Daně / Daň z přidané hodnoty/Leasingy z pohledu daně z přidané hodnoty
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Leasingy z pohledu daně z přidané hodnoty

Leasingy z pohledu daně z přidané hodnoty
Lucie Kořínková
08. 08. 2022
Doba čtení5 minut čtení
Líbilo se6
Leasingy z pohledu daně z přidané hodnoty

Obsah

  V praxi jsou subjektům nabízeny tři základní typy leasignu (i) finanční leasing (ii) operativní leasing a (iii) zpětný leasing. Jedná se o velice oblíbenou a využívanou formu financování např. automobilů a strojů, které firmy/fyzické subjekty využívají. Leasingy fungují v podstatě jako dlouhodobý pronájem, ale podmínky jsou odlišné dle druhu leasingu. A jak fungují leasingy z pohledu DPH? Na to se podíváme v následujícím článku.

  Operativní leasing z pohledu DPH

  Operativní leasing představuje svou podstatou dlouhodobý pronájem. Nejčastěji se jedná o pronájem automobilů či strojů. Tento druh leasingu bývá nejčastěji sjednáván na dobu dvou až tří let, nicméně může být sjednán i na dobu kratší. Výhodou operativního leasingu je, že se klienti nemusí starat o další služby, které jsou s automobilem spojeny např. pravidelný servis, pojištění automobilu, silniční daň či amortizaci vozidla/stroje. Všechny tyto služby jsou zahrnuty v ceně služby. Omezení naopak bývá v množství ujetých kilometrů a případném vyúčtování poškození při vrácení vozidla.

  Jak na daně u operativního leasingu?

  Na operativní leasing z pohledu DPH pohlížíme tedy jako na poskytnutí služby nájemné. V takovém případě je z každé měsíční platby odvedeno DPH. V případě, že jste registrovaným plátcem DPH a předmět nájmu je využíván v rámci ekonomické činnosti, pak máte možnost si z každé měsíční splátky nárokovat DPH na vstupu. Daňovým dokladem je v případě operativního leasingu splátkový kalendář.

  Měsíční splátka je zároveň považována za daňově uznatelný náklad opět v případě, že je najatá věc využívána na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Stejně tak ostatní náklady spojené s provozem najeté věci např. pohonné hmoty, opravy, údržba a jiné.

  Finanční leasing z pohledu DPH

  Další způsob financování pro pořízení automobilu, strojů či zařízení je finanční leasing. Jedná se o formu pronájmu při níž nájemce postupně splácí cenu zboží pronajímateli. V případě finančního leasingu je ve smlouvě předem upraven převod vlastnických práv k předmětu leasingu po ukončení doby leasingu. Klient v případě finančního leasingu zaplatí na začátku sjednání smlouvy akontaci a následně hradí pravidelné měsíční splátky, které jsou nejčastěji sjednány na dobu 4 až 5 let. Po skončení splátek uhradí klient tzv. odkupní cenu předmětu leasingu a vlastnické právo přechází právě na klienta.

  V návaznosti na rozsudek Evropského soudního dvora ve věci C-164/16 Mercedes-Benz Financial Services došlo k úpravě zákona o DPH, a to s účinností od 1. ledna 2020. Jedná se o rozsudek, který potvrdil, že za dodání zboží se z pohledu DPH považuje i takový pronájem zboží, kdy zákazník není povinen po skončení pronájmu zboží odkoupit, ale s ohledem na veškeré okolnosti by nebylo ekonomicky racionální zboží neodkoupit.

  Za finanční leasing, tak budeme považovat plnění ze smluv v nichž je převod vlastnických práv po ukončení nájmu upraven a dále smlouvy, kde převod práva sjednán není, nicméně odkup pronajaté věci se jeví jako ekonomicky racionální.

  Je-li totiž zůstatková cena pronajatého předmětu nízká či symbolická např. 1 000 Kč, lze předpokládat, že klient předmět nájmu odkoupí.

  Jak na daně u finančního leasingu a jak je to s odpočtem DPH?

  Finanční leasing je tedy z pohledu DPH považován za dodání zboží a v takovém případě odvádí leasingová společnost DPH hned na začátku uzavření smlouvy, a to z celkového objemu splátek.

  Jste-li opět plátcem DPH vzniká vám nárok na odpočet DPH hned na začátku smlouvy, a to ze souhrnu všech leasingových splátek a souvisejících plateb.

  Měsíční splátka je zároveň považována za daňově uznatelný náklad opět v případě, že je najatá věc využívána na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Stejně tak ostatní náklady spojené s provozem najeté věci např. pohonné hmoty, opravy, údržba a jiné.

  Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Zpětný leasing z pohledu DPH

  Jedná se o speciální formu finančního leasingu. V případě zpětného leasingu dochází klientem k prodeji majetku např. automobilu, nemovitosti, stroje či jiných zařízení leasingové společnosti, která následně tento majetek poskytne klientovi na finanční leasing. To znamená, že klient nadále majetek využívá a průběžně jej splácí. Po splacení dochází zpět k převodu vlastnických práv. Podstata finančního leasingu spočívá v získání potřebné hotovosti. V některých případech může být používán i jako ochrana před věřiteli či exekucemi.

  Historicky byl zpětný leasing z pohledu DPH považován za dvě samostatné transakce, a to jako nabytí majetku leasingovou společností a následně finanční leasing majetku klientovi. Nicméně na základě rozsudku Soudního dvora Evropské unie C-201/18 Mydibel bylo v rámci Koordinačního výboru předloženým KDP ČR bylo navrženo posuzovat zpětný leasing z pohledu DPH jako jedinou transakci.

  Tento názor byl potvrzen i GFŘ. To znamená, že v případě zpětného leasingu se nově nejedná o dodání leasingového zboží leasingové společnosti a zpět nájemci, ale jedná se pouze o poskytnutí služby finanční, kterou poskytuje leasingová společnost nájemci.

  Jak na daně u zpětného leasingu?

  Z pohledu DPH se tedy bude jednat o osvobozené plnění poskytnutí finanční služby. Nově se pravidla aplikují u zpětných leasingů uzavřených od dubna 2022.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
  záznam
  Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
  záznam
  Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v daních