17. Září

Čtvrtletní záloha na daň

daň z příjmů

20. Září

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

daň z příjmů

25. Září

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2018 (pokud vznikl nárok)

spotřební daň

25. Září

Souhrnné hlášení za srpen 2018

daň z přidané hodnoty

25. Září

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2018

energetické daně

25. Září

Splatnost daně za červenec 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

spotřební daň

25. Září

Daňové přiznání za srpen 2018

spotřební daň

25. Září

Kontrolní hlášení za srpen 2018

daň z přidané hodnoty

25. Září

Daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2018

daň z přidané hodnoty

30. Září

Žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH

daň z přidané hodnoty

Říjen
2018

10. Říjen

Splatnost daně za srpen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

spotřební daň

15. Říjen

Záloha na daň za 3. čtvrtletí 2018

daň silniční

20. Říjen

Daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

daň z přidané hodnoty

22. Říjen

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

daň z příjmů

25. Říjen

Daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2018

daň z přidané hodnoty

25. Říjen

Kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2018

daň z přidané hodnoty

25. Říjen

Splatnost daně za srpen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

spotřební daň

25. Říjen

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2018 (pokud vznikl nárok)

spotřební daň

25. Říjen

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2018

energetické daně

25. Říjen

Souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2018

daň z přidané hodnoty

25. Říjen

Daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2018

daň z hazardních her

25. Říjen

Daňové přiznání za září 2018

spotřební daň

30. Říjen

Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.

31. Říjen

Poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace

daň z přidané hodnoty

31. Říjen

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2018

daň z příjmů

Listopad
2018

20. Listopad

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

daň z příjmů

26. Listopad

Kontrolní hlášení za říjen 2018

daň z přidané hodnoty

26. Listopad

Daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2018

daň z přidané hodnoty

26. Listopad

Daňové přiznání za říjen 2018

spotřební daň

26. Listopad

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2018

energetické daně

26. Listopad

Souhrnné hlášení za říjen 2018

daň z přidané hodnoty

26. Listopad

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2018 (pokud vznikl nárok)

spotřební daň

26. Listopad

Splatnost daně za září 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

spotřební daň

30. Listopad

Splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

daň z nemovitých věcí

30. Listopad

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2018

daň z příjmů

Prosinec
2018

17. Prosinec

Čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

daň z příjmů

17. Prosinec

Záloha na daň za říjen a listopad 2018, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční

daň silniční

20. Prosinec

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

daň z příjmů

27. Prosinec

Kontrolní hlášení za listopad 2018

daň z přidané hodnoty

27. Prosinec

Daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2018

daň z přidané hodnoty

27. Prosinec

Daňové přiznání za listopad 2018

spotřební daň

27. Prosinec

Splatnost daně za říjen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

spotřební daň

27. Prosinec

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2018

energetické daně

27. Prosinec

Souhrnné hlášení za listopad 2018

daň z přidané hodnoty

27. Prosinec

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2018 (pokud vznikl nárok)

spotřební daň

31. Prosinec

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2018

daň z příjmů