Daňový kalendář

Nenechte se už zaskočit termíny podání různých přiznání nebo vyúčtování pojistného. Díky našemu daňovému kalendáři vždy víte, co vás zrovna čeká. Včas připravíte potřebné podklady a nic neřešíte na poslední chvíli.
Přihlaste se k e-mailovému odběru novinek.

Leden
2021

11. Leden

Splatnost daně za listopad 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

20. Leden

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

20. Leden

Daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

25. Leden

Kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec

25. Leden

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2020 (pokud vznikl nárok)

25. Leden

Splatnost daně za listopad 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

25. Leden

Daňové přiznání za prosinec 2020

25. Leden

Souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec

25. Leden

Daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2020

25. Leden

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2020

25. Leden

Daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec

Únor
2021

01. Únor

Daňové přiznání a splatnost daně za rok 2020

01. Únor

Dle §14n odst. 3 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, ve vztahu ke kterému vedlejší zprostředkovatel sám nebo prostřednictvím jiné osoby nebo jednotky bez právní osobnosti poskytnul podporu, pomoc nebo poradenství do dne 31. prosince 2020)

01. Únor

Daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2021

01. Únor

Hlášení dle § 19 odst. 9 zákona o ochraně ovzduší

01. Únor

Dle čl. VII zákona č. 343/2020 Sb. (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, k jehož zavedení byl učiněn první krok v období ode dne 1. července 2020)

01. Únor

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2020

01. Únor

Dle §14n odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, které bylo zpřístupněno pro zavedení, připraveno k zavedení nebo k jehož zavedení byl učiněn první krok do dne 31. prosince 2020)

09. Únor

Splatnost daně za prosinec 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

15. Únor

Učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2021 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2020

15. Únor

Podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně

22. Únor

Splatnost paušální zálohy za leden a únor

22. Únor

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24. Únor

Splatnost daně za prosinec 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

25. Únor

Daňové přiznání a splatnost daně za leden

25. Únor

Kontrolní hlášení za leden

25. Únor

Daňové přiznání za leden 2021

25. Únor

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2021

25. Únor

Souhrnné hlášení za leden

25. Únor

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2021 (pokud vznikl nárok)

Březen
2021

01. Březen

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2021

01. Březen

Dle čl. VII zákona č. 343/2020 Sb. (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, k jehož zavedení byl učiněn první krok v období ode dne 25. června 2018 do 30. června 2020)

01. Březen

Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2020

12. Březen

Splatnost daně za leden 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

15. Březen

Čtvrtletní záloha na daň

22. Březen

Splatnost paušální zálohy

22. Březen

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

22. Březen

Elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2020

25. Březen

Kontrolní hlášení za únor

25. Březen

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2021 (pokud vznikl nárok)

25. Březen

Daňové přiznání za únor 2021

25. Březen

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2021

25. Březen

Daňové přiznání a splatnost daně za únor

25. Březen

Souhrnné hlášení za únor

29. Březen

Splatnost daně za leden 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

31. Březen

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2021

Duben
2021

01. Duben

Podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2020, (daňové přiznání podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu)

01. Duben

Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2020

09. Duben

Splatnost daně za únor 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

15. Duben

Záloha na daň za 1. čtvrtletí 2021

20. Duben

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

20. Duben

Splatnost paušální zálohy

20. Duben

Daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

26. Duben

Splatnost daně za únor 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

26. Duben

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2021 (pokud vznikl nárok)

26. Duben

Souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen

26. Duben

Daňové přiznání za březen 2021

26. Duben

Kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen

26. Duben

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2021

26. Duben

Daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2021

26. Duben

Daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen

30. Duben

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2021

30. Duben

Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty

30. Duben

Dle §14n odst. 4 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v případě změny informace o typizovaném oznamovaném přeshraničním uspořádání, ke které došlo do dne 31. prosince 2020)

Květen
2021

03. Květen

Podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2020, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky

10. Květen

Splatnost daně za březen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

20. Květen

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

20. Květen

Splatnost paušální zálohy

25. Květen

Souhrnné hlášení za duben

25. Květen

Daňové přiznání a splatnost daně za duben

25. Květen

Splatnost daně za březen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

25. Květen

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2021 (pokud vznikl nárok)

25. Květen

Kontrolní hlášení za duben

25. Květen

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2021

25. Květen

Daňové přiznání za duben 2021

31. Květen

Splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

31. Květen

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2021

31. Květen

Splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

Červen
2021

09. Červen

Splatnost daně za duben 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

15. Červen

Čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

21. Červen

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

21. Červen

Splatnost paušální zálohy

24. Červen

Splatnost daně za duben 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

25. Červen

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2021

25. Červen

Kontrolní hlášení za květen

25. Červen

Souhrnné hlášení za květen

25. Červen

Daňové přiznání a splatnost daně za květen

25. Červen

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2021 (pokud vznikl nárok)

