Daně / Daň z přidané hodnoty/Plátce DPH OSVČ a jeho povinnosti: kdy se jím stanete?
Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50% končí za:
dnů
hod.
min.
Akce -50 %

Plátce DPH OSVČ a jeho povinnosti: kdy se jím stanete?

Plátce DPH OSVČ a jeho povinnosti: kdy se jím stanete?
Seyfor, a. s.
09. 02. 2023
Doba čtení8 minut čtení
Líbilo se164
Aktualizováno pro rok 2024: 06. 02. 2024
Plátce DPH OSVČ a jeho povinnosti: kdy se jím stanete?

Obsah

  Plátcem DPH se stáváte povinně, pokud máte obrat vyšší než 2 miliony korun za uplynulých 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. V některých případech je však výhodné se k plátcovství přihlásit dobrovolně. V tomto článku zjistíte, jak se jako plátce DPH zaregistrovat na finančním úřadě a co to pro vás znamená.

  Co se pro vás jako plátce DPH změní?

  Jako neplátce DPH se touto daní vůbec nemusíte zabývat. Když se ale stanete plátcem, kromě toho, že si DPH nárokujete a také odvádíte, musíte vést ještě evidenci DPH. Máte povinnost pravidelně podávat přiznání k DPH, kontrolní hlášení a v některých případech i souhrnné hlášení.

  Kdy se stáváte plátcem DPH?

  Plátcem DPH se stáváte v okamžiku, kdy ve dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsících překročíte obrat 2 miliony korun. Plátcem DPH se stáváte od prvního dne druhé měsíce, jenž následuje po měsíci, kdy byl stanovený obrat překročen. Výjimkou je osoba, jež uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.

  Dále se stáváte plátcem, pokud jste nabyli majetek privatizací či prodejem (obchodního) závodu nebo fúzí.

  Plátcem DPH se stáváte také v případě, že jste zdědili ekonomickou činnost po zemřelém, který byl plátcem DPH. 

  O zrušení plátcovství pak můžete uvažovat po jednom roce od registrace k DPH. Váš obrat však nesmí překročit 2 miliony korun za předchozích po sobě jdoucích 12 kalendářních měsíců.

  TIP: Přečtěte si podrobný článek o zvýšení hranice pro vznik plátcovství DPH od roku 2023.

  Jak DPH funguje v praxi? 

  DPH se odvádí ve třech sazbách:

  • základní 21%,
  • a snížená 12%.

  Vždy, když nakupujete zboží včetně DPH (a tedy platíte daň), máte nárok, aby vám stát zaplacenou daň vrátil – avšak při splnění zákonných podmínek dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPH).

  Když naopak zboží včetně DPH prodáváte (a tedy inkasujete daň od svého kupce), musíte tuto daň odvést státu.

  Ukážeme na příkladě:

  Nakoupíte zboží za 1 210 Kč včetně DPH. Při sazbě 21 % tvoří DPH 210 Kč. Po zaplacení částky si těchto 210 Kč zaevidujete a na konci zdaňovacího období (měsíčně nebo kvartálně) ji budete po státu žádat zpátky. 

  Když potom zboží prodáte za 1 900 Kč včetně DPH, DPH činí 329,75 Kč. Tuto daň naúčtujete zákazníkovi, ten vám ji zaplatí a vy ji na konci zdaňovacího období musíte odvést státu. 

  Po nákupu za 1 210 Kč a následném prodeji za 1 900 Kč je váš hrubý zisk 690 Kč. Z toho ale musíte odvést státu DPH 329,75 Kč a zároveň si necháte vrátit 210 Kč. 

  Celkově tedy zaplatíte na DPH 119,75 Kč a váš skutečný zisk je 570,25 Kč.

  Kdy je výhodné se dobrovolně přihlásit do registru plátců DPH?

  V některých případech je výhodná registrace k DPH, i když ze zákona nemusíte:

  • Nakupujete zboží nebo služby od plátců DPH více, než prodáváte. Zaplacené DPH pak můžete od státu požadovat zpět a ceny se vám tak poníží. 
  • Vaši zákazníci jsou převážně plátci DPH. Plátci DPH si ho totiž mohou odečíst a služby či zboží tak vnímají jako levnější. Některé velké firmy od neplátců dokonce vůbec nenakupují. 
  • Nakupujete zboží v České republice a prodáváte ho podnikatelům do dalších zemí Evropské unie nebo mimo ni (tady už nemusí jít o podnikatele).
  • Poskytujete služby zejména podnikatelům se sídlem v jiných státech Evropské unie, kde jsou registrovaní k DPH. V tomto případě je totiž za odvedení daně zodpovědný příjemce služby. 
  • Nakupujete zboží či služby v základní sazbě DPH, ale prodáváte ve snížené sazbě 12 %. Zvýšíte tak svou marži. Toto se často děje například v zemědělství nebo ve stavebních firmách. 
  • Plánujete koupit hodnotný majetek. Pokud jste plátcem DPH, máte nárok na odpočet.

