Od tvůrců úspěšného účetního programu

Blog Money / Daňový kalendář

Leden

11.
Leden
Splatnost daně za listopad 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
25.
Leden
Kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2020 (pokud vznikl nárok)
Splatnost daně za listopad 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
Daňové přiznání za prosinec 2020
Souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec
Daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2020
Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2020
Daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec

Únor

01.
Únor
Daňové přiznání a splatnost daně za rok 2020
Dle §14n odst. 3 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, ve vztahu ke kterému vedlejší zprostředkovatel sám nebo prostřednictvím jiné osoby nebo jednotky bez právní osobnosti poskytnul podporu, pomoc nebo poradenství do dne 31. prosince 2020)
Daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2021
Hlášení dle § 19 odst. 9 zákona o ochraně ovzduší
Dle čl. VII zákona č. 343/2020 Sb. (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, k jehož zavedení byl učiněn první krok v období ode dne 1. července 2020)
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2020
Dle §14n odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, které bylo zpřístupněno pro zavedení, připraveno k zavedení nebo k jehož zavedení byl učiněn první krok do dne 31. prosince 2020)
09.
Únor
Splatnost daně za prosinec 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
15.
Únor
Učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2021 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2020
Podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně
22.
Únor
Splatnost paušální zálohy za leden a únor
24.
Únor
Splatnost daně za prosinec 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
25.
Únor
Daňové přiznání a splatnost daně za leden
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2021 (pokud vznikl nárok)
Kontrolní hlášení za leden
Daňové přiznání za leden 2021
Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2021
Souhrnné hlášení za leden

Březen

01.
Březen
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2021
Dle čl. VII zákona č. 343/2020 Sb. (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, k jehož zavedení byl učiněn první krok v období ode dne 25. června 2018 do 30. června 2020)
Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2020
12.
Březen
Splatnost daně za leden 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
22.
Březen
Elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2020
25.
Březen
Kontrolní hlášení za únor
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2021 (pokud vznikl nárok)
Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2021
Daňové přiznání za únor 2021
Daňové přiznání a splatnost daně za únor
Souhrnné hlášení za únor
29.
Březen
Splatnost daně za leden 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
31.
Březen
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2021

Duben

01.
Duben
Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2020
Podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2020, (daňové přiznání podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu)
09.
Duben
Splatnost daně za únor 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
15.
Duben
Záloha na daň za 1. čtvrtletí 2021
26.
Duben
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2021 (pokud vznikl nárok)
Souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen
Daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2021
Daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen
Splatnost daně za únor 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
Daňové přiznání za březen 2021
Kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen
Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2021
30.
Duben
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2021
Dle §14n odst. 4 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v případě změny informace o typizovaném oznamovaném přeshraničním uspořádání, ke které došlo do dne 31. prosince 2020)

Květen

03.
Květen
Podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2020, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky
10.
Květen
Splatnost daně za březen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
25.
Květen
Souhrnné hlášení za duben
Daňové přiznání a splatnost daně za duben
Splatnost daně za březen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2021 (pokud vznikl nárok)
Kontrolní hlášení za duben
Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2021
Daňové přiznání za duben 2021
31.
Květen
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2021
Splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
Splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

Červen

09.
Červen
Splatnost daně za duben 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
24.
Červen
Splatnost daně za duben 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
25.
Červen
Souhrnné hlášení za květen
Daňové přiznání a splatnost daně za květen
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2021 (pokud vznikl nárok)
Daňové přiznání za květen 2021
Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2021
Kontrolní hlášení za květen
30.
Červen
Podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2021

Červenec

01.
Červenec
Podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2020, má-li poplatník povinný audit nebo daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a následně podal daňový poradce
12.
Červenec
Splatnost daně za květen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
15.
Červenec
Záloha na daň za 2. čtvrtletí 2021
20.
Červenec
Daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
26.
Červenec
Kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen
Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2021
Daňové přiznání za červen 2021
Daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2021
Daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí a za červen
Souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2021 (pokud vznikl nárok)
Splatnost daně za květen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

Srpen

02.
Srpen
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2021
09.
Srpen
Splatnost daně za červen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
24.
Srpen
Splatnost daně za červen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
25.
Srpen
Souhrnné hlášení za červenec
Daňové přiznání za červenec 2021
Kontrolní hlášení za červenec
Daňové přiznání a splatnost daně za červenec
Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2021
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2021 (pokud vznikl nárok)
31.
Srpen
Splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2021

Září

09.
Září
Splatnost daně za červenec 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
15.
Září
Čtvrtletní záloha na daň
24.
Září
Splatnost daně za červenec 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
27.
Září
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2021 (pokud vznikl nárok)
Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2021
Daňové přiznání za srpen 2021
Kontrolní hlášení za srpen
Souhrnné hlášení za srpen
Daňové přiznání a splatnost daně za srpen
30.
Září
Žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2021

Říjen

11.
Říjen
Splatnost daně za srpen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
15.
Říjen
Záloha na daň za 3. čtvrtletí 2021
25.
Říjen
Daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2021
Daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září
Daňové přiznání za září 2021
Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2021
Souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2021 (pokud vznikl nárok)
Splatnost daně za srpen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
Kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září
31.
Říjen
Poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace
Daňové přiznání a splatnost daně k OSS - režim mimo EU, režim EU, dovozní režim

Listopad

01.
Listopad
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2021
Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty
09.
Listopad
Splatnost daně za září 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
24.
Listopad
Splatnost daně za září 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
25.
Listopad
Souhrnné hlášení za říjen
Daňové přiznání a splatnost daně za říjen
Kontrolní hlášení za říjen
Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2021
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2021 (pokud vznikl nárok)
Daňové přiznání za říjen 2021
30.
Listopad
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2021
Splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

Prosinec

10.
Prosinec
Splatnost daně za říjen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
15.
Prosinec
Čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
Záloha na daň za říjen a listopad 2021, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční
20.
Prosinec
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Splatnost paušální zálohy
27.
Prosinec
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2021 (pokud vznikl nárok)
Splatnost daně za říjen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
Souhrnné hlášení za listopad
Daňové přiznání a splatnost daně za listopad
Kontrolní hlášení za listopad
Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2021
Daňové přiznání za listopad 2021
31.
Prosinec
Daňové přiznání a splatnost daně k OSS - dovozní režim
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2021

Komunita samostatných účetních

Přidejte se zdarma

Přidejte se
do největší komunity samostatných účetních

blankVýhody
blank