Daně / Daň z přidané hodnoty/Kontrolní hlášení k DPH: vše důležité, co potřebujete vědět
Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50% končí za:
dnů
hod.
min.
Akce -50 %

Kontrolní hlášení k DPH: vše důležité, co potřebujete vědět

Kontrolní hlášení k DPH: vše důležité, co potřebujete vědět
Seyfor, a. s.
07. 11. 2022
Doba čtení9 minut čtení
Líbilo se21
Kontrolní hlášení k DPH: vše důležité, co potřebujete vědět

Pokud jste plátci DPH, máte povinnost pravidelně podávat kontrolní hlášení. Daňový výkaz, který finančním úřadům slouží jako nástroj k odhalování daňových podvodů. Podává se elektronicky měsíčně nebo kvartálně. Co byste o něm měli vědět a jaké údaje do něj patří?

Zásadní informace hned na začátek: kontrolní hlášení nenahrazuje přiznání k DPH. To podáváte ve stejném termínu jako kontrolní hlášení, tedy do 25. dne od skončení zdaňovacího období.

Kontrolní hlášení podávají plátci DPH, pokud přijali nebo uskutečnili zdanitelné plnění v tuzemsku, nebo uplatňují nárok na odpočet daně. Údaje v kontrolním hlášení musí odpovídat konkrétním řádkům v daňovém přiznání. Pokud je daňové přiznání nulové, nemusíte kontrolní hlášení podávat.

Kontrolní hlášení je zjednodušeně přehled všech vydaných a přijatých faktur a podávají jej právnické i fyzické osoby.

 • Právnické osoby podávají kontrolní hlášení vždy měsíčně nezávisle na zdaňovacím období.
 • Fyzické osoby odevzdávají hlášení měsíčně nebo čtvrtletně, podle toho, jak mají nastavené zdaňovací období.
 • Tzv. identifikované osoby kontrolní hlášení nepodávají.

Hlášení se podává výhradně elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo aplikací EPO na daňovém portálu finanční správy.

Jak vypadá formulář pro kontrolní hlášení

Několik rad na začátek:

 • Veškeré částky se do kontrolního hlášení uvádějí v korunách bez DPH.
 • Kontrolní hlášení se váže k řádkům z přiznání k dani z přidané hodnoty. Vše, co je v přiznání musí být i v kontrolním hlášení.
 • U jednotlivých položek uvádějte pouze základní informace.
  • identifikace protistrany (většinou jen DIČ),
  • objem obchodu,
  • strukturu a výši DPH.

  Přesné informace o předmětu obchodu (například prodej auta) se do hlášení nevyplňují. Pouze u speciálních operací s přenesením daňové povinnosti se uvádí typ předmětu plnění.

 • Pokud na jednom daňovém dokladu spadá plnění do různých oddílů kontrolního hlášení, uveďte tento doklad do všech příslušných řádků.
 • Přijaté faktury od neplátců DPH se v kontrolním hlášení neuvádí.
 • Před vyplněním je důležité mít po ruce podklady, tedy evidenci DPH. Podklady si můžete stáhnout z fakturační služby iDoklad, pokud v ní vedete daňovou evidenci.

V samotném formuláři nejprve vyplníte

 • vaše základní údaje,
 • finanční úřad a územní pracoviště, pod které spadáte
 • a kontaktní údaje.

Vyplnění formuláře hodně usnadní průvodce na webu finanční správy. Formulář s průvodcem najdete zde (V sekci Daň z přidané hodnoty klikněte na Kontrolní hlášení DPH platné od 1. 1. 2016).

Abyste se orientovali, připravili jsme pro vás tabulku s přehledem jednotlivých sekcí, a co do nich patří. Kontrolní hlášení se dělí na na sekce A (výstupy), B (vstupy) a C (kontrola).

Sekce s oddíly A a B začínají speciálními operacemi, ty běžné (které budete pravděpodobně nejčastěji vyplňovat) jsou až na konci sekcí. Běžné operace se pak dělí podle částky na:

 • nižší než 10 000 Kč včetně DPH, které se vyplňují v součtu.
 • vyšší než 10 000 Kč včetně DPH, které se vyplňují každá zvlášť.

Pro menšího podnikatele, který nemá mnoho operací s plátci DPH vyšších než 10 000 Kč, není kontrolní hlášení o moc složitější než přiznání k DPH:

Sekce Oddíl DPH jste: Co vyplnit Odpovídající řádek v přiznání k DPH
A – sem patří plnění, u kterých máte povinnost přiznat DPH a také plnění uskutečněná v režimu přenesení daňové povinnosti. A.1. poskytli Poskytnutá plnění v režimu přenesené daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce. 25
A.2. přijali Přijatá zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat daň příjemce (například zboží či služby z jiných zemí EU). 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13
A.3. poskytli Dodání investičního zlata, u kterého máte nárok na odpočet daně. 26
A.4. poskytli Poskytnutá plnění (přijaté úplaty) s povinností přiznat daň nad 10 000 Kč včetně DPH pro plátce i neplátce DPH. Patří sem také daňové opravy bez ohledu na výši plnění. 1, 2
A.5. poskytli Poskytnutá plnění (přijaté úplaty) s povinností přiznat daň do 10 000 Kč včetně DPH (do kontrolního hlášení je ale uvádějte včetně DPH) a plnění, u kterých nemusíte vystavit daňový doklad. Vyplňte všechna plnění v součtu dohromady. 1,2
B – sem patří plnění, která jste přijali v tuzemsku – vaše výdaje. B.1. přijali Přijatá plnění v režimu přenesené daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce. 10,11
B.2. přijali Přijatá plnění (poskytnuté úplaty) s hodnotou nad 10.000 Kč včetně DPH, u kterých uplatňujete nárok na odpočet daně. Patří sem také přijaté opravy DPH bez ohledu na výši plnění. U splátkových kalendářů rozhoduje celková hodnota všech plnění. 40, 41
B.3. přijali Přijatá plnění (poskytnuté úplaty) s hodnotou do 10.000 Kč včetně DPH, u kterých uplatňujete nárok na odpočet daně. Vyplňte všechna plnění v součtu dohromady. 40, 41
Sekce C. Kontrolní výpočty C   Automaticky generované kontrolní součty  

