Daně / Daň z přidané hodnoty/Jak na zálohy v DPH?
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Jak na zálohy v DPH?

Jak na zálohy v DPH?
Zdeněk Zralý
05. 08. 2022
Doba čtení5 minut čtení
Líbilo se6
Jak na zálohy v DPH?

Obsah

  Přestože jsme si již zvykli na to, že přijaté zálohy podléhají odvodu DPH, neplatí tato povinnost bez výjimky. Pojďme se společně podívat na situace, kdy povinnost plátce vypořádat má a naopak, kdy záloha nezpůsobuje odvod DPH.

  Přijetí zálohy před samotným dodáním zboží či poskytnutí služby je pro prodávajícího příjemným ekonomickým bonusem. Přijatou zálohu je však nutné posoudit z pohledu účetního, z pohledu daně z příjmů a v neposlední řadě také z pohledu DPH.

  Pohledem zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů se dnes zabývat nebudeme, naši pozornost zaměříme na zákon o dani z přidané hodnoty (dále také jen „ZDPH“). 

  Tuzemské zálohy

  Kdy vzniká povinnost odvést DPH

  Základní pravidlo nám říká, že povinnost přiznat DPH při dodání zboží nebo poskytnutí služby vzniká ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (dále také „DUZP“).

  U dodání zboží se tímto okamžikem standardně rozumí okamžik, kdy kupující může se zbožím nakládat jako vlastník. Z tohoto pravidla ale existuje řada výjimek.

  U služeb je DUZP koncipováno odlišně. Jsou stanoveny dva důležité okamžiky – den skutečného poskytnutí služby a den vystavení daňového dokladu. Povinnost přiznat daň vzniká k tomu okamžiku, který nastane dříve. Tímto se služby liší od dodání zboží. Naopak společné s dodáním zboží je to, že máme v ZDPH stanoveno řadu výjimek, kdy nastává DUZP u služeb.

  Dá se říci, že jsme si s výše uvedenými zásadami vystačili až do 30. dubna 2004. Se vstupem do Evropské unie – 1. května 2004 – došlo k dost zásadní změně.

  Změna spočívá v tom, že pokud jsme obdrželi platbu před uskutečněním samotného plnění (zálohu), tak už v tento okamžik nám vzniká povinnost přiznat DPH z přijaté platby.

  Záloha u standardního zdanitelného plnění

  Pokud tedy přijmeme zálohu před uskutečněním zdanitelného plnění, vzniká nám povinnost přiznat a odvést DPH z přijaté zálohy a to ke dni jejího přijetí.

  Z obecného pravidla ale existuje výjimka, která nám říká, kdy z přijaté zálohy nemusíme odvádět DPH. Daň nemusíme z přijaté zálohy odvádět v případě, kdy není ke dni přijetí zálohy zdanitelné plnění známo dostatečně určitě.

  Za dostatečně známé lze považovat plnění, jestliže jsou známy alespoň tyto parametry:

  • zboží, které má být dodáno či služba, která má být poskytnuta,
  • sazba DPH a
  • místo plnění.

  Je dobré zdůraznit, že musejí být známy všechny tři parametry současně.

  Příklad

  Pokud by kontrakt zněl tak, že za uhrazenou zálohu si kupující může následně vybrat libovolné zboží, které je v různých sazbách DPH, nevzniká u prodávajícího povinnost přiznat z přijaté zálohy DPH, protože ke dni přijetí zálohy neví, jaká bude sazba DPH u dodávaného zboží.

  Záloha v režimu přenesené daňové povinnosti

  Režim přenesené daňové povinnosti známe z praxe nejčastěji u stavebně montážních prací, kde se zálohy vyskytují relativně často.

  Jak je to tedy u zálohy, kterou poskytne investor stavební firmě? Musí stavební firma (plátce DPH) odvést DPH ze zálohy?

  Odpověď záleží na tom, zda je investor plátce DPH či nikoliv:

  • pokud investor plátce není, vzniká stavební firmě povinnost odvést ze zálohy DPH v příslušné sazbě a naopak
  • pokud by investor plátcem byl, tak povinnost odvést DPH nemá.

  Pokud se jedná o plnění v režimu přenesené daňové povinnosti, tak příjemci plnění vzniká povinnost přiznat DPH až ke dni uskutečnění plnění. Absentuje zde povinnost vypořádat DPH již z přijaté zálohy.

  Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Přeshraniční zálohy

  Pořízení zboží z JČS

  Povinnost přiznat DPH při pořízení zboží z jiného členského státu vzniká k 15. dni v měsíci, který následuje po měsíci, kdy bylo zboží pořízeno. Pokud byl daňový doklad vystaven před tímto dnem, vzniká povinnost přiznat DPH ke dni vystavení tohoto dokladu.

  Povinnost přiznat DPH u pořízení zboží z jiného členského státu ze zálohy zde nevzniká.

  Dovoz zboží

  Pokud vezmeme v úvahu nejčastější situaci, kdy je zboží propuštěno do režimu volného oběhu, tak vzniká povinnost odvést DPH ke dni, kdy je zboží do tohoto režimu propuštěno.

  U záloh při dovozu povinnost přiznat DPH nevzniká.

  Přijatá služba

  Při přijetí služby od osoby neusazené v tuzemsku vzniká plátci či osobě identifikované povinnost odvést z této služby DPH.

  Pokud je před uskutečněním zdanitelného plnění poskytnuta záloha vzniká podle § 24 odst. 3 ZDPH povinnost přiznat DPH z poskytnuté zálohy a to ke dni jejího poskytnutí!

  Přečtěte si další podrobné články na téma DPH:

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
  záznam
  Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
  záznam
  Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v daních