Účetnictví / Daňová evidence/Co je daňová evidence včetně příkladů + vzor
Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50% končí za:
dnů
hod.
min.
Akce -50 %

Co je daňová evidence včetně příkladů + vzor

Co je daňová evidence včetně příkladů + vzor
Seyfor, a. s.
02. 11. 2022
Doba čtení6 minut čtení
Líbilo se39
Co je daňová evidence včetně příkladů + vzor

Obsah

  Pokud neuplatňujete paušální výdaje (tzv. výdaje procentem), musíte jako podnikatel vést daňovou evidenci, případně účetnictví, které je složitější. Na vedení daňové evidence vám stačí jednoduchá tabulka nebo účetní program. Podívejte se na příklady úkonů, které můžete v daňové evidenci provádět.

  Co je daňová evidence

  Daňová evidence je způsob, kterým podnikatel dokládá úřadům svou ekonomickou aktivitu. Především vám ale slouží ke spočítání, jak vysokou daň z příjmů budete státu odvádět.

  Na začátek dodejme, že jako podnikatelé máte několik možností:

  • vést daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví), pokud jste OSVČ, nemáte povinnost vést účetnictví a neuplatňujete paušální výdaje,
  • vést účetnictví (dříve podvojné účetnictví), pokud jste právnická osoba, případně pokud jako OSVČ máte příjmy nad 25 milionů korun nebo chcete vést účetnictví dobrovolně,
  • nevést nic a uplatňovat výdaje procentem (tzv. paušální výdaje), pokud jste OSVČ s příjmy do 2 milionů korun.

  Kdykoliv se můžete rozhodnout pro přechod z daňové evidence na účetnictví nebo paušál.

  Při vedení daňové evidence zaznamenáváte:

  Vedení daňové evidence v Excelu nebo programu

  Vedení daňové evidence je jednodušší než vedení účetnictví a podnikatelé jej obvykle zvládnou sami. Zákon o dani z příjmů nestanovuje, jak přesně má daňová evidence vypadat. Malým podnikatelům stačí jednoduchá tabulka v Excelu, do které uvádí potřebné údaje.

  Vyplatí se ale mít na daňovou evidenci program. Nemusíte vytvářet své tabulky a máte jistotu, že budete mít zaznamenané vše potřebné.

  Vedení daňové evidence vám usnadní Účetní program Money S3. Budete mít přehled o všech výdajích i příjmech a jednoduše tak podáte daňové přiznání. Všechno přímo v programu. Vyzkoušejte ho zdarma.

  Vedení daňové evidence – vzor

  Základem daňové evidence je deník příjmů a výdajů. Doporučujeme mít v evidenci tyto položky v jednotlivých sloupcích:

  • Datum příjmu nebo výdaje, tedy kdy jste peníze dostali či vydali v hotovosti nebo na účet. Důležité je datum úhrady, tedy ne odeslání či přijetí faktury nebo datum splatnosti.
  • Číslo dokladu, případně jeho další označení, používá se například: PPD pro příjmový pokladní doklad, VPD pro výdajový pokladní doklad, FP pro přijatou fakturu, FV pro vydanou fakturu, ID pro interní doklad.
  • Popis transakce, který slouží pro váš přehled a upřesňuje, o jaký příjem či výdaj šlo.
  • Výše příjmu či výdaje, tedy částka, kterou jste dostali či zaplatili. Rozdělují se na daňové a nedaňové:
   • mezi daňové příjmy patří například prodej zboží a služeb, prodej majetku ale už ne osobní vklady do podnikání nebo přijatý úvěr,
   • mezi daňové výdaje patří nákup materiálu a zboží, mzdy a odvody na zaměstnance, provozní náklady, ale ne daně nebo výdaje na osobní spotřebu.
  • Přijaté a zaplacené DPH, pokud jste plátce. Údaje poslouží pro vyplnění přiznání k DPH, kontrolního a souhrnného hlášení.

  Tabulka pro evidenci příjmů a výdajů pak vypadá třeba takto:

  Datum Číslo dokladu Popis transakce Daňové příjmy Nedaňové příjmy Daňové výdaje Nedaňové výdaje
  1. 9. 2022 PPD 001 prodej barev na výmalbu 4 300 Kč
  2. 9. 2022 FV 010922 malířské služby 10 000 Kč
  16. 9. 2022 FP 060922 nákup materiálu 2 500 Kč
  celkem 14 300 Kč 2 500 Kč

  >> TIP: Každou transakci zapíšete na nový řádek. Pro jeden účetní rok budete mít jednu tabulku. Nastavte si automatické sčítání položek a odečtením výdajů od příjmů vypočítejte daňový základ. Daňová evidence pro plátce a neplátce DPH se bude lišit tím, že plátci u všech příjmů a výdajů navíc evidují i přijaté a zaplacené DPH.