Novela zákona pro rok 2019

S účinností k 1. 4. 2019 došlo k novelizaci zákona o DPH. Obsah kontrolního hlášení se však nemění. Upravuje se pouze název popisů oddílů formuláře A.4. a B.2.

Změny se týkají rozšíření možnosti oprav u nedobytých pohledávek. Podrobněji si o změnách přečtěte na webu finanční správy.

Přestože je novela účinná od 1. dubna, změny se projeví až od 1. října. Všechna podání podaná do 30. 9. se uskuteční podle stávající struktury.

Řádné, opravné a následné kontrolní hlášení

Odevzdat kontrolní hlášení můžete ve třech variantách:

 • Řádné hlášení podáváte ve stejném termínu jako přiznání k dani z přidané hodnoty, tedy do 25. následujícího měsíce po uplynutí zdaňovacího období.
 • Opravné hlášení podáváte ve stejné lhůtě (25. den v měsíci) jako řádné hlášení, v případě, že jste zjistili chyby.
 • Následné kontrolní hlášení podáváte v momentě, kdy jste zjistili chyby nebo jste byli vyzvání správcem daně k opravě, ale už uplynula lhůta pro podání řádného kontrolního hlášení (25. den v měsíci).

Jaké hrozí pokuty, pokud kontrolní hlášení nepodáte

V roce 2019 došlo také ke zvýšení pokut v případě, že nedodáte kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě.

 • 1 000 Kč, pokud hlášení podáte dodatečně v náhradní lhůtě, aniž by vás k tomu musely úřady vyzývat,
 • 10 000 Kč při podání v náhradní lhůtě v případě vyzvání od úřadu,
 • 30 000 Kč, když nepodáte následné kontrolní hlášení na základě výzvy ke změně, doplnění nebo potvrzení údajů uvedených v kontrolním hlášení
 • nebo 50 000 Kč, když hlášení nepodáte ani v náhradní lhůtě.

Pokud závažně ztěžujete nebo maříte správu daní, může vám finanční úřad udělit další pokutu až do výše 500 000 Kč. Od vzniku kontrolního hlášení v roce 2016 do počátku roku 2019 byla nicméně tato pokuta udělena jenom jednou. Od roku 2019 už však není nutné, aby vám úřad předtím udělil jednu ze základních pokut a může rovnou přistoupit k této výjimečné.

Nejčastější chyby při podávání kontrolního hlášení

Nejčastěji podnikatelé chybují v těchto případech:

 • Nesoulad mezi hodnotami v oddíle B.2. odběratele a oddílem A.4. dodavatele. Správce daně porovnává zejména tyto oddíly, proto je nejčastější chybou právě nesoulad mezi nimi.
 • Nesprávně vyplněné DIČ obchodního partnera, které zapříčiní, že se data z kontrolního hlášení vzájemně nespárují.
 • Špatné datum povinnosti přiznat daň. Vyplňuje se datum přijaté úplaty, tedy datum uskutečnění zdanitelného plnění. Podnikatelé však často vyplňují datum, kdy obdrželi daňový doklad.
 • Špatně posouzený limit 10 000 Kč. V oddílech A.4 a B.2. se hodnota 10 000 Kč posuzuje podle celkové hodnoty uvedené na daňovém dokladu včetně daně. Počítají se sem tedy i plnění, která jinak do kontrolního hlášení nevstupují.
 • Špatně zavedené zálohové platby. Zde je potřeba zálohy rozepsat podle všech zúčtovacích dokladů samostatně, nikoliv jen finální doklad.
 • Platební kalendáře ve špatném oddíle. Při posuzování, do kterého oddílu v kontrolním hlášení spadá platební kalendář, rozhoduje celkový součet rozepsaných záloh. V případě konečného vyúčtování pak posouzení hranice 10 000 Kč vychází z rozdílu konečné hodnoty plnění oproti zaplaceným zálohám.

Potřebujete podklady pro vyplnění kontrolního hlášení? Z ekonomického softwaru Money S3 nebo on-line fakturační služby iDoklad si snadno stáhnete .xml soubor, který poté nahrajete na daňový portál a vyplňování formuláře si tak výrazně usnadníte.

Přečtěte si další podrobné články na téma DPH:

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50%
platí pouze
do 2.8.2024
Money S3 -50%
Zavřít reklamu
Money S3 v akci se slevou 50%
Akce platí pouze do 31.7.2023.