Účetnictví / Účetnictví / Vše, co potřebujete vědět o Money S3/Návod: Jak na evidenci příjmů a výdajů v účetním programu a Excelu + vzor
Propojte své účetnictví s podnikáním
Přidejte se k 20 000 uživatelům.
Vyzkoušet zdarma

Návod: Jak na evidenci příjmů a výdajů v účetním programu a Excelu + vzor

Návod: Jak na evidenci příjmů a výdajů v účetním programu a Excelu + vzor
Seyfor, a. s.
01. 09. 2023
Doba čtení4 minuty čtení
Líbilo se4
Návod: Jak na evidenci příjmů a výdajů v účetním programu a Excelu + vzor

Obsah

  Pokud podnikatel vede daňovou evidenci, zjednodušeně to znamená, že pro výpočet základu daně slouží rozdíl mezi jeho příjmy a výdaji. Tyto příjmy a výdaje je však třeba někde evidovat. V článku se zamýšlíme, zda je na to lepší Excel, nebo účetní program.

  Výběr přístupu evidence příjmů a výdajů v daňové evidenci obecně

  Zmíněný zákon o daních z příjmů dává podnikatelům čtyři možnosti, jak mohou evidovat a následně zdaňovat své příjmy. Jsou to

  Jako podnikatel si můžete vybrat, který přístup zvolíte, pokud splňujete jeho podmínky. Pro menší a středně velké podnikatele s ročním obratem do 25 milionů Kč (tj. bez povinnosti vedení účetnictví), kteří mají vysoké reálné náklady spojené s podnikáním a zároveň nesplňují podmínky pro paušální daň, je nejvýhodnější vedení daňové evidence.

  Co je potřeba evidovat

  Při vedení daňové evidence musíte vést

  • evidenci příjmů a výdajů,
  • evidenci obchodního majetku
  • a evidenci pohledávek a závazků.

  K rozhodnutí, zda vám k tomu stačí Excel, nebo bude lepší účetní program, potřebujete znát přesnější požadavky na jednotlivé evidence. Proto je dále v článku rozepisujeme.

  Vyzkoušejte si zdarma účetní program Money S3
  S ním můžete snadno vést účetnictví, daňovou evidenci, vystavovat faktury a evidovat sklad pro kamenný i online prodej.
  Money S3

  Jak na evidenci příjmů a výdajů

  Do evidence příjmů a výdajů zapisujete veškeré příjmy a výdaje v hotovosti nebo pohyby na bankovním účtu, které mají daňový dopad. Právě z tohoto důvodu se pro evidenci příjmů a výdajů někdy používá pojem „cashová evidence“, případně peněžní deník.

  U každého příjmu nebo výdaje musíte evidovat

  • datum transakce,
  • typ a číslo souvisejícího dokladu (pokladního dokladu nebo faktury),
  • důvod/popis transakce (například úhrada faktury na bankovní účet),
  • informaci, zda jde o daňový nebo nedaňový příjem/výdaj a částku.
  Datum Číslo dokladu Popis transakce Daňový příjem Nedaňový příjem Daňový výdaj Nedaňový výdaj
  7. 1. 2023 PPD1 Prodej vodovodní baterie na prodejně 1 000 Kč
  8. 1. 2023 FV1 Oprava baterie u zákazníka 900 Kč
  9. 1. 2023 FP1 Nákup materiálu 800 Kč
  celkem 1 900 Kč 800 Kč

  Ukázka evidence příjmů a výdajů.

  Mezi daňové příjmy nejčastěji patří tržby za prodej výrobků a služeb, mezi daňové výdaje nákup materiálu nebo výplata mezd zaměstnancům.

  Mezi nedaňové příjmy spadají například půjčky a úvěry, mezi nedaňové výdaje například zaplacené pojistné nebo dary.

  Pokud jste plátci DPH, zahrnete do daňových příjmů/výdajů cenu bez daně a do nedaňových příjmů/výdajů přijaté nebo zaplacené DPH.

  Jak na evidenci obchodního majetku

  U obchodního majetku evidujete:

  • datum pořízení majetku,
  • datum zařazení do užívání (tedy datum, kdy se z majetku stává obchodní majetek),
  • pořizovací cenu,
  • výši daňových odpisů
  • a datum a způsob vyřazení (likvidace, prodej atp.).

  Povinnou součástí evidence majetku je také inventarizace majetku. To znamená, že na konci zdaňovacího období (k 31. prosinci) uděláte inventuru – spočítáte a zjistíte skutečný stav obchodního majetku. Výsledky inventury porovnáte s vaší „tabulkovou“ evidencí majetku a případné nesrovnalosti opravíte.

  Usnadněte si práci díky našim účetním a daňovým novinkám

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy i aktuální dění ze světa Money vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Jak na evidenci pohledávek a závazků

  U pohledávek a závazků evidujete

  • datum vzniku,
  • druh pohledávky/závazku,
  • vůči komu,
  • v jaké výši,
  • číslo souvisejícího dokladu,
  • kdy má splatnost,
  • kdy bylo uhrazeno a číslo dokladu o úhradě.

  Pohledávkou jsou nejčastěji vystavené faktury, poskytnuté půjčky nebo například přeplatky na daních a pojištění.

  Závazkem jsou obvykle přijaté faktury a úvěry vůči bance.

  Excel nebo účetním systém?

  Zákon o dani z příjmů stanovuje pouze obsah, nikoliv formu daňové evidence. Teoreticky ji tak můžete klidně vést i na papíře nebo v tabulkovém procesoru.

  Pro podnikatele je však nejpohodlnější vést daňovou evidenci ve specializovaném účetním programu. Jak vyplývá z textu výše, u daňové evidence musíte vést tři tabulky, což je s růstem podnikání a počtu obchodních transakcí časově čím dál náročnější. A jen málokdo chce přes večery, po celém dni ve firmě, ještě trávit hodiny s Excelem.

  Účetní systém za vás mimo jiné vytvoří tabulky se všemi povinnými údaji, automaticky počítá odpisy, páruje doklady se souvisejícími platbami a provádí kontrolní výpočty. Pokročilejší programy nabízí i vysokou míru automatizace, kdy se faktury, platby nebo pořízení majetku do evidence propisují samy. Následné vygenerování přehledů pro potřeby úřadu je otázkou několika sekund.

  Ideálním účetním programem pro takové potřeby je Money S3, který si můžete stáhnout zdarma a až do určitého limitu počtu dokladů či záznamů jej naplno využívat.


  Zdroje / reference:

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Propojte své účetnictví s podnikáním
  Přidejte se k 20 000 uživatelům.
  Vyzkoušet zdarma
  Zavřít reklamu
  Propojte své účetnictví s podnikáním
  Přidejte se k 20 000 uživatelům.