Blog Money / Daňový kalendář

Leden

02.
Leden
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2023
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 3. kalendářní čtvrtletí roku 2023
09.
Leden
Splatnost daně za listopad 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
22.
Leden
Splatnost paušální zálohy
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za prosinec 2023
24.
Leden
Splatnost daně za listopad 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
25.
Leden
Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2023
Souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí roku 2023 a prosinec 2023
Daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2023
Daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí roku 2023 a za prosinec 2023
Daňové přiznání za prosinec 2023
Kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí roku 2023 a prosinec 2023
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2023 (pokud vznikl nárok)
31.
Leden
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2023
Režim mimo EU, režim EU, dovozní režim
Daňové přiznání a splatnost daně za rok 2023
Podání oznámení dle § 14zzf zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Daňové přiznání a splatnost daně k One Stop Shop (dále jen “OSS”)
Daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2024

Únor

09.
Únor
Splatnost daně za prosinec 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
15.
Únor
Učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2024 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2023
20.
Únor
Splatnost paušální zálohy
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za leden 2024
26.
Únor
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za leden 2024 (pokud vznikl nárok)
Splatnost daně za prosinec 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
Kontrolní hlášení za leden 2024
Daňové přiznání za leden 2024
Souhrnné hlášení za leden 2024
Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2024
Daňové přiznání a splatnost daně za leden 2024
29.
Únor
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2024
Daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

Březen

01.
Březen
Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2023 (nikoliv elektronicky)
11.
Březen
Splatnost daně za leden 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
15.
Březen
Čtvrtletní záloha na daň
Čtvrtletní záloha na daň
20.
Březen
Elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2023
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za únor 2024
Splatnost paušální zálohy
25.
Březen
Souhrnné hlášení za únor 2024
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2024 (pokud vznikl nárok)
Kontrolní hlášení za únor 2024
Daňové přiznání za únor 2024
Daňové přiznání a splatnost daně za únor 2024
Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2024
26.
Březen
Splatnost daně za leden 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
31.
Březen
Daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

Duben

02.
Duben
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za kalendářní rok 2023
Podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2023, (daňové přiznání podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu)
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2024
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 4. kalendářní čtvrtletí roku 2023
Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2023
Podání přiznání k dani z neočekávaných zisků a úhrada daně za rok 2023, (daňové přiznání podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu)
09.
Duben
Splatnost daně za únor 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
22.
Duben
Splatnost paušální zálohy
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za březen 2024
24.
Duben
Splatnost daně za únor 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
25.
Duben
Daňové přiznání za březen 2024
Daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2024
Daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2024
Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2024
Kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2024
Souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2024
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2024 (pokud vznikl nárok)
30.
Duben
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2024
Daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim

Květen

02.
Květen
Podání přiznání k dani z neočekávaných zisků a úhrada daně za rok 2023, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky
Podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2023, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky
10.
Květen
Splatnost daně za březen 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
20.
Květen
Splatnost paušální zálohy
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za duben 2024
27.
Květen
Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2024
Splatnost daně za březen 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2024 (pokud vznikl nárok)
Souhrnné hlášení za duben 2024
Kontrolní hlášení za duben 2024
Daňové přiznání a splatnost daně za duben 2024
Daňové přiznání za duben 2024
31.
Květen
Splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně) splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu)
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2024
Daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

Červen

10.
Červen
Splatnost daně za duben 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
17.
Červen
Čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
Čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
20.
Červen
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za květen 2024
Splatnost paušální zálohy
24.
Červen
Splatnost daně za duben 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
25.
Červen
Souhrnné hlášení za květen 2024
Daňové přiznání za květen 2024
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2024 (pokud vznikl nárok)
Kontrolní hlášení za květen 2024
Daňové přiznání a splatnost daně za květen 2024
Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2024
30.
Červen
Daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

Červenec

01.
Červenec
Podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 1. kalendářní čtvrtletí roku 2024
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2024
Podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2023, má-li poplatník povinný audit nebo daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a následně podal poradce
Podání přiznání k dani z neočekávaných zisků a úhrada daně za rok 2023, má-li poplatník povinný audit nebo daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a následně podal poradce
10.
Červenec
Splatnost daně za květen 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
22.
Červenec
Splatnost paušální zálohy
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červen 2024
25.
Červenec
Daňové přiznání za červen 2024
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2024 (pokud vznikl nárok)
Souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2024
Daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2024
Daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí a za červen 2024
Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2024
Kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2024
Splatnost daně za květen 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
31.
Červenec
Daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2024

Srpen

09.
Srpen
Splatnost daně za červen 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
20.
Srpen
Splatnost paušální zálohy
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červenec 2024
26.
Srpen
Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2024
Souhrnné hlášení za červenec 2024
Daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2024
Daňové přiznání za červenec 2024
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2024 (pokud vznikl nárok)
Splatnost daně za červen 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
Kontrolní hlášení za červenec 2024
31.
Srpen
Daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

Září

02.
Září
Kontrolní hlášení za srpen 2024
Souhrnné hlášení za srpen 2024
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2024 (pokud vznikl nárok)
Daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2024
Daňové přiznání za srpen 2024
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2024
Splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu s daní vyšší než 5 000 Kč)
Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2024
09.
Září
Splatnost daně za červenec 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
16.
Září
Čtvrtletní záloha na daň
Čtvrtletní záloha na daň
20.
Září
Splatnost paušální zálohy
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za srpen 2024
24.
Září
Splatnost daně za červenec 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
30.
Září
Žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2024
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2024
Daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

Říjen

10.
Říjen
Splatnost daně za srpen 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
21.
Říjen
Splatnost paušální zálohy
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za září 2024
25.
Říjen
Daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2024
Splatnost daně za srpen 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
Kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2024
Daňové přiznání za září 2024
Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2024
Daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2024
Souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2024
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2024 (pokud vznikl nárok)
31.
Říjen
Poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna 2025, nebo žádosti o zrušení skupinové registrace k 31. prosinci 2024 nebo změnu skupinové registrace (pro přistoupení člena do skupiny nebo pro zrušení členství člena skupiny)
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2024
Daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim

Listopad

11.
Listopad
Splatnost daně za září 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
20.
Listopad
Splatnost paušální zálohy
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za říjen 2024
25.
Listopad
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2024 (pokud vznikl nárok)
Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2024
Souhrnné hlášení za říjen 2024
Daňové přiznání za říjen 2024
Splatnost daně za září 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
Daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2024
Kontrolní hlášení za říjen 2024
30.
Listopad
Daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

Prosinec

02.
Prosinec
Splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2024
10.
Prosinec
Splatnost daně za říjen 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
16.
Prosinec
Čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
Čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
20.
Prosinec
Splatnost paušální zálohy
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za listopad 2024
27.
Prosinec
Souhrnné hlášení za listopad 2024
Kontrolní hlášení za listopad 2024
Splatnost daně za říjen 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
Daňové přiznání za listopad 2024
Daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2024
Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2024
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2024 (pokud vznikl nárok)
31.
Prosinec
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 3. kalendářní čtvrtletí roku 2024
Ohlášení FATCA/CRS lhůta pro podání ohlášení viz § 13t odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2024
Nejbližší webináře

Legislativní novinky pro účetní
a podnikatele.

Spokojení nebo zdarma
Ukázat všechny