Účetnictví / Daňová evidence/Daňový doklad a jeho náležitosti
Novinky a špeky v účetnictví
Nabídka webinářů

Daňový doklad a jeho náležitosti

Daňový doklad a jeho náležitosti
Seyfor, a. s.
31. 01. 2023
Doba čtení4 minuty čtení
Líbilo se13
Daňový doklad a jeho náležitosti

Obsah

  Ve chvíli, kdy se stanete plátcem DPH, musíte vystavovat daňové doklady. Ty ale na rozdíl od faktur, které vystavují neplátci, obsahují navíc informace o sazbě DPH nebo ceně za jednotku zboží bez DPH. Přečtěte si, jaké typy daňových dokladů můžete vystavit a co musí obsahovat.

  Nejprve ujasnění: v praxi se často zaměňují účetní a daňové doklady

  • Účetní doklady jsou všechny doklady, které uplatníte v účetnictví.
  • Ve chvíli, kdy jste plátci DPH, všechny tyto doklady (např. faktury, paragony) jsou zároveň daňovými doklady. A vy v nich musíte oproti neplátcům DPH uvádět navíc informace o výši nebo sazbě daně.

  Kdo má povinnost vystavit daňový doklad?

  Tuto povinnost mají všichni plátci DPH. Jejich náležitosti upravuje zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.). Plátcem DPH se stáváte buď dobrovolně nebo nejčastěji automaticky po překročení obratu 2 miliony korun.

  Pozor – limit pro registraci k DPH se od r. 2023 zvýší z 1 na 2 miliony korun. Už nyní platí přechodná ustanovení, dle kterých se například nemusíte registrovat k DPH, když váš obrat v roce 2022 přesáhl 1 000 000 Kč.

  Kdy musím vystavit daňový doklad?

  Ve chvíli, kdy jste plátcem DPH, musíte vystavit daňový doklad, když:

  • dodáváte zboží nebo poskytujete služby plátci DPH,
  • posíláte zboží v rámci ČR,
  • dodáváte zboží do jiného státu v rámci EU,
  • nebo přijmete platbu.

  Typy daňových dokladů

  Nejčastěji používané typy daňových dokladů jsou:

  1. Zjednodušený daňový doklad, známý jako paragon: vystavuje se při platbě do 10 000 Kč.
  2. Běžný daňový doklad – vystavuje se ve všech ostatních případech. 
  3. Souhrnný daňový doklad – vystavuje se v případě jednoho nebo více zdanitelných plnění, které plátce uskutečňuje pro stejnou osobu v rámci kalendářního měsíce.

  Náležitosti daňového dokladu

  Daňový doklad musí ze zákona obsahovat tyto údaje:

  • označení kupujícího: název firmy nebo jméno fyzické osoby, popř. dodatek ke jménu (např. ..a synové, ..truhlářství) a sídlo,
  • označení prodávajícího: název firmy nebo jméno fyzické osoby, popř. dodatek ke jménu a sídlo,
  • DIČ prodávajícího, pokud je plátcem DPH,
  • evidenční číslo daňového dokladu,
  • datum vystavení faktury,
  • v případě, že se liší od data vystavení, uvádějte i datum uskutečnění zdanitelného plnění – tj. většinou datum dodání zboží, služby nebo přijetí platby,
  • rozsah (pokud je znám) a předmět plnění – tj. název zboží nebo služby,
  • cenu za jednotku bez DPH,
  • základ daně,
  • sazbu daně,
  • výši daně.

  Daňový doklad může mít listinnou (např. vytisknutá účtenka) i elektronickou podobu. Za správnost údajů na daňovém dokladu je vždy zodpovědná osoba, která doklad vystavila.

  Razítko ani podpis daňový doklad obsahovat nemusí. 

  TIP: Mějte v účetnictví dokonalý pořádek díky programu Money S3. Daňový doklad vystavíte na pár kliků a jste si jistí, že je v souladu s platnou legislativou.

  Zjednodušený daňový doklad

  Se zjednodušeným daňovým dokladem se nejčastěji setkáte pod názvem paragon. Musí obsahovat tyto náležitosti:

  • označení prodávajícího: název firmy nebo jméno fyzické osoby, popř. dodatek ke jménu a sídlo, 
  • DIČ prodávajícího,
  • evidenční číslo dokladu,
  • rozsah (pokud je znám) a předmět plnění – tj. název zboží nebo služby,
  • datum vystavení faktury,
  • v případě, že se liší od data vystavení, uvádějte i datum uskutečnění zdanitelného plnění – tj. většinou datum dodání zboží, služby nebo přijetí platby,
  • cena celkem (vč. DPH),
  • sazbu daně.

  TIP: Předání dokladů účetní firmě za pár vteřin – to zvládne účetní program Money S3. Podívejte se na jeho moduly Účetní centrála a účetní klient. Vyhnete se ručnímu přepisování dokumentů a zbytečným chybám v účetnictví.

  Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Jak je to s archivací u daňových dokladů

  Archivace účetních dokladů má svá pravidla stanovená zákonem. Daňové doklady musíte dle zákona o DPH skladovat 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo. V případě, že máte sídlo nebo provozovnu v České republice, musíte doklady skladovat také zde – pokud k nim ovšem nemáte nepřetržitý dálkový přístup.

  Elektronickou archivaci dokladů vám usnadní modul Inbox. Funguje jako centrální e-mailová schránka určená pro sběr všech přijatých dokumentů. Všechny doklady tak máte na jednom místě, na pár kliků dohledáte, co potřebujete a nemusíte nic skladovat v šanonech.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Dlouhodobý majetek v účetnictví a dani z příjmů
  záznam
  Roční zúčtování záloh za rok 2022 a novinky 2023
  záznam
  Účetní uzávěrka/závěrka a inventarizace účtů
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v účetnictví