Od tvůrců úspěšného účetního programu

Blog Money / Daňový kalendář

Leden

10.
Leden
Splatnost daně za listopad 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
20.
Leden
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za prosinec 2021
Splatnost paušální zálohy
24.
Leden
Splatnost daně za listopad 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
25.
Leden
Daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2021
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2021 (pokud vznikl nárok)
Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2021
Daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2021
Souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2021
Kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2021
Daňové přiznání za prosinec 2021
31.
Leden
Daňové přiznání a splatnost daně k One Stop Shop (dále jen “OSS”) – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim
Daňové přiznání a splatnost daně za rok 2021
Daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2022
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2021

Únor

09.
Únor
Splatnost daně za prosinec 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
15.
Únor
Učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2022 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2021
21.
Únor
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za leden 2022
Splatnost paušální zálohy
24.
Únor
Splatnost daně za prosinec 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
25.
Únor
Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2022
Daňové přiznání a splatnost daně za leden 2022
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2022 (pokud vznikl nárok)
Kontrolní hlášení za leden 2022
Souhrnné hlášení za leden 2022
Daňové přiznání za leden 2022
28.
Únor
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2022
Daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

Březen

01.
Březen
Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2021(nikoliv elektronicky)
14.
Březen
Splatnost daně za leden 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
15.
Březen
Čtvrtletní záloha na daň
21.
Březen
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za únor 2022
Elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2021
Splatnost paušální zálohy
25.
Březen
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2022 (pokud vznikl nárok)
Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2022
Kontrolní hlášení za únor 2022
Daňové přiznání a splatnost daně za únor 2022
Souhrnné hlášení za únor 2022
Daňové přiznání za únor 2022
28.
Březen
Splatnost daně za leden 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
31.
Březen
Daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za kalendářní rok 2021
Hlášení dle § 19 odst. 8 zákona o ochraně ovzduší
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2022
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 4. kalendářní čtvrtletí roku 2021

Duben

01.
Duben
Podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2021, (daňové přiznání podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu)
Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2021
11.
Duben
Splatnost daně za únor 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
19.
Duben
Záloha na daň za 1. čtvrtletí 2022
20.
Duben
Splatnost paušální zálohy
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za březen 2022
25.
Duben
Daňové přiznání za březen 2022
Kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2022
Splatnost daně za únor 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2022
Souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2022
Daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2022
Daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2022
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2022 (pokud vznikl nárok)
30.
Duben
Daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU,režim EU, dovozní režim

Květen

02.
Květen
Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty
Podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2021, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2022
10.
Květen
Splatnost daně za březen 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
20.
Květen
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Splatnost paušální zálohy
25.
Květen
Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2022
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2022 (pokud vznikl nárok)
Daňové přiznání za duben 2022
Daňové přiznání a splatnost daně za duben 2022
Splatnost daně za březen 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
Kontrolní hlášení za duben 2022
Souhrnné hlášení za duben 2022
31.
Květen
Daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
Splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2022
Splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

Červen

09.
Červen
Splatnost daně za duben 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
15.
Červen
Čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
20.
Červen
Splatnost paušální zálohy
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za květen 2022
24.
Červen
Splatnost daně za duben 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
27.
Červen
Daňové přiznání za květen 2022
Kontrolní hlášení za květen 2022
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2022 (pokud vznikl nárok)
Souhrnné hlášení za květen 2022
Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2022
Daňové přiznání a splatnost daně za květen 2022
30.
Červen
Podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2022
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 1. kalendářní čtvrtletí roku 2022
Daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

Červenec

01.
Červenec
Podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2021, má-li poplatník povinný audit nebo daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a následně podal daňový poradce
11.
Červenec
Splatnost daně za květen 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
15.
Červenec
Záloha na daň za 2. čtvrtletí 2022
20.
Červenec
Splatnost paušální zálohy
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červen 2022
25.
Červenec
Daňové přiznání za červen 2022
Daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2022
Daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2022
Souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2022
Kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2022
Splatnost daně za květen 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2022
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2022 (pokud vznikl nárok)
31.
Červenec
Daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU,režim EU, dovozní režim

Srpen

01.
Srpen
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2022
Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.
09.
Srpen
Splatnost daně za červen 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
22.
Srpen
Splatnost paušální zálohy
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24.
Srpen
Splatnost daně za červen 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
25.
Srpen
Souhrnné hlášení za červenec 2022
Kontrolní hlášení za červenec 2022
Daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2022
Daňové přiznání za červenec 2022
Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2022
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2022 (pokud vznikl nárok)
31.
Srpen
Daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
Splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2022

Září

09.
Září
Splatnost daně za červenec 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
15.
Září
Čtvrtletní záloha na daň
20.
Září
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Splatnost paušální zálohy
26.
Září
Daňové přiznání za srpen 2022
Splatnost daně za červenec 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2022 (pokud vznikl nárok)
Kontrolní hlášení za srpen 2022
Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2022
Souhrnné hlášení za srpen 2022
Daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2022
30.
Září
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2022
Žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2022
Daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

Říjen

10.
Říjen
Splatnost daně za srpen 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
17.
Říjen
Záloha na daň za 3. čtvrtletí 2022
20.
Říjen
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za září 2022
Splatnost paušální zálohy
25.
Říjen
Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2022
Daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2022
Daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2022
Splatnost daně za srpen 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
Daňové přiznání za září 2022
Souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2022
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2022 (pokud vznikl nárok)
Kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2022
31.
Říjen
Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.
Poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna 2023, nebo žádosti o zrušení skupinové registrace k 31 prosinci 2022 nebo změnu skupinové registrace (pro přistoupení člena do skupiny nebo pro zrušení členství člena skupiny)
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2022
Daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU,režim EU, dovozní režim

Listopad

09.
Listopad
Splatnost daně za září 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
21.
Listopad
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za říjen 2022
Splatnost paušální zálohy
24.
Listopad
Splatnost daně za září 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
25.
Listopad
Kontrolní hlášení za říjen 2022
Souhrnné hlášení za říjen 2022
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2022 (pokud vznikl nárok)
Daňové přiznání za říjen 2022
Daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2022
Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2022
30.
Listopad
Daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
Splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2022

Prosinec

12.
Prosinec
Splatnost daně za říjen 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
15.
Prosinec
Čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
Záloha na daň za říjen a listopad 2022, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční
20.
Prosinec
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za listopad 2022
Splatnost paušální zálohy
27.
Prosinec
Daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2022
Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2022
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2022 (pokud vznikl nárok)
Splatnost daně za říjen 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
Daňové přiznání za listopad 2022
Souhrnné hlášení za listopad 2022
Kontrolní hlášení za listopad 2022
31.
Prosinec
Daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
Banner na svobodnaucetni.cz