Účetnictví / Účetnictví/Účetní a daňové doklady: rozdíly, druhy a náležitosti
Novinky a špeky v účetnictví
Nabídka webinářů

Účetní a daňové doklady: rozdíly, druhy a náležitosti

Účetní a daňové doklady: rozdíly, druhy a náležitosti
Seyfor, a. s.
21. 09. 2022
Doba čtení4 minuty čtení
Líbilo se5
Účetní a daňové doklady: rozdíly, druhy a náležitosti

Obsah

  Pojmy účetní a daňový doklad se v praxi často zaměňují. Vysvětlíme vám, jaký je v nich rozdíl, co musí psát na doklady OSVČ a co firma a mimo jiné, zda jsou bankovní výpisy účetním dokladem, či ne.

  Rozdíl mezi účetním a daňovým dokladem

  Účetní doklady jsou záznamy o obchodní aktivitě, které slouží ke čtyřem účelům:

  • jsou potvrzením toho, že obchod proběhl,
  • zlepšují podnikateli přehled o příjmech a výdajích,
  • slouží jako podklad pro výpočet daně,
  • a pokud vedete účetnictví, tak se na základě účetního dokladu provádí zaúčtování účetního případu do účetních knih.

  Účetní doklady jsou všechny doklady, které v podnikání vystavujete, například faktury nebo výdejky. Pokud jste ale plátci DPH, vaše účetní doklady se podle legislativy nazývají daňovými doklady. V názvu dokladu proto musíte explicitně uvést, že se jedná o daňový doklad. Jinými slovy daňový doklad je druh účetního dokladu, který musí splňovat požadavky zákona o DPH.

  Druhy účetních dokladů

  Účetní doklady lze dělit podle druhů, podle obsahu a podle počtu dokumentovaných účetních případů. Nejprve si ukážeme jejich rozdělení podle druhů:

  Faktura

  Faktura slouží jako účet za provedenou službu nebo dodané zboží. Jasně stanovuje, kdo má komu za co zaplatit a jakou formou. Pojem faktura není v zákonu nijak definován, ale v praxi se běžně používá. Faktury se dělí na vydané a přijaté podle toho, zda zboží/službu prodávate, nebo nakupujete.

  Pokladní doklad

  Pokladní doklady nahrazují faktury při platbě v hotovosti. Vytváří se vždy ve dvou kopiích, z nichž jednu dostane zákazník a druhou si nechá podnikatel. Stejně jako u faktur se pokladní doklady dělí na příjmové a výdajové podle toho, zda za hotové prodáváte, nebo nakupujete.

  Interní doklad

  Vnitřní účetní doklady neboli interní doklady slouží k zaúčtování finančních operací uvnitř firmy. Je to například:

  • výplatní páska pro zaúčtování mzdy zaměstnance,
  • výdejka vystavená při výdeji zboží nebo materiálu ze skladu
  • nebo příjemka vystavená při příjmu zboží nebo materiálu.

  Bankovní výpis

  Za účetní doklad se považuje i klasický bankovní výpis, který zachycuje všechny účetní operace na firemním bankovním účtu.

  Podle obsahu se účetní doklady dělí na:

  • vnější, které mají vztah k jiným firmám, podnikatelům či institucím,
  • a vnitřní, které mají vztah pouze k účetním případům uvnitř firmy.

  Podle počtu dokumentovaných účetních případů se doklady dělí na:

  • jednotlivé, které dokumentují jednu účetní operaci,
  • a sběrné, které zahrnují více účetních operací v jednom – například při nákupu více kancelářských pomůcek naráz.

  Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Náležitosti účetních dokladů

  Vedete-li účetnictví, musíte podle zákona o účetnictví dodržovat všeobecné zásady pro vystavování dokladů, které jsou:

  • zásada dokladovosti, podle které musí být každý účetní záznam podložen dokladem,
  • a povinnost vyhotovit účetní doklad bez zbytečného odkládání.

  Aby byl účetní záznam průkazný, musí podle zákona o účetnictví obsahovat:

  • jméno a příjmení (v případě OSVČ),
  • název firmy (v případě s. r. o.),
  • sídlo firmy nebo fyzické osoby (fakturační adresa),
  • IČ,
  • označení registru, ve kterém jste jako podnikatelé zapsaní (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík apod.),
  • v případě právnické osoby údaj o zápisu včetně oddílu a vložky,
  • popis zboží nebo služby, za které je faktura vystavena,
  • peněžní sumu – celkově nebo podrobně (cena za měrnou jednotku a označení množství),
  • datum vystavení faktury.

  Pokud nevedete účetnictví ani neplatíte DPH, stačí vám podle občanského zákoníku na dokladu následující údaje:

  • jméno a příjmení (v případě OSVČ),
  • název firmy (v případě s. r. o.),
  • sídlo firmy nebo fyzické osoby (fakturační adresa),
  • IČ,
  • označení registru, ve kterém jste jako podnikatelé zapsaní (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík apod.).

  Pokud jste plátci DPH, jsou podmínky pro údaje na dokladech složitější. Daňový doklad musí obsahovat:

  • jméno a příjmení (v případě OSVČ),
  • název firmy (v případě s. r. o.),
  • sídlo firmy nebo fyzické osoby (fakturační adresa),
  • IČ,
  • označení registru, ve kterém jste jako podnikatelé zapsaní (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík apod.),
  • v případě právnické osoby údaj o zápisu včetně oddílu a vložky,
  • daňové identifikační číslo dodavatele (pokud je plátcem DPH i odběratel, tak také DIČ odběratele),
  • datum vystavení faktury,
  • v případě, že se liší od data vystavení dokladu, uveďte den uskutečnění zdanitelného plnění – ve většině případů jde o den dodání zboží nebo služby či přijetí platby,
  • rozsah a druh dodávané služby nebo množství a druh dodávaného výrobku,
  • základ daně,
  • sazbu daně,
  • výši daně – musí být uvedena v české měně.

  Častým mýtem je, že doklady musí obsahovat razítko. To ale zákon nepředepisuje a jeho používání je dobrovolné.

  Archivace dokladů

  Všechny účetní doklady mají stanovenou dobu, po kterou je musí fyzické i právnické osoby archivovat. Podrobně tuto problematiku rozebírá v našem dalším článku daňový poradce Jaroslav Veselka.

  Vystavování, evidenci i archivaci účetních dokladů vám usnadní účetní program. Například v účetním programu Money S3 vedete na jednom místě účetnictví, daňovou evidenci, fakturaci, pokladnu, evidenci majetku i sklad. Vyzkoušejte si účetní program zdarma ve verzi Money S3 Start.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Dlouhodobý majetek v účetnictví a dani z příjmů
  záznam
  Roční zúčtování záloh za rok 2022 a novinky 2023
  záznam
  Účetní uzávěrka/závěrka a inventarizace účtů
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v účetnictví