25. Červen

Daňové přiznání za květen 2021

30. Červen

Podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

30. Červen

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2021

30. Červen

Podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Červenec
2021

01. Červenec

Podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2020, má-li poplatník povinný audit nebo daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a následně podal daňový poradce

12. Červenec

Splatnost daně za květen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

15. Červenec

Záloha na daň za 2. čtvrtletí 2021

20. Červenec

Daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

20. Červenec

Splatnost paušální zálohy

20. Červenec

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

26. Červenec

Kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen

26. Červenec

Daňové přiznání za červen 2021

26. Červenec

Daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2021

26. Červenec

Daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí a za červen

26. Červenec

Souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen

26. Červenec

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2021 (pokud vznikl nárok)

26. Červenec

Splatnost daně za květen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

26. Červenec

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2021

30. Červenec

Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty

Srpen
2021

02. Srpen

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2021

09. Srpen

Splatnost daně za červen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

20. Srpen

Splatnost paušální zálohy

20. Srpen

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24. Srpen

Splatnost daně za červen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

25. Srpen

Souhrnné hlášení za červenec

25. Srpen

Daňové přiznání za červenec 2021

25. Srpen

Kontrolní hlášení za červenec

25. Srpen

Daňové přiznání a splatnost daně za červenec

25. Srpen

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2021

25. Srpen

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2021 (pokud vznikl nárok)

31. Srpen

Splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

31. Srpen

Daňové přiznání a splatnost daně k OSS - dovozní režim

31. Srpen

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2021

Září
2021

09. Září

Splatnost daně za červenec 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

15. Září

Čtvrtletní záloha na daň

20. Září

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

20. Září

Splatnost paušální zálohy

24. Září

Splatnost daně za červenec 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

27. Září

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2021 (pokud vznikl nárok)

27. Září

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2021

27. Září

Daňové přiznání za srpen 2021

27. Září

Kontrolní hlášení za srpen

27. Září

Souhrnné hlášení za srpen

27. Září

Daňové přiznání a splatnost daně za srpen

30. Září

Žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH

30. Září

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2021

30. Září

Daňové přiznání a splatnost daně k OSS - dovozní režim

Říjen
2021

11. Říjen

Splatnost daně za srpen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

15. Říjen

Záloha na daň za 3. čtvrtletí 2021

20. Říjen

Splatnost paušální zálohy

20. Říjen

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25. Říjen

Daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2021

25. Říjen

Daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září

25. Říjen

Daňové přiznání za září 2021

25. Říjen

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2021

25. Říjen

Souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září

25. Říjen

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2021 (pokud vznikl nárok)

25. Říjen

Splatnost daně za srpen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

25. Říjen

Kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září

31. Říjen

Poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace

31. Říjen

Daňové přiznání a splatnost daně k OSS - režim mimo EU, režim EU, dovozní režim

Listopad
2021

01. Listopad

Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty

01. Listopad

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2021

09. Listopad

Splatnost daně za září 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

22. Listopad

Splatnost paušální zálohy

22. Listopad

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24. Listopad

Splatnost daně za září 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

25. Listopad

Souhrnné hlášení za říjen

25. Listopad

Daňové přiznání a splatnost daně za říjen

25. Listopad

Kontrolní hlášení za říjen

25. Listopad

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2021

25. Listopad

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2021 (pokud vznikl nárok)

25. Listopad

Daňové přiznání za říjen 2021

30. Listopad

Daňové přiznání a splatnost daně k OSS - dovozní režim

30. Listopad

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2021

30. Listopad

Splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

Prosinec
2021

10. Prosinec

Splatnost daně za říjen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

15. Prosinec

Čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

15. Prosinec

Záloha na daň za říjen a listopad 2021, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční

20. Prosinec

Splatnost paušální zálohy

20. Prosinec

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

27. Prosinec

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2021 (pokud vznikl nárok)

27. Prosinec

Splatnost daně za říjen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

27. Prosinec

Souhrnné hlášení za listopad

27. Prosinec

Daňové přiznání a splatnost daně za listopad

27. Prosinec

Kontrolní hlášení za listopad

27. Prosinec

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2021

27. Prosinec

Daňové přiznání za listopad 2021

31. Prosinec

Daňové přiznání a splatnost daně k OSS - dovozní režim

31. Prosinec

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2021