Od tvůrců úspěšného účetního programu

Daně / Daň z přidané hodnoty/Od jakého obratu se stáváte plátcem DPH a jak na registraci

Od jakého obratu se stáváte plátcem DPH a jak na registraci

Od jakého obratu se stáváte plátcem DPH a jak na registraci
Od jakého obratu se stáváte plátcem DPH a jak na registraci

Plátcem DPH se musíte stát povinně, pokud máte obrat vyšší než 1 milion korun za uplynulých 12 po sobě jdoucích měsíců. V některých případech je však výhodné se k plátcovství přihlásit dobrovolně. V tomto článku zjistíte, jak se jako plátce DPH zaregistrovat na finančním úřadě a co to pro vás vlastně znamená.

Co se pro vás jako plátce DPH změní?

Jako neplátce daně z přidané hodnoty se touto daní vůbec nemusíte zabývat. Když se ale stanete plátcem, kromě toho, že si DPH nárokujete a také odvádíte, musíte vést ještě evidenci DPH. Máte povinnost pravidelně podávat přiznání k DPH a kontrolní hlášení.

Kdy se stáváte plátcem DPH?

 • Ve dvanácti po sobě jdoucích měsících překročíte obrat 1 milion korun.
 • Nabyli jste majetek privatizací či prodejem podniku nebo fúzí.
 • Zdědili jste ekonomickou činnost po zemřelém, který byl plátcem DPH.

O zrušení plátcovství pak můžete uvažovat po jednom roce od registrace k DPH. Váš obrat však nesmí překročit 1 milion korun za předchozích po sobě jdoucích 12 měsíců.

Jak DPH funguje v praxi?

DPH se odvádí ve třech sazbách.

 • Základní 21%,
 • snížená 15%
 • a snížená 10%.

Vždy, když nakupujete zboží včetně DPH (a tedy platíte daň), máte poté nárok, aby vám stát zaplacenou daň vrátil.

Když naopak zboží včetně DPH prodáváte (a tedy inkasujete daň od svého kupce), musíte tuto daň odvést státu.

Ukážeme na příkladě:

Nakoupíte zboží za 1 210 Kč včetně DPH. Při sazbě 21 % tvoří daň z přidané hodnoty 210 Kč. Po zaplacení částky si těchto 210 Kč zaevidujete a na konci zdaňovacího období (měsíčně nebo kvartálně) ji budete po státu žádat zpátky.

Když potom zboží prodáte za 1 900 Kč včetně DPH, DPH činí 329,75 Kč. Tuto daň naúčtujete zákazníkovi, ten vám ji zaplatí a vy ji na konci zdaňovacího období musíte odvést státu.

Po nákupu za 1 210 Kč a následném prodeji za 1 900 Kč je váš hrubý zisk 690 Kč. Z toho ale musíte odvést státu DPH 329,75 Kč a zároveň si necháte vrátit 210 Kč.

Celkově tedy zaplatíte na DPH 119,75 Kč a váš skutečný zisk je 570,25 Kč.

Kdy je výhodné se stát dobrovolným plátcem?

V některých případech je výhodná registrace k DPH, i když ze zákona nemusíte.

 • Nakupujete zboží nebo služby od plátců DPH více, než prodáváte. Zaplacené DPH pak můžete od státu požadovat zpět a ceny se vám tak poníží.
 • Jsou vaši zákazníci převážně plátci DPH. Plátci DPH si totiž DPH mohou odečíst a služby či zboží tak vnímají jako levnější. Některé velké firmy od neplátců dokonce vůbec nenakupují.
 • Nakupujete zboží v České republice a prodáváte ho podnikatelům do dalších zemí Evropské unie nebo mimo ní (tady už nemusí jít o podnikatele).
 • Poskytujete služby zejména podnikatelům se sídlem v jiných státech EU, kde jsou registrovaní k DPH. V tomto případě je totiž za odvedení daně zodpovědný příjemce služby.
 • Nakupujete zboží či služby v základní sazbě DPH, ale prodáváte ve snížené sazbě (10 nebo 15 %). Zvýšíte tak svou marži. Toto se často děje například v zemědělství nebo ve stavebních firmách, které stavějí nebo opravují nemovitosti.
 • Plánujete koupit hodnotný majetek. Pokud jste plátcem DPH, máte nárok na odpočet.