  Ke všem příjmům a výdajům si archivujte doklady – účtenky, faktury a další.

  Evidence majetku, pohledávek a závazků

  Kromě příjmů a výdajů v daňové evidenci zaznamenávejte i dlouhodobý hmotný majetek, který musíte odepisovat.

  Položka Popis Pořizovací cena Datum zařazení Datum vyřazení
  1 Osobní vůz 300 000 Kč 10. 1. 2022

  Třetí tabulka, kterou v daňové evidenci vedete, slouží k zapisování pohledávek a závazků. Tedy co vám kdo dluží nebo komu za co musíte zaplatit vy. Pohledávka tak může být zatím nezaplacená faktura, kterou jste vystavili za své zboží nebo služby. Závazek je například pravidelná platba za nájem, kterou jste daný měsíc ještě neuhradili.

  Odběratel/Dodavatel Číslo dokladu Datum nákupu Datum prodeje Datum splatnosti Částka Datum úhrady
  Dodavatel 1 FP 010922 1. 9. 2022 15. 9. 2022 1 500 Kč
  Odběratel 2 FV 080922 8. 9. 2022 22. 9. 2022 5 000 Kč

  Daňová evidence – příklady

  Nyní se podíváme na pár příkladů, které vás při vedení daňové evidence mohou potkat a podnikatelé v nich občas tápou:

  Vyřazení majetku v daňové evidenci

  Při vedení dlouhodobého obchodního majetku v daňové evidenci čas od času dochází k tomu, že jej potřebujete z evidence vyřadit. Například ho prodáte, zlikvidujete nebo převedete k osobnímu používání.

  Vyřazení majetku můžete provést kdykoliv tak, že v daňové evidenci uvedete den vyřazení. Tím ho naposledy uvedete v evidenci a dále už se v ní neobjevuje.

  Pokud to uděláte v průběhu zdaňovacího období, do daňových výdajů si zahrnete polovinu ročního daňového odpisu a snížíte si o něj základ daně. Vyřazením majetku k 31. 12. získáte nárok na uplatnění celého ročního odpisu. Vyplatí se tedy odpisovaný majetek z evidence vyřadit až na konci roku.

  Prodej neodepsaného auta v daňové evidenci

  Majetek můžete z evidence vyřadit prodejem. Příjem pak musíte zdanit. Výše daně z příjmů se odvíjí od toho, jestli jste majetek v daňové evidenci zcela odepsali, nebo ještě ne.

  Například máte služební automobil s pořizovací cenou 500 000 Kč. Podle zákona jej odepisujete šest let. Pokud se rozhodnete auto prodat dříve, než jej odepíšete, zůstatková cena se stane daňovým výdajem a sníží tím základ daně. Když vůz prodáte až po šesti letech, žádné výdaje nezapočítáváte – ty už jsou vyřešené pomocí odpisů.

  Odpisy majetku v daňové evidenci

  Daňový odpis vyjadřuje míru opotřebení dlouhodobého majetku v čase a snižuje základ daně z příjmů. Výpočet odpisů se řídí zákonem o daních z příjmů a spolu s majetkem je zaznamenáváte v daňové evidenci. Souhrn odpisů za zdaňovací období pak uvedete do daňového přiznání.

  >> TIP: Příklady odpisu majetku v daňové evidenci a jeho výpočtu najdete v článku  Účetní vs daňový odpis majetku: V čem se liší a jak je spočítáte.

  Odpis pohledávky v daňové evidenci

  K odpisu neuhrazené pohledávky dochází při

  • ukončení nebo přerušení podnikání,
  • přechodu na uplatňování výdajů paušálem
  • nebo při přechodu na účetnictví.

  Tehdy musíte o jejich hodnotu zvýšit základ daně z příjmů.

  Pokud k žádné výše zmíněné situaci nedochází, je vhodné pohledávky v evidenci ponechat a neodpisovat, aby vám nezvyšovaly daně.

  Doplňte si mezery v daních a účetnictví

  Přihlaste se k několikadílnému e-mailovému seriálu a získejte to nejlepší z blogu Money.cz. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Faktury z minulého roku v daňové evidenci

  Pokud vydáte fakturu v prosinci a zákazník vám ji zaplatí až v lednu, podnikatelé občas váhají, do kterého zúčtovacího období mají fakturu uvést.

  Při vedení daňové evidence rozhoduje datum úhrady peněz, ne datum vydání faktury. Takže v tomto případě příjem uvedete až do ledna, kdy vám zákazník zaplatil.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Money S3 v akci se slevou 50%
  Zjistit více
  Akce -50%
  platí pouze
  do 2.8.2024
  Money S3 -50%
  Zavřít reklamu
  Money S3 v akci se slevou 50%
  Akce platí pouze do 31.7.2023.