Blog Money / Daňový kalendář

Leden

02.
Leden
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2022
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 3. kalendářní čtvrtletí roku 2022
09.
Leden
Splatnost daně za listopad 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
20.
Leden
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za prosinec 2022
Splatnost paušální zálohy
24.
Leden
Splatnost daně za listopad 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
25.
Leden
Daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2022
Daňové přiznání za prosinec 2022
Souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2022
Daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2022
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2022 (pokud vznikl nárok)
Kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2022
Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2022
31.
Leden
Daňové přiznání a splatnost daně za rok 2022
Daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2023
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2022
Daňové přiznání a splatnost daně k One Stop Shop (dále jen “OSS”) – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim

Únor

09.
Únor
Splatnost daně za prosinec 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
15.
Únor
Učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2023 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2022
20.
Únor
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za leden 2023
Splatnost paušální zálohy
24.
Únor
Splatnost daně za prosinec 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
27.
Únor
Daňové přiznání a splatnost daně za leden 2023
Daňové přiznání za leden 2023
Kontrolní hlášení za leden 2023
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2023 (pokud vznikl nárok)
Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2023
Souhrnné hlášení za leden 2023
28.
Únor
Daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2023

Březen

01.
Březen
Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2022 (nikoliv elektronicky)
13.
Březen
Splatnost daně za leden 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
15.
Březen
Čtvrtletní záloha na daň
20.
Březen
Splatnost paušální zálohy
Elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2022
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za únor 2023
27.
Březen
Kontrolní hlášení za únor 2023
Souhrnné hlášení za únor 2023
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2023 (pokud vznikl nárok)
Daňové přiznání a splatnost daně za únor 2023
Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2023
Splatnost daně za leden 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
Daňové přiznání za únor 2023
31.
Březen
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2023
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za kalendářní rok 2022
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 4. kalendářní čtvrtletí roku 2022
Daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

Duben

03.
Duben
Podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2022, (daňové přiznání podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu)
Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2022
11.
Duben
Splatnost daně za únor 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
20.
Duben
Splatnost paušální zálohy
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za březen 2023
25.
Duben
Souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2023
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2023 (pokud vznikl nárok)
Daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2023
Splatnost daně za únor 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2023
Daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2023
Kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2023
Daňové přiznání za březen 2023
30.
Duben
Daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim

Květen

02.
Květen
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2023
Podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2022, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky
10.
Květen
Splatnost daně za březen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
22.
Květen
Splatnost paušální zálohy
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za duben 2023
25.
Květen
Splatnost daně za březen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2023
Daňové přiznání za duben 2023
Souhrnné hlášení za duben 2023
Daňové přiznání a splatnost daně za duben 2023
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2023 (pokud vznikl nárok)
Kontrolní hlášení za duben 2023
31.
Květen
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2023
Splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
Splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
Daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

Červen

09.
Červen
Splatnost daně za duben 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
15.
Červen
Čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
20.
Červen
Splatnost paušální zálohy
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za květen 2023
26.
Červen
Souhrnné hlášení za květen 2023
Daňové přiznání a splatnost daně za květen 2023
Daňové přiznání za květen 2023
Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2023
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2023 (pokud vznikl nárok)
Kontrolní hlášení za květen 2023
Splatnost daně za duben 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
30.
Červen
Podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2023
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 1. kalendářní čtvrtletí roku 2023
Daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
Podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Červenec

03.
Červenec
Podání oznámení o fiktivní dani z neočekávaných zisků
Podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2022, má-li poplatník povinný audit nebo daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a následně podal daňový poradce
10.
Červenec
Splatnost daně za květen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
20.
Červenec
Splatnost paušální zálohy
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červen 2023
25.
Červenec
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2023 (pokud vznikl nárok)
Daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2023
Souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2023
Daňové přiznání za červen 2023
Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2023
Daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2023
Kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2023
Splatnost daně za květen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
31.
Červenec
Daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2023

Srpen

09.
Srpen
Splatnost daně za červen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
21.
Srpen
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červenec 2023
Splatnost paušální zálohy
24.
Srpen
Splatnost daně za červen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
25.
Srpen
Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2023
Souhrnné hlášení za červenec 2023
Kontrolní hlášení za červenec 2023
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2023 (pokud vznikl nárok)
Daňové přiznání za červenec 2023
Daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2023
31.
Srpen
Splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2023
Daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

Září

11.
Září
Splatnost daně za červenec 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
15.
Září
Čtvrtletní záloha na daň
Čtvrtletní záloha na daň
20.
Září
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za srpen 2023
Splatnost paušální zálohy
25.
Září
Kontrolní hlášení za srpen 2023
Splatnost daně za červenec 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
Souhrnné hlášení za srpen 2023
Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2023
Daňové přiznání za srpen 2023
Daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2023
26.
Září
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2023 (pokud vznikl nárok)
30.
Září
Daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
Žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH

Říjen

02.
Říjen
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2023
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2023
10.
Říjen
Splatnost daně za srpen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
20.
Říjen
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za září 2023
Splatnost paušální zálohy
25.
Říjen
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2023 (pokud vznikl nárok)
Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2023
Daňové přiznání za září 2023
Souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2023
Daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2023
Splatnost daně za srpen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
Daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2023
Kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2023
31.
Říjen
Daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2023
Poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna 2024, nebo žádosti o zrušení skupinové registrace k 31 prosinci 2023 nebo změnu skupinové registrace (pro přistoupení člena do skupiny nebo pro zrušení členství člena skupiny)

Listopad

09.
Listopad
Splatnost daně za září 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
20.
Listopad
Splatnost paušální zálohy
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za říjen 2023
24.
Listopad
Splatnost daně za září 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
27.
Listopad
Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2023
Souhrnné hlášení za říjen 2023
Daňové přiznání za říjen 2023
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2023 (pokud vznikl nárok)
Kontrolní hlášení za říjen 2023
Daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2023
30.
Listopad
Splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2023
Daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

Prosinec

11.
Prosinec
Splatnost daně za říjen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
15.
Prosinec
Čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
Čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
20.
Prosinec
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za listopad 2023
Splatnost paušální zálohy
27.
Prosinec
Kontrolní hlášení za listopad 2023
Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2023
Souhrnné hlášení za listopad 2023
Daňové přiznání za listopad 2023
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2023 (pokud vznikl nárok)
Daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2023
Splatnost daně za říjen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
31.
Prosinec
Daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
Nejbližší webináře

Legislativní novinky pro účetní
a podnikatele.

Spokojení nebo zdarma
Ukázat všechny