A kdy se plátcovství DPH nevyplatí

Ve dvou případech:

 • Jestliže poskytujete zboží nebo služby zejména neplátcům DPH, nevyplatí se vám k DPH registrovat. Museli byste totiž danit celou prodejní cenu včetně marže a zvýšili byste celkovou cenu.
 • Pokud nakupujete se sníženou sazbou DPH (10 nebo 15 %), ale prodávat musíte za základní (21 %). V takovém případě byste museli státu vracet peníze.

Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

Jak se jako plátce DPH registrovat

Registrace k DPH je jednoduchá, stačí vyplnit jeden formulář a podat na finanční správu. Registraci doporučujeme provést on-line (pokud se rozhodnete vyplnit papírový formulář, ujistěte se, že máte aktuální verzi platnou od 1. 1. 2015). Přihlášku najdete v aplikaci finanční správy EPO.

 1. Klikněte na Elektronická podání pro finanční správu.
 2. Klikněte na Elektronické formuláře.
 3. Scrollujte na stránce dolů a vyhledejte podnadpis Registrace.
 4. Zde klikněte na odkaz s názvem Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty platná od 1.1. 2015.
 5. Vyplňte formulář.

Samotné vyplnění formuláře není složité, ale doporučujeme k němu doplnit přílohu, která urychlí proces registrace na finančním úřadě. V této příloze doložíte, že se zabýváte ekonomickou činností a také váš obrat za posledních 12 měsíců. Například fakturami, smlouvami s obchodními partnery nebo v případě nově založeného s. r. o. představením podnikatelského záměru. Můžete si projít vzor k přihlášce k registraci, který vydal Finanční úřad.

Pokud tuto přílohu k formuláři připojíte, neměl by při registraci nastat žádný problém a osvědčení o registraci k DPH byste měli obdržet do 15 dnů. Pokud jste se však stali plátci DPH povinně, nečekejte na osvědčení. Začněte dodržovat povinnosti spojené s plátcovstvím DPH automaticky. V případě zpětné registrace a nedodržování povinností za tuto dobu vám totiž úřady mohou vyčíslit sankce. A ty třeba v případě kontrolních hlášení nejsou nízké.

Co vás jako plátce DPH čeká

Jako plátce DPH vám vznikají nové povinnosti.

 • Do hlavičky faktury musíte uvádět název Faktura – daňový doklad. Na faktuře také musíte uvést, že jste plátci DPH.
 • Daňové doklady a daňovou evidenci musíte archivovat 10 let.
 • Po skončení každého zdaňovacího období (viz níže) podáte přiznání k DPH, vyplníte kontrolní hlášení a odvedete DPH.

Vést daňovou evidenci a vytvářet si podklady pro přiznání k DPH a kontrolnímu hlášení můžete snadno například ve fakturační službě iDoklad.

Zdaňovací období: měsíc nebo čtvrt roku

V prvním kalendářním roce nově registrovaného plátce DPH trvá zdaňovací období vždy jeden měsíc, to znamená, že musíte každý měsíc odvést DPH a podat přiznání k DPH a kontrolní hlášení. Po uplynutí roční lhůty můžete požádat o přechod na čtvrtletního plátce. Ten pak začne platit od 1. 1. následujícího roku. Požádat o čtvrtletní plátcovství DPH můžete ale pouze, pokud splníte tyto podmínky.

 • Obrat za uplynulý rok (předcházející tomu, od kterého chcete změnit zdaňovací období) nepřesáhne 10 milionů korun.
 • Nejste nespolehlivý plátce DPH.
 • Oznámíte změnu správci daně (nejlépe tak, že zaškrtnete změnu zdaňovacího období v daňovém přiznání podaném do konce ledna).

S nastavením zdaňovacího období buďte opatrní. Na peníze tvořící DPH totiž musíte pohlížet jako na prostředky, které náleží státu a u vás jsou pouze v úschově.Myslete na to a mějte v záloze rezervu na uhrazení DPH.

Někteří podnikatelé ale naopak využívají čtvrtletního zdaňovacího období. Platbu za DPH berou jako bezúročnou půjčku s tříměsíční splatností, kterou mohou v mezidobí zhodnotit.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

blank Ano
blank Ne
blank

Sledujte podobné články na naší

Facebookové stránce

Komunita samostatných účetních

Přidejte se zdarma

Přidejte se
do největší komunity samostatných účetních

blankVýhody
blank