  Zajímají vás, jaké služby či zboží jsou ve snížené sazbě DPH? Přečtěte si článek na našem blogu.

  A kdy se plátcovství DPH nevyplatí

  Ve dvou případech:

  • Jestliže poskytujete zboží nebo služby zejména neplátcům DPH. Museli byste totiž danit celou prodejní cenu včetně marže a zvýšili byste celkovou cenu. 
  • Pokud nakupujete se sníženou sazbou DPH 12 %, ale prodávat musíte za základní (21 %). V takovém případě byste museli státu vracet peníze.

  Jak se přihlásit do registru plátců DPH

  Přihlásit se do registru plátců DPH je jednoduché, stačí vyplnit jeden formulář a podat ho na finanční správu. Přihlášku najdete v aplikaci finanční správy EPO.

  Samotné vyplnění formuláře není složité, ale doporučujeme k němu doplnit přílohu, která urychlí proces registrace na finančním úřadě. V této příloze doložíte, že se zabýváte ekonomickou činností a také váš obrat za posledních 12 měsíců. Například fakturami, smlouvami s obchodními partnery nebo v případě nově založené s. r. o. představením podnikatelského záměru. Můžete si projít vzor k přihlášce k registraci, který vydala finanční správa.

  Pokud tuto přílohu k formuláři připojíte, neměl by při registraci nastat žádný problém a osvědčení o registraci k DPH byste měli obdržet do 15 dnů

  Pokud jste se však stali plátci DPH povinně, nečekejte na osvědčení. Začněte dodržovat povinnosti spojené s plátcovstvím DPH ihned a do 15. dne dalšího měsíce musíte podat přihlášku do registru plátců DPH. V případě zpětné registrace a nedodržování povinností za tuto dobu vám totiž úřady mohou vyčíslit sankce. A ty třeba v případě kontrolních hlášení nejsou nízké. 

  Jaké mají povinnosti plátci DPH: OSVČ, s. r. o. a další

  Jako plátci DPH vám vznikají nové povinnosti: 

  • Pro odběratele musíte vystavovat doklady, které splňují náležitosti tzv. daňového dokladu, který definuje ZDPH. Do hlavičky faktury tedy uveďte název Faktura – daňový doklad (toto však není povinné). Na faktuře také musíte uvést, že jste plátci DPH a také Vaše DIČ.
  • Musíte vést daňovou evidenci a archivovat daňové doklady po dobu 10 let.
  • Na základě tzv. záznamní povinnosti (evidence pro účely DPH) pak musíte každý měsíc podávat daňové přiznání, a to do 25. dne následujícího kalendářního měsíce. Ve stejné lhůtě musíte také případné DPH uhradit.
  • Kromě daňového přiznání musíte podávat také kontrolní hlášení. Pokud dodáváte zboží či poskytujete službu do jiného členského státu EU, musíte podat také souhrnné hlášení.

  Vést tzv. záznamní povinnost (evidenci pro účely DPH) a vytvářet si podklady pro přiznání k DPH a kontrolnímu hlášení můžete snadno například ve fakturační službě iDoklad

  Doplňte si mezery v daních a účetnictví

  Přihlaste se k několikadílnému e-mailovému seriálu a získejte to nejlepší z blogu Money.cz. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Zdaňovací období: kalendářní měsíc nebo kalendářní čtvrtletí

  V prvním kalendářním roce nově registrovaného plátce DPH trvá zdaňovací období vždy jeden kalendářní měsíc. To znamená, že musíte každý měsíc odvést DPH a podat přiznání k DPH a kontrolní hlášení, případně i souhrnné hlášení. Po uplynutí roční lhůty můžete požádat o přechod na čtvrtletní plátcovství, pokud splníte zákonné podmínky dle ZDPH. To pak začne platit od 1. 1. následujícího roku. Požádat o čtvrtletní plátcovství DPH můžete ale pouze, pokud splníte současně následující podmínky:

  • Obrat za uplynulý rok (předcházející tomu, od kterého chcete změnit zdaňovací období) nepřesáhne 10 milionů korun.
  • Nejste nespolehlivý plátce DPH.
  • Oznámíte změnu správci daně (nejlépe tak, že zaškrtnete změnu zdaňovacího období v daňovém přiznání podaném do konce ledna). 

  S nastavením zdaňovacího období buďte opatrní. Na peníze tvořící DPH totiž musíte pohlížet jako na prostředky, které náleží státu a u vás jsou pouze v úschově. Myslete na to a mějte v záloze rezervu na uhrazení DPH.

  Někteří podnikatelé ale naopak platbu za DPH berou jako bezúročnou půjčku s tříměsíční splatností, kterou mohou v mezidobí zhodnotit.

  Přečtěte si další podrobné články na téma DPH:

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Money S3 v akci se slevou 50%
  Zjistit více
  Akce -50%
  platí pouze
  do 2.8.2024
  Money S3 -50%
  Zavřít reklamu
  Money S3 v akci se slevou 50%
  Akce platí pouze do 31.7.2023.