Od tvůrců úspěšného účetního programu

Daně / Daň z přidané hodnoty/Získejte od státu peníze zpět aneb vrácení nadměrného odpočtu DPH

Získejte od státu peníze zpět aneb vrácení nadměrného odpočtu DPH

Získejte od státu peníze zpět aneb vrácení nadměrného odpočtu DPH
Získejte od státu peníze zpět aneb vrácení nadměrného odpočtu DPH

Pokud jste plátci DPH, můžete v daňovém přiznání uplatnit nárok na vrácení DPH za přijatá zdanitelná plnění, tedy za nákupy, které jsou zároveň vašimi daňovými výdaji. Přečtěte si, jak na to a na co si dát pozor.

Jak to funguje

Zjednodušeně: můžete si odečíst daň z přidané hodnoty zaplacenou dodavateli (vaše náklady) od daně, kterou vyberete od svých odběratelů a musíte odvést státu (příjmy). Teoreticky může vzniknout nulová daň nebo dokonce přeplatek, který vám správce daně (finanční úřad) musí vrátit.

Příklad:

Společnost ABC e-shop je plátcem DPH a nakupuje od dodavatele, který je rovněž plátcem. Firma ABC nakoupila zboží za 100 000 Kč, jako plátce DPH však musel dodavatel připočítat k ceně 21% DPH. Firma ABC tedy zaplatila 121 000 Kč. Na 21 000 Kč zaplacených na dani může ABC u správce daně uplatnit nárok na vrácení.

Při následném prodeji zboží vykáže firma ABC zisk 15 000 Kč. Prodá tedy zboží za celkovou částku 115 000 Kč. Tuto cenu ale musí jako plátce DPH také zatížit 21% daní a navýšit ji tak o 24 150 Kč, které odvede státu. Ve výsledku tedy firma ABC odvede státu rozdíl na dani při vstupu (21 000 Kč) a při výstupu (24 150 Kč). Tedy 3 150 Kč.

Nárok na vrácení DPH za všechna zdanitelná plnění, která jsou vašimi výdaji, uplatníte ve formuláři přiznání k DPH. Ten podáváte do 25. dne v měsíci následujícím po uplynutí zdaňovacího období (většinou období trvá měsíc, můžete si ale zažádat o kvartální období).

Nárok na odpočet DPH můžete uplatnit za zdanitelné plnění, ke kterému máte daňový doklad za dané zdaňovací období. Nemůžete žádat o odpočet DPH k plnění, ke kterému jste doklad obdrželi až po skončení zdaňovacího období. I když se plnění uskutečnilo dříve.

Všechna přijatá zdanitelná plnění, ať už na ně uplatňujete nárok na vrácení DPH nebo ne, musíte archivovat 10 let.

Odečíst DPH si můžete jen ze zboží, které využijete pro své podnikání

Nárok na odpočet DPH vzniká podle toho, k jakému účelu zboží využijete.

 • Pouze pro účely své podnikatelské činnosti. Vzniká vám nárok na odpočet v plné výši.
 • Pouze pro jiné účely. Nemáte nárok na odpočet daně.
 • Pro podnikání i soukromé účely. Máte nárok pouze na část odpočtu:
  • v poměrné výši (např. firemní vozidlo, které využíváte i pro soukromé účely),
  • v krácené výši (např. finanční a pojišťovací činnosti),
 • Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně:
  • Na reprezentaci. Například oslavy, občerstvení nebo dary.
  • Použité zboží, umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti, u kterých prodejce uplatnil zvláštní režim obchodníka. V takovém případě je předmětem zdanění pouze přirážka (marže).

Vrácení DPH ze zemí Evropské unie

Zaplatíte-li DPH v jiném státě EU, ve kterém nemáte sídlo ani provozovnu, můžete požádat o vratku této daně v případě, že přijaté plnění použijete pro účely svého podnikání.

O vrácení DPH ze zemí EU musíte zažádat elektronicky prostřednictvím daňového portálu finanční správy. Potřebujete k tomu elektronický podpis a oprávnění k přístupu do aplikace (toto vám vyřídí správce daně).

Minimální částka, o kterou můžete žádat je:

 • 400 eur v případě, že žádáte za období kratší než jeden rok,
 • 50 eur, pokud žádáte za celý rok.

Žádost poté musíte odeslat do 30. září za předešlý rok. Více informací včetně požadavků jednotlivých států si přečtěte na webu finanční správy.

Na co si dát pozor

 1. V běžném daňovém přiznání k DPH můžete uplatnit nárok na odpočet maximálně do 3 let od uskutečnění plnění. Výjimka platí jen v případě zhodnocení staveb, bytů a nebytových prostor. Zde platí lhůta 10 let.
 2. V registru plátců DPH si raději zkontrolujte, jestli váš dodavatel není takzvaným nespolehlivým plátcem DPH. V takovém případě totiž automaticky ručíte za případné nezaplacení DPH z uskutečněného plnění.
 3. Přesvědčte se, že na daňovém dokladu jsou správně vyplněny všechny údaje. O tom, co na daňovém dokladu pro plátce DPH nesmí chybět, si přečtěte zde. Důležitá je také správně stanovená daň na dokladu. V případě, že je na dokladu chybně vypočtena nižší daň, máte nárok na odpočet jen do této výše. V případě, že je daň vypočtena chybně vyšší, máte nárok na odpočet správně stanovené DPH.

Při prvním přiznání k DPH si odečtěte majetek zakoupený před registrací

Pokud jste čerství plátci DPH a podáváte své první daňové přiznání, můžete do něj zahrnout odpočet zásob a majetku zakoupeného do 12 měsíců před podáním. Musíte však k těmto nákupům mít daňové doklady.

TIP: Přečtěte si, jak na výpočet DPH podle nové legislativy.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

blank Ano
blank Ne
blank

Sledujte podobné články na naší

Facebookové stránce

Komunita samostatných účetních

Přidejte se zdarma

Přidejte se
do největší komunity samostatných účetních

blankVýhody